reklama

Pár týždňov pred Vianočnými trhmi prechádza mesto na plán B. Koľko a akých bude stánkov, zatiaľ nevieme

Organizácia Vianočných trhov 2017 v réžii mesta prechádza na takpovediac plán B. Viceprimátor mesta Tibor Pekarčík informoval poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní v utorok 10. októbra o aktuálnej situácii ohľadom organizačného zabezpečenia Vianočných trhov, ktoré bude po ukončení zmluvy so súkromnou spoločnosťou po šiestich rokoch opätovne organizovať radnica v dňoch od 1. do 23. decembra.

„Nastala nám situácia, že vysúťažený dodávateľ drevených stánkov nesplnil zákonom stanovené podmienky a neprišlo k podpisu zmluvy,“ začal na úvod viceprimátor Pekarčík. Mesto hľadalo v dvoch verejných súťažiach dodávateľa 50 drevených stánkov a prístreškov v predpokladanej hodnote 231 000 eur, súťaž sa však nepodarila a nové stánky mesto mať nebude.

„Tá situácia je úplne nová. Vzniká nám tak alternatíva B. To znamená, že mesto bude počas trhov v roku 2017 využívať vlastných 28 drevených uzavretých stánkov a dva otvorené stánky. Uvažuje sa nad zapožičaním piatich kusov drevených stánkov od externého dodávateľa. Stánky budú rozmiestnené operatívne,“ prezentoval aktuálny stav prvý viceprimátor radnice. Mesto rozhodlo o ukončení zmluvy s predošlým organizátorom a organizovaním trhov vo vlastnej réžii už vo februári tohto roka.

„Ďalšia vec, ktorá padla, je elektronická aukcia pre stánky s občerstvením. Aukcia začala, bola predstava mať nejakých 15 stánkov, nakoniec sa nám prihlásilo len 11 záujemcov, preto sme nespĺňali dostatočný počet stánkov, aký sme si naplánovali,“ informoval Pekarčík poslancov.

Ako poznamenal, pre nedostatok stánkov je v hre model, že na Vianočných trhoch bude možné umiestniť aj stánky vo vlastníctve samotných predajcov.

Po neúspechu elektronickej aukcie navrhol Pekarčík riešiť výber predajcov pre občerstvenie či ďalší sortiment prostredníctvom komisie zloženej z poslancov. Komisia má tiež schváliť aj samotné rozmiestnenie stánkov.

Ilustračné foto: Mediaflash

Zmeny nastali v porovnaní s plánmi z júna tohto roka aj v rozpočte Vianočných trhov.

Pôvodný rozpočet z júna počítal s deficitom približne 17 000 eur, aktuálny rozpočet je navrhnutý so stratou takmer 53 000 eur.

„Rozpočet je takpovediac nástrelový. Budeme sa snažiť námestie aj časť Hlavnej ulice obsadiť. Keďže pôvodný zámer bol urobiť z vianočného trhu niečo decentnejšie a menej komerčné, aby sme sa priblížili k blížiacemu sa narodeniu Krista, celé podujatie by sa malo dostať do inej, takej komornej atmosféry. Uvidíme, ako sa nám to podarí,“ predniesol pred plénom Tibor Pekarčík.

V rámci poslaneckej rozpravy k materiálu vystúpil ako prvý Rastislav Mráz: „Priznám sa, som trošku v rozpakoch. Materiál bol predložený len včera, preto k nemu neprebehla diskusia na mestskej rade, otázky teda musím klásť tu. Po druhom neúspechu súťaže na stánky som si pedantne prečítal podklady. Myslím si, že dôvodom, prečo sa hlásilo tak málo záujemcov, bolo to, že v zmluve bola nastavená diskriminačná podmienka ohľadom platby za dodané stánky, ktorá mala byť vykonaná v troch splátkach v priebehu troch rokov. Je evidentné, že v súťaži sa nemohol uchádzať nejaký remeselník, pretože nikto nebude toto mesto dotovať dva roky. Dopadlo to ako dopadlo, je to ponaučenie,“ vyhlásil.

Ako ďalej poznamenal, v tejto chvíli je potrebné zachrániť, čo sa ešte dá.

„Keď si prechádzam niektoré tie sumy v rozpočte, prechádza ma mráz po chrbte. Na dopravu, montáž či demontáž našich 30 stánkov plánujeme použiť 32 000 eur. To je alarmujúce číslo na to, že len dovezieme náš majetok, zmontujeme ho a zdemontujeme. Rovnako tak materiál hovorí, že ďalších 5 stánkov si prenajmeme za sumu 12 500 eur, čo je 2500 eur za prenájom jedného stánku počas trhov. Ponuka uchádzača na výrobu stánku do majetku mesta, s ktorým sa zmluva nepodpísala, pritom znela na 3400 eur,“ konštatoval Mráz výpočty z materiálov, ktoré predložilo mesto. V sume 12 500 eur je aj doprava a montáž prenajatých stánkov zo strany dodávateľa.

Poslanec vyjadril tiež obavy z toho, že keď si dovezú predajcovia na námestie vlastné stánky, vznikne na námestí potemkinovská dedinka.

„Verím, že nejaké rozumné dekorácie to upravia, ale nie som z toho nadšený. A už vôbec nie z toho, že sme zrušili výber občerstvenia prostredníctvom elektronickej aukcie. Myslím si, že toto sme zachovať mali. Mali sme vybrať najlepších. Za seba poviem, že nehodlám byť členom výberovej komisie, hoci rád obetujem svoj čas mestu. Efektívnejšia je elektronická aukcia ako desať poslancov,“ dodal.

„Náš názor na základe poznatkov z Bratislavy je, že vďaka elektronickej aukcii trhy klesli na kvalite. Trnava síce nie je Bratislava, ale mali sme predstavu 15 stánkov, no prihlásilo sa jedenásť. Máme skúsenosti, že nám chýbali stánkari aj na jarmoku, ten záujem je nižší, na poslednú chvíľu sme zháňali predajcov aj na náš jarmok, hoci predstavy bežných ľudí – konzumentov sú iné. Vianočné trhy trvajú 23 dní, ľuďom sa pracovať nechce, je tam zima po celý deň. Aukcii sa nebránim, chceme ju vyskúšať na budúci rok, ale momentálne mi to nepríde v rámci flexibility ako dobrý nápad. Vybrali sme už dodávateľa osvetlenia a pevne verím, že to námestie bude vyzerať atraktívne. Ešte zostáva nejakým spôsobom naplniť počet predajcov a dostať sem dobrý sortiment,“ povedal počas rozpravy Pekarčík.

Aktuálne je v rozpočte plánovaný mínus 53 000 eur. „Verím, že taký mínus nedosiahneme, že to dokážeme ‘upratať´ na slušné číslo. Rátame, že budeme mať 60 až 70 stánkov, ak budem menej, bude menej,“ doplnil.

Ilustračné foto

„Mali by sme určite stanoviť podmienky týkajúce sa výzoru stánkov, aby si predajcovia nedoviezli stánky, ktoré budú pôsobiť nepekne, nebude ich možné na trhovom mieste uložiť a podobne. Zároveň navrhujem zníženie cien pre predajcov občerstvenia, medoviny a údenín,“ znel návrh poslanca Štefana Bošnáka, ktorý však poslanci neakceptovali a poplatky za predajné miesto zostali na vopred stanovenej úrovni.

Druhý viceprimátor Matej Lančarič počas rozpravy poznamenal, že rozpočet je „hrubo orientačný“, keďže mesto organizovalo Vianočné trhy naposledy v roku 2010.

„Ceny sú teda orientačné, realita môže byť mierne iná. Všetky veci sa budú verejne obstarávať, takže v konečnom dôsledku verím, že výdavky budú nižšie. Rovnako aj príjmy vo výške 87-tisíc, nevieme, či to bude toľko – možno to bude viac, možno o niečo menej. Nevieme, či budeme mať troch predajcov trdelníkov alebo jedného a podobne. Oveľa ľahšie sa nám bude robiť o rok, keď budeme mať skúsenosti,“ skonštatoval.

Čo sa týka počtu stánkov, Lančarič uviedol: „Mňa ani tak veľmi netrápi, že súťaž na stánky dopadla neúspešne. Budeme mať na trhoch okolo 50-60 stánkov a pre mňa osobne nie sú Vianoce o počte stánkov, ale o iných hodnotách. Teším sa z toho, že uvidím radnicu, stromček, mestskú vežu aj trojičku, z toho sa teším. Lebo zažili sme roky, kedy to tak nebolo,“ prezentoval svoj pohľad.

Poslanec Jozef Pobiecký predniesol v rozprave niekoľko postrehov. „Zarazila ma premrštená suma za prenájom piatich stánkov vo výške 12 500 eur. Koncom júna sme odsúhlasili rozpočet s príjmami 118 000 eur a výdavkami 135 000 eur. Tento materiál po navrhnutom zvýšení cien za stánky počíta s príjmami takmer 87 000 eur a výdavkami 139 000 eur, čo dáva hospodársky výsledok mínus 53 000 eur. Za tri mesiace sme zvýšili stratu o takmer 36-tisíc. Zaráža ma preto, že sme tu s takýmto návrhom straty, hoci chápem, že chceme robiť trhy na inej úrovni. Zároveň rozmýšľam, kedy sme v miulosti nevideli radnicu, vianočný stromček alebo trojičku, lebo ja som teda videl všetko, ale môžeme si to pozrieť na fotkách,“ reagoval vo svojm vystúpení.

Lančarič Pobieckému odpovedal, že mu ľudia nadávali „čo sme si to dovolili sem dať, boli ročníky, kedy boli stánky pred radnicou, bol ročník, keď bol stánok pri stromčeku“.

K návrhu rozpočtu dodal: „Ten rozpočet je totálne orientačný. Či skončia trhy so stratou 50-tisíc naozaj nikto netuší, to by sme museli mať krištálovú guľu. To číslo môže byť úplne iné. A nemyslím si, že Vianoce majú byť o hospodárskom výsledku. Môžeme urobiť Vianoce aj tak, že tam dáme 200 aj 300 stánkov a zarobíme. Chceme také trhy? Mesto robí veci vo verejnom záujme a môže byť aj stratové. Je to o nás, ako si to nastavíme,“ uzavrel.

Pobiecký doplnil, že rovnako je zástanca menej komerčných trhov a neapeluje na to, aby boli trhy v zisku. V minulosti boli tiež v miernej strate. Ako zdôraznil, takáto plánovaná strata v rozpočte ho však zaráža.

V rámci poslaneckej rozpravy vystúpil poslanec Bystrík Stanko, ktorý pripomenul, že aj v minulosti bolo mesto na Vianočných trhoch stratové.

Ako zdôraznil, bývalý organizátor mal v zmluve, ktorú bolo možné každý rok do 31. marca vypovedať, klauzulu o tom, že musel predložiť s predstihom spracovaný materiál o trhoch s mapkou rozmiestnenia stánkov a podobne. „Tak sa aj dialo. Ak mal niekto problém s tým, že niekto niečo nevidel, mohol sa prihlásiť a dať iný návrh. Navyše pripomínam, trhy nestáli mesto ani cent, navyše organizátor musel každý rok kupovať výzdobu, platiť kultúrny program a ďalšie veci. Treba si povedať, že trhy nebudeme hodnotiť my, ale ľudia. Ja za tento návrh zahlasujem, aj keď mám nejaké výhrady,“ poznamemal.

Podporu návrhu vyjadril na záver poslanec Vladimír Butko. „Cítim potrebu povedať, že my poslanci by sme mali pomôcť. To, čo tu bolo povedané o rozpočte je jedna vec, ale my stojíme pred problémom, aby sme v hanbe nezostali. Inými slovami – v tejto chvíli by som neabsolutizoval výšku mínusu, lebo nejaký bude. Podstatné je, že chcem dať dôveru tomuto pripravenému návrhu a vyzvať poslancov, aby ťahali za jeden povraz.“

„Postarám sa o to, aby bol hospodársky výsledok čo najlepší, dosiahnem lepšie čísla v príjmoch aj výdavkoch, ako sú tu napísané a vážim si váš postreh,“ zareagoval v samom závere T. Pekarčík.

Poslanci po hodinovej rozprave napokon odsúhlasili návrh Organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017 schválili.

Predajcovia občerstvenia zaplatia za každé miesto na Vianočných trhoch 3 300 eur, obchodníci s langošmi či palacinkami zaplatia 800 eur za predajné miesto, predajcovia medu, medoviny alebo údenín 600 eur. Miesto pre remeselníkov stojí na Vianočných trhoch 250 eur.

Vianočné trhy sa uskutočnia od 1. do 23. decembra 2017.

Diskusia k článku bola pre narastajúci počet príspevkov mimo témy a vzájomné sa osočovanie jej účastníkov ukončená.

Ulož ako PDF
Napísal 12. októbra 2017 13:05. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

116 komentárov pre “Pár týždňov pred Vianočnými trhmi prechádza mesto na plán B. Koľko a akých bude stánkov, zatiaľ nevieme”

 1. 1
  TT says:

  :D fraska ako sme ocakavali. Je mi jasne, ze poslanci nemozu za to, ze nevysla sutaz a prihlaseny nesplnil to co mal. Ale mozu za to, ze dobre fungujuce trhy zrusili a minimalne tento rok to bude nejaky paskvil.
  Ozaj Vam to vyslo naparadu. Nebolo rozumnejsie najprv vsetko zaobstarat a az potom ukoncit zmluvu na trhy? Pripadne ju predlzit na rok/ dvat/ tri dokym so vsetko zaobstaram?
  Ozaj tlieskam

  • 1.1
   Juraj Fuzák says:

   O akej fraske hovoris? Nebudu tento rok nove stanky tak ako sa planovalo, pretoze subdodavatel vitaznej firmy, nejaka spolocnost z Rakuska sa odmietala zaregistrovat do registra partnerov verejneho sektora. Pouziju sa stanky, ktore ma mesto vo vlastnictve a par bude prenajatych. Bude komplet nove osvetlenie v hodnote 60tisic a kompletne iny kultruny program. To ze sa do aukcie prihlasilo menej predajcov ako mame k dispozicii predajnych miest je fraska? Vianocne trhy budu presne take ako si zastupitelstvo predsavzalo a to menej komercne, s komplet novym osvetlenim a komornejsim programom. Bohuzial, nestihnu sa uz vysutazit nove stanky, to je jedine minus ktore v tom vidim ja. O fraske alebo uspechu hovorme na konci Decembra pls.

   • 1.1.1
    asdfg says:

    nie fraska je to ako to cele vediete. mal to sukromnik a mesto s tym malo minimalnu starost a minimalne vydavky. teraz to mate vy a musite to riesit hodinu na mestskom zastupitelstve.
    fraska je to preto, ze ste zrusili nieco co fungovalo a vyrobili ste paskvil. komornejsie proistredie? jasne. nikoho dom nepocul sa stazovat, ze by sa mu na trhoch bolo treba viac komornosti. to su vase kecy ktorymi ospravedlnujete to co robite. nikto nevidel mestsku vezu. a trojicku. a vianoce su casom pokoja. ok ked pokoj tak pokoj. zruste cele trhy nech ludia v pokoji a mieri sdia doma. a desatej vypnite svetlo!!

    • 1.1.1.1
     obcan says:

     Presne tak.Trhy boli na urovni,mesto to nezatazovalo a niekto to potreboval djbt.Ten niekto by mal niest teraz zodpovednost!
     Cas ukaze kto si brusil zuby!

    • 1.1.1.2
     Juraj Fuzák says:

     Pojdes sa pozret a porovnas. Uz teraz vidis paskvil. Nevies ako dopadne cez vikend liga?

     • 1.1.1.2.1
      obcan says:

      Ok,dohodnute.Ked to bude lepsie,tak palec hore.Ja som narazal na to,ze je par tyzdnov do Vianoc a tu sa riesi dodavatel stankov,ktory bol uz davnejsie avizovany ako hotova vec.

     • 1.1.1.2.2
      asdfg says:

      vidim paskvil. lebo ked niekto 5 tyzdnov pred trhmi ide robit variant B tak asi nieco nezvladol. asi planoval variant A.
      este raz to zopakujem. minule roky to fungovalo, mesto to nestalo nic (nie som si isty, ale je mozne ze este aj nieco zarobilo – ak nie tak pardon) a nemuselo s tym travit cas mestske zastupitelstvo. potom ste prisli vy aa skonstatovali, ze to budete robit lepsie a bude to stat 17 000.
      potom je teraz a zrazu je mozne ze to bude az 53 000. 5 tyzdnov do zaciatku sem pridete s komornejsim prostredim a s tym ze to bude fasa, lebo bude videt mestsku vezu. ako pardon, ale aspon nerobte z ludi debilov

    • 1.1.1.3
     dal si ho says:

     asdfg, dal si ho dole, toho ich hovorcu pana Juraja F. ako soplaveho chlapca. Vlastne nie ako. On je soplavy chlapec. Veta od neho “ Vianocne trhy budu presne take ako si zastupitelstvo predsavzalo a to menej komercne, s komplet novym osvetlenim a komornejsim programom“ ma dostala. Takze v preklade – budu jednoducho LEPSIE, lebo ich riadi LEPSIA TRNAVA. Ten clovek je na pocikanie zabavny. Skoda, ze nenapisal nieco ako „Vianocne trhy budu presne take ako si zastupitelstvo predsavzalo a to menej komercne, s komplet novym osvetlenim a komornejsim programom a moznostou zaparkovat bike na zimnom obuti“. Len toto tomu chyba.

     • 1.1.1.3.1
      Lukas says:

      Koho dal dole?Bud rad,ze tu niekto s tebou diskutuje.Asdfg je vsetko v poriadku?Hovoriti nieco verejna sutaz ci k tomu nejake podmienky,ktore musi dodrziavat.Treba si spomenut na prvy rok,co robil Novotny Vianocne trhy.Tiez len zacinal a ked sa nemylim,tak mal prvy rok stare stanky.Kazdy kto tu vykrikuje,tak by si mal uvedomit,ze Novotny dostal trhy bez nejakej sutaze!!!

      • 1.1.1.3.1.1
       Hura says:

       Lukas, hura, kricim HURAAAA… :) konecne ste naviedli ludi spravnym smerom. Na tu verejnu sutaz, ktoru niekto nezvladol.

       • 1.1.1.3.1.1.1
        Lukas says:

        Takže niekto má čarovnú krištálovú gulu,kde vidí,ako to všetko dopadne…To áno.Prajem Vám pekný deň a ako dopadnú trhy si povieme na konci decembra.

        • 1.1.1.3.1.1.1.1
         Lovec platenych Trolov says:

         Teba poslali zas, co ti slubili Vianocne odmeny za to, ze sa znizis na uroven iq, pri ktorej zapamatat si dychat by bol problem?

         • 1.1.1.3.1.1.1.1.1
          Lukas says:

          Bože smerácky primitív sa ozval.Internetový hrdina…

          • 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1
           Pride den says:

           Lukas, raz budete vyjadrenia ako „smerácky primitív“ veľmi veľmi ale veľmi ľutovať. Verte mi. Príde deň. Raz Vás niekto dá do laty, všetkých. Len to bude Face to Face.

          • 1.1.1.3.1.1.1.1.1.2
           Lukas says:

           O čom Ty rozprávaš?Ja sa snažím s každým slušne diskutovať a nechám sa len tak urážať?A písať,že mi niekto dáva odmeny?Ten človek má vážne psychické problémy.A ten kto si chce niečo dokázať a chce oplzlo urážať,nech ide šenku.Neviem kto dá koho do laty,ale dobre.Všetci utekajme.

          • 1.1.1.3.1.1.1.1.1.3
           ferino says:

           Neurážaj väčšiu časť národa. Oni ťa tiež neurážajú.

      • 1.1.1.3.1.2
       asdfg says:

       lukas vsetko je v najlepsom poriadku. mna nezaujima verejne obstaravanie, ja tu nie som hodnotitel kvality verejneho obstaravania. to je nieco co je v tomto pripade pod mojou rozlisovacou schopnostou. ja vidim vysledky. a vysledok je ze za viac penazi urobia nieco horsie a menej. mali si najprv nakupit stanky a osvetlenie a potm vyhadzovat novotneho. a uplne najlepsi je fuzak. pomaly su este ludia debili, lebo kritizuju nieco co ste fakt nezvladli.
       nakoniec sa dozvieme, ze takto ste to chceli. nebodaj sa este podari na tie trhy minut tak asi 48 000 a potom sem pridu jak usetrili, lebo sa ratalo, ze to bude 53. ale ok ten posledny odstavec je len spekulacia.

       • 1.1.1.3.1.2.1
        Lukas says:

        OK,každý máme na to iný názor.Juro Fuzák nie je najlepší,ale ako jediný poslanec sa snaží so všetkými diskutovať,čo je dobré.Po Vianočných trhoch si môžme skutočne povedať,či boli naozaj také zlé alebo boli dobre zorganizované mestom Trnava.Z mojej strany som vyčerpal čo sa dalo ohľadne trhov,tak konec.Všetko dobré.

        • 1.1.1.3.1.2.1.1
         asdfg says:

         s vycerpanim temy trhu s tebou suhlasim. nema zmysel dalej riesit, ale urcite nie s tym co sa tyka fuzaka. on je verejny cinitel od neho by som ocakaval, ze sa bude spravat tak aby siel prikladom, ale system ktory tu predvadza on (arogancia, brukpytlikizmus, a bohorovne spravanie, ze ked je niekto hrubsi na teba mozes aj ty na neho) podla mna prispieva k celkovemu znizeniu urovne debaty. ked sa ti co by mali byt vzormi chovaju jak burani tak si vela ludi pomysli, ze je to tak v poriadku preto si myslim, ze niekedy je lepsie nekomunikovat

         • 1.1.1.3.1.2.1.1.1
          Juraj Fuzák says:

          prepac tak ja uz nebudem, aj ked bude niekto na mna hruby tak ja budem na neho milucky. Moze byt? Dobru noc a sladke sny.

        • 1.1.1.3.1.2.1.2
         požárnik says:

         „Juro Fuzák nie je najlepší,ale ako jediný poslanec sa snaží so všetkými diskutovať,čo je dobré.“
         Lukas toto čo si napisal nemysliš važne? Fuzak je jeden namyslený frajer. Nič viac. Jedno velke DECKO.

   • 1.1.2
    Frantisek says:

    A presne v tom spociva fraska, miniete este viac penazi bez efektu, navyse tak amaterskym sposobom, ze Tibor nebude mat ani tu kavu z toho, co si myslel, ze mu to hodi bokom ako to spominal na zastupku. Soplave deti, co sa dostali ku kreditke nas vsetkych a myslia si, ze peniaze su z bankomatu. Nechcel by som byt tvoj zamestnavatel, lebo ty by si ani papier orazitkovat nevedel na spravnu stranu, mozno este znamku olizat

  • 1.2
   Peter says:

   Nevidím v tom teraz problém. Uvidíme po Vianociach. Každopádne je dobré, že to robí mesto a viem, že na meste je dosť schopných ľudí, ktorí to dokážu zvládnuť. To že by mali byť Vianočné trhy kľudnejšie a nie bohapustá ožieračka jak za Novotného hovorí zdravý rozum. Jarmok bol tento rok podľa mňa najlepší v porevolučnej histórii. Menej je niekedy viac. Pindajúcich neschopných KDH-ákov a na smetisko dejín vykopnutých SDKÚ-kov neni treba brať vážne. Zasmial som sa keď Butko povedal, že my poslanci musíme ťahať za jeden povraz. Farizej jak vyšitý. Tí všetci sa len trasú, aby to nevyšlo. Takisto „automaticky proti“ postihnutí diskutéri nikdy nerobili žiadny projekt, kedy takmer vždy vylezie z nejakého kúty komplikácia.

 2. 2
  Juraj Fuzák says:

  Este by mozno bolo dobre do clanku v vete „Ako ďalej poznamenal, v tejto chvíli je potrebné zachrániť, čo sa ešte dá.“ V duchu zachranit co sa este da nakonec hlasoval proti…

 3. 3
  Ferdo says:

  Tie pôvodné trhy stáli za starú blažkovú. Stále boli rovnaké. Nič nové. Ešte si dokonca pamätám, ako z unimobuniek tam robili vianočné stánky. Otrasná gýčová výzdoba. Nulová invencia. Celkom veľký nevkus. Viacmenej tie trhy boli hanbou Trnavy.

  Dôležité bolo zmeniť ich. To potvrdili aj opoziční poslanci (okrem tých, ktorí dohodili tento megakšeft domov). Pravdepodobne to tento rok nevyšlo, snáď na budúci rok. Fraškou by som to zatiaľ nenazval, uvidíme až po ich uskutočnení.

  Nepoznám materiály, ale predpokladám, že nešlo najskôr vysúťažiť a potom ukončiť zmluvu na trhy. Pravdepodobne tam boli výpovedné lehoty… A do roka sa v zásade dá vysúťažiť a zorganizovať všetko. Pokiaľ niečo nezlyhá.

  • 3.1
   brano says:

   p. Ferdo čítal ste tie podmienky súťaže na stánky, splátky, nízka nákupná cena aj…., to bola likvidačná cena , nie trhová. to ako keby primátorský či poslanecký plat vyplácali na splátky, choré

  • 3.2
   Larab says:

   Trhy, ktoré robil súkromník, boli naopak veľmi dobré. Mali svoje chyby a nedostatky, ale na tom sa dalo pracovať. Malo to silný marketing, chodilo sem množstvo turistov, o to sa príde.

   Ale ak mesto nezaujímajú Vianočné trhy ako forma propagácie mesta a súčasť cestovného ruchu, tak je prechod ku komornejším trhom určených len pre domácich v poriadku.

   Z toho celého však nemám pocit, že v čase vypovedania zmluvy súkromnej firme, bol na stole akýkoľvek plán. Cieľ bol len zrušiť zmluvu, nikto to nepremyslel.

   • 3.2.1
    Peto says:

    Trhy boli výborné a nejestvoval jediný dôvod prečo ich zrušiť v pôvodnom režime. Ale vlastne áno, jestvoval. Osobné veci a to každý v TT vie. Ja len čakám, kedy sa mesto rozhodne vstúpiť do priamej konkurencie s podnikateľmi, alebo… vlastne týmto sa už pustilo.

 4. 4
  janka says:

  Ani sa nečudujem, že nevyšla súťaž ,lebo tie podmienky boli neprijatelné, to čo Vás napadlo urobiť splátky, asi preto ,že žiadny z Vás nepodnikal v remesle, a nevie čo to je, pripadá mi ,že chcete všetko za facku, ale na sebe sa mi javí nešetríte /zvyšovanie počtu zamestnancov na „nezmyselné funkcie“.

  • 4.1
   Juraj Fuzák says:

   V prvom kole sutaze sa prihlasili tri firmy, dve nesplnili sutazne podmienky tak sa sutaz opakovala. Navrhoval som aby zakazku dostala ta firma ktora podmienky splnila a nechalo sa to cele preverit na UVO. Nakoniec viac clenov komisie bolo za opakovanie sutaze. V opakovanej sutazi sa prihlasil jeden uchadzac, iny ako ten co splnal podmienky v prvom kole. Nakoniec zmluvu nepodpisal kvoli svojmu subdodavatelovi. Ak by mesto tuto zakazku podpisalo a ich subdodavatel by v registri nebol zapisany tak by mestu hrozila pokuta 5% z vysky zakazky, subjektu ktory nieje zapisany a napriek tomu ze zakazku podpise by hrozila pokuta az do miliona eur. Takze realne sa do sutaze zapojili tri subjekty. Ci to je malo alebo vela posudit neviem. Zrejme az tak neprijatelne tie podmienky neboli. Takze tak.

   • 4.1.1
    brano says:

    A teraz sa schválilo 2500,- za prenájom 1ks, to je nonses

   • 4.1.2
    Wanessa Sandokann says:

    Ste obyčajní amatéri, ktorí dokážu akurát tárať na webe. A tie táraniny majú hodnotu nočnej polúcie 14 ročného chlapca. Nie ste schopní niečo v normálnom čase dokončiť.

 5. 5
  Spevak says:

  Trhy mozu by pekne o tom nepochybujem. Len stale hladam dovod preco sa toto vlastne deje. Robil to sukromnik, malo to ohlas siroko daleko, a stale sa to vylepsovalo o tom bez debaty. Nie kazdemu sa musi paci ok. Ani mestske trhy sa nebudu kazdemu pacit.. mesto malo navyse paku povedat si co chce a co nechce na trhoch mat… a drzat dohlad.. Nerozumiem tomu. Ale ten amaterizmus ze 6-7 tyzdnov pred akciou sa tu riesia taketo veci je zlyhanie.. moj nazor. Zaujima ma este ze ci v tom minuse uz je zapocitana aj ta suma 60000 eur za vyzdobu, lebo som pochopil tak, ze vacsinu vyzdoby investoval organizator doteraz a mesto muselo kupovat novu. Dalsia vec ze ak by sa kupili stanky za prvu splatku 70000 eur ci kolko tak to je tiez da sa povedat peniaz ktory by mesto nemuselo investovat keby trhy nechalo ako predtym. Co je dalsi minus asi. Ale zas budu prijmy, no uvidime ake. Cele sa mi to nepozdava skratka..

 6. 6
  obcan says:

  „bude možné umiestniť aj stánky vo vlastníctve samotných predajcov.“
  Vy ste inak kompletni? Vsetky mesta sa snazia o to,aby boli stanky na trhoch pekne zladene v jednom tone a v TT sa ideme hrat v 2017 na kolotocarov.Neuveritelny amaterizmus.Tak toto vam vyslo!
  Co sa komornejsej atmosfery tyka, v preklade to znamena zelenu pre predrazene sirupceky a raw kolaciky?Dakujem neprosim.Stacia mi tie rinky a blsaky,na ktore chodi mozno 1% obyvatelov TT.

 7. 7
  jozzef78 says:

  Já mám dôležitejšiu otázku, prečo sa nerobí na lávke vo Vajslovej, keďže i len polovicu rozobrali a celý týždeň tu nie je ani noha,dokedy je termín poprosím

 8. 8
  juraj says:

  Fuzák, nezaťažuj občanov mesta výhovorkami typu, to dodávateľská firma, to my nieee, to oni. Vy ste tu na to, aby ste zabezpečili chod mesta k spokojnosti všetkých, alebo aspom väčšiny. A keď to nedokážete, tak choďte od toho, lebo mesto sa nedá riadiť systémom pokus-omyl, navyše s naivnými predstavami o tom, že sú všetci tak sprostí, ako ste Vy múdri. Mesto je viac ako jedna veľká firma a túto si netrúfne riadiť niekto bez akýchkoľvek skúseností, lebo by skončil skôr ako by začal. Mesto však môže asi riadiť ktokoľvek, hlavne že vyhrá voľby.

  • 8.1
   Juraj Fuzák says:

   Kde som napisal vyhovorku? Ja som napisal ako co je a ako bolo a bude.

   • 8.1.1
    juraj says:

    Keď budú trhy zabezpečené na takej úrovni ako doteraz a mesto na nich zarobí ako doteraz, tak dám palec hore. V opačnom prípade ste zlyhali a môžete si začať sypať popol na hlavu, lebo nezlyhali dodávateľské firmy, ale mesto, ktoré nezvládlo organizáciu. Myslím, že ešte bude o čom hovoriť.

    • 8.1.1.1
     Milan Trnov says:

     Presne tak „juraj“. Ide „len“ o peniaze. Nič iného. Ak to nezvládli manažéri, treba trestať ich. Ale to je neprípustné, ako vidím. Lebo už najmenšie zlyhanie na strane mesta je v momente riešené riadenou kampaňou na tomto serveri.

    • 8.1.1.2
     Juraj Fuzák says:

     Ci budu alebo nebudu uvidis sam v decembri. Zatial sa tu zbytocne zahlcujes svojimi domnienkami. Ja ti hovorim ze trhy budu na urovni. Nikto netvrdi ze tie predtym neboli, tieto vsak budu ine. Bude iny kulturny program, bude menej stankov, bude uplne ine osvetlenie po meste a aj sprievodny program. Pockaj si ako budu vypadat a potom mozme hodnotit ok?

     • 8.1.1.2.1
      prosba says:

      Pán poslanec… keď sa uchádzate o prácu, ľudia od Vás žiadajú niečo ako referencie. Prezradíte nám tie Vaše? Lebo napísať vetu „Ja ti hovorim ze trhy budu na urovni. Nikto netvrdi ze tie predtym neboli, tieto vsak budu ine. Bude iny kulturny program, bude menej stankov, bude uplne ine osvetlenie po meste a aj sprievodny program.“ chce odvahu. Uveďte prosím jedinú referenciu, v ktorej preukážete, že to viete robiť. O nič iného mi nejde. Myslím, že veľa diskutérov s Vami možno nemá osobný problém, ale objektívne, pán viceprimátor Lančarič je ešte pubescent (bez urážky), pán viceprimátor Pekarčík je podnikateľ vo veľmi zaujímavom odvetví (okrem iného aj hazardu), pán primátor je povolaním aktivista/mikrofutbalista. Neberte to v zlom, ale čo ste vy kedy zrealizovali? Neberte to naozaj negatívne – ale okrem vymyslenia si obchodnej značky Lepšia Trnava, ktorá nám ukazuje ako je kvalifikovaná… Môžete byť skvelý človek, ale nikto Vám nepridá na veku ani na skúsenostiach, hoci by ste boli poslancom aj v NRSR. Nikomu z Vás. Pán Novotný to robil dobre. Vy to zatiaľ nerobíte dobre. Čo je na tomto nepochopiteľné? Volá sa to vraj fakty a porovnávanie. Ivan = dobrý dojem. Vy = zlý dojem. Zlepšite sa jednoducho, keď ste Lepšia Trnava a prestaňte budiť dojem urazeného decka aj Vy.

      • 8.1.1.2.1.1
       rozumsamizastavuje says:

       prosba -jednotka s hviezdicku. juraj fuzak, jedna otazka – kde pracujes, ked si tu furt?
       lepsia trnava – v zivote ste nepodnikali, nic ste nemanazovali a tak to aj vyzera. aj ked ste urobili kopec prace a su za vami aj ake take vysledky. aj som vas volil, vzdy lepsie ako dinosaury z KDH.
       suma sumarum – das hovno na lopatku a mysli si, ze je maslo na chlebe.

 9. 9
  Palo says:

  Keď ani stánky kupované nebudú, ušetrili peniazky.
  250000 euríčiek.

 10. 10
  Trnavcan says:

  Kto cakal nieco ine? Vzdy je to tak ak niekto sa venuje jednej veci zodpovedne, vysledok je vzdy lepsi ako ked to riesi skupina neznalcov. Tito mladi chlapci si myslia ze ked vedia natierat lavicky maju patent na vsetko…Vysledok sa dostavil velmi rychlo, vianocne trhy ktore boli robene podla mojho subjektivneho nazoru dobre zrazu nas vsetkych budu stat „len“ 53 tis a este budu o nicom…nehovoriac o to ze mame nefungujucu kolabujucu dopravu ( hlavne ze mame nabijacky na elektromobil), cyklochodniky kt sa vyuzivaju na 20% od maja do septembra, pekne vyzerajucu hrkotajucu jednosmernu halenarsku, dlho nefungujuce detske ihrisko v centre mesta, ale aj na sidliskach, zle udrziavane travniky po celom meste atd…. Pan boh nas ochranuj ked sa tito dostanu aj do VUC parlamentu, to nielen ze mesto nebude fungovat ale ani kraj…p.Fuzak a vasi kolegovia ste riadením uplne rovnakí neschopni amateri ako Poor ibaze teraz to aspon vo futbale ide….ved nenadarmo pred volbami bol Brocka jeho nominant ako jeden neschopny pravnik v nemocnici ci v Cargu…ibaze teraz to robi za 4tis mesacne sam na seba. Fandil som Vam ale stacili mi tieto 2 roky, medialne byt pekny je velmi malo!!!

  • 10.1
   Sport says:

   este ze mame drblych trolov na diskusii trnava live to by sme fakt neprezili :D :D :D

 11. 11
  Labakan says:

  Celé mi to pripadá ako by bolo už po vianociach a začal sa pripravovať silvester.Predložený materiál jeden den pred zastupitelstvom,to zdvodňovanie,vystúpenie Pekarčíka, znesú najprísnejšie hodnotenia estrádneho programu.Až skončíte na meste môžte chodiť po republike a až začnete v City Arene v máji v júny bude vypredané. To bude palcov hore.Ked poveríte konferovaním Jura Fúzaka v Trnave môžte mať aj dve vystúpenia v mesiaci.

  • 11.1
   Simon says:

   Wanessa nblázni to nie vždy sa nusí podariť.

  • 11.2
   Fuzak do Areny says:

   Juraj Fuzák do City Arény ako konferenciér? :) Bomba nápad. fuzakvcityarene.sk je volná doména… :) Bročka bude hrať ten svoj mikrofutbal, Lančarič zaspieva nejaký PUNK (ďakujeme nicku Punker za príspevok… :)…) a čo Pekarčík?

 12. 12
  jozzef78 says:

  Tak z tejto debaty je šou , nič konkrétneho ako tam hore, oni nič neurobili, my sme urobili , oni sú horší my lepší no sranda, a k tomu všetkému a zviditeľňovaniu Vám pomáha facebúk .

 13. 13
  Angelika Sarah Dežová says:

  Pri plánovaní takejto akcie, ako sú vianočné trhy, treba rátať aj s časovou rezervou. Je to akcia, na ktorú sa tešilo veľa ľudí. Preto príprava musí byť dokonalá. A zrazu takáto amatérčina.
  Hlavne, že keď rušili pôvodné trhy, mali silné reči hodné KingKonga. Koľkože len zarobia pre mesto peňazí.
  Trápni amatéri.
  Jediné čo vedia, je trolovanie.

  • 13.1
   Pravda says:

   Dezova Ty budes riadna ameterka aj s tymi trolami co tu onanuju a taraju do vetra,pritom ani trhy neskoncili,kde mozu nieco skonstatovat ako to vlastne dopadlo.To ze prvy rok bude vacsia strata je kazdemu rozumnemu cloveku jasne,lebo mesto musi investovat do komplet osvetlenia.To mal aj Novotny,len to nik nezverejnoval.Ste velmi ubohi,ktori len placete a este nic neskoncilo.A tesme sa na piatok,kde v City Arene vystupi Elan a Trnava bude upchata a domaci ci fanusikovia nebudu mat kde parkovat.Travicka dostane zabrat…a tym sa podakujme byvalemu vedeniu.Len dufam,ze mestska policia nebude robit asistenciu Poorovi.

   • 13.1.1
    Angelika Sarah Dežová says:

    Pravda, ďaľšia webová polúcia?

    • 13.1.1.1
     George says:

     Elán je skutočná vražda Trnavy, milý nick Pravda. V podstate Jožo Ráž príde totálne zdevastovať mesto, bude sa správať ako Mick Jagger kedysi, následne sa rozhodne sfetovať ako Ozzie Osbourne a úplne na koniec sa p. Poórom mladším a aj starším postavia na strechu City Arény a povedia si „Jožo, ako sme len tú Trnavu zdecimovali, čo, ko*ot?“. Pravda, toto je Tvoje videnie sveta? Že ak niekto prinesie cez 15 tis. platiacich ľudí na akciu, tak ide zničiť celé mesto? Ty musíš byť riadny odborník na ekonomiku krajského mesta. A hlavne, tá trávička nezarába peniaze, jedine že by si ju predával v skladačkách. Tak na mňa pôsobíš, neber to osobne. Vaša démonizácia VP už prekračuje medze. Mesto ako aj podnikatelia pracujúci/podnikajúci v službách na City Aréne zarábajú a týmto aj končím svoj malý prejav.Skús mi napísať na toto jediný LOGICKÝ argument.

     • 13.1.1.1.1
      Pravda says:

      Pekne pises,ale kto preplati ludom pokuty co dostali od MP.City Arena,ktora mala vytvorit parkovacie miesta?Tie pokuty dostavaju nielen fanusikovia,ale aj domaci obyvatelia.Vies preco,lebo nemaju kde zaparkovat auto.Chod sa spytat ludi na ulice Podjavorinska,Spartakovska,Clementisova,Hlboka,Starohajska a pod.To nic v zlom,neber to osobne.Jednoducho tu zlyhali na plnej ciare.Hlavne budu chciet riesenie.

 14. 14
  Jezisko says:

  Icte sa pomodlit do kostola a nie ozierat a prezierat na trhy

 15. 15
  sisa says:

  p. Fuzák jedna otázka mimo, bola akcia na bicykli do Smoleníc, každý mohol ísť, prihlásiť sa , v poriadku, ale prečo občerstvenie bolo platené z peňazí mesta, to nijako nechápem, to je zle, veď idem na výlet tak musím mať aj na obed či pivo, takto by to nemalo fungovať páni z radnice.

  • 15.1
   Filip says:

   To nemôže byt transparetná bradata pravda! Toto je len konspiracia! :)

  • 15.2
   Juraj Fuzák says:

   Pokial viem tato cyklojazda sa kona roky rokuce a byva na nej gulas a nejake male obcerstvenie, nevidim na tom nic zle? Co tu nieje v poriadku?

   • 15.2.1
    sisa says:

    Nie je tu v poriadku to, že sa to zaplatilo z mestských peňazí, je to čisto súkromná akcia, a na pridanie úbohých platov pre kuchárky či upratovačky nie je ? táto akcia nie je jediná čo ide z našich daní, nech sa bicyklisti poskladajú na guláš, a nie z verejných prachov.

    • 15.2.1.1
     Juraj Fuzák says:

     Ziadna akcia organizovana mestom nieje sukromna, to po prve :) Na platy nepedagogickych zamestnancov sa naposledy navysoval rozpocet v juni. Nemiesajme hrusky s jablkami.

    • 15.2.1.2
     firhang says:

     ako povedal raz klasik: „kua chlapi! soli a vina by bolo, ale solvina pre robotnikov nie je!“
     moja mila je to odveci maximalne….

 16. 16
  sisa says:

  apropo čakám na korektnú odpoveď

 17. 17
  Peter Klimo says:

  btw. neviete ci uz primatoris odpovedal mrazovi na interpelaciu ?

  • 17.1
   Sport says:

   Odpovedal v priamom prenose jakto ze to nevies? Ale to sem tak rychlo nepride jak mrazove konspiracie…

   • 17.1.1
    Peter Klimo says:

    som sokovany, hned som si to musel pozriet v zazname..
    a netvrdil primatoris ze mu odpovie pisomne ? lebo hento mi teda pisomne nepripadalo ..

    zatial by som nevynasal sudy kto vyhral, mal by sa k tomu este vyjadrit Mojmir Kovar :D

  • 17.2
   Kamil says:

   Ano zosrotoval ho v priamom prenose. Bola to dost velka hanba, az taka ze Butko potom povedal, toto uz nechajme a potom sa pol hodinu dotahovali, ako vtedy nezdrhli zo zastupka.

  • 17.3
   Jozef Klbčivý says:

   Nie, je v USA, alebo bol… :) Robil tam dobrovoľnícku prácu, podľa Instagramu. Čakám o tom prejav v zastupku.

  • 17.4
   Ferdo says:

   Áno reagoval. A zotrel mráza ako malého chlapca. Nezvyknem pozerať zasadnutie zastupiteľstva ale toto som si nemohol nechať ujsť.

   Mimochodom „vyvážené“ spravodajstvo tohto portálu sľúbilo uviesť reakciu protistrany a dosiaľ sa tak nestalo. Hoci po mrázovom zasmradení sa hneď na druhý deň po zastupiteľstve už skoro ráno išlo potrhať, aby o tom „informovalo“.

   • 17.4.1
    Ondrej says:

    Neviem ci v hned ten den tu bol clanok…ale pan Pokorny je nestrany :D cela tato diskusia je jeden velky grc a ked to tu ten pan necha len tak dalej plynut tak mu gratulujem lebo je to tu horse jak na bulvarnych strankach..

    • 17.4.1.1
     Ferdo says:

     Len som reagoval na to, že pôvodné zastupiteľstvo bolo 12.9. a článok tu bol už 13.9. o 8.04 hod ráno, cca do 12 hodín po zastupiteľstve. Reakcia primátora bola na zastupiteľstve v utorok 10.10. a ani po troch dňoch o tom nič nebolo napísané.

     A potom mnohí nevedia, že primátor reagoval a čo pri tom uviedol. V tom je tá nevyvážnosť.

    • 17.4.1.2
     Tomáš says:

     Ondrej, az teraz si si to všimol?. Sam si sa zapojil. To čo tu je je obrazom o prispievateloch, nie o tom kto priestor poskytol. Pán Pokorný by práve keď to je takto roky, nemal keď to niekomu z nás nevyhovuje cenzurovat. Každý si po prečítaní vytvorimer názor o úrovni prispievateľa. Nakoniec za tie roky už vieme kto je kto. Poslancom by práve mohlo pomôcť vypočuť si rozne, aj keď často nepatricne názory. Niekedy to pomáha aby ten či onen neupadol do pocitu neomylnosti a moci. Človeka poznáš po reči, nie na základe cenzury.

    • 17.4.1.3
     Milan Horák says:

     Ondrej /pisali sme si o parciku Bela IV./,neda sa nic robit, treba to brat ako fakt a tvrdu realitu. Ked som bol niekolko rokov systematicky prepierany v tomto platku, ze na mne nebola nitka sucha samozrejme anonymnými diskutérmi, pytal som sa pana Pokorného, co na to hovori a on mi povedal, ze iba poskytuje priestor a nezodpoveda za prispevky. Ale tieto v mnohých pripadoch velmi nekorektne a zamerne dezinformujuce prispevky bez moznosti branit sa a uviest veci na pravu mieru vytvaraju a formuju verejnu mienku. Darmo, toto medium ma silnu moc, v pripade mojej osoby iste splnilo svoju ulohu. Takze tak…

     • 17.4.1.3.1
      Tomáš says:

      Pan Horak máte pravdu. Žiaľ demokraciu a slobodu slova si mnohí zamieňajú za presadzovanie vlastného videnia sveta a ubližujú hlavne preto lebo nerozumejú. Našťastie su v živote dôležitejšie veci ako tieto hry. Život nakoniec potvrdí kto je kto a nie palce dole či hore.

   • 17.4.2
    Tomáš says:

    Nechcem robiť advokáta p. Pokornému ale ta odpoveď nebola písomná. Zároveň ak si naozaj pocuval mz to, co povedal pán primator vyustilo nakoniec do protiútoku. Nič proti tomu, možno pan poslanec Mráz tiež sa zobudí, ale ja som sa nedočkal zasadnej odpovede. Je možné prevadzkovaty viacdnove občerstvenie také alebo onake bez povolenia mz, bez vyjadrenia hygienikov a bez oslovenia dotknutých? Je možné aby simesto lubovolne umiestnilo do parcika viac ako na tri dni stánok na zaklade toho, ze si niekto myslí, ze je to dobrý projekt? Ak to co odznelo bolo stanovisko, má co pan Pokorny robiť, aby to prepisal. Mňa tie odpovede zaujímajú ako podnikateľa, nie toho kto je za joska ci ferka. A vobec nie ci je z tej alebo onej partie. Opakujem ja musim celorocne platim najom, elektriku a naklady, nehovoriac o rekonstrukcii prevadzky. Participativny rozpočet by nemal vstupovať do prostredia dlhodobejsich nastavenych pravidiel vyjimkami a financnou injekciou mesta.

    • 17.4.2.1
     Ferdo says:

     Už je to zverejnené. Ale asi medzi mnohými informáciami ti unikla podstatná pasáž odpovede primátora. Išlo o neziskový projekt, resp. projekt, ktorý mal celý zisk vrátiť naspäť do kultúrnych akcií a nikto nemal na tom ryžovať. Nešlo preto o podnikanie. Preto to nie je totožné s tvojim podnikaním, ktorého cieľom je určite dosahovanie zisku (je to samozrejme legitímny cieľ a žiadnym spôsobom ho nespochybňujem).

     • 17.4.2.1.1
      Tomáš says:

      Neziskovy môže byť aj ten co zisk premietne do nákladov či výplat. Ak chcelo mesto opravnene pomôcť broncu mal mu dať peniaze na kultúru, ktoru chcel konať. Nie dotovať predaj, z ktorého zisk pôjde na kultúru. Aj keď tam nemusel byť zámer smrdí to, a znevýhodňuje tych, co si prevadzku a energie musia platiť pocas celeho roku.

 18. 18
  dodo says:

  Aj Pikna minimálne trikrát vystúpil,aby sa už pána Mráza nič nepýtali…Ten sa ale potil..

 19. 19
  Lovec zufalych trollov says:

  VPN palcekove a prispevkove zufalstvo tu slape na plne obratky.
  Chlapci, verejna mienka je jak velka lod, kvoli anonymnym prdikom tragedov na internete svoj kurz nezmeni.
  Po volbach budu rady u psychiatrov na tabletky.

  • 19.1
   Angelika Sarah Dežová says:

   No a ty si tu prečo ako anonym?
   Prečo si nezadal údaje z občianskeho preukazu?
   Lepšie ti je poprdkávať anononymne?
   Lepší je anonymný smrad ako smrad pri mene?

 20. 20
  politológ says:

  lepšia Lepšia Trnava sa potápa akosi nie? Trnava zažíva po nejakom čase vytriezvenie. Tu nejde o jedno verejné obstarávanie. Ale o to ako títo páni politici odhaľujú svoju nezrelosť. Keď vyhráš voľby môžeš všetko. Áno aj všetko pomrviť…

  • 20.1
   Peter says:

   čo to trepeš chlapče. Za KDH nikdy nič nešlo a teraz ide všetko. Vytriezvenie? sa preber. Ty budeš určite cezpoľný študent, čo nevie porovnať.

   • 20.1.1
    julinka says:

    Ak za KDH „nikdy nič nešlo“, prečo teraz radnica chce opakovať to, čo robili kádéháci ľavou zadnou už pred 10 rokmi a so stratou 10x nižšou ?

    • 20.1.1.1
     Peter says:

     KDHakom sa to nechcelo po rokoch organizovať, tvorba zisku im nic nehovorila a nehovori (ak chces zisk, musis vlozit prvotnu investiciu) a tak to dali to synovi jednej tety čo chodí do kostola. Oni (rozumej KDHáci) majú totiž obe ruky lavé, ničomu prakticky nerozumeju, sú to ťažkí teoretici a lenivci. Okrem toho kazda doba ma svoje potreby a preto je aj v tomto potreba investicie. Samozrejme zisk ktory pride o par rokov pojde do mestskej pokladne a nie na Novotného nové Volvo, ale postavi sa za to trebárs detske ihrisko, ktoré bude zadarmo služiť všetkým ludom.

 21. 21
  Tomáš says:

  Škoda že sa nepocuvame. Pomohlo by to obom stranam zbytocneho sporu. Hodnotit budeme v decembri vianočné trhy. Je isté ze 50 000 je dost, naviac osvetlenie dvaja úradníci co budu mesiac pobehovat. Na konci dna uvidíme ci sa truc podaril. Mrzí ma tvrdohlavosť. Som za komornejsie trhy. No zistil som ze to mohli riešiť aj so súkromníkom. Len sa akosi nechceli. A to je na škodu aj týchto komentarov. Každý je tu presvedceny o tom že je najlepší a ma pravdu. Obyčajne je to trochu inak. Nehovoriac ak aj na zastupitelstve namiesto odpovedi sa otoci vyjasnovanie útokom na toho, kto sa pýta. Aj keď provokacne, no nieje ok ak sa na to reaguje podobne.

 22. 22
  Peter says:

  Nevidím v tom teraz problém. Uvidíme po Vianociach. Každopádne je dobré, že to robí mesto a viem, že na meste je dosť schopných ľudí, ktorí to dokážu zvládnuť. To že by mali byť Vianočné trhy kľudnejšie a nie bohapustá ožieračka jak za Novotného hovorí zdravý rozum. Jarmok bol tento rok podľa mňa najlepší v porevolučnej histórii. Menej je niekedy viac. Pindajúcich neschopných KDH-ákov a na smetisko dejín vykopnutých SDKÚ-kov neni treba brať vážne. Zasmial som sa keď Butko povedal, že my poslanci musíme ťahať za jeden povraz. Farizej jak vyšitý. Tí všetci sa len trasú, aby to nevyšlo. Takisto „automaticky proti“ postihnutí diskutéri nikdy nerobili žiadny projekt, kedy takmer vždy vylezie z nejakého kúty komplikácia.

 23. 23
  Simon says:

  Pán Mráz mohol si vypýtať otázky pisomne a bolo by po estráde čo tu predvádzate 3 roky.Prosím predstavte človeka z volebného obvodu stred ktorý navrhol v rámci participatívneho rozpočtu uvedenú akciu.Chlapci ked budete hrubo útočit možno bitku vyhráte ale vojnu nie. Namiesto toho aby ste sa ospravednili hrubo útočíte a sprznili ste aj tak ušlachtilú myšlienku vtiahnuť ludí do záujmu o VECI VEREJNÉ.

 24. 24
  DPH says:

  Vianočné trhy sú o tom že ludia sa stretnú,porozprávajú, taká nová forma korza.Prosím odstavte od ekonomiky Pekarčíka lebo sa my zdá že je to dosadený platený diverzant čo má spolu s primatorom zrujinovať mesto.Kto objektívne dá dokopi skutočné náklady.Stačilo len povedať Novotnému toto chceme, toto nie, všetky náklady a vydaje odkontrolujeme.Určíme zisk a Novotny povie berie neberie.50000 eur dajte chudobným občanom mesta nech aj oni majú vianoce.Nie že Pekarčík so slzami v očiach ,tenučkým hláskom sľubuje že on tú stratu zníži.Hotové estrádne vystúpenie.

 25. 25
  Peter says:

  Pán Novotný nám tu roky prezentoval ako si predstavuje Vianočné sviatky tento moderný kapitalista. Unimobunky nastrielané jedna vedľa druhej a na stojáka ožer se pulty – moderný kapitalizmus. Nechajme teraz našich na meste čo vymyslia. Určite Vám po sviatkoch predložia účet a potom môžete kibicovať.

 26. 26
  kikiriki says:

  Agentúra Kikiriki uvádza súťažný kvíz, správne odpovede zakrúžkujte:
  No 1 – Kto je vinný, že poslanci jednohlasne vypovedali zmluvu Novotnému ?
  a, King Kong b, Etela Bučanská c, Novotný
  No 2 – prečo mesto zmluvu nepredĺžilo ?
  a, lebo cigánska sa mala volať rómska
  b, lebo Mr. N sa zaujímal iba o koledy a stromček
  c, lebo Mr. N bol arogantný a nenažratý
  No 3 – vadí občanom, že stánkov bude 36 ks ?
  a, samozrejme nevadí, bohato to stačí b, stánkov má byť min. 498 c, Tesco to istí
  No 4 – Komu tak strašne vadí že Mr N nebude principál ?
  a, stánkarom nie – im je jedno komu platia nájom, ušetria, nemusia platiť výpalné
  b, občanom nie – majú to v paži
  c, ide rozhodiť parazitov a výpalníkov – prišli o vianočný príspevok ( nie určite nie sú z politickej strany )
  No 5 – Mohli niektorí členovia istej politickej strany ovládať niektoré ( všetky ) stánky ?
  a, nie členovia politických strán sú čestní, lokše a cigánsku nepredávajú
  b, nie členovia politických strán sa živia poctivou prácou
  c, nie členovia politických strán nepotrebujú bakšiš
  No 6 – budú sa IP adresy z komentárov ako obvykle rozdávať po trnavských krčmách, na 4-ke, alebo policajnej akadémii ?
  a, áno b, možno c, ako vždy

  • 26.1
   Peter says:

   Originálne a vtipné, palec hore.
   Ešte si zabudol jednu kvízovú otázku a to: prečo bývalý primátor naďalej nepokračuje v ľudstvu prospešnej akcii na Vianočných trhoch a to rozdávaním „primátorského čaju“ rozumej rumu s trochou čaju bezdomovcom a ostatným opilcom?
   a) lebo už neni primátor to dá rozum
   b) lebo by to už teraz išlo z vlastného vrecka a ako dochodcovi s 1000 € dochodkom a odmenou 7000 € za poslanca v MZ TT a odmenou 6000 € za poslanca v TTSK proste nema na vyhadzovanie
   c) lebo zacne opíjať spoluobčanov az pred volbami na buduci rok

 27. 27
  plánovač says:

  Harmonogram na obdobie 11 – 12/2017 :
  4.11. – Tsunami
  5.11. – Krásne biele ráno
  6.11. – Plač a škrípanie zubov
  7.11. – Začína hĺbkový audit
  8.11 – 15.11. – Pokračuje hĺbkový audit, padajú prvé trestné…
  16.11. – Prví politickí migranti opúšťajú Európu a na gumených člnoch plávajú do Afriky
  Niektorí plačú a kričia, že nevedia aký je Smer, chcú na Cyprus majú tam schránky
  25.11. – Africkí ľudožrúti už prikladajú pod kotle
  6.12. – v TT začali Vianočné trhy – konečne pokojné a bez parazitov na mestskom majetku

 28. 28
  kikiriki says:

  Agentúra Kikiriki sa pýta?
  Používala agentúra Mediaflash mestské pozemky – námestie a priľahlé ulice v TT bezplatne a bez výberového konania na komerčné účely ? Kto to povolil ? Prosím konkrétne mena zainteresovaných.
  Údajne za to kúpila nejaké žiarovky, koľko a prečo nesvíca ?
  Aký bol pomer hodnoty žiaroviek a celkového zisku ?
  Kto používa mestské pozemky na Golf za Kamenáčom zadarmo, bez výberového konania na komerčné účely ?
  Kto to povolil ? Prosím konkrétne mena zainteresovaných.
  Mal a má užívateľ pozemkov na Golf stavebné povolenia na jednotlivé objekty ? Prosím zverejniť.
  Keďže nemal, akú dostal pokutu za nedodržanie stavebného zákona ?
  Môžeme aj my ostatní stavať bez právoplatného stavebného povolenia ?

  Prosíme kompetentných mesta o informácie v médiach – ďakujeme.

 29. 29
  DPH says:

  Mne je jedno kto to organizuje,Havel alebo Pavel,ide len o hospodárne využitie verejných financií.Verím že všetci chápeme,že ked bude mestký rozpočet 10 krát navýšený minie sa a zmysluplne.Vyhodit 50000 eur len preto aby som dokázal svoju moc.Vaša výhoda je len to a aj tých predošlých že až by niekto chcel dokázať pravdu civilizovanou formu tak súd rozhodne za 8 rokov a už to mič nerieši.Riešiť Novotného čo spravil nespravil sa dá ale riešenie v nedohladne.Veľmi závažné veci zazneli na adresu Pekarčíka , primátora a dalších a spávajú kludne, lebo tu už sa riešia veci od 5 melonov a viac.

  • 29.1
   rozumsamizastavuje says:

   Vies preco spavaju kludne? Lebo spavaju spolu.

  • 29.2
   Juraj Fuzák says:

   Kde zazneli zavazne veci na adresu Pekarcika? Podel sa s nami prosim ta, ja teda presne viem v ktorom smutnakove to zaznelo, ale daj vedet aj ostatnym prosim ta, nenechavaj si to len pre seba. Respektive nezasmraduj len tak do vetra ale bud konkretny.

 30. 30
  kádrovák says:

  Nezávislí (skutočne) poslanci aj tí z LT sú nespôsobilí na výkon funkcie vo verejnej správe hlavne preto že:
  Neboli členmi KSČ, HZDS, Smeru, ŠTB, ani agenti, udavači, komsomolci
  Nie sú otroci, lokaji, sluhovia, riťolezi, podrž tašky, nechodia sa klaňať na 4 ku
  Nemajú žiadnu ekonomickú prax – neprivatizovali, nekradli, netunelovali, nevyrabovali banky, nedrancujú EÚ fondy, nepredražujú tendre, nevedeli by ani enormne zadĺžiť VUCky, možno bi zatrhli rabovanie zdravotníctva, štátneho rozpočtu, mestských rozpočtov. Ako potom môžu riadiť NÁŠ štát ?
  To by nám ešte chýbalo. A z čoho budeme my potom žiť? MY vládna koalícia a všetci naši darmožráči. To chcete aby sme išli normálne pracovať ? Normálne podnikať bez štátnych zákaziek ?
  Nakoniec budeme musieť utiecť do KĽDR.

 31. 31
  Klobucnik says:

  riesite tu vianocne trhy v diskusii ako nieco velmi dolezite ja som na vianocnych trhoch nebol 5 rokov a kto chce nech tam ide zrat a pit a oxidovat pardon za vyraz… pancovane varene vino keby som vypil aj liter tak domov odchadzam po svojich toto je vasa predstava vianoc? ake stanky budu co kde bude aky program bude? ah jaj je mi vas luto hadat sa tu. ved vianoce niesu o tom ci vsetky stanky budu rovnake alebo ine kolko osvetlenia bude v meste… cele mi to unika. . . vianoce su o pohode o priatelstvach o atmosfere ktore si kazdy vytvarame nezavisle.. lebo nieje dolezite ake su vianocne trhy, ale ak uz som tam, tak s kym som na vianocnych trhoch… dakujem . a btw moc to vsetci napzaj prezivate a osocujete sa prepacte. toto je zrkadlo a vasa tvar lebo normalne ten kto ma spokojny a vyrovnany zivot nemoze riesit kvalitu trhov opakujem su aj ine hodnoty…

 32. 32
  šiltovník says:

  klobucnik BINGO !!

 33. 33
  Bezdomovec says:

  Hej páni konšelé nám tých 50000 euro pomohlo prežiť celú zimu.

reklama
Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.