reklama

Bročka odpovedal na vyjadrenia poslanca Mráza, prinášame prepis primátorovej reakcie

Poslanec Mestského zastupiteľstva (MZ) mesta Trnava Rastislav Mráz na septembrovom rokovaní vyjadril pochybenia o transparentnosti zmluvy medzi Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a neziskovou organizáciou Bronco v súvislosti s projektom Kubistro, ktorý sa mal realizovať v Univerzitnom parčíku (článok tu). Stanovisko neziskovej organizácie Bronco, kde reagovali na slová poslanca Mráza a priblížili ciele a zámery projektu Kubistro, bolo zverejnené v tomto článku. Primátor mesta Peter Bročka zareagoval na Mrázove vystúpenie na nasledujúcom rokovaní MZ 10. októbra. Prinášame prepis jeho vystúpenia.

„Poslanec Mráz vytvoril na minulom MZ konšpiráciu a v niektorých bodoch dosť vážne prestrelil,“ povedal na úvod primátor Peter Bročka.

V ďalšom priebehu svojho vystúpenia vypichol primátor niektoré z bodov, o ktorých hovoril R. Mráz. „Z nich by mal byť jasný môj postoj k projektu Kubistro, resp. k využitiu verejného priestoru pri Trnavskej univerzite.“

„Na začiatok poviem, že tento projekt mohol významne pozdvihnúť túto lokalitu a stále som o tom presvedčený. Verím tomu, že v budúcej sezóne či už Bronco, alebo niekto nimi inšpirovaný, požiada o možnosť využívať tento priestor,“ vyhlásil Bročka.


Univerzitný parčík

Peter Bročka (PB): „Rasťo tvrdil, že projekt nie je v súlade s územným plánom. Overoval som si to u pána Purdeša a nebol si vedomý absolútne žiadneho rozporu tohto projektu s územným plánom.“

(PB): „Hovoril si o rušení oddychovej funkcie s tým, že projekt bol v rozpore s dlhodobou koncepciou mesta na rozširovanie zelených plôch na úkor plôch s komerciou. Problém je, že toto len ukazuje, že ti nie je úplne jasné, čo je verejná plocha, čo je oddychová zóna a aké sú atribúty jej kvality, ktoré sa dajú ďalej posúvať. Som presvedčený o tom, že práve aktivitou ako bolo Kubistro by sa celý verejný priestor pozdvihol, jednoznačne by ožil a vzniklo by obrovské množstvo aktivít, ktoré by boli prospešné pre viaceré cieľové skupiny.“

(PB): „Tvrdil si, že nebol predložený súhlas Krajského pamiatkového úradu. Nebol predložený v písomnej podobe. Hneď na začiatku projektu bol úrad oslovený, bol daný ústny súhlas, zároveň bola podaná z našej strany aj písomná žiadosť. Takže v tomto nebol žiadny problém.“

(PB): „Tvrdil si, že ide o nesúlad s koncepciou umiestňovania predajných stánkov na území mesta Trnava. Pýtal som sa pána Purdeša – ten tvrdí, že ide o 20 rokov starý dokument – a zároveň mi potvrdil, že sa podľa neho vôbec nepostupuje. Podľa mojich informácií nemal podobu VZN. To sa mohlo vyjasniť, keby zastupiteľstvo túto vec prerokovalo.“

(PB): „Hovoril si, že neboli zabezpečené toalety. To je ďalšia z vecí, keby bolo zastupiteľstvo v júni uznášaniaschopné, boli tu zástupcovia z OZ Bronco, aj pán Cagala, ktorí by to radi vysvetlili. Ale evidentne tu nebol vôbec záujem to prerokovať.“

(PB): „Hovoril si o odstraňovaní zelene. Musím konštatovať, že si si nepozrel lepšie tie vizualizácie. Umiestnenie kontajnera si nevyžadovalo likvidáciu zelene. A práve v prídavných menších kontajneroch bola zeleň doplňovaná. Keď už hovoríme o devastácii zelených plôch, k tomu došlo, keď sa postavil hotel Holiday INN.“


Peter Bročka počas svojho vystúpenia, ktorým reagoval na otázky poslanca Rastislava Mráza

(PB): „Hovoril si, že sa tu bezdôvodne zvýhodňuje jeden podnikateľ. Správa kultúrnych a športových zariadení, pokiaľ viem, uzatvorila zmluvu s Broncom. Bronco nie je podnikateľský subjekt. To je totálny rozdiel. Ty si hneď vytvoril konštrukciu, že napriamo boli vybrané sirupy Herbert. Neviem, čo by si povedal, keby si prišiel za Novotným, že máš na výnimku Vianočné trhy, máš tam stánky, máš to na niekoľko týždňov v sezóne, ale nevysúťažil si všetkých dodávateľov. To isté by si prišiel do Promenády na Slávnosti piva a pýtal by si sa ich, že prečo ste si nevybrali súťažou nejakých iných dodávateľov? Začal si tu vytvárať konšpiráciu nejakej konkurencie. Som absolútne presvedčený o tom, že to, čo by sa stalo na konci dňa, je, že Kubistro prilákalo oveľa väčšie množstvo ľudí do danej lokality, kde oni s nejakým smiešnym akože menu ani nemôžu konkurovať prevádzkam, ktoré sú v okolí. Postavil si to jednostranne na tom, že všetci ľudia zrazu pôjdu do Kubistra a nikto nepôjde do tých prevádzok. Je to len umelá ilúzia konkurencie, keďže to mal byť len dočasný projekt, ale je to vec názoru.“

(PB): „Hovoril si o tom, že prečo Bronco a inde zase, že Bronco nám tu prerastá cez hlavu. No bodaj by nám tu všetky združenia začali takto prerastať cez hlavu. Čím viac ich v tomto meste bude, tým viac sa posunieme ďalej. Tebe absolútne uniká pridaná hodnota, ktorú vytvárajú ľudia, ktorí si za to nenechávajú platiť vo väčšine svojich aktivít, a ktorí vytvárajú nejaké reálne hodnoty a prilákajú sem ľudí aj mimo mesta. Opýtaj sa nabudúce ľudí na rínku, blšáku alebo na inej ich akcii.“

(PB): „Ďalej si spomínal opäť prevádzku, že tam bude zisk. Zase je to jedna časť mince, bolo jasne deklarované, že zisk pôjde do kultúrnych aktivít. To nie je že si postavím do stredu mesta bufet a budem ryžovať na ľudoch, čo si kúpia popletenú malinovku alebo nejaký smiešny sendvič, ale je to o tom, že tí ľudia sa tam zaviazali vytvárať nejaký kultúrny a spoločenský program. To si tiež odignoroval. Opýtaj sa mamičiek, čo tam sedia, akú pridanú hodnotu tam vidia alebo v čom vidia problém.“

(PB): „Vraj niektorý z podnikov na Hornopotočnej žiadal exteriérové sedenie. Predpokladám, že to malo byť na chodníku a nie v strede parčíka. A keby aj, zase chceš porovnávať sedenie s kultúrnospoločenským projektom? Celý ten proces si evidentne nepochopil.“

(PB): „Podsúval si informáciu, že im mesto bude platiť reklamu. Na prekvapenie mesto propaguje všetky nielen svoje akcie, ale keď náš žiadajú aj iné subjekty a majú spoločenský alebo kultúrny charakter, tak sa propagujú, v tom nevidím žiadny problém.“

(PB): „Tvrdil si, že hlasovanie per rollam vo VMČ nemajú dohodnuté. To zase nie je pravda. Reálne sa k nemu všetci vyjadrovali, neboli k nemu pripomienky a táto vec bola odsúhlasená.“


Projekt Kubistro od Bronco, n.o.

(PB): „Prišlo za nami mimoriadne aktívne združenie s projektom, ktorý má mnoho paralel v Európe aj vo svete. Ideálnym spôsobom sme mohli využiť synergiu združenia a mesta. To je to, čo ti absolútne uniká alebo len chceš, aby ti to unikalo. Najprv som mal na teba ťažké srdce, ale potom som si uvedomil, o čo tebe vlastne ide. A zistil som, že mrhať energiou na teba v tejto súvislosti nemá zmysel. Nechcem vidieť, čo budeš robiť za rok pred voľbami.“

(PB): „Povedal si: Spoločnosť Cukru, ako všetci vieme, robila, a, počiarkujem, robí kampaň pre pána primátora. Takže pre mňa robili videá, fotky a grafiky v roku 2014 a ja som si za to zaplatil. Na rozdiel od iných, za mňa to neplatila strana. Vyjadrenie, že robí kampaň je totálne klamstvo, tam si sa prerátal a budem od teba chcieť ospravedlnenie za tento výrok.“

(PB): „Zákazky pre Cukru: snažil si sa tu vytvoriť dojem, že Cukru, respektíve Martina Slováková, sa tu objavila v roku 2014-15, keď pre mesto robila videá. Vyvediem ťa z omylu, Martina Slováková spolupracuje s mestom už roky. Dokonca v rokoch 2008-2011, ešte počas vysokej školy, brigádovala ako kameramanka v MTT. Uniklo ti, že ešte ako študentka nakrúcala zadarmo videá z akcií mesta, od roku 2011 spolupracuje s mestom pre galavečer Trnavské dni, v roku 2013 spolupracovala s firmou Marketinx ako dodávateľ videí pre portál cestovného ruchu Vitajte v Trnave. Chcem tým povedať, že Cukru a Slováková v meste boli už predtým. My sme si ju vybrali lebo je slovenskou elitou, je Trnavčanka, robí skutočnú top kvalitnú prácu za smiešne a niekoľkonásobne nižšie ceny oproti konkurencii. Ja som s ich prácou neskutočne spokojný. Kvalita dodáže ľudí osloviť ľudí všade. Neviem teda, čo si týmto chcel naznačiť.“

(PB): „Na záver poviem, že ma mrzí, že ten projekt nebol prediskutovaný v zastupiteľstve, mohli sme si povedať, čo si o tom myslíme. Mali sme aj záložný plán využiť pozemok Trnavskej univerzity, tam to bohužiaľ nevyšlo. Všetky peniaze boli vrátené. Chcel som iba, aby sa to tu prerokovalo a predpokladal som, že sa to odsúhlasí. Ale neprerokovať to vôbec považujem za smutné.“

Diskusia k článku bola pre narastajúci počet príspevkov mimo témy a vzájomné sa osočovanie jej účastníkov ukončená.

Ulož ako PDF
Napísal 13. októbra 2017 12:31. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

130 komentárov pre “Bročka odpovedal na vyjadrenia poslanca Mráza, prinášame prepis primátorovej reakcie”

 1. 1
  Micro says:

  …prečo prinášate prepis, keď pán primátor tvrdil, že sa k tomu vyjadrí písomne…

 2. 2
  Ondrej says:

  Tak sa vyjadril v priamom prenose co je natom? Za ten Mrazov vyraz to stalo!

 3. 3
  Jurko says:

  Kým dáte von článok tak by som si to aj pozrel po sebe a skontroloval, máte tam chyby….. mrázov výraz na rokováni stál za to, ťuťko stajl :D

 4. 4
  pIL says:

  Troška sa nám pán poslanec a okresný predseda KDH spotil.
  Hmmmmm… čím to asi bolo ?!
  Nuže vyjadrite sa niekto z kresťaského tábora :D

 5. 5
  kosa says:

  Padla kosa na kameň – tak tak :)

 6. 6
  Simon says:

  Fotodokumentácia k článku plne zdokumentovala a vystihla situáciu.Ustarostený transparentny primátor dodžiavajuci sľuby a dohodnuté pravidlá hry.Nový štíl riadenia mesta prejednávať veci na zastupeľstve,ked materiál dodame 1 den pred rokovním alebo len požiadame o zaradenie do programu je zápas ked rozhodca súpera nepustí na jeho polovičku ihriska.

  • 6.1
   Sport says:

   Najtransparentnejsi je predsa Mraz hlavne ked mal zverejnit zmluvy co?

  • 6.2
   Jurko says:

   Na Vás sme čakali….určite bol ustarostený :DDD skôr sa chytal za hlavu, kvôli rečom mráza, bošnáka atď

  • 6.3
   Juraj Fuzák says:

   Fotodokumentacia k clanku zadokumentovala uplne inu vec ale ustarostenie primatora to urcite nebolo 😉

   Nejedna sa o ziadny novy styl riadenia, kedze samotny kritizovatel tohto bodu priniesol na to iste zastupko bod, po ktoreho schvaleni sa navysoval rozpocet na platy nepedagogickych zamestnancov o 50 000€, co je podla mna ovela vacsi zasah do rozpoctu mesta ako vypozicka pozemku na docasnu instalaciu, zrejme ale mame iny pohlad na svet, to je v pohode 🙈

   • 6.3.1
    Ano mate says:

    Ano, mate uplne iny pohlad na svet pan poslanec a mate nan pravo. Aj ONI aj VY. Z mojho pohladu riesite pre Trnavu nepodstatne a marketingovo vypocitane hovadiny, to je vsetko na co asi mate. Ako politici, manazeri a bohuzial, ako cas ukazuje, aj ludia. Nikto Vas tu nehejtuje bez priciny, mne osobne lezie na nervy Vase pouzivanie urehotanych a vysmesnych emotikonov, ktore naznacuju Vasu emocnu instabilitu, nedostatok sebadovery a podobne. Vystudoval som psychologiu, pracujem v HR ako headhunter. Pokojne vysmejte aj mna za to, ze som si dovolil Vas komentovat.

    • 6.3.1.1
     Anton says:

     Pan psycholog a co su to tie hovadiny?

     • 6.3.1.1.1
      Áno mate says:

      Obnova zničených ciest namiesto systémového riešenia dopravy v Trnave napríklad. Ešte niečo? Môj osobný favorit je cykloparkovanie

      • 6.3.1.1.1.1
       Anton says:

       Stačí,pokračuj v študovaní psychológie.Áno,toľko ciest čo Bročka obnovil sa tu v Trnave nespravilo.Aj cajgel musíš niekde zaparkovať.

       • 6.3.1.1.1.1.1
        Áno mate says:

        Máš pravdu. Toľko čo primátor minul, ešte nikto neminul. Aj cajgel treba parkovať. Auto tiež. Pokračujem v štúdiu psychológie. S úctou, Marek

 7. 7
  vlado5 says:

  Ak teda ide len o kultúrnospoločenský projekt, tak sa tam nemusí nič predávať, všetci budú spokojní a väčšina problémov sa vyrieši.
  Ale aj tak sa mi to zdá trochu schizofrenické. V prípade Vianočných trhov alebo prenájmu pozemkov za symbolické eurá sa to primátorovi nepáči a v tomto prípade to zase obhahuje. Zrejme predsa len ide o to, kto taký pozemok nakoniec využíva.
  Tie detaily o tom, či je zmluva s obchodnou spoločnosťou, združením alebo neziskovkou sú len také právnické keci. V konečnom dôsledku ide vždy o nejakého koncového užívateľa výhod.
  Tá primátorova obhajoba Cukru je tak trochu kontrapoduktívna. Toto vyzerá smiešne. Veď si to len predstavte, keby Mráz, Stanko alebo Butko začali rozprávať o svojich známych a o tom, ako dlho už spolupracujú s mestom. Asi by to vyzeralo divne, najmä v kontexte nejakého projektu, kde im chcú dať ďalšie mestské peniaze.

  • 7.1
   Jurko says:

   Vy ste neandertálec?? Bročka tam už spomenul, že to je neziskovka. Pletiete si hrušky s jabĺčkami, ako môžeťe dávať do jedneho koša vianočné trhy, ktoré su skoro tri týždňe a stánkari tam dosahujú tisícove tržby a partiu mladých ľudí, ktorí by peniaze zo zisku rozdelili na dalšie projekty? Prídite sa niekedy porozprávať s ľudmi z bronca aké zisky majú z toho, čo robia a prečo vačšina chodí do práce a do školy a popritom sa venuje ešte mnoho aktivitám. Zajtra máte možnosť na rínku.Už ma to prestáva baviť čítať takéto stupidné komentáre, poznám tých ľudí a dotýka sa ma to.

   • 7.1.1
    Sport says:

    Naco sa rozculujes nad nejakym nimandom klud :) To je len bezmoc nic ine neveda len plackat.

   • 7.1.2
    vlado5 says:

    Takže Herbert alias „Poctivé sirupy s.r.o.“ nemal byť jeden z koncových užívateľov výhod?
    Neporovnávaj hodinové akcie s celosezónnou prevádzkou, kde sú ľudia zamestnaní a dostávajú svoj plat.
    Aj v neziskovke sa dá dobre zarobiť. Aj keď si ľudia myslia, že sa to nedá. Rozdiel medzi a.s. alebo s.r.o., ktorá na konci roka vykáže nulový zisk (vačšina spoločností) a neziskovkou nie je prakticky žiadny. Preto píšem, že rozlišovať medzi tým sú len právnické keci.

   • 7.1.3
    vlado5 says:

    A ešte jedna poznámka. Chlapcom z Bronca odkáž, nech vybavujú veci poctivo, ako ostatní a nie cez svojich známych. Inak to dopadne presne naopak. Snáď sa z toho primátor aj ostatní poučia. Inak skončia rovnako ako predchádzajúci mestkí páni. Lebo ja na rínek za nimi nepôjdem. Naposledy som tam s deťmi oplieskal viac peňazí ako na jarmoku, lebo mi bolo trápne vysvetlovať, že 10 euro za náušničky z korálok nedám.
    A primátorovi povedz, nech nabudúce nehovorí o nejakom dokumente ako o neplatnom a že ho netreba brať vážne, keď jeho podriadení na základe neho nedajú druhým povolenie.

    • 7.1.3.1
     Jurko says:

     Už raz som Vám napísal netykajte mi, očividne nemáte ani štipku slušnosti. Ja som nebol s vami na pive a pod. Veci vybavujú poctivo. Už len to, že vy tu mladých ľudí porovnávate s mestskými pánami dokazuje, že maté v tom mišung asi ako pán mráz. Ludia z Bronca Vám nekážu si kupovať 10 eurové naušničky a taktiež neurčujú za aké sumy majú predávať výrobcovia svoje väčšinou hand made výrobky. Viete, čo mi vyplýva z týchto hejterských rečí, čo tu predvádzate? Ste akurát tak neštastniiiikos a závidite, lebo mladí šikovní ľudia tu niečo robia bez toho aby si napchávali vačky peniazmi. Primátorovi ja nič odkazovať nebudem, si chodte za ním, keď Vás niečo trápi. Pekný deň

     • 7.1.3.1.1
      vlado5 says:

      Tak sa nepodpisuj Jurko a budem ti vykat.
      Zbytočne mi vkladáš do úst, čo som nepovedal. Ja nič nehejtujem. Volil som Lepšiu Trnavu, ale pokiaľ to budú robiť podobne, ako starí páni, tak si svoj hlas nabudúce rozmyslím.
      Nie som „nešťastníkos“. Som z princípu liberál a preto sa mi nepáči, ak mesto svojimi rozhodnutiami zasahuje do trhu a konkurenčného prostredia. A je mi jedno, či je na konci Poór, Stárek alebo nejaké iné s.r.o. cez neziskovku. Lebo je tu stále veľa podnikateľov, ktorí to chcú robiť poctivo v rámci pravidiel. Ale keď vidia, že pre niekoho tie pravidlá neplatia, tak sú z toho frustrovaní.
      Chcel som len poradiť. Mesto v ostatnom období veľmi zle komunikuje s občanmi a primátorovi a Lepšej Trnave sa to môže vypomstiť.

      • 7.1.3.1.1.1
       komunikacia says:

       Komunikacia? Ziadna nie je. Su vsak dobri v propagande. Veril som im a prestal som im. Ak sa ma spytate na dovod – je nim osobne pan Juraj Fuzak a to ako sa zhovara s danovymi poplatnikmi mesta. Tykanie, vysmesne poznamky a trapne komentovanie akehokolvek ineho nazoru. Snazil som sa ho pochopit, ale on mi za to uz prestal stat. Jeho komunikacia je nieco neskutocne nedostojne.

   • 7.1.4
    Abb says:

    Mam taký plan. Zadarmo sa umiestnim v lukratívnej časti mesta, energie mi zaplatí mesto a vytvorený zisk si vyberiem cez kultúrne programy a to všetko pod krásnou prikrývkou dobročinnosti.

  • 7.2
   hus says:

   Obhajoba primátora zo strany CUKRU príde kedy?

 8. 8
  Peter Klimo says:

  Mne z tohoto kabaretu vysli nasledovne zavery:

  1. Mame sa velmi, ale velmi dobre. Inak si neviem vysvetlit ze sa MZ dokaze zaoberat 3 zasadnutia nejakym stankom s malinovkami. Miestami som mal dojem ze tam sedi 15 Mojmirov Kovarov a trepu furt dokola tie same nezmysly..
  2. Ten participativny rozpocet nie je az tak zas participativny, ked o projektoch musi rozhodovat MZ. Ak sa nemylim bolo zamerm dat ludom pravomoc o niecom rozhodnut. V tomto pripade to jednoducho nevyslo..
  3. Juro aj s „prevadzkarom od cirkusu Ales“ sa tu sice tvaria ako stavbyveduci, ale zjavne kluce od miesacky ma niekto iny. Inak si neviem predstavit ako je to mozne, ze si nevedia presadit ani bufet s malinovkami ..

  • 8.1
   Juraj Fuzák says:

   Mojmir Kovar sa aspon o to zaujima co sa deje, zatial co ty saskujes. Zorganizuj nabuduce ty „bufet s malinovkami“ ked to takto nazyvas. MZ malo rozhodnut o vypozicke pozemku, prosim ta citaj s porozumenim.

   V tomto pripade to jednoducho nevyslo? V tomto pripade bol v prvom rade zmareny dobry projekt a niekto skoncil s docela prepotenou koselou a pomiesanymi myslienkami, pospajanymi nezmyslami od turnaja pedagodov, cez Bronco, Cukru az po neviem kam, v jednom momente mi v tej Rastovej miesanici chybal uz len Soros aby to bolo komplet.

   • 8.1.1
    Peter Klimo says:

    Mojmir Kovar je sasek. Spravil som si na neho nazor vtedy ako na pode MZ propagoval nackovsku akciu „genocida“ konajucu sa v priestoroch mesta, ktoru povolil tvoj stranicky kolega. Vtedy jeho vystupenie „sprostredkoval“ poslanec Klokner..

    Juro, ty si zjavne nepochopil, ze Mraz je rovnako volenym zastupcom ako ty, on nie je povinny suhlasit s tvojimi navrhmi, dokonca nie je povinny na ne ani reagovat. On nic nezmaril, on realizoval volu svojich volicov. O tom zastupitelska demokracia je..

    Treba sa zmierit s tym, ze vam to prekazili vas zamer. Ja viem ze to boli ale mozte to skusit opat o rok ;)
    Jak hovori klasik – nadych vydych ;)

    • 8.1.1.1
     Ondrej says:

     Myslis ze o rok tam Mraz este bude? Ja myslim ze nie :)

     • 8.1.1.1.1
      Peter Klimo says:

      Ja chapem tvoje politicke preferencie a sympatie a rozumiem ze Mraza nemusis. Ale skus mat trochu zmyslu pre realitu. Pochop ake je rozlozenie sil v MZ. Poslanci pravicovej koalicie su relevantna politicka sila v MZ, poctom poslancov porovnatelna k LT. Navyse pokial si dobre spominam tak si KDH poctom poslancov oproti predchadzajucim volbam dokonca polepsila..
      Z coho vychadzas zeby tam Mraz uz nemal byt ? Vsetky indicie hovoria o opaku

      • 8.1.1.1.1.1
       Ondrej says:

       Ake indicie? Sak sam si napisal ze nieco chceli zmarit.Vsetkym je jasne ze za 3 roky nic nevytvorili ale sa snazia vsetko zmarit a to je jasne videt staci si pozret par MZ. Ludia v TT su myslis sprosti? Niesu :) Teraz sa sam potopil svojimi konspiraciami a lanovym centrom a si pis ze teraz si este len ludia otvoria oci…

       • 8.1.1.1.1.1.1
        Peter Klimo says:

        naozaj netusim co chcel kto zmarit.
        zmarenim nazyvam kladenie prekazok niecomu, co bolo schvalene, na co je vseobecny konsenzus, vseobecny zaujem.. poslanci za kdh vyjadrili svojim odchodom s projektom nesuhlas. teda nic nezmarili. mohli sa rozhodnut slobodne co aj spravili..
        prosim pochop ze v trnave ziju aj ludia ktori maju na dianie iny nazor ako chlapci z LTT…

       • 8.1.1.1.1.1.2
        asdfg says:

        ono vies pokial lt nema v mestskom zastupitelstve vecsinu tak sa musi dohodnut. tak isto ako bronco chcelo nieco predkladat tak isto to mraz a ostatni nechceli pocuvat. nechceli stanok tak sa neprezentovali. normalna obstrukcia. vo velkom parlamente sa to robi stale. vy ste pri koryte vy nieco chcete tak sa vy starajte. nestarate sa tak nebudte prekvapeni. ulohou „opozicie“ nie je byt po ruke lepsej trnave. oni zastupuju svojich volicov. oni maju pocit, ze volicov najlepsie zastupia tak ze sa nezaprezentuju. volici to vidia a ak sa im to nebude pacit tak ich kopnu do prdele a nabuduce tam nebudu. jednoducha matematika. netreba tu plakat, ze sa s vami nechcu hrat. treba sa s nimi ist dohodnut.

      • 8.1.1.1.1.2
       Abb says:

       Jooooj, ako sa ja budem smiať, keď Rasťo Mráz o rok bude primátorom. To vám budú tie bradky padať. A prajem mu to z celého srdca, pretože ho poznám roky a môžem povedať že má rozhľad.

       • 8.1.1.1.1.2.1
        Abb says:

        Prečo má minuskujete, veď ja chcem robiť dobrý skutok. Alebo to môže robiť iba jeden? Sľubujem, že ja si vyberiem iba také miesta, kde radnici dociahne predlzovacka na elektriku.

       • 8.1.1.1.1.2.2
        Trnavcan says:

        Aj ja ho poznám roky a môžem zodpovedne povedať že je to nafúkaný človek, ktorý preto, že má vyštudované právo, si mysli, že zozral všetku múdrosť sveta. Dúfam, že on a jeho kolegovia z KDH pôjdu do politického dôchodku a prenechajú mesto v rukách ľuďom, ktorí sa neobohacuju vo svoj prospech. Však už aj
        trnavské vrabce si čvirikajú o ich “počestnosti”. Ale zjavne veľa ľuďom ešte stále stačí, že Rasto Mraz a jemu podobní každú nedeľu sedia v kostole v prvej rade. Mladú ľudia majú našťastie rozum a nedopustia aby sme tu mali tuto “mestskú politickú špičku” vo vedení.

        • 8.1.1.1.1.2.2.1
         Abb says:

         Ja do kostola nechodím, KDH zásadne nevolím a predsa Rastovi držím palce. Určite nie je namyslený. Dobre ho nepoznáš.

        • 8.1.1.1.1.2.2.2
         matej says:

         Veľmi, veľmi si sa pomýlil, čo keď sedí v kostole , Vy na facebúku aj internete, chudáčik

         • 8.1.1.1.1.2.2.2.1
          Abb says:

          A prečo by nechodil. Je to každého vec.

          • 8.1.1.1.1.2.2.2.1.1
           Trnavcan says:

           Abb aj matej vobec ste nepochopili co som chcel povedat. Ja sam som veriaci. Mne nevadi ze chodi do kostola ale uz mi je zle z ich kseftov a nasledne hranie sa na ctihodneho obcana. Nevadi vsak aj na nich pride. Naozaj su ludia v Trnave tak hlupy ze im to nevadi? Nie su. A hlavne mladi ludia. Momentalny primator je clovek na spravnom mieste a je vidiet ze chce pre trnavu dobre. Aby tu ludia mali co robit a aby mesto nedychalo prazdnotou ako za predchadzajucich panov. A trnavcania su mu vdacni. Ja chapem ze ludom okolo KDH sa to nepaci ale volby ukazu. P.s. nie som stale na internete, nemam ani facebook a uz vobec nie som chudacik. P.s2. Poznam ho velmi dobre preto ma to hneva ze ludia to proste nevidia alebo nechcu vidiet.? Ale ako sa hovori“ oveckam pastiera“ ☺

  • 8.2
   viktor says:

   ad 2) nešlo to z participatívneho, pán poslanec Fuzák sa neskôr v diskusii priznal, že to poplietol a uviedol veci na pravú mieru – malo ísť o peniaze, ktoré sú pridelené VMČ, o ktorých môže slobodne rozhodovať.

   Na druhej strane – ak ide o peniaze určené VMČ, mali by byť na prospech občanov tejto časti mesta a nie celého mesta. Ani VMČ východ sa neskladá na celomestské akcie…

   • 8.2.1
    Juraj Fuzák says:

    Aha cize co sa spravi v nejakom VMC nieje naprospech vsetkych? V lete VMC vychod a VMC stred spolu vymalovali za tie prostriedky podchod pri stanici. Podla tvojej logiky to tam nesmrdi uz len pre obyvatelov tychto dvoch VMC. Ked nabuduce napriklad VMC stred nieco spravi v promenade tak to tam bude len pre obyvatelov tohto VMC? Splietas dve na tri.

    • 8.2.1.1
     viktor says:

     VMČ východ sa ohľadom podchodu ospravedlňujem (myslel som že šlo o dobrovoľnícku akciu, aspoň mne to tak prišlo odprezentované), ale v princípe platí čo som napísal. Ak mesto vyčlení peniaze pre obyvateľom určitej mestskej časti aby ich využili na svoje potreby, prečo by z toho mali financovať celomestské akcie? Prečo nie sú celomestské akcie financované mestom priamo?
     Rozumieme sa? Nehovorím, že čo sa spraví v jednom VMČ, tak ostatní z toho nemôžu mať prospech, ale o viazaní prostriedkov. Samo mesto ich označuje ako peniaze na komunitné projekty a aký je to komunitný projekt, keď ide o celomestskú akciu?

     • 8.2.1.1.1
      Juraj Fuzák says:

      Nie neplati v principe ani omylom co si napisal. Kazdy jeden projekt co sa spravi v urcitom VMC ma na konci dna vyznam pre vsetkych. Tak ako malovka, tak ako merace rychlosti v Modranke a dalsie a dalsie. Ked nase VMC Sever navrhne spravit nieco na Slavii, ktora pod nas spada nebudes to vyuzivat? Alebo napriklad na Kalvarii, Kaplnke, Strkoch, Vodarni a pod. Zbytocne tu slovickaris a hladas nieco co neexistuje.

  • 8.3
   žigo says:

   K ods 1. nie celé MZ ale istý Mráz – chudák kandiduje tak musí pracovať, robí čo môže ale bolo to také lopotno – toporné
   tých 15 myslíš koalícia KDH + Smer + odpad ?

 9. 9
  Jurko says:

  Vy mne hlavne netykajte,okej? Hodinové akcie a celosezonná prevádzka??? To mi tu idete nahovoriť,že vianočné stánky, ktoré su otvorene od rána do večera je hodinová akcia? Boli ste niekedy dobrovoľník alebo člen nejakého občianskeho združenia? Lebo ja som a teda žiadne peniaze som ešte nevidel ani z jedneho projektu, ak vy ste pekne zarobili v neziskovke tak potom ste obyčajný zlodej a klamár.

  • 9.1
   viktor says:

   Tri roky som pracoval pre jednu „neziskovku“ a platila ma. A aby „nemala zisk“, tak podporovala aj záľuby jedného z majiteľov (parkúrové jazdenie)…

  • 9.2
   vlado5 says:

   Nezisková organizácia sa skladá zo správnej rady, dozornej rady
   (revízora), riaditeľa. Riaditeľ za to dostáva plat. Okrem toho môže riaditeľ zamestnať normálnych zamestnancov alebo si objednať živnostníkov či iné firmy. Je trápne hovoriť týmto ľudom, ktorí za svoju prácu dostanú z neziskovky odmenu, že sú zlodejmi a klamármi. Najprv si Jurko niečo naštuduj a potom píš. To, že ty niečo pre nich robíš zadarmo je chválihodné, ale pokiaľ budeš ostatným hovoriť, že sú zlodeji, tak im len robíš zbytočne zlé meno.

   • 9.2.1
    Peter B says:

    Naco si vsimate brockovych trollov, to ze je nieco neziskovka neznamena, ze nemoze mat prijem – nesmie iba vytvarat zisk z hlavneho predmetu cinnosti a prijem nesmie vynakladat inak ako na zabezpecenie hlavnej cinnosti a poslania – neziskovka tvori hosp. vysledok, ale pri naplneni istych pravidiel ho nezdanuje – dve uplne rozdielne veci, to nie je zakaz tvorby zisku, cize neziskovka vie slusne oprat peniazky pre lepsich a este aj bez dani. Po lopate: vezmu vase dane, daju kamosovi, vyplatia si svoje podiely a stat utre hubu – dvakrat vas okradli a ludia riesia, ze na to upozorni mraz.

    • 9.2.1.1
     danovacka says:

     Presne tak pan Peter B a to som iba obycajna hlupa danova poradkyna a suhlasim.

     • 9.2.1.1.1
      obcan says:

      To,ze najivny Jurko nedostal nikdy zaplatene neznamena,ze niekto iny zase zaplatene mal.Ale trolovat bude dokola to iste ako papagaj.:-)
      To s tym bufetom a kecami okolo toho,ako to budu robit vsetko zadarmo a zisky prerozdelovat,je uz naozaj na smiech.Podla komentarov to prekukla aj vacsina ludi.

 10. 10
  Rajter says:

  Pan Pokorny, este poprosime prepis stanoviska poslanca Mraza k lanovemu centru, otazky poslanca Fuzaka k tejto teme a taktiez Mrazove odpovede. Odznela tam zavazna informacia o moznom poruseni uznesenia k 20 rocnej bezplatnej vypozicke pozemku pod lanovym centrom, kedze prevadzkovatelom je Entertainment Media s.r.o. a zmluvu na pozemok podpisal Mraz ako statutar za obcianske zdruzenie Miesta pre mladych a doteraz tam vykonava „revizora“. Tato firma Entertainment Media udajne podla Fuzaka dodavala aj tovary a sluzby pre mesto a jeho organizacie.
  Kazdopadne vypis z OR je zaujimavy, jedinou spolocnickou bola asi Mrazova manzelka.
  http://orsr.sk/vypis.asp?ID=261116&SID=7&P=1

  • 10.1
   dobrak2 says:

   Údajne dodávala tovary a služby, Ing. Mrázová bola v spoločnosti necelý rok /v r. 2013/, treba povedať aké služby, aké tovary, a keď údajne p. Fuzák niečo tvrdil tak konkrétne, inak by to bolo len sprosté osočovanie. P. Rajter, keď píšete tak jasne a do niekoho sa obúvate tak jasne a vynechať slovo údajne, a jedna vec je úbohá 9 rokov staré lezecké centrum vytiahnuť na povrch to je ubohé.

  • 10.2
   sisa says:

   p. Rajter, rada by som tiež nech p. Fuzák , ktorý údajne povedal,že táto firma dodávala aj tovary a služby, nech to láskavo konkretizuje, nebo to urobte zaňho, a keď nie je tak tie Vaše údajné obvinenia sú lož a týmto nechutno zavádzate , veď diskusia znesie všetko, ten príspevok je o ničom, len nech niekomu ublížim, pekný víkend p. Rajter

   • 10.2.1
    5ulo says:

    na MZ dokonca menoval niektore konkretne dodavky pre mesto. Vid video zaznam z MS.. je to niekde pri konci

   • 10.2.2
    Juraj Fuzák says:

    Ja som nepovedal „udajne“, ja viem ze ta firma dodavala a aj jedna dalsia, cakal som na vysvetlenie niekoho ineho, mozno sa dockame vysvetlenia a ozrejmenia, ked nie tak potom sa budem pytat znovu a znovu, uz na konkretne cisla faktur :)

    • 10.2.2.1
     matej says:

     Vážený p. poslanec faktúry sú riadne zverejnené, ide cca 3400 ,- € a niečo málo faktúr r. 2015 a 2016, toto vše bolo riadne dodané s kostolným poriadkom, tak do dočerta prečo neustále nezmyselne útočíte, keď Vás nedaj bôh niekto kritizuje, no comment, už som to napísal za Vás konkrétnu čiastku faktúr,i každý si to môže pohľadať,ale myslím že to občanov až tak nezaujíma na rozdiel od Vás. Znovu a znovu skúmajte, keď Vám to robí dobre, pekný víkend

 11. 11
  Palo says:

  Nezisková = rozumej stratová.

 12. 12
  Palo says:

  Poctivé = rozumej žbrndy.

 13. 13
  dobrák says:

  Pán primátor je moc veľký dobrák, spravil iba jednu chybu. Hneď na začiatku po prevzatí funkcie mal spraviť komplexnú právnu, ekonomickú, účtovnú kontrolu zmlúv a audit min 10 rokov dozadu a porovnať ich výhodnosť resp. nevýhodnosť. Zo zisteného vyvodiť dôsledky. Napr. TT IT, Tvorsad, Tavos, Jupet, TT komfort, MHD, Technolgický park, atd.
  Chápem, že sa mu nechce špiniť s týmito lokajmi. Oni sa v pohode oklepali a teraz musí od týchto páchateľov počúvať drísty a poučovanie ako sa TO má robiť a ako to ONI robili 25 rokov dobre. Či majú byť stánky drevené alebo dubové.
  Stále je ale času dosť – padni komu padni !

  • 13.1
   viktor says:

   Však v predvolebnom programe sľuboval vypovedať zmluvy na údržbu osvetlenia a na záhradnícke služby.
   Prvé neviem ako dopadlo, čo som počul o druhom, vypovedané to bolo a potom zistili, že lepšie podmienky ako boli v tej vypovedanej nevyjednajú…

   • 13.1.1
    julinka says:

    Transparentne vysúťažili dvojnásobné ceny. A preto potichu ostali pri tých „nevýhodných zmluvách ešte z 90-tych rokov“

  • 13.2
   DPH says:

   Len to kto by mu zaplatil,lebo sa preukázalo že to nebolo o jednom bilborde.Takže bol zabrízganý, ešte skôr ako nastúpil na funkciu. Prevzal agendu a kontinuálne pokračoval v začatom diele.

   • 13.2.1
    audit says:

    Nie, najskor si dal spravit audit od nezavisleho organu za zavisle pana Trnku peniaze. Cele ministerstvo financii a NKU a podobni mali krce od smiechu.

  • 13.3
   dobrak2 says:

   Vážený p. teraz my vysvetlite prečo Siemens pokračujem ,doteraz nenašiel a neurobil nič s údržbou zelene a robia ďalej pre mesto , otázka je prečo keď zmluvy boli nevýhodné. teraz s pýtam prečo tak neurobil, lebo ta nevýhodnosť nebola až taká ako on prezentoval a na týchto „nevýhodných zmluvách “ začal svoji kampaň , i keď v tých rokov zákony umožňovali takéto zmluvy tak tu netrepte keď neviete , apropo a Vy ste zistil či tie firmy pred jeho nástupom a teraz sú výhodné či nevýhodné, lebo by ste musel použiť zákon o inform. na porovnanie, lebo podľa mňa na webe pri zverejnení faktúr na webe nie je rozpis prác.

  • 13.4
   julinka says:

   Ja si zasa myslím, že pán primátor to všetko, čo píšeš aj robil, porovnával, aj chcel o tom „drístať“. Utvrdzuje ma v tom to, ako lustrovali poslanca Mráza roky dozadu.Až mu vytkli , že postavil Lanové centrum z európskych peňazí…Týždne študovali kúpnu zmluvu a nájomnú zmluvu na City Arénu, hľadali a hľadali a ostali ticho…

  • 13.5
   DPH says:

   Dobrák nemeň tému ,lebo nerozumieš ani suchému z nosa.

 14. 14
  Zakon je zakon says:

  Cize, ked Mraz jasne a preukazatelne poukaze na porusenie zakona ide o konspiraciu, ale ked si hento bradate arogantne decko vymysla, to je nedotknutelne. Pekna propaganda, nic k veci. Miesto priznania o poruseni zakonov tejto krajiny mozno aj s chvalyhodnym cielom a snahe o napravu tu mame aroganciu moci. Potom sa necudujte, ze vam ludia neuveria, ze Cukru pre vas neperie prachy a nevraciate si kampan, predsa len emotikon a vizualy nieco stali. Preco asi ma MTT novy vizual? Hladajte subdodavatelov a pochopite aj z arogancie tohto sasa a jeho havinkov. Velmi rychlo pochopili, ze sponzoring je vratna investicia.

  • 14.1
   Juraj Fuzák says:

   Predsa len emotikon a vizualy stali presne tolko kolko sme sami za ne zaplatili. Takze uplne v pohode ta oznacujem za konspiratora. Pekny vikend.

   • 14.1.1
    Fero says:

    Ty ak si nieco platil, tak ja som raketovy inzinier. Uz vam tu vsetci dokazali, ze ste vykazali jeden bilboard, ale jeden nebol ani zdaleka. Ked ste si to nechali spravit u kamosov, ktori vam daju hocijake papiere, lebo im to vraciate inou cestou nie je dokaz. Papier znesie. Ale ved to ty dobre vies, preto mas potrebu komentovat, nekupili ste nahodou pre mesto kosacky od tych, ktori vam ich poziciavali v kampani? A chlapci arboristi nedostali flek? Nie je to ta ista partia ako v kampani? Ste ako soplave deti, ani klamat neviete a ked vas prichytia tak to henten, tak to hento a pre hento uz chyba iba to oni nas nahovorili pancelka, si na smiech ako sa tu len vyhovaras spod mamkinej sukne

    • 14.1.1.1
     Juraj Fuzák says:

     Boze tieto evergreeny 🙈 ale tak vzhladom na cas kedy si to pisal, pocitam ze si bol pekne opusteny 😂

     • 14.1.1.1.1
      smiesko says:

      Pan Fuzak, Vas tu niekto obvini takmer z klientelizmu, cele Vase hnutie, naznacuje tu, ze vizual MTT je novy… Tak som hladal. Do 1 minuty som identifikoval skutocnost, ze je to CUKRU. Prosim opat nejaky Vas komentar a prosim uprimne aj to, aby ste, ak ma zacnete (podobne ako inych) urazat aj nejake emotikony typu 😂. Robilo CUKRU vizual mestskej televizii? Alebo nerobilo? Tu je to co tvrdia oni: http://www.cukru.sk/naseprace/mestska-televizia-trnava/. A ako som to nasiel? Do http://www.google.com som zadal „CUKRU trnava MTT“. Je nahoda, ze to robia oni? Kde su papiere k verejnemu obstaravaniu? Za dalsiu minutu som nasiel tuto firmu este parkrat. A teraz otvorene: NIKTO NEHOVORI, ZE JE TO ZLA PRACA. Len je to zvlastne, ze je TRNAVA

      • 14.1.1.1.1.1
       smiesko says:

       Len je to zvlastne, ze je TRNAVA akokeby cela z CUKRU. Ani tymto nikto nehovori nic, nikto Vas neobvinuje, len sa pytam, ci je to nahoda. Ak napisete, ze ste oslovili pre MTT 5 slusnych studii a podobne, oni objektivne vyhrali, budem ticho a podla mna aj vacsina vasich kritikov. Pekny den pan poslanec Fuzak

       • 14.1.1.1.1.1.1
        FMKUCM says:

        Milý “smiesko”, googlil som aj ja. 18. jula CUKRU dalo toto na Fejsbuk: “Vytvorili sme nové zvučky pre spravodajstvo MTT :) Pozrite sa do zákulisa ich vzniku. Mestská televízia Trnava v tomto roku oslavuje 20 rokov a rozhodla sa pre zmenu. O nový imidž spravodajských relácií sa postaralo Cukru production. Na tomto projekte sa stretlo viacero šikovných trnavských kreatívcov. Nové logo televízie navrhlo CUBE studio a do pozadia pre moderátorku sme vybrali záber od Fotograf Matúš Koprda. #Trnava #supportyourlocal #akozcukru“. A je to naozaj ja tu: http://www.cukru.sk/naseprace/mestska-televizia-trnava/ Takze to robili. Cele to asi riadila firma https://cubestudio.sk/, ktora o tom pise aj tu: https://sketcher.startitup.sk/mestska-televizia-trnava-ide-s-dobou-svoju-vizualnu-identitu-zmenila-od-zakladov/. Nic na tom nie je zle, lebo ta firma CUBE to urobila objektivne ako dobru pracu. Co ma prekvapilo je pre mna zvlastna vec a to je to, ze niekto si dal evidentne namahu, myslim MTT priznat celu vec akoby len tomu studiu CUBE. Preco CUKRU nopochvalili nikde skor? A to je cely problem, co si tu „smiesko“ nahodil. MTT ma dobru robotu za sebou, a je zvlastne, ze sa tam to CUKRU vyskytlo? Nie je. Len je zvlastne, ze ani MTT a ani CUBE o tom nehovoria, dovod nech riesia ini, nejaki zapaleni hejteri. Mne je to jedno. Jedine co viem je to, ze sa to tam nevyskytlo a je to fakt trochu cudne.

      • 14.1.1.1.1.2
       Miso K. says:

       Novy vizual MTT na kompletku predsa robila uplne ina TRNAVSKA spolocnost …bol k tomu verejny event na jar pod hradbami, kde to cele aj riaditelka MTT predstavila.. https://cubestudio.sk/portfolio-polozka/mestska-televizia-trnava/ vratane toho, ze povedala, ze spravodajsku zvucku spravilo Cukru. …hmmm? Cukru urobilo novu zvucku spravodajstvu a dvom novym relaciam, to je vsetko. To co tu zas konspirujete? A preco sa pytas pana Fuzaka, ked mttcka ma vlastne vedenie? Smeruj svoju slusne napisanu verejnu otazku tam a potom nam oznam odpoved v pekne napisanom blogu, normalne ako civilizovani ludia. A ked uz googlis, skus si pogooglit o Cukru viac a mozno pochopis, preco sa spaja cukru a trnava, neodisli do bratislavy (kde je koncentracia takychto ludi a firiem, vacsina mojich spoluziakov sa chce zamestnat/zamestnala v BA reklamnych agenturach, lebo v TT je ich velmi malo a nie su velke, preto maju svoje fixne timy, co je pochopitelne, ze nenaberaju ludi ako na beziacom pase) a robia svetove veci odtialto. Od zaciatku som fanusik ich prac a hlavne pristupu, sledujem ich odkedy som prisiel do Trnavy studovat, robia paradne veci aj mimo zakazok a podporuju strasne vela veci. Aj to maju vsetko napisane na webe. Staci citat aj veci, ktore citat nechces. To je asi pre clenov tejto diskusie nepredstavitelne, robit nieco dobre nezistne zadarmo a podpisovat sa pod svoju tvorbu, nazory a myslienky vlastnym menom. Ty si to vobec uvedomujes? Ze hocikto z tychto tvorcov nieco urobi, podpise sa, ci su to Cube alebo Cukru a idu so svojim menom s kozou na trh a ty tu plieskas obvinenia pod nejakym smiesnym nickom. Skusal som kedysi fotit a pamatam si, aky som mal stres, co na fotky ludia povedia, ked som urobil rerport z jednej akcie… A to o nic neslo. Hrozne ako si tu nevazite druhych. Btw na tom ich webe som teraz nasiel, ze robili aj vizual tychto bytov, co su teraz ako reklama tu na trnava-live http://www.cukru.sk/naseprace/bytymiko/. To im tiez dohodil Fuzak, ze? :D

       • 14.1.1.1.1.2.1
        FMKUCM says:

        Ja pracu CUKRU ale obdivujem. Len som povedal, ze niekto mal potrebu to nezverejnit nejako prilis asi. A mozno je to preto, ze to prepojenie na kampan primatora je zrejme. Ja som si precital o celej veci viac, nie si jediny, kto ma google. Dakujem, ze si napisal, ze CUKRU bola subdodavka celej veci pre CUBE. Urobili to dobre, ale polovica Trnavy, ktora LEPSIU TRNAVU nevolila ma logicky voci nim nejaku systemovu vyhradu. Mozno ak by tendrovali inak, MTT, tak by to nevonalo po tom co tu ludia naznacuju. Pan poslanec Fuzak naisito BYTY MIKO nedohodil. Zvlastne je slovo „dohodil“. Ano, CUBE dohodilo CUKRU subdodavku. Ludia s tym niekedy mozu mat problem. O tom to cele bolo. A napokon – v Trnave je kopec sikovnejsich ludi, co sa kreativneho priemyslu tyka, ako CUKRU, ver mi.

       • 14.1.1.1.1.2.2
        Haha says:

        Akoze obhajovat ukazkovy klientelizmus ako z manualu srackami o spickovych odbornikoch, ci zvucnych menach autorov je na odbornu pomoc. Tu vobec nie je podstatne, ci to je skvele, ale to, ze je tam jasne prepojenie na firmu, ktora robila lepsej trnave kampan v objektivne podstatne vyssej hodnote ako chlapci vydeklarovali a hned potom, co chlapci mozu rozhodovat a ovplyvnovat sa ta ista firma dostane k vsetkej rozumej uplne vsetkej kreative, ktoru mesto tt robi, vo vsetkych zakazkach je totiz cukru, bud priamo alebo subka. To nie je ani nahoda, ani kvalita, ci cena, ale obycajny klientelizmus a splacanie dlhov.

       • 14.1.1.1.1.2.3
        volič LT says:

        Mišo vôbec sa nad nimi nerozčuľuj. Niečo im vysvetlovať nemá zmysel. Je to banda darmožráčov, nikdy poriadnu robotu nerobili, nemajú o tom predstavu. Majú hrôzu z OZ, aktivistov, nezávislých. Ich zlodejský inštinkt im signalizuje, že zlaté časy skončili. Už nebudú môcť tak rabovať ako by chceli. Sú v panike. Vidíš im to na tých ich buranských ksichtoch. Ani na bilbordoch to nedokážu vyretušovať. Každý ich má plné zuby, nikto si ich neváži. Klamu sami seba a žijú v tých svojich bludoch.
        Našťastie v TT máme na výber. Niekoľko odvážnych ľudí to zobralo na seba, išli do toho a idú ďalej. Dôležité je, aby sme aj my voliči išli do toho tiež a definitívne ich rozprášili aj teraz vo VUC !!!

        • 14.1.1.1.1.2.3.1
         Haha says:

         Prosim ta daj jednu realnu vec, co ti tvoji aktivisti vlastne dokazali urobit. Nie sprostosti, ale nieco co ma celospolocensku hodnotu. Viem, ze ta to potrapi a nenajdes, nemusis, tych veci je presne nula.

      • 14.1.1.1.1.3
       Juraj Fuzák says:

       Sorry to ze ma na anonymnej diskusii niekto obvini z klientelizmu alebo z cohokolvek ineho je mi asi tak ukradnute ako to co ty budes robit dnes vecer. Pokial mas nejake konkretne poznatky o mojom klientelizme, treba ist podat trestne oznamenie, inak to vypada ze ma kryjes. Takze hura na Kollarovu.

  • 14.2
   Abb says:

   Podľa mňa si skutočne platili všetko zo svojho, pretože ani po troch rokoch nemajú na slusny oblek a behajú po radnici nie ako verejní činitelia, ale ako pubertiaci na opekacku.

   • 14.2.1
    Tomáš says:

    Nemiesal by som hrušky s jablckami. Oblečenie nie je vždy o tom, aký človek je. Veď koľkí chodia v oblekoch, kravatach a motylkoch a pravdu povediac to nie je vždy o poctivosti. Štyri roky ukážu či sú alebo nie sú ľudia spokojni. Nakonec to je demokracia a každý by sa mal zamýšľať nad tým čo hovorí, lebo to viac charakterizuje cloveka ako oblečenie

    • 14.2.1.1
     Abb says:

     To je pravda, že šaty inteligenciu nerobia.. V tomto prípade sa vsak jedná o reprezentáciu mesta a úctu k radnici.

   • 14.2.2
    Fero says:

    Tak sa pozri lancaricovi a brockovi na byt…a mozno pochopis, ze to nie je o obleceni.

  • 14.3
   zakonjezakonfan says:

   Ak Mraz porusil zakony, do haja s nim. Ak Brocka porusil zakony, do haja s nim. Ak je Trnava jeden velky prepletenec mikrobiznisov poslancov a zastupcov mesta, do haja s nimi vsetkymi. Toto mesto evidentne potrebuje nove politicke hnutie a cim skor a to musi byt o odbornikoch s praxou a nie o oportunizme, ci „politikoch z povolania“, ktori su za vlajkou SMER-SD a KDH. Nestotoznujem sa s vyjadrenim „hento bradate arogantne decko“, ale chapem co chcete povedat. Boh ich opatruj, ak im niekto dokaze, ze vracaju peniaze sponzorom. Trnava toto uz nezvladne. Ani ak by islo o SMER-SD a ani pri KDH. Pri najuzasnejsej LEPSEJ TRNAVE je to vrazda pre tento politicky pokus.

   • 14.3.1
    Juraj Fuzák says:

    Tieto bludy o sponzoroch uz niesu ani vtipne. X krat bolo vsade povedane kolko stala nasa kampan, kto na nu z nas dal kolko penazi, co vsetko sme za ne kupili a kto vsetko prispel na kampan bolo na transparentnom ucte kam sme aj my co sme kandidovali vkladali peniaze. Ja chapem snaham natiahnut vsetkych do jednej moralnej zumpy, bohuzial to sa nikdy nepodari.

    • 14.3.1.1
     Nemaju vas radi says:

     Pan poslanec, vy neviete ani po slovensky? „Ja chapem snaham natiahnut vsetkych do jednej moralnej zumpy, bohuzial to sa nikdy nepodari“ ma byt Ja rozumiem snaham… :) alebo Chapem snahy. A co ak ta moralna zumpa ste Vy, oportunisti?

    • 14.3.1.2
     PODARI !!! says:

     Vy ste uz moralna zumpa, odpustite mi to pan poslanec Fuzak. Ste arogantny a nesebaisty cloviecik, ktory utrpel uspech v lokalnej politike a namiesto slusneho vystupovania vacsinou len zahrniete ludi vysmechom, pripadne ich oznacite za lokajov. Pracujem v ZOS a som na to hrdy a nikto mi za napisanie tohto prispevku neplati.

     • 14.3.1.2.1
      Juraj Fuzák says:

      Sorry a co ked pracujes v ZOS? Co to ma s tym spolocne? Ides ma tu hodnotit a vies o mne velke nic. Nenecham sa urazat a nenecham si srat na hlavu. K ludom co su slusni ku mne, budem ja slusny vzdy. K ludom co sa ma snazia urazit, onalepkovat alebo ponizit budem odpovedat rovnakou mincou, popripade ovela tvrdsie a je mi uplne ukradnute co si o tom budu mysliet. Chapeme sa?

      • 14.3.1.2.1.1
       politológ says:

       Pán poslanec kto Vám robí komunikačné poradenstvo? Vy osobne svojimi spôsobmi zabijete Vašu politickú snahu. O rok sú voľby a asi ste nepochopili že jednoducho to čo hovoríte Trnava nepotrebuje. Oko za oko, zub za zub v kresťanskej Trnave nefunguje. Polarizujete mesto viac ako cirkev a viac ako ktokoľvek iný. Naučili Vás rodičia spracúvanie kritiky?

    • 14.3.1.3
     Haha says:

     asi na takom ako mal Kiska? aj on vydeklaroval patinu a zrazu sa doslo na to, ze to bol milionik tam milionik sem. Ty si fakt myslis, ze ti niekto zozerie tieto sracky o transparentných uctoch, ked bolo a je zrejme, ze ste museli minut podstatne viac? Nerobis v skolke ucitelku? Tam ti to mozno deticky spapaju.

 15. 15
  Parva Roma says:

  Pozrite si na odkaze pre starostu ako sa LT stará o Cholerovú kaplnku, ktorú si zmluvne adoptovali…

 16. 16
  Simon says:

  Peter Bročka ml. zvolil taktiku frontálneho útoku a pokračovanie v teorii 100 krát opakovaná lož sa stáva pravdu.Nepredložil vyjadrenie k danej problematike písomne tak ako sľúbil na mestkom zastupitelstve.Jeho veldiela z občianskych aktivít kosenie a natieranie lavičiek zvládajú bežne 15 ročné deti.Vbudovať lanové centrum z europskych peňazí je už iné café.Obhajoba že je mladý nebstojí 36 ročný je už človek stredných rokov.31 ročný politik v Rakúsku bude dnes zvolený na čelo vlády.Participatívny rozpočet ja iniciatíva z dola a nie zo samého vrchu piramídy.Poslanec za Kopánku predkladá iniciatívne stanovisto naznámeho občana volebného obvodu stred.Ked si niekto nechce nechať robiť zo seba blázna a poukáže na to je lustrovaný a šikanovaný.Dobrák a ty nám tu maluješ obraz dobréh človeka.

  • 16.1
   dobrák says:

   DPH a Simon, takí amatéri ako vy mi nebudú diktovať čo a kedy písať. Veľmi dobre ste zabrali – ste sa nachytali, lebo nejde o to či je dobrák, ale o tú ďalšiu časť – to vám vadí. Po poriadnych kontrolách na mestách, VUCkách a ministerstvách by v Leopoldove bolo preplnené. Šijú sa tam topánky Riekerky. Konečne by ste robili niečo užitočné. A z toho máte plné gate.
   Určite budeme voliť Lepšiu Trnavu – Za Lepší TT kraj, lebo tu nechceme zločinecké skupiny ani náckov.

 17. 17
  je mlady says:

  Simon, Peter Bročka ml. jednoducho nie je podľa všetkého ešte kvalifikovaný byť v čele krajského mesta. Je to milý človek, pôsobí tak. Ale je objektívne manažérsky neskúsený a to jeho voličom „vtedy“ nedošlo. To nie je osobný útok, je to môj dojem. Robí viac marketing ako prácu. Niekto tu napísal dobrý komentár, že kde je zamestnaný pán poslanec Fuzák, keď má čas tu vysedávať a riešiť ľudí. Počul som krásnu historku z okolia pána primátora, kde je vlastne zamestnaný on. Na Facebooku, hovorí sa. Poznám príbeh štátneho úradníka, ktorý nesmel na FB ani páchnuť, ani kvôli marketingu ním riadenej firmy. Koľko osobohodín denne minie p. Bročka na sebaprezentáciu, koľko na kosenie, natieranie lavičiek a koľko na profesionálny manažment vecí verejných? A toto nie je útok. Niektoré veci cíti politicky dobre, ale nie sú ani zásadné, ani makroenokomické, ani strategické. Úvaha o prerozdeľovaní času je tá, ktorú si má dať na stôl pred seba on sám. Pokiaľ možno s pokornou sebareflexiou a bez hnevu na nejakého trolla, ako som ja. Ani pán Fuzák a ani pán Bročka sa nesmú na anonymnú diskusiu hnevať, je výsadou demokracie po ktorej tak volali. A nesúhlasný postoj, ak ho zachytia, v momente vyhlásiť za PROTI PROPAGANDU platenú kýmkoľvek typu p. Poór je naozaj vrchol. Pána Vladimíra Poóra by som obdivoval ak by mal čas riešiť bežných ľudí a len preto, že majú chuť sa ním samým, či jeho „kolegami“ zainteresovanými na verejnom živote.

  • 17.1
   je mlady says:

   … zaoberať. Jediné, čo mi na tejto diskusii doslova prekáža je polarita. Už sa TRNAVA polarizovala pri kauze BEZÁK. Lepšia Trnava sa ukazuje byť ďalším motívom polarizácie. Nikto im neberie ambície, nebral ich, legitímne išli do volieb. Čas ukazuje, že na túto rolu sú primladí a neskúsení a pozerajúc sa na pána poslanca Fuzáka a jeho správanie sa tu aj… prepáčte, asi hlúpi – v jeho prípade.

   • 17.1.1
    polarizacia says:

    S tymi volbami sa mylis, tieto arogantne polodementne deti maju kampan a cely svoj politicky zivot na polarizacii postaveny, Fuzak je toho ukazkovym produktom a nie len on, sleduj ako lepsi komunikuju, aj taky Uhlik ci jak sa ten vulgarny ch***o vola ma krasny styl a vychovu. Radost citat. Moj kamos na to hovori: zabte to skor nez to naklade vajicka

    • 17.1.1.1
     Juraj Fuzák says:

     No ty mi prides ako neuveritelny inteligent so spickovym vystupovanim 😂

     • 17.1.1.1.1
      Juraj Fuzák says:

      No vidis, hned je to lepsie. Podla mna aj tebe sa ovela viac ulavilo ked sa hned za to neospravedlnis.

     • 17.1.1.1.2
      Alexandra V. says:

      Pán poslanec Fuzák, otec mi raz rozprával príhodu o tom, ako ho v škole chcel zbiť jeden chlapec a povedal mu, pretože otec ako chlapec nosil okuliare a čítal si v knihách, že je INTELIGENT. Otec bol ale skôr intelektuál. Po ZŠ išiel na Gymnázium Jána Hollého, potom na VŠ a celý život zasvätil odbornej práci na vysokom poste. Trénoval karate v Slovšporte Trnava veľa rokov – pod Tiborom Mikušom, ktorého kade chodíte len a len kritizujete. Ako dieťa som mimochodom uja Tibora mala veľmi rada… Ale poďme k veci – spýtala som sa ho na Vás, na to ako tu píšete, pretože ma projekt Lepšia Trnava ako študentku politológie zaujal. Povedal mi jednu jedinú vetu: „Saška, ak niekto o niekom hovorí, že je inteligent, treba sa tomu, komu je to adresované na pozore – aby nestratil sebakontrolu“. Spýtala som sa prečo a povedal mi, že v 13tich rokoch tomu chlapcovi, už ako aktívny športovec neodpovedal, nechal sa uraziť. Keď ako ôsmak zo školy odchádzal, jeho oponent mu povedal niečo tupé a oslovil ho „Ty inteligent“. Otec mu zlomil sánku, ako aktívny mladý karatista. 3 roky jeho výsmešky trpel a na štvrtý rok mu zlomil sánku. Dodnes to ľutuje, je to, ako by ste Vy povedali – inteligent so špičkovým vystupovaním, ktorého na moment zrejme ovládla pubertálna hormonálna reakcia. Politika je podobná. Ako sa tak študentsky, analyticky pozerám na Vašu prácu, štvrtý rok Vám niekto zlomí sánku a pritom sa Vás v podstate ani nedotkne. Ľudia sú dospelejší a zrelší a aktuálny prúd politického oportunizmu, ktorý vanie Európou začína byť čitateľným. Populizmus zomrie diktatúrou rozumu, skúseností a slušnosti. Hodnoty sa vrátia. Experimenty ako Lepšia Trnava zomrú tak rýchlo ako vznikli. Teraz mi poviete, že som mladá a neskúsená, áno? Pokojne. Ale nechcite vedieť kto je môj otec. To naozaj nechcite. Uznávajú ho mladí ľudia ako akademika, starí ľudia ako kolegu. Rodina ako skvelého otca a manžela. Má jednu vec, ktorú Vy nemáte – pokoru vychádzajúcu zo skromnosti, celoživotnej roboty a toho, že je držiteľom devízy, ktorú evidentne nemáte – je odjakživa čo si ho pamätám „inteligent so spickovym vystupovanim“. Nech sa Vám vo Vašom ďalšom politickom živote darí… Saša

      • 17.1.1.1.2.1
       Juraj Fuzák says:

       Ja ohovaram Mikusa? To je vtip? Ja som meno Mikus prvy krat verejne vyslovil teraz na zastupitelstve v suvislosti so zneuzivanim klubovych a olympijskych symbolov a s tym ze ma bez povolenia na pamatihodnosti nadpozemsky velky bilboard. Inak ma pan Mikus nikdy nezaujimal ani nezaujima a nevidim dovod preco by ma ma zaujimat v buducnosti. Neviem ani kto je tvoj otec a vobec ma to taktiez nezaujima, pokial je to ako tvrdis slusny a pracovity clovek tak super, takych je dnes malo. A opakujem to asi po sty krat. Pokoru mam ku kazdemu slusnemu cloveku, nie k niekomu kto sa ma snazi aj ked akokolvek slusnym sposobom urazit.

       • 17.1.1.1.2.1.1
        Alexandra V. says:

        Pán poslanec – kritizujete, nie ohovárate. Nepoužila som toto slovo. O symboloch a bilboardoch neviem nič, ale ďakujem za informáciu. Pokoru podľa mňa nemáte, ale to je môj názor, ale neurážam Vás tým, pevne verím. Skutočne Vám držím palce, dostali ste mandát, takže veľa šťastia v ďalšej práci. A to, že Vás pán Mikuš nezaujíma je jasné, ale viete o jeho kampani na to dosť… :) Oxymoron? :)

       • 17.1.1.1.2.1.2
        matej says:

        Že nezaujíma, nebuďte smiešny, bože nerobte z občanov blbcov, Vás jednoznačne zaujíma všetko čo sa týka bývalej garnitúry či na meste či na VÚC, tak preboha neklamte, keby Vás nezaujímal tak Vás nebude zaujímať ani bilboard /tu neide o to či je legálny či nie /, apropo totálne štvete proti sebe Trnavčanov/. Vždy nie je vše ideálne ani primátorovi sa napr. tento rok nepodaril pokus s letničkami, v poriadku, vyskúšalo sa , síce to nevyšlo , nevadí, takže asi takto.

      • 17.1.1.1.2.2
       Palo says:

       Milan Zvolenský ??????

    • 17.1.1.2
     Vajco says:

     Zabíjať sa nebude. Nebude sa toto hadie plemeno voliť

    • 17.1.1.3
     Peter Klimo says:

     Pred niekolkymi mesiacmi som sa kdesi na facebooku zaplietol do „diskusie“ s istym Radovanom Nahodovcom Hynekom, (mimochodom nadejnym poslancom MZ, kto sleduje aktivity Kotlebovcov v TT urcite vie o koho ide). Neskor sa do tejto diskusie priplietol poslanec Uhlik, pricom sa obaja navzajom dost vydatne argumentacne podporovali. Cela diskusia skoncila tym, ze ma obaja zablokovali. Nie zeby mi to prekazalo, avsak mam za to, ze obaja konali v zhode. Myslim si, ze poslanec Uhlik na k tymto silam blizko…

     Ked som sa Jura Fuzaka pytal na pive na nazory Uhlika a jeho blizkost k Nahodovcovi Hynkovi tak mi oponoval slovami: „Cosi, ved on je stary depesak..“

     • 17.1.1.3.1
      rebis says:

      ale prekaza ti to lebo mas o dva terce menej ktore by si mohol spehovat. kolko ludi ta zablokovalo a kolkych ty este to pocitas? vyrabat fasistu z uhlika pretoze si s hynekom s ktorym sa poznaju od mala z prenga neco pisali na facebooku je hlboky suteren aj na teba. alebo asi nie ty si si isty ze lt su fasisti a ked dokaz nemas tak si nejaky vymyslis. ze ti fuzak povedal osobne ze to je nezmysel ti nestaci lebo ty si od nich dostal ban naraz tak tam musi byt neco viac. vobec ta nenapadlo ze uz si znamy ako notoricky vyrypovac a jediny kto ma na teba trpezlivost je fuzak.

      • 17.1.1.3.1.1
       Peter Klimo says:

       Neprekaza mi to, dokonca priatel Uhlika a vraj aj priatel primatora (tak aspon hynek pisal v tom smiesnom otvorenom liste) pan Radovan Narodovec ma davnejsie obvinil z nejakeho trestneho cinu za moj komentar na facebooku….
       Bolo to zabavne, vypovedal som raz asi pol hodinku na policii. Nasledne ho poslal doprdele prokurator, nepomohla ani jeho staznost. Potom pan Narodovec podal na mna podnet ako precin spolunazivania. Prejednavania som sa nezucastnil, kedze som mal ine povinnosti, on si chudak bral v praci volno..
       No a nakoniec sa ukazalo, ze som spravil dobre, pretoze mileho narodovca poslali doprdele uplne, vraj to nebol ani precin..

       Osobne nemam potrebu sledovat tieto tragikomicke postavicky, netusim v com by ma mohli obohatit.. Mam vsak obavu o dalsi vyvoj vzhladom na sirenie extremistickych nalad vseobecne. Je vcelku mozne, ze v buducom zastupitelstve bude tychto uhlikov viac. Treba davat pozor, aby neprerastli v tlejucu pahrebu alebo dokonca vatru..

       • 17.1.1.3.1.1.1
        Juraj Fuzák says:

        a ty sa cudujes ze ti da Uhlik niekde ban a odmieta sa s tebou bavit… Dokolecka dokola ako vergel. O akych „uhlikoch“ hovoris v kontexte s tym co sa tu snazis naznacit?

        • 17.1.1.3.1.1.1.1
         Peter Klimo says:

         Nie Juraj, ja sa mu necudujem. Uhlik sa so mnou bavit neodmieta, myslim ze sa ani nemame o com bavit, nase mentalne svety su az prilis odlisne..

         Ja si uz moc nepamatam o co presne v tomto pripade islo, Uhlik ma z niecoho obvinil a navrhol som mu, aby sme sa stretli a povedal mi to osobne do oci, rovnako ako sme sa Juraj stretli my dvaja. Pridal sa do toho Hynek a nasledne ma obaja zablokovali.

         Mam pocit, ze Lepsia Trnava je len isty „predvoj“ extremizmu v Trnave. Tie vazby ludi z LT na Hyneka, Hamalu boli davno medializovane – vid pluska, netreba sa opakovat, podpora tej extremistickej akcie atd atd..

         Teraz sa tito ludia postupne tlacia aj do MZ, resp. ohlasuju kandidatury..

         • 17.1.1.3.1.1.1.1.1
          Juraj Fuzák says:

          Panenka skakava, myslim ze aj my dvaja sa uz coskoro nebudeme mat o com bavit…

          • 17.1.1.3.1.1.1.1.1.1
           Angelika Sarah Dežová says:

           „Panenka skákavá“, žeby ďalšia polúcia?

 18. 18
  Vajco says:

  „Zabíjať sa nebude“ je varovné čosi ohľadne nicku „polarizacia“, ktorý cituje kamoša, s ktorého videním sa nestotožňujem. Nebudem ho voliť, ani ich. Dementný národ? Prečo?

 19. 19
  Nic v zlom says:

  Pan Fuzak, uz skoncite prosim s tymi komentami na vsetko prosim. Iba sa tu cim dalej, tym viac strapnujete. Nic v zlom, pisem Vam to , ako volic Lepsej Trnavy. Rozumejte, prvy a posledny krat.

 20. 20
  Bezdomovec says:

  Včera som bol na akcii Trnavský rínok, super.Pekné počasie veľa ludí sa stretlo,na štrudlu sa čakalo v 20 metrovom rade,hlavný organizátor BRONCO nezisková organizácia a mesto Trnava.Neviem či musí Bronco platiť za prenájom Kapitulskej alebo nie.Ked založíme neziskovú organizáciu KORZO dostaneme rovnaké podmienky ako Bronco.Chceli by sme organizovať vianočné trhy 2017 a máme ambíciu ušetriť 50000 eur,ked nebudeme musieť platiť vymyslené poplatky aj viac.Samozrejme to chceme organizovať spolu s mestom TRNAVA a z ušetrených eur čo chcete investovať do straty nakúpiť potraviny pre potrebnych.

reklama
Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.