reklama

Parlamentné voľby 2020: základné informácie pre voličov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 hodiny.

Právo voliť poslancov parlamentu má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo zo zahraničia poštou.

Vo volebnej miestnosti sa volič preukazuje občianskym preukazom alebo hlasovacím preukazom.

Na území mesta Trnava bude v deň parlamentných volieb vytvorených 56 volebných okrskov (zoznam tu).

Obyvatelia Trnavy nájdu volebný okrsok, do ktorého patria, aj zadaním adresy trvalého bydliska na tejto stránke.

Ilustračné foto

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Ak odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

V prípade, že sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti je nutné nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotiť pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ulož ako PDF
Napísal 27. februára 2020 4:43. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.