reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Týždeň slovenských knižníc bude naplnený podujatiami pre deti, mládež aj dospelých

S marcom, Mesiacom knihy, každoročne prichádza podujatie Týždeň slovenských knižníc, nad ktorým v tomto roku prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlavný organizátor – Slovenská asociácia knižníc pripravila od 4. do 10. marca 2024 už 25. ročník celoslovenskej propagačnej akcie, do ktorej sa zapája aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

Cieľom tohto podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Kým v minulom roku sa knižnice predstavovali ako etablované odborné pracoviská, ktoré sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií, v roku 2024 sa knižnice s mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica predstavujú ako miesta, ktoré majú všestranné využitie v našich každodenných životoch, teda, že nemajú len informačnú úlohu – poskytovaním prístupu ku knižničným fondom a k databázam, ale zároveň sú aj miestom oddychu, miestom stretávania komunít a miestom spoločenského styku.

Poskytujú priestor na vzdelávanie a na trávenie voľného času deťom, mládeži, dospelým a aj seniorom. Znamená to, že knižnice majú ambíciu prepájať generácie čitateľov a čitateliek a zvyšovať povedomie o knižniciach ako miestach určených na príjemné trávenie času.

A na čo v tomto roku Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva svojich návštevníkov a návštevníčky?

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji rámcované celotýždňovým odpustením sankčných pokút sa uskutoční v pondelok 4. marca o 17,00 hod.


Knižnica Juraja Fándlyho

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Na otvorení bude slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón 2024 – celoslovenská literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov.

Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza. V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (na počesť osadenia kópie sochy Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice).

Víťaz si odnesie cenu v podobe 200-eurovej poukážky na nákup kníh,  ktorú udeľuje župan Trnavského samosprávneho kraja. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Viac informácií nájdete na: www.kniznicatrnava.sk.

Potom už bude nasledovať  beseda s obľúbeným slovenským humoristom a v súčasnosti aj spisovateľom Rasťom Piškom. Zabávača si určite pamätáte z rozhlasových zábavníkov aj z televíznych relácií, vystupoval spoločne so Stanom Radičom, Jarom Filipom, Štefanom Skrúcaným, Mirom Nogom a Zuzanou Tlučkovou.

V scénkach sa štylizoval do úlohy jednoduchého človeka z ľudu, robotníckeho prostáčika. V skutočnom živote má rád literatúru a najnovšie presedlal na písanie kníh. Doteraz vydal šesť kníh, z toho štyri romány, knihu o priateľovi Stanovi Radičovi a aj knihu poviedok Stručné dejiny kvasenej kapusty.

V apríli sa dostane k čitateľom a čitateľkám jeho nový román Dar Evy Braunovej. Nielen o ňom bude rozprávanie s Martinom Jurčom, redaktorom RTVS v záhradnej čitárni knižnice.

V stredu 6. marca navštívi knižnicu známa slovenská etnologička Katarína Nádaská, ktorá vďaka svojej popularizačnej činnosti približuje históriu, tradície a zvyky v slovenskej ľudovej kultúre obyvateľom Slovenska.

Vyštudovala históriu, etnológiu, religionistiku a muzeológiu na Univerzite Komenského, študovala aj v Prahe, Krakove, Viedni, Bologni a Paríži. Pôsobila ako vysokoškolská pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka, muzeologička a archivárka.

Momentálne sa venuje výskumu európskych dejín, odbornej práci v samospráve a vzdelávaniu verejnosti. Je autorkou monografií: Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri, 2012), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), Nová religiozita (Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2011), Čerti, bosorky a iné strašidlá (Fortuna Libri, 2015) a Farby, chute a vône Slovenska (Fortuna Libri, 2016) a spoluautorkou 5 regionálnych monografií (okrem iných aj obce Buková a Ružindol z okresu Trnava), autorkou 90 vedeckých štúdií a na svojom autorskom konte má vyše 100 popularizačných článkov.

Autorsky sa podieľala na vytvorení série 12 etnologických filmových dokumentov z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie. Návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na prednášku Jarné zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska.

Pre seniorov začína 6. marca poradňa Ako na tablet a mobilný telefón a pestrý program čaká aj malých a väčších knihomoľkov a knihomoľky.

Hneď v pondelok 4. marca si budú deti zvyšovať svoje digitálne zručnosti spolu s Robotom Photonom v záhradnej čitárni knižnice, a tie deti, ktoré budú chcieť stráviť jarné prázdniny pri knihách a zaujímavých a poučných hrách, môžu prísť do hlavnej budovy alebo do pobočiek na Tulipáne či na Prednádraží. Čakajú ich tu dopoludnia plné zábavy.

Týždeň slovenských knižníc bude príležitosťou aj pre tých čitateľov, ktorí pozabudli vrátiť požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica od nich nebude počas celého týždňa vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak v tomto týždni vrátia knihy v poriadku. Aj jednorazový vstup bude zdarma.

Všetky podujatia sú určené pre širokú verejnosť a samozrejme sú bezplatné.

Oslávte sviatok knihy v knižnici. Deti, zoberte rodičov a starých rodičov do knižnice, babky, dedkovia, zoberte svoje vnúčatá a choďte do knižnice. KNIŽNICA JE PRE VŠETKÝCH. Čaká vás tu ohromné množstvo zážitkov.

Ľubica Malá
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2024

4. marec o 17.00 – záhradná čitáreň
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc
• 25. ročník aktivít na propagáciu činnosti knižníc
• vyhlásenie 8. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí – Literárny salón Trnava 2024
• moderuje Alena Beňová

4. marec o 17.15 – záhradná čitáreň
Od kapusty k Eve Braunovej
• rozprávanie humoristu, rozhlasového redaktora a herca Rasťa Piška, moderuje redaktor Martin Jurčo

6. marec o 10.00 – 13.00 – multimediálna študovňa
Ako na tablet a mobilný telefón
• poradňa využívania mobilných zariadení, určené pre seniorov
• podmienkou účasti platný čitateľský preukaz
• počet účastníkov obmedzený
• kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl.14

6. marec o 17.00 – záhradná čitáreň
Jarné zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska
• prednáška etnologičky Kataríny Nádaskej

Scrabble v knižnici
• pravidelné stretnutia seniorov pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 – učebňa

PRE DETI A MLÁDEŽ

4. marec o 10.00 – záhradná čitáreň
JARNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI
Robot Photon na prázdninách
• programovanie fotónového vzdelávacieho robota Photona, odporúčaný vek od 6+

5. marec o 10.00 – herňa
Spoločenské a vedomostné hry
• zábavné súťaže

6. marec o 10.00 – záhradná čitáreň
Tvorivá dielnička
• téma: Veselé záložky do knihy

7. marec o 10.00 – záhradná čitáreň
Robot Photon na prázdninách
• programovanie fotónového vzdelávacieho robota Photona, odporúčaný vek od 6+

8. marec o 10.00 – herňa
Spoločenské a vedomostné hry
• zábavné súťaže

4. – 8. marec o 13.00 – pobočka Prednádražie, Mozartova 10
Jarné prázdniny na Prednádraží
• zábavné súťaže, hry a čítanie

5. – 7. marec o 10.00 – pobočka Tulipán, ZŠ M. Gorkého 21
Jarné prázdniny na Tulipáne
• témy: Prázdninové známky, Mesiac knihy aj o čítaní pre nevidiacich, Knihy nie sú na jedenie

SÚŤAŽ
Nedočkavý prvák
• súťaž o skvelé ceny, otázky na www.kniznicatrnava.sk alebo priamo v oddelení pre deti a v pobočkách Prednádražie a Tulipán pri príležitosti 70. výročia narodenia spisovateľky Dany Podrackej

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS CELÉHO TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
• jednorazový vstup zdarma
• amnestia na pokuty
• vyhľadávanie v externých informačných zdrojoch (na požiadanie v študovni)


Pre zväčšenie kliknite na plagát

Ulož ako PDF
Napísal 22. februára 2024 8:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Pozvánky, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.