reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Počet mestských poslancov v Trnave sa po novembrových komunálnych voľbách nezmení

Vo volebnom období 2010 – 2014 bude pôsobiť v poslaneckom zbore Mestského zastupiteľstva mesta Trnava rovnaký počet poslancov ako dnes – 31. Uzniesli sa na tom trnavskí zastupitelia na ostatnej schôdzi.

O zložení mestského zastupiteľstva a primátorovi budú rozhodovať obyvatelia Trnavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Dnes už bývalý šéf parlamentu Pavol Paška vyhlásil termín volieb starostov, primátorov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev na sobotu 27. novembra 2010.

Koncom novembra 2010 budeme voliť poslancov MZ a primátora mesta

Spolu s určením počtu poslancov zastupiteľstvo odhlasovalo rozdelenie počtu poslaneckých miest v jednotlivých mestských obvodoch. „Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení umožňuje určiť počet poslancov na celé volebné obdobie pre mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 v rozpätí 19 až 31 poslancov. Aj na ďalšie volebné obdobie je do mestského zastupiteľstva mesta Trnava navrhovaný počet 31 poslaneckých mandátov,“ uvádza sa v dôvodovej správe navrhovaného dokumentu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo.

V meste Trnava žije v súčasnosti takmer 66-tisíc obyvateľov. Na jedného poslanca tak pripadne niečo viac ako 2120 obyvateľov.

ROZDELENIE VOLEBNÝCH OBVODOV V TRNAVE PODĽA ULÍC:

Volebný obvod č. 1: Trnava – stred (10 694 obyvateľov, 5 poslancov)
Agátová , A. Sládkoviča, Andreja Hlinku, Andreja Žarnova – od č. 1 do č. 9 a od č. 25 do č. 29 (po žel. trať), Antona Malatinského, B. Němcovej, B. S. Timravy, Bradlanská, Divadelná, Dolné bašty, Dolnopotočná, Dohnányho (od Ulice Kollárova po žel. trať), E. M. Šoltésovej, Ferka Urbánka, Františka Veselovského, Františkánska, Halenárska, Haulíkova, Hlavná, Hlboká – západná strana, Hodžova, Jána Hollého, Horné bašty, Hornotopotočná, Hospodárska od č. 3, Hradobná ulička, Hviezdoslavova, Invalidská, Jána Bottu – párne čísla, Jána Sambucusa, Jerichova, Jeruzalemská, Juraja Fándlyho, Kalinčiakova, Kapitulská, Klempova, Kollárova od č. 1 do č. 34, Komenského, Kvetná, Ľudmily Podjavorinskej, Matuškova, Mesačná, Michalská, M. Schneidra-Trnavského, Múzejné námestie, Námestie Slov. národ. povstania, Námestie sv. Mikuláša, Novosadská, Okružné námestie – od č. 1 do č. 3, Orolská, Parková, Paulínska, Pekárska, Petra Pázmaňa, Radlinského, Rázusova, Rybníková od č. 1 do č. 12, Sadová, Sladovnícka od č. 1 do č. 19, Stará , Strelecká, Trojičné námestie, Športová, Štefana C. Parráka, Štefánikova, Študentská, Štúrova, Terézie Vansovej -nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Tomášikova, Trhová, Tŕnitá ulička, Univerzitné námestie, Vajanského, Veselá, Vladimíra Roya, Zámočnícka, Zelený kríčok od č. 3.

Volebný obvod č. 2: Trnava – západ (12 900 obyvateľov, 6 poslancov)
Andreja Kubinu, Adama Štrekára, Bedřicha Smetanu, Botanická, Čajkovského, Čerešňová, Gavlovičova, Gejzu Dusíka, Hurbanova, J. G. Tajovského, Jána Bottu – nepárne čísla, Jazdecká , Kamenná cesta, Kamenný mlyn, Koceľova, Kočišské, Kornela Mahra, Krátka, Kuzmányho, Leoša Janáčka, Lomonosovova, Ludvika van Beethovena, Medziháj, Mierová, Modranská, Mozartova, Okružné námestie – od č. 4 do č. 14, Orešianska, Osvaldova, Ovocná, Poľná, Rekreačná, Roľnícka, Traťová, Ružindolská, Slovenská, Suchovská, sv. Cyrila a Metoda, Šafárikova, ŠM Farský mlyn, Štefana Moyzesa, Terézie Vansovej – párne čísla od č. 2 a nepárne čísla od č. 29, Trstínska cesta – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Západná, Zelená.

Volebný obvod č. 3: Trnava – sever (14 210 obyvateľov, 7 poslancov)
Andreja Kmeťa, Atómová, Átriová, Bučianska od č. 1 do č. 4, Cukrová , Francisciho, Hviezdna, Chovateľská, Jaderná, Jána Hajdóczyho, Jána Hlubíka, Hospodárska č. 1 a č. 2, Jánošíkova, Jesenského, Karpatská, Kopánková , Krajná, Krížová, Krupská , Kukučínova, Legionárska, Letecká, Lichardova, Lovecká, Ľudová, Malá, Malženická cesta, Martina Benku, Maximiliána Hella, Mikuláša Koperníka, Mliečna, Murgašova, Na hlinách, Námestie Jozefa Herdu, Námestie Slov. učeného tovarišstva, Oblúková, Okružná, Olympijská, Parašutistov, Pavla Hlbinu, Pavla Mudroňa, Pažitná, Pažitný mlyn, Petra Bohúňa, Piešťanská – nepárne čísla, Poštová , Pri kalvárii, Prechodná, Radarová, Robotnícka, Rovná, Rudolfa Dilonga, Rybníková od č. 13 do č. 16, Saleziánska , Severná, Sibírska, Slnečná, Spojná , Stavebná, Skladová, Strmá , Suchá, Školská, ŠM Dolina, ŠM Veľký Dvor, Farárske, Špačinská cesta, Šrobárova, Štrky, Štefana Baniča, Štefana Fidlíka, Tatranská, Tich. Milkina, Trstínska cesta – párne čísla od č. 2 do č. 28, Ustianska, Veterná, Viktoríniho námestie, Zelený kríčok od č. 1 do č. 2.

Volebný obvod č. 4: Trnava – východ (14 729 obyvateľov, 7 poslancov)
Bernolákova, Bučianska od č. 5 do č. 15, Daxnerova, Denisova, Hattalova, Hlboká – východná strana, Jačmenná, Juraja Slottu, Koniarekova, Konštantína Čulena, Nobelova, Oravné, Palárikova, Piešťanská – párne čísla, Samuela Jurkoviča, Sasinkova, Sladovnícka od č. 20 do č. 31, Spartakovská, Starohájska, Tehelná, Teodora Tekela, V. Paulínyho Tótha, Vančurova, V jame, Vladimíra Clementisa, Zavarská, Železná, Žitná.

Volebný obvod č. 5: Trnava – juh (10 978 obyvateľov, 5 poslancov)
Automobilová, Andreja Žarnova od č. 10 do č. 24 a  č. 30 (od žel. trate smerom k Ulici Tamaškovičova ), Astrová, Bočná, Bratislavská , Bulharská , Coburgova , Dohnányho (od žel. trate k Ulici Tamaškovičova), Fraňa Kráľa, Gábora Steinera, gen. Goliana, Hraničná č. 21/A a 21/B, Jabloňová, Jasná, Jiráskova, Kollárova č. 36 a č. 38, Konvalinková, Kozácka, Ľaliová, Letná, Limbová, Lúčna, Malinová, Markovičova, Maxima Gorkého, Mikovíniho, Mýtna, Narcisová, Nerudova, Nevädzová, Nezábudková, Nitrianska, Nová, Odbojárska, Orgovánová, Osadná, Ostravská, Park Janka Kráľa, Petzvalova, Priemyselná, Púpavová, Ružová, Slovanská, Staničná, Stredná, Strojárenská, Stromová, Šípová, Tamaškovičova, Tulipánová, Vlárska, 9. mája, Vajslova, Zelenečská, Zlievarenská.

Volebný obvod č. 6: Trnava – Modranka (2457 obyvateľov, 1 poslanec)

Bosniacka, Dedinská, Diaľničná, Hraničná okrem č. 21/A a 21/B, Chrenová , Ivana Krasku, Jarná, Javorová, Karola Ježíka, Lipová, Olivová, Orechová , Pásová , Pobrežná, Pri potoku, Pútnická, Rajčurská , Seredská, Tichá, Topoľová, Vodná.

Ulož ako PDF
Napísal 8. júla 2010 1:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Počet mestských poslancov v Trnave sa po novembrových komunálnych voľbách nezmení”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.