reklama

Štatistický prehľad udalostí zaznamenaných MsP v Trnave za prvý polrok 2010

Mestská polícia v Trnave (MsP) predložila poslancom mestského zastupiteľstva štatistický prehľad o činnosti za obdobie prvého polroka 2010, teda od 1. januára do 30. júna.
Materiál prinášame v skrátenej podobe. Štatistická časť správy o činnosti MsP obsahuje údaje porovnateľné s dátami predloženými v správe o činnosti za prvý polrok 2009. Informácia v zátvorke vyjadruje nárast (+) alebo pokles (-) oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2009.

Rovnošaty mestskej polície oblieka v súčasnosti 54 zamestnancov, ďalší štyria ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou pracujú v rámci chránenej dielne pri kamerovom systéme. MsP má k dispozícii osem motorvých vozidiel  a štyri malé motocykle typu skúter.

V prvom polroku zaevidovala MsP celkom 7339 udalostí, čo je o 70 menej ako v prvom polroku 2009. Najviac udalostí bolo zaznamenaných v súvislosti s „Bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky“ – 2548. Previnilci zaplatili na mieste blokové pokuty vo výške 24 815 eur.
Priestupkov voči VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) o miestnych daniach a parkovaní v centrálnej mestskej zóne bolo celkom 1861, vinníci zaplatili na mieste blokové pokuty vo výške 7190 eur. Na treťom mieste z pohľadu počtu udalostí boli priestupky voči verejnému poriadku. Celkom ich mestskí policajti zaznamenali za prvých 6 mesiacov tohto roku 514, a priamo na mieste za ne zinkasovali 720 eur.
Z ďalších priestupkov riešených trnavskou MsP spomenieme prekročenia VZN o ochrane majetku (456 priestupkov), ochrane pred alkoholom (372), o chove a držaní zvierat (344), čistote a poriadku (190), občianskom spolunažívaní (178), ochrane nefajčiarov (115), atď.

„Okrem riešenia priestupku formou blokovej pokuty zaplatenej na mieste priestupku boli ďalšie priestupky riešené formou blokovej pokuty nezaplatenej na mieste priestupku, dohovorom, postúpené stálou službou na objasňovanie Referátu priestupkov, odovzdané k riešeniu inému orgánu, alebo počas šetrenia stálou službou bolo zistené, že o priestupok nejde, prípadne ich objasňovanie ešte nie je ukončené,“ uvádza sa v správe MsP.

Mestská polícia organizuje aj niekoľko  pravidelných preventívnych akcií pre školákov

Za obdobie od januára do konca júna 2010 bolo udelených 2 713 (- 260) blokových pokút v celkovej sume 33 860 eur (- 6 672). Priemerná výška blokovej pokuty činí 12,481 eura (+ 1,152). Pokutou nezaplatenou na mieste bol priestupok riešený celkom 165-krát (- 50) a celková suma činí 4 505 eur (- 2 162). Napomenutím bol priestupok riešený 1 183 (+ 862) krát. V priebehu vyšetrovania udalosti 2 454 – krát (- 134) vyšlo najavo, že o priestupok nejde a 154 – krát (- 23) bola udalosť odovzdaná k ďalšiemu konaniu inému kompetentnému orgánu priamo príslušníkmi stálej služby.
Pre podozrenie z trestného činu bol Policajnému zboru SR odovzdaných stálou službou 7  udalostí (- 6). Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča) bolo použité 658 – krát (- 125). Dve vozidlá boli odtiahnuté, pretože tvorili prekážku cestnej premávky.

Za prvých šesť mesiacov bolo vydaných 187 (+10) rozhodnutí o poriadkovej pokute v celkovej sume 6 965 eur. Uhradených a vymožených bolo 142 (- 16) pokút v celkovej sume 5 193,96 eura. Na exekúciu bolo postúpených 150 vecí (- 18). Referát priestupkov sa ďalej zaoberá vymáhaním pokút nezaplatených na mieste, ktorých bolo vydaných 187 (-68) kusov v sume 5 045 eur. Uhradených a vymožených bolo 135 (-7) pokút v celkovej sume 3 659,78 eura. Na exekúciu bolo postúpených 53 (-47) vecí.

Od  roku 2006, na základe prechodu kompetencií na samosprávu, začal Referát priestupkov Mestskej polície mesta Trnava prerokovávať niektoré druhy priestupkov v správnom konaní.

Štyri skútre, ktoré má MsP k dispozícii, príliš často v uliciach nevidno

V období od 01.01.2010 do 30.06.2010 bolo na správne konanie o priestupku postúpených 70 vecí, z ktorých bolo 55 vecí vyriešených nasledovne:

– Priestupky týkajúce sa § 11 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, boli prejednávané v 41 prípadoch, z toho v rozkaznom konaní bolo prejednaných 37 vecí (výška pokút činila 1295 eur), 1 vec bola odstúpená inému orgánu k ďalšiemu konaniu, 1 vec bola odovzdaná inému orgánu k ďalšiemu konaniu a 2 veci boli v správnom konaní odložené.

– Priestupky týkajúce sa § 7 zákona č. 282/2002 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, VZN č. 360, o podmienkach držania psov boli prejednávané v 14 prípadoch, z toho rozhodnutie vo veci samej v 10 prípadoch (85 eur), v 2 prípadoch bola udelená rozhodnutím poriadková pokuta v súhrnnej výške 70 eur, 1 vec bola postúpená inému orgánu k ďalšiemu konaniu a 1 vec bola v správnom konaní odložená.

Z vecí, ktoré boli riešené v správnom konaní, prešlo na úsek vymáhania pokút 56 (+40) vecí, z ktorých bolo 29 (+20) vecí zaplatených vo výške 699,57 eura.

Celková vymožená suma na úseku vymáhania pokút referátu priestupkov za I. polrok 2010 činí 9 553,31 eura.

Údaje v článku boli použité z materiálu „Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2010 do 30.06.2010“.

Fotografie: MsP Trnava


Ulož ako PDF
Napísal 8. septembra 2010 0:11. Článok je zaradený do rubriky: Ďalšie správy, Krimi. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.