reklama

Mestská polícia v Trnave zaznamenala počas minulého roka nárast udalostí aj priestupkov

Mestská polícia mesta Trnava (MsP) zaevidovala v priebehu roku 2017 celkom 18 295 udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 2201 udalostí. V období od 1. januára do 31. decembra 2017 zaevidovala MsP Trnava 13 309 priestupkov, čo je o 1711 viac ako v roku 2016. Vyplýva to zo Správy o činnosti MsP, ktorú predložil poslancom mestského zastupiteľstva náčelník Igor Keleši.

Najviac udalostí zaznamanali pracovníci MsP v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 8826, v oblasti parkovania bolo vlani riešených 3616 vecí, 945 udalostí sa udialo v oblasti chovu a držania zvierat, 772 ochrany majetku, 699 vecí sa týkalo občianskeho spolunažívania, 483 verejného poriadku, 446 čistoty a poriadku, 443 ochrany pred alkoholom.

Ďalšie desiatky udalostí riešila MsP Trnava v oblastiach životného prostredia a ochrany zelene, ochrany nefajčiarov, trhového poriadku mesta, nakladania s odpadmi, používania pyrotechniky či ochrany pred alkoholom.

Celkovo udelila MsP Trnava v minulom roku 8 689 blokových pokút v celkovej sume 117 085 eur. Medziročne narástol počet udelených pokút o 954, ich suma vzrástla oproti roku 2016 o 17 360 eur. Priemerná výška blokovej pokuty v roku 2017 dosiahla 13,48 eura.

Ilustračné foto

Viac ako 250 prípadov bolo riešených pokutou, ktorú priestupca nezaplatil na mieste, celkovo ide o sumu 6918 eur.

Napomenutím riešili mestskí policajti priestupky v 3 074 prípadoch, čo je medziročne o 474 prípadov viac.

Počas vyšetrovania v 4 529 prípadoch (+ 565) vyšlo najavo, že nejde o priestupok, 385 udalostí (+ 24) bolo odovzdaných k ďalšiemu konaniu inému kompetentnému orgánu priamo príslušníkmi stálej služby mestskej polície.

Pre podozrenie z trestného činu bolo stálou službou MsP odovzdaných Policajnému zboru SR trinásť vecí.

Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla – tzv. papuču, nasadili mestskí policajti 862-krát, čo je o 186 menej ako v roku 2016. Odtiahnuté boli štyri vozidlá, keďže tvorili prekážku v cestnej premávke.

Psy a autovraky

Počas minulého roka odchytila MsP Trnava 190 psov, o dvoch menej ako predvlani. Zvieratá boli spravidla umiestňované do útulku pre opustené zvieratá, alebo vrátené majiteľom. Odchytená bola aj jedna mačka, dva hady, tri vtáky a jedna kačka.

Na území mesta bolo v roku 2017 zistených 108 starých vozidiel – autovrakov, čo je o deväť viac ako počas roka 2016.

Deväťdesiat vozidiel odstránili dobrovoľne ich majitelia na základe výzvy MsP, 13 vozidiel bolo oznámených na Mestský úrad Trnava k ďalšiemu riešeniu v zmysle príslušných právnych noriem.

Referát priestupkov

Stálou službou MsP Trnava bolo Referátu priestupkov MsP celkovo postúpených 2559 udalostí, čo je nárast o 154 v porovnaní s rokom 2016.

Príslušníci MsP zaradení do stálej služby postupujú udalosti na Referát priestupkov v prípade, ak nie sú dostatočne preverené všetky skutočnosti, či zistená udalosť nesie znaky priestupku, alebo nie sú spoľahlivo zistené okolnosti nasvedčujúce, že priestupok bol spáchaný konkrétnou osobou, prípadne tieto okolnosti zistené sú, avšak priestupca odmietol zaplatiť pokutu v blokovom konaní, alebo sadzba pokuty v blokovom konaní limitovaná zákonom nie je dostatočne vysokou v porovnaní so závažnosťou priestupku.

V roku 2017 bolo Referátom priestupkov MsP ukončené objasňovanie 965 (+ 99) udalostí.

Vlani bolo vydaných 391 (+ 92) v celkovej sume 16 325 eur (+ 5790 eur) Rozhodnutí o poriadkovej pokute bolo v hodnotenom období. Uhradených a vymožených bolo 245 (- 79) pokút v celkovej sume 8 666 eur (- 2592,94 eur). Na exekúciu bolo postúpených 80 vecí (- 135).

Referát priestupkov sa ďalej zaoberá vymáhaním pokút nezaplatených na mieste, ktorých bolo vydaných 254 (+ 53) v sume 6 918 eur (+ 1603 eur). Uhradených a vymožených bolo 241 (- 36) pokút v celkovej sume 5 548,65 eur (- 1459,81 eur). Na exekúciu bolo postúpených 55 vecí (- 50).

Personálne zloženie a technické vybavenie MsP Trnava v roku 2017

Ku koncu decembra 2017 bol útvar MsP zložený z celkého počtu 71 zamestnancov. Päť z nich je civilných zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnaných pre účely sledovania kamerového monitorovacieho systému, jedna osoba pracuje na sekretariáte náčelníka, jedna civilná zamestnankyňa pracuje na úseky miezd a personalistiky, jedna zamestnaná osoba vykonáva upratovacie práce.

V priebehu roka 2017 bolo na útvar MsP prijatých 7 príslušníkov, S dvoma bol ukončený pracovný pomer formou dohody, na ich vlastnú žiadosť.

MsP disponovala počas minulého roka celkom ôsmimi motorovými vozidlami a štyrmi bicyklami. Msp Trnava má v arzenále 62 poloautomatických pištolí, ktorých držiteľom je Mesto Trnava.

V rámci techniky využíva mestská polícia aj dvanásť prenosných rádiostaníc, jedenásť digitálnych fotoaparátov, päť vysielačiek vo vozidlách, 35 prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla či rôzne technické vybavenie pre odchyt túlavých zvierat.

MsP využíva kamerový monitorovací bezpečnostný systém, ktorého cieľom je zefektívniť dohľad v priestoroch s vyššou priestupkovou a trestnou frekvenciou a v lokalitách, kde spoločenský záujem vyžaduje zvlášť sústredený dozor nad dodržiavaním verejného poriadku.

V súčasnosti je na území mesta umiestených 44 kusov bezpečnostných kamier.

Počas roka 2017 bolo na účely trestného alebo priestupkového konania odovzdaných Policajnému zboru SR šesťdesiat záznamov z kamerového systému.

Ulož ako PDF
Napísal 2. mája 2018 10:43. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.