reklama

Zoznam kandidátov na poslancov trnavského zastupiteľstva podľa volebných obvodov

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRNAVE
27. NOVEMBER 2010
Rozdelenie volebných obvodov podľa ulíc nájdete TU:

Ilustračné foto

VOLEBNÝ OBVOD č. 1 (volí sa 5 poslancov):
1. Jozef Adamec, 68 r., inštruktor športu, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
2. Jaroslav Bednárik, Ing., PhD., 49 r., vysokoškolský pedagóg, EDS
3. Peter Bílik, 59 r., dôchodca, MOST – HÍD
4. Miloš Blažek, Mgr., 34 r., manažér, Koalícia  SDĽ, SZ
5. Štefan Bošnák, Ing., 63 r., primátor, KDH
6. Peter Bročka, JUDr., LL.M., 28 r., právnik, nezávislý kandidát
7. Pavol Caudt, MUDr., 68 r., lekár, KDH
8. Roman Jakubec, RNDr., 37 r., chemik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
9. Katarína Jelačičová, MUDr., 45 r., lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
10. Ján Jobb, Ing., 47 r., enviromentálny manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
11. Martin Krajčovič, Mgr.Bc., 27 r., hovorca ministra, KDH
12. Michaela Masaryková, Ing., 40 r., ekonóm informatik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
13. Pavol Nižnánsky, Ing., 56 r., technológ, KDH
14. Augustín Pullmann, Ing., 66 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
15. Ivan Šikula, Ing., 46 r., environmentálny manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
16. Kvetoslava Tibenská, Ing., 52 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
17. Ján Uhnavý, Ing., 50 r., stavebný inžinier, KDH
18. Kamil Vaňa, 52 r., správca, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
19. Eva Zatková, Ing., 44 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 (volí sa 6 poslancov):
1.
Marcel Behro, 45 r., riaditeľ odboru, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
2. Peter Benčat, Ing., PhD., 57 r., agronóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
3. Gabriela Cabanová, RNDr., 45 r., učiteľka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
4. Zuzana Ďurišová, Ing., 46 r., záhradník, nezávislý kandidát
5. Martin Hains, Ing., 24 r., obchodný manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
6. Ján Hrčka, 39 r., súkromný podnikateľ, KDH
7. Bohumil Chmelík, Prof.MUDr., PhD., 72 r., vysokoškolský pedagóg, KDH
8. Patrik Izakovič, Ing., 41 r., projektový manažér, KDH
9. Juraj Jurák, Ing., 45 r., stavebný technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
10. Dagmar Krajčovičová, Ing., 46 r., odborná ekonómka, MOST – HÍD
11. Jaroslav Kralčák, 60 r., strojník, KDH
12. Matej Lančarič, Mgr., 25 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
13. Jozef Marček, Mgr., 26 r., právnik – KPÚ Trnava, nezávislý kandidát
14. Anna Melíšková, PhDr., 62 r., kultúrno-osvetová pracovníčka, SZS
15. Peter Náhlik, PhDr., PhD., 29 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
16. Roman Novák, Ing., 47 r., bankový manažér, nezávislý kandidát
17. Michal Okruhlica, Bc., 41 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
18. Peter Pacalaj, JUDr.,Ing., 44 r., advokát, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
19. Marcela Pecková, 40 r., štátny zamestnanec, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
20. Jozef Pobiecký, Ing., 41 r., stavebný inžinier, zástupca primátora, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
21. Martin Poór, Ing., 27 r., manažér, nezávislý kandidát
22. Josef Puschenreiter, Ing., 75 r., dôchodca, Koalícia  SDĽ, SZ
23. Peter Svinčák, Ing., 25 r., projektový manažér, EDS
24. Ivan Šarvaic, Ing., 65 r., jadrový fyzik, KDH
25. Jozef Tomek, Ing., 50 r., jadrový energetik, KDH
26. Lucia Vagová, Bc., 22 r., politológ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
27. Ľudovít Vanek, Mgr., 56 r., stredoškolský učiteľ, SNS

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 (volí sa 7 poslancov):
1.
Marián Barcaj, Mgr., 33 r., riaditeľ spoločnosti, Koalícia  SDĽ, SZ
2. Marián Barcaj, 62 r., živnostník, MOST – HÍD
3. Eduard Čechovič, 52 r., konateľ, KDH
4. Ľudovít Daučo, Ing., 61 r., hlavný kontrolót TTSK, nezávislý kandidát
5. Václav Dostál, Doc.Dr., CSc., 61 r., vysokoškolský pedagóg, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND
6. Janka Drábiková, Ing., 52 r., ekonóm, KDH
7. Štefan Dvorský, JUDr., 54 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
8. Jana Fridrichová, MUDr., 44 r., lekárka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
9. Mária Fuzáková, Ing., 50 r., ekonómka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
10. Michaela Holoubková, 22 r., politicko-organizačný pracovník, SNS
11. Lenka Hujsiová, 21 r., študentka práva, MOST – HÍD
12. Ivan Kleštinec, 53 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
13. František Kostolanský, Mgr., 41 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
14. Slavko Kostolanský, 54 r., živnostník, nezávislý kandidát
15. Tibor Krajčovič, Ing., 46 r., softvérový inžinier, Koalícia  SDĽ, SZ
16. Blažena Královičová, Ing., 50 r., súkromná podnikateľka, KDH
17. Branislav Kramár, MUDr., 37 r., chirurg, KDH
18. Štefan Krištofík, MUDr., 48 r., všeobecný lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
19. Michal Magula, 22 r., elektrotechnik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
20. Peter Markovič, Ing., 40 r., bezpečnostný inžinier, pedagóg, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND
21. Radovan Mráz, Ing., 37 r., manažér, KDH
22. Pavol Mrva, 47 r., manažér, EDS
23. Jozef Nehaj, Mgr., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát
24. Pavel Opatovský, 58 r., hudobník, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
25. Ivan Polák, Ing., 48 r., technik-konateľ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
26. Eva Starnová, Mgr., 55 r., stredoškolský učiteľ, SNS
27. Alfonz Šajbidor, Ing., 55 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
28. Miroslav Šimlaštík, Ing., 38 r., informatik, KDH
29. Angela Štefániková, MUDr., 56 r., lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
30. Ján Žitňanský, PhDr., 51 r., technik, VŠ učiteľ, KDH

VOLEBNÝ OBVOD č. 4 (volí sa 7 poslancov):
1. Jozef Alchus, Ing., 55 r., projektant, KDH
2. Katarína Baničová, Mgr., 30 r., manažérka, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
3. Tomáš Bartoš, 25 r., športovec-futbalista, SNS
4. Marek Benkovský, Ing., 27 r., informatik, KDH
5. Marcel Boor, Bc., 33 r., politológ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
6. Vladimír Butko, Ing., 55 r., zástupca primátora, KDH
7. Tomáš Cmero, PhDr., 31 r., ekonóm, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
8. Igor Fabián, Ing., 71 r., dôchodca, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
9. Veronika Gašparíková, JUDr., 38 r., právnik, nezávislý kandidát
10. Marta Gubrická, PaedDr., 51 r., vedúca metodiky, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
11. Pavol Guldan, Ing., 24 r., technologický inžinier, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
12. Augustín Hambálek, Ing., 53 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
13. Ivan Haščík, Ing., Mgr., 68 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
14. Ladislav Hrnčírik, PhDr., 61 r., historik umenia, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
15. Branislav Jáger, Mgr., 35 r., politológ, KDH
16. Rudolf Kormúth, Ing., 48 r., dopravný inžinier, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
17. Miroslav Kvasnička, Ing., 28 r., živnostník, nezávislý kandidát
18. Róbert Orihel, Mgr., 53 r., vedúci kancelárie predsedu TTSK, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND
19. Andrea Pallang, 37 r., riaditeľka galérie, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
20. Milan Paulini, MUDr., 58 r., lekár, KDH
21. Jozef Pikna, Mgr., 51 r., učiteľ, KDH
22. Robert Pravda, Ing., 51 r., manažér, KDH
23. Roman Strážovec, Ing., 30 r., materiálový inžinier, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
24. Martin Viskupič, Ing., 32 r., manažér cestovného ruchu, Koalícia SDKÚ-DS, SaS

VOLEBNÝ OBVOD č. 5 (volí sa 5 poslancov):
1.Daniel Adamec, 46 r., manažér, nezávislý kandidát
2. Tomáš Bachratý, 28 r., strojár-ekonóm, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
3. Iveta Bakičová, RNDr.,Ing, 51 r., učiteľ, nezávislý kandidát
4. Jozef Čavojský, Ing., 65 r., chemický inžinier, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
5. Michal Drgon, 61 r., elektrikár, KDH
6. Jozef Ďuračka, Ing., 55 r., podnikateľ, SNS
7. Ján Dutka, Ing., 62 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
8. Martin Heriban, MUDr., 61 r., lekár, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
9. Stanislav Hric, 50 r., elektrotechnik, KDH
10. Jozef Klokner, Ing., 55 r., prednosta Obvodného úradu, KDH
11. Marián Kovačócy, Ing., 51 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
12. Miloš Krištofík, Bc., 44 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
13. Adrián Lančarič, 22 r., študent VŠ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
14. Rastislav Mráz, Mgr., 32 r., právnik, KDH
15. Peter Novoveský, 59 r., železničiar, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
16. Martin Obal, Ing., 37 r., vedecko-tech. projektant, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
17. Gabriel Pavelek, MUDr., 56 r., lekár, KDH
18. Marián Rozložník, Mgr., 56 r., učiteľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
19. Bystrík Stanko, Ing., 41 r., manažér, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD č. 6 (volí sa 1 poslanec):
1. Bohuslav Duchoň, 49 r., učiteľ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS
2. Ján Kormúth, Bc., 27 r., projektový manažér, SZS
3. Agnesa Petková, Mgr., 65 r., učiteľka, KDH
4. Jaroslav Plachý, Ing., 50 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND
5. Juraj Rezbárik, 33 r., podnikateľ, SNS

Ulož ako PDF
Napísal 25. októbra 2010 13:40. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Komunálne voľby 2010, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.