reklama

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Trnave

Portál trnava-live.sk prináša oficiálne výsledky komunálnych volieb v Trnave tak, ako ich uvádza oficiálna zápisnica mestskej volebnej komisie.

Počet volebných obvodov: 6
Počet volebných okrskov: 56
Počet oprávnených voličov: 55 590
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 16 316
Počet odovzdaných obálok: 16 316
Počet odovzdaných platných hlasov pre voľbu do MZ: 15 666
Počet platných hlasov pre voľbu primátora: 16 108

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na primátora:
1. Vladimír Butko – 5815
2. Bystrík Stanko – 4873
3. Jozef Pobiecký – 4685
4. Marián Barcaj – 735

Zvolení poslanci MZ (spolu 31)

Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND (17 mandátov):
Jozef Adamec, Katarína Jelačičová, Kvetoslava Tibenská, Eva Zatková, Marcel Behro, Peter Náhlik, Peter Benčat, Peter Pacalaj, Štefan Krištofík, Angela Štefániková, Štefan Dvorský. Augustín Hambálek, Katarína Baničová, Marta Gubrická, Jozef Čavojský, Marián Rozložník, Miloš Krištofík

KDH (8 mandátov):
Štefan Bošnák, Branislav Kramár, Ján Žitňanský, Blažena Královičová, Vladimír Butko (nahradí ho Jozef Alchus ako prvý nezvolený náhradník), Milan Paulini, Gabriel Pavelek, Agnesa Petková

SDKÚ-DS – SaS (3 mandáty):
Jozef Pobiecký, Jana Fridrichová, Martin Viskupič

Nezávislí kandidáti (3 mandáty):
Bystrík Stanko, Veronika Gašparíková, Matej Lančarič.

Hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom na poslancov (vyznačení červeným písmom získali poslanecký mandát):

VOLEBNÝ OBVOD č. 1 (zvolených 5 poslancov):

1. Jozef Adamec, 68 r., inštruktor športu, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 739 hlasov
2. Jaroslav Bednárik, Ing., PhD., 49 r., vysokoškolský pedagóg, EDS – 299 hlasov
3. Peter Bílik, 59 r., dôchodca, MOST – HÍD – 98 hlasov
4. Miloš Blažek, Mgr., 34 r., manažér, Koalícia SDĽ, SZ – 206 hlasov
5. Štefan Bošnák, Ing., 63 r., primátor, KDH – 1009 hlasov
6. Peter Bročka, JUDr., LL.M., 28 r., právnik, nezávislý kandidát – 590 hlasov
7. Pavol Caudt, MUDr., 68 r., lekár, KDH – 694 hlasov
8. Roman Jakubec, RNDr., 37 r., chemik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 568 hlasov
9. Katarína Jelačičová, MUDr., 45 r., lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 902
10. Ján Jobb, Ing., 47 r., enviromentálny manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 582 hlasov
11. Martin Krajčovič, Mgr.Bc., 27 r., hovorca ministra, KDH – 710
12. Michaela Masaryková, Ing., 40 r., ekonóm informatik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 539 hlasov
13. Pavol Nižnánsky, Ing., 56 r., technológ, KDH – 672 hlasov
14. Augustín Pullmann, Ing., 66 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 560 hlasov
15. Ivan Šikula, Ing., 46 r., environmentálny manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 446 hlasov
16. Kvetoslava Tibenská, Ing., 52 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 787 hlasov
17. Ján Uhnavý, Ing., 50 r., stavebný inžinier, KDH – 533 hlasov
18. Kamil Vaňa, 52 r., správca, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 648 hlasov
19. Eva Zatková, Ing., 44 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 911 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 (zvolených 6 poslancov):
1.
Marcel Behro, 45 r., riaditeľ odboru, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 750 hlasov
2. Peter Benčat, Ing., PhD., 57 r., agronóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 691 hlasov
3. Gabriela Cabanová, RNDr., 45 r., učiteľka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 614 hlasov
4. Zuzana Ďurišová, Ing., 46 r., záhradník, nezávislý kandidát – 568 hlasov
5. Martin Hains, Ing., 24 r., obchodný manažér, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 409 hlasov
6. Ján Hrčka, 39 r., súkromný podnikateľ, KDH – 465 hlasov
7. Bohumil Chmelík, Prof.MUDr., PhD., 72 r., vysokoškolský pedagóg, KDH – 583 hlasov
8. Patrik Izakovič, Ing., 41 r., projektový manažér, KDH – 552 hlasov
9. Juraj Jurák, Ing., 45 r., stavebný technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 552 hlasov
10. Dagmar Krajčovičová, Ing., 46 r., odborná ekonómka, MOST – HÍD – 177 hlasov
11. Jaroslav Kralčák, 60 r., strojník, KDH – 462 hlasov
12. Matej Lančarič, Mgr., 25 r., projektový manažér, nezávislý kandidát – 674 hlasov
13. Jozef Marček, Mgr., 26 r., právnik – KPÚ Trnava, nezávislý kandidát – 351 hlasov
14. Anna Melíšková, PhDr., 62 r., kultúrno-osvetová pracovníčka, SZS – 220 hlasov
15. Peter Náhlik, PhDr., PhD., 29 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 718 hlasov
16. Roman Novák, Ing., 47 r., bankový manažér, nezávislý kandidát – 582 hlasov
17. Michal Okruhlica, Bc., 41 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 629 hlasov
18. Peter Pacalaj, JUDr.,Ing., 44 r., advokát, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 638 hlasov
19. Marcela Pecková, 40 r., štátny zamestnanec, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 584 hlasov
20. Jozef Pobiecký, Ing., 41 r., stavebný inžinier, zástupca primátora, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 1191 hlasov
21. Martin Poór, Ing., 27 r., manažér, nezávislý kandidát – 315 hlasov
22. Josef Puschenreiter, Ing., 75 r., dôchodca, Koalícia SDĽ, SZ – 200 hlasov
23. Peter Svinčák, Ing., 25 r., projektový manažér, EDS – 127 hlasov
24. Ivan Šarvaic, Ing., 65 r., jadrový fyzik, KDH – 484 hlasov
25. Jozef Tomek, Ing., 50 r., jadrový energetik, KDH – 589 hlasov
26. Lucia Vagová, Bc., 22 r., politológ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 379 hlasov
27. Ľudovít Vanek, Mgr., 56 r., stredoškolský učiteľ, SNS – 424 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 (zvolených 7 poslancov):
1.
Marián Barcaj, Mgr., 33 r., riaditeľ spoločnosti, Koalícia SDĽ, SZ – 366 hlasov
2. Marián Barcaj, 62 r., živnostník, MOST – HÍD – 103 hlasov
3. Eduard Čechovič, 52 r., konateľ, KDH – 639 hlasov
4. Ľudovít Daučo, Ing., 61 r., hlavný kontrolót TTSK, nezávislý kandidát – 761 hlasov
5. Václav Dostál, Doc.Dr., CSc., 61 r., vysokoškolský pedagóg, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND – 759 hlasov
6. Janka Drábiková, Ing., 52 r., ekonóm, KDH – 646 hlasov
7. Štefan Dvorský, JUDr., 54 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 769 hlasov
8. Jana Fridrichová, MUDr., 44 r., lekárka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 765 hlasov
9. Mária Fuzáková, Ing., 50 r., ekonómka, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 690 hlasov
10. Michaela Holoubková, 22 r., politicko-organizačný pracovník, SNS – 193 hlasov
11. Lenka Hujsiová, 21 r., študentka práva, MOST – HÍD – 195 hlasov
12. Ivan Kleštinec, 53 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 734 hlasov
13. František Kostolanský, Mgr., 41 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 557 hlasov
14. Slavko Kostolanský, 54 r., živnostník, nezávislý kandidát – 406 hlasov
15. Tibor Krajčovič, Ing., 46 r., softvérový inžinier, Koalícia SDĽ, SZ – 211 hlasov
16. Blažena Královičová, Ing., 50 r., súkromná podnikateľka, KDH – 854 hlasov
17. Branislav Kramár, MUDr., 37 r., chirurg, KDH – 948 hlasov
18. Štefan Krištofík, MUDr., 48 r., všeobecný lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 1177 hlasov
19. Michal Magula, 22 r., elektrotechnik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 364 hlasov
20. Peter Markovič, Ing., 40 r., bezpečnostný inžinier, pedagóg, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND – 728 hlasov
21. Radovan Mráz, Ing., 37 r., manažér, KDH – 597 hlasov
22. Pavol Mrva, 47 r., manažér, EDS – 218 hlasov
23. Jozef Nehaj, Mgr., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát – 420 hlasov
24. Pavel Opatovský, 58 r., hudobník, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 600 hlasov
25. Ivan Polák, Ing., 48 r., technik-konateľ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 468 hlasov
26. Eva Starnová, Mgr., 55 r., stredoškolský učiteľ, SNS – 354 hlasov
27. Alfonz Šajbidor, Ing., 55 r., technik, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 557 hlasov
28. Miroslav Šimlaštík, Ing., 38 r., informatik, KDH – 586 hlasov
29. Angela Štefániková, MUDr., 56 r., lekár, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 792 hlasov
30. Ján Žitňanský, PhDr., 51 r., technik, VŠ učiteľ, KDH – 889 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD č. 4 (zvolených 7 poslancov):
1. Jozef Alchus, Ing., 55 r., projektant, KDH – 806 hlasov
2. Katarína Baničová, Mgr., 30 r., manažérka, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 855 hlasov
3. Tomáš Bartoš, 25 r., športovec-futbalista, SNS – 360 hlasov
4. Marek Benkovský, Ing., 27 r., informatik, KDH – 711 hlasov
5. Marcel Boor, Bc., 33 r., politológ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 478 hlasov
6. Vladimír Butko, Ing., 55 r., zástupca primátora, KDH – 1348 hlasov
7. Tomáš Cmero, PhDr., 31 r., ekonóm, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 646 hlasov
8. Igor Fabián, Ing., 71 r., dôchodca, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 646 hlasov
9. Veronika Gašparíková, JUDr., 38 r., právnik, nezávislý kandidát – 821 hlasov
10. Marta Gubrická, PaedDr., 51 r., vedúca metodiky, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 818 hlasov
11. Pavol Guldan, Ing., 24 r., technologický inžinier, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 586 hlasov
12. Augustín Hambálek, Ing., 53 r., ekonóm, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 887 hlasov
13. Ivan Haščík, Ing., Mgr., 68 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát – 742 hlasov
14. Ladislav Hrnčírik, PhDr., 61 r., historik umenia, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 596 hlasov
15. Branislav Jáger, Mgr., 35 r., politológ, KDH – 611 hlasov
16. Rudolf Kormúth, Ing., 48 r., dopravný inžinier, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 768 hlasov
17. Miroslav Kvasnička, Ing., 28 r., živnostník, nezávislý kandidát – 437 hlasov
18. Róbert Orihel, Mgr., 53 r., vedúci kancelárie predsedu TTSK, Koalícia SMER, HZD, ĽS-HZDS, ND – 749 hlasov
19. Andrea Pallang, 37 r., riaditeľka galérie, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 563 hlasov
20. Milan Paulini, MUDr., 58 r., lekár, KDH – 833 hlasov
21. Jozef Pikna, Mgr., 51 r., učiteľ, KDH – 795 hlasov
22. Robert Pravda, Ing., 51 r., manažér, KDH – 506 hlasov
23. Roman Strážovec, Ing., 30 r., materiálový inžinier, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 536 hlasov
24. Martin Viskupič, Ing., 32 r., manažér cestovného ruchu, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 864 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD č. 5 (zvolených 5 poslancov):
1.Daniel Adamec, 46 r., manažér, nezávislý kandidát – 287 hlasov
2. Tomáš Bachratý, 28 r., strojár-ekonóm, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 367 hlasov
3. Iveta Bakičová, RNDr.,Ing, 51 r., učiteľ, nezávislý kandidát – 393 hlasov
4. Jozef Čavojský, Ing., 65 r., chemický inžinier, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 752 hlasov
5. Michal Drgon, 61 r., elektrikár, KDH – 557 hlasov
6. Jozef Ďuračka, Ing., 55 r., podnikateľ, SNS – 148 hlasov
7. Ján Dutka, Ing., 62 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – VZDAL SA
8. Martin Heriban, MUDr., 61 r., lekár, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 495 hlasov
9. Stanislav Hric, 50 r., elektrotechnik, KDH – 516 hlasov
10. Jozef Klokner, Ing., 55 r., prednosta Obvodného úradu, KDH – 496 hlasov
11. Marián Kovačócy, Ing., 51 r., manažér, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 558 hlasov
12. Miloš Krištofík, Bc., 44 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 646 hlasov
13. Adrián Lančarič, 22 r., študent VŠ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 276 hlasov
14. Rastislav Mráz, Mgr., 32 r., právnik, KDH – 601 hlasov
15. Peter Novoveský, 59 r., železničiar, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 232 hlasov
16. Martin Obal, Ing., 37 r., vedecko-tech. projektant, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 320 hlasov
17. Gabriel Pavelek, MUDr., 56 r., lekár, KDH – 790 hlasov
18. Marián Rozložník, Mgr., 56 r., učiteľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 750 hlasov

19. Bystrík Stanko, Ing., 41 r., manažér, nezávislý kandidát – 864 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD č. 6 (volí sa 1 poslanec):
1. Bohuslav Duchoň, 49 r., učiteľ, Koalícia SDKÚ-DS, SaS – 81 hlasov
2. Ján Kormúth, Bc., 27 r., projektový manažér, SZS – 6 hlasov
3. Agnesa Petková, Mgr., 65 r., učiteľka, KDH – 345 hlasov
4. Jaroslav Plachý, Ing., 50 r., podnikateľ, Koalícia SMER, HZD, ĽS- HZDS, ND – 123 hlasov
5. Juraj Rezbárik, 33 r., podnikateľ, SNS – 211 hlasov

Ulož ako PDF
Napísal 28. novembra 2010 12:56. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Komunálne voľby 2010, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

14 komentárov pre “Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Trnave”

 1. 1
  fero says:

  cervene more!!!!!!

  • 1.1
   petreme says:

   Trnavsky unikat.
   Chcete byt v Trnave poslancom v mestskom zastupitelstve?
   Staci si zohnat, alebo kupit min.640 znamych ktorí za vas zahlasuju a ste poslancom.

 2. 2
  kamos says:

  Tragédia je aj v tom, že napr. za volebný obvod č.2 (Prednádražie) sú zvolení okrem Mateja Lančariča všetko poslanci, ktrorí v skutočnosti bývajú v iných častiach Trnavy. Len jeden zo šiestich zvolených poslancov býva vo volebnom obvode č.2 !!!

  • 2.1
   Patrik says:

   To je realita s ktorou sa budú musieť ľudia z tejto 12000 časti Trnavy na 4 roky zmieriť a naučiť sa s ňou žiť. Majú ale oči a uši tak nech si všímajú či sa heslá – Trnava má na viac – či – miesto kde chceme žiť – vzťahujú aj na ich volebný obvod č.2. Alebo naopak na jeho úkor budú napredovať iné časti Trnavy a či aj tie a ako vôbec? Nech jednotliví poslanci v skutočnosti žijú kdekoľvek do volebného obvodu č.2 to na druhej strane budú mať vždy iba tak ďaleko, ako často a intenzívne ich budú občania do ich volebného obvodu pozývať. O pomoc, predstavenie a vývoj poslancami spracovaných konkrétnych rozvojových projektov “Trnavy západ” žiadať a s bežnými či práve vzniknutými potrebami občanov ich oslovovať a očakávať od nich riešenie a výsledky. Osobne nepochybujem, ak aj nastala skutočnosť ktorú žiaľ zákon umožňuje a v Trnave to nie je len vo VO č 2 že zvolení poslanci v skutočnosti žijú kdekoľvek v TT či dokonca mimo nej len nie vo volebnom obvode za ktorý kandidovali a napriek tomu do MZ postúpili, že nebudú mať problém v dobe internetu a mobilných telefónov túto službu verejnosti nezištnee zodpovedne a neúnavne vykonávať VOČ pravidelne navštevovať a poskytnú svoje plné kontakty (poštová adresa, e-mail adresa, tel, mobil…) všetkým občanom, za ktorých idú najbližšie 4 roky do MZ tvrdo bojovať.

  • 2.2
   Marek says:

   Ludia su hlupi…ako mozu volit niekoho kto byva niekde uplne mimo ako na Prengu ??…napriklad taky synacik Šurovskeho gazdu…Tito ludia vedia o Prednadraži velke kulové a tak to ja s prednadražim dopadne….

  • 2.3
   andrea says:

   tiez ma to prekvapilo..
   ako mozu svoj mandat vykonavat zodpovedne, ked s danym obvodom nemaju nic spolocne..!!

   http://pallang-andrea.webnode.sk/news/preco-mesto-trnava-nezverejnuje-zapisnice-z-vmc-/

   • 2.3.1
    Flego says:

    Nebuďte smiešna Andrejka, celé voľby boli podvod. Pekne sa rozložili do jednotlivých obvodov bez ohľadu na bydlisko aby si vzájomne nekonkurovali a boli určite zvolení. Figu im záležalo na obvodoch za ktoré kandidovali, išlo o to ovládnuť mestské zastupiteľstvo, čo sa im aj podarilo a celé 4 roky si hlasujú za svoje kšefty. HZDS, ktoré malo v posledných parlamentných voľbách menej hlasov než Nora Mojsejová si v Trnave veselo vládne pod hlavičkou SMERu.

 3. 3
  Ondro says:

  Tak tie vysledky su katastrofalne – 800 ludi rozhodlo v mojom volebnom obvode a dosadilo tam SMERakov a HZDSakov. To uz len stacili rodinny prislusnici ludi, ktorym taky stav vyhovuje a par lahostajnich ostatnych volicov. Pritom nechapem ako mohlo dat hlas Butkovi 1348 ludi ked ostatny KDHci dostali len cca 700. To ako hlasovali ti ludia ????? Dam len Butka lebo to meno mi nieco hovori a fajn, to staci ? Pritom SMERci naklusali a zakruskovali max pocet SMERakov ………….. Holt ti co im to vyhovuje (smerakom) maju disciplinovanych voliacich rodinnych prislusnikov a znamych – dostanu nakazane zakruzkovat X tychto ludi a tak urobia. Tak som zvedavy kam sa teraz Trnaa posunie, ked doteraz sme sa pouvali pomaly ale vpred, odteraz sa bude len rozkradat.

 4. 4
  jano says:

  …. tragedia, víťazný červený november, 70 perc. trnavčanov je už asi moc dobre a stratili pud sebazáchovy.

  Je to smutné…ale dali sme bolševikovi 4 roky … dúfam

  • 4.1
   Tom says:

   … bolsevik si ty a mozno ani nevies co to znamena… :)

   • 4.1.1
    jano says:

    Boľševici (rus. большевики) je pôvodne frakcia Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska a boľševizmus ich hnutie resp. učenie. Neskôr pojem boľševizmus označoval aj všeobecne podobný smer sociálnodemokratických resp. komunistických strán

    Takže SMER SD = Socialna demokracia = ???

 5. 5
  Riso4 says:

  nerozumiem tomu – ľudia si zvolia ľudí, ktorí tam ani nebývajú !!! čistý princíp stáda !!! ALE – nezodpovedné je to už od tých politických strán, ktorý nominujú ľudí, ktorí v danej lokalite ani nebývajú.
  A L E — pozrite tú volebnú účasť. Stavím sa, že voliť išli starší ľudia a ostatní sa na to … Za pol roka budú nadávať, že Prengo je v dezolátnom stave, že sa tam nič nerobí a pod. ….
  Tlieskam víťaznej koalícii, ktorá dokázala vyhrať v MZ !!! Musíte uznať, že skvelá práca s voličmi ! A keby Barcaj neukradol tých pár hlasov Stankovi, tak i ten je teraz primátorom. Butko to bude mať náramne ťažké v MZ, najmä keď zrejme všetci viceprimátori budú od víťazov !!! Také nezažil ani Bošnák! A myslím, že toto je aj výsledkom jeho práce a i KDH, ktoré neišlo do partie s SDKU a SaS.
  Trnava do teho!

 6. 6

  Nazdar všetci, máte pravdu, že boli zvolení viacerí poslanci (vrátane mňa) za obvod, v ktorom nebývajú. To však, podľa mňa, automaticky neznamená, že budeme poslancami zlí, t.j. že budeme zle zastupovať vaše záujmy. Ja to teda myslím určite úprimne. Kto má záujem môže ma bez problémov kontaktovať. Nemám vo zvyku neriešiť problémy iných ľudí, skôr naopak. Je to mojím povolaním – som advokát. Kontakty na mňa nájdete na našej web stránke http://www.papartners.sk. Peter Pacalaj

  • 6.1
   Jano says:

   OK, Peťo. Teba poznám osobne. Viem, že to myslíš úprimne. Starší ľudia nemajú počítače, tam je dôležitý osobný kontakt. Ty s tým určite nabudeš mať problém adaptovať sa na riešenie problémov súvisiacich so samosprávou týkajúcich sa obyvateľov Prednádražia.

Napíš komentár

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.