reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Z čoho bude žiť mesto v roku 2012?

Takmer polovicu vlastných príjmov mesta Trnava vo výške 31 miliónov eur naplnia v roku 2012 podielové dane v predpokladanej výške 14,5 milióna eur. Druhým najvýznamnejším zdrojom príjmov mesta sú miestne dane a poplatky, ktoré predstavujú 35 percent rozpočtu vlastných príjmov.

Východiskom pre nastavenie príjmu mesta z podielových daní v rozpočte boli prognózy daňových príjmov, ktoré na základe makroekonomických prognóz zverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR v novembri 2011,“ uvádza sprievodná správa k rozpočtu mesta Trnava na rok 2012.

Celkové príjmy mesta vrátane plánovaných úverov majú dosiahnuť 50 miliónov eur. Už spomínaných 31 mil. eur tvoria vlastné príjmy, približne 16,5 milióna eur transfery, granty a prostriedky za prenesený výkon štátnej správy. Mesto počíta v roku 2012 s prijatím úverov vo výške asi 2,5 milióna eur.

MIESTNE DANE A POPLATKY – 10,86 mil. eur

Najväčšou dotáciou mestskej pokladne v položke miestne dane a poplatky je daň z nehnuteľností. Mesto predpokladá v tomto roku príjem vo výške 6,3 milióna eur. Významnými príjmami pre samosprávu budú aj poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady (2,4 mil. eur), daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (550-tis.), daň za psa (48-tis.), za ubytovanie (62-tis.) či daň za jadrové zariadenie, ktorú platia Slovenské elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (93-tis.).

Zo správnych poplatkov plánuje mesto v roku 2012 získať 780-tisíc eur. Najviac zaplatia firmy prevádzkujúce výherné automaty – 660-tisíc eur.

Približne pol milióna eur získa mesto z poplatku za uloženie komunálneho odpadu, samospráva počíta v príjmovej časti rozpočtu aj so sumou 100-tisíc eur, ktorú majú naplniť pokuty.
Osemdesiat percent z tejto položky majú pokryť pokuty uložené mestskou políciou (za porušenie všeobecno-záväzných nariadení mesta, dopravné priestupky, poriadkové pokuty a pokuty v správnom konaní), na 18-tisíc eur odhaduje mesto príjem z pokút uložených rozhodnutiami MsÚ, hlavne odboru stavebného a životného prostredia a odboru dopravy a komunálnych služieb.

VÝNOSY Z MAJETKU MESTA – 5 mil. eur

V tejto rozpočtovej položke plánuje mesto získať do rozpočtu 2,6 milióna eur z nájomného za pozemky, byty a nebytové priestory vo svojom vlastníctve. Príjem z podielov v spoločnostiach TT-Komfort a .A.S.A. Trnava má dosiahnuť pol milióna eur, ďalších 50-tisíc získa mesta vo forme úrokov z viazaných vkladov.
Zo skládky komunálneho odpadu získa mesto v tomto roku asi 800-tisíc eur.
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava – Zavarská cesta mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a pouţíva sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách,“ dopĺňa sa v rozpočte.

Ostané príjmy v tejto rozpočtovej položke dosiahnu 330-tisíc eur. Dve tretiny z nich naplnia odvody z prevádzkovania hazardných hier ako sú stávky či výherné hracie prístroje.

Mesto počíta aj s príjmami vo výške 650-tisíc eur z predaja nehnuteľností. „Predpokladaný je príjem z predaja bytov v bytových domoch, nehnuteľností na Halenárskej ulici, Hviezdoslavovej ulici, ornej pôdy v lokalite Medziháj, pozemkov v Kočišskom, z doplatkov kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch a ďalší možný predaj vytipovaných nehnuteľností,“ citujeme návrh rozpočtu.

PODIELOVÉ DANE – 14,45 mil. eur

V zmysle zákona č. 564/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení noviel je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2012 vychádza z aktuálneho odhadu Ministerstva financií na vývoj ekonomiky v roku 2012.

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO – 164 tis. eur

Príspevok rodičov resp. iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov.

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO – 670 tis. eur

Príjmy rozpočtových organizácií ako sú školy a zariadenia pre seniorov, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta.

TRANSFERY, DOTÁCIE A PRÍSPEVKY – 10,37 mil. eur

Drvivú väčšinu príjmov v tejto položke tvoria prostriedky získané prostredníctvom grantov. Takmer tri milióny eur získa mesto na projekt Mestského priemyselného a technologického parku, 3,1 milióna na projekt Zhodnocovania odpadov, 2 milióny na rekultiváciu skládky v Bolerázi. Ďalších 620-tisíc grantových eur získalo mesto na projekt Intenzifikácie zhodnocovania biologických odpadov, 485-tisíc na nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií.

TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY – 6 mil. eur

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni rozpočtu na rok 2011. Najviac peňazí zo štátneho rozpočtu dostane mesto na školy – takmer 5,7 milióna eur.

Ulož ako PDF
Napísal 18. januára 2012 14:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Z čoho bude žiť mesto v roku 2012?”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.