reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Z čoho bude žiť Trnava v roku 2021? Zhrnuli sme príjmovú časť mestského rozpočtu na budúci rok

Rozpočet mesta Trnava na rok 2021 počíta s celkovými príjmami 75,5 milióna eur, čo je o asi šesť miliónov eur menej ako je predpoklad v roku 2020. Príjmová časť schváleného budúcoročného rozpočtu sa z veľkej časti podobá na ten tohtoročný. Najväčší rozdiel predstavuje položka príjmové finančné operácie, ktorá je pre budúci rok stanovená o približne o 7 miliónov eur nižšie ako v tomto roku.

Finančné zdroje trnavskej radnice v roku 2021 sú rozdelené na bežné príjmy v hodnote 64,3 milióna eur (+1,8 mil. oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020), kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 3 milióny (-900 tisíc), príjmové finančné operácie majú v budúcom roku predstavovať 8,2 milióna eur (-7,1 mil.). Najväčšou položkou je prevod z rezervného fondu – 6,2 milióna, z fondu poplatku za rozvoj plánuje mesto naplniť rozpočet sumou 80-tisíc eur, z fondu opráv a údržby bytových budov 60-tisíc a 42-tisíc eur predstavujú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

V roku 2020 očakáva rozpočet v príjmových finančných operáciách prevod z rezervného fondu o 3 milióny vyšší ako v budúcom roku, fond z poplatku za rozvoj má byť v tomto roku vyšší o takmer 370-tisíc ako v roku 2021, zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov majú byť v budúcom roku podľa rozpočtu nižšie o 480-tisíc eur, radnica počíta aj s nižším čerpaním úverov o 3 milióny eur ako v roku 2020.

Príjmové finančné operácie predstavujú príjmy z úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, prípadne prevody prostriedkov nevyčerpaných z minulých rokov. Aj táto rozpočtová položka, rovnako aj ktorákoľvek iná, sa v priebehu roka môže meniť.

Celkové príjmy mesta Trnava majú v roku 2021 dosiahnuť 75 miliónov 558-tisíc eur. Pre porovnanie očakávaná skutočnosť v roku 2020 predstavuje čiastku 81 miliónov 778-tisíc eur.

Ilustračné foto

Najväčšou príjmovou zložkou mestského rozpočtu je tradične podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Mesto Trnava očakáva v roku 2021 na základe prognózy Ministerstva financií SR z októbra 2020 príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu vo výške 25 miliónov eur, čo je o 1,9 milióna eur viac ako v tomto roku.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov sú rozpočtované na 17 miliónov eur (+900 tisíc v porovaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2020)

Daň z nehnuteľností prinesie do mestského rozpočtu 11 miliónov eur, rovnako ako v tomto roku. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu prinesie mestskej samospráve 3,5 milióna, čo je tiež rovnaká suma, s akou ráta mesto v roku 2020.

Od vodičov za parkovanie počíta trnavská radnica v budúcom roku s čiastkou 800-tisíc eur (+200 tis.), poplatok za uloženie odpadu má vyniesť do pokladnice mesta 1,4 milióna, čo je nárast o 640-tisíc eur oproti roku 2020.

Výnosy z majetku mesta majú priniesť do pokladne 4,6 milióna eur, čo je pokles o 1,2 milióna v porovnaní s tohtoročnými očakávaniami. Z tejto sumy predstavuje príjem z nájmu 1,76 milióna, príjem z finančného hospodárenia 1 milión eur, príjem zo skládky komunálneho odpadu má dosiahnuť 1,2 milióna a príjem z predaja majetku 100-tisíc eur. Ostatné príjmy sú rozpočtované na sumu 550-tisíc.

Sumu 2,9 milióna eur (+300 tisíc oproti roku 2020) majú predstavovať vlastné príjmy škôl (2,2 mil.) a zariadenia pre seniorov (690-tisíc).

Príjmová položka Transfery, granty a príspevky je rozpočtovaná na 6,1 milióna eur, o sedemstotisíc menej ako v roku 2020.

Najvyššími položkami sú tu príspevok na zariadenie pre seniorov vo výške 820-tisíc, príspevok na stravovacie návyky 1,3 milióna, príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 370-tisíc eur, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov z Environmentálneho fondu sú stanovené 360-tisíc.

Z eurofondov na realizáciu viacerých projektov plánuje mesto získať v roku 2021 viac ako 2 milióny eur. Rozpočet počíta s peniazmi na Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (578-tisíc), obnovu obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 (227-tisíc), na obnovu štyroch dvorov na Hospodárskej ulici (spolu asi 730-tisíc eur), na vybudovanie cyklotrás na Špačinskej a Spartakovskej (spolu asi 860-tisíc). Pol milióna eur od Slovenského futbalového zväzu má byť použitých na výstavbu tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Slávie.

Za prenesený výkon štátnej správy ako sú školy, matrika, stavebný úrad a podobne predpokladá mesto transfery zo štátu vo výške 11,3 milióna eur. Najviac dostane mesto na prevádzku základných a materských škôl, takmer 10,9 milióna eur.

V nasledujúcom období postupne podrobnejšie predstavíme aj výdavkovú časť rozpočtu mesta Trnava na rok 2021.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 19. novembra 2020 12:53. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Z čoho bude žiť Trnava v roku 2021? Zhrnuli sme príjmovú časť mestského rozpočtu na budúci rok”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.