reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V utorok budú rokovať mestskí poslanci

V utorok 19. feburára 2013 od 13. hodiny sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Prinášame kompletný program rokovania poslancov, ktoré začne o 13. hodine.

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava v znení VZN č. 395

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402 a VZN č. 404 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované znenie rok 2009/

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

4. Majetkové záležitosti

5.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava

6.1 Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov Mesta Trnava

7.1 Spolufinancovanie projektu „Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav“

8.1 Návrh na uzatvorenie dohôd o založení partnerstva s Mestom Charkov (Ukrajina), s Mestom Balakovo (Rusko) a Mestom Chomutov (Česká republika)

9.1 Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51, Trnava

10.1 Zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia BESST

10.2 Zriadenie „Centra voľného času ako súčasti Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava“

11.1 Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a prijatých opatreniach v rámci kontroly projektu „Komunitné centrum v Trnave“

12.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2012

13.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2012 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur (určené uznesením MZ č. 158/2011)

14.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2012

15.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

15.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

16.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 22.11.2012 do 31.01.2013

17. R ô z n e

17.1 Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 18. februára 2013 8:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok budú rokovať mestskí poslanci”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.