reklama

V utorok budú rokovať mestskí poslanci

V utorok 19. feburára 2013 od 13. hodiny sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Prinášame kompletný program rokovania poslancov, ktoré začne o 13. hodine.

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava v znení VZN č. 395

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402 a VZN č. 404 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované znenie rok 2009/

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

4. Majetkové záležitosti

5.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava

6.1 Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov Mesta Trnava

7.1 Spolufinancovanie projektu „Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav“

8.1 Návrh na uzatvorenie dohôd o založení partnerstva s Mestom Charkov (Ukrajina), s Mestom Balakovo (Rusko) a Mestom Chomutov (Česká republika)

9.1 Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51, Trnava

10.1 Zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia BESST

10.2 Zriadenie „Centra voľného času ako súčasti Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava“

11.1 Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a prijatých opatreniach v rámci kontroly projektu „Komunitné centrum v Trnave“

12.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2012

13.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2012 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur (určené uznesením MZ č. 158/2011)

14.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2012

15.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

15.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

16.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 22.11.2012 do 31.01.2013

17. R ô z n e

17.1 Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 18. februára 2013 8:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok budú rokovať mestskí poslanci”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.