reklama

Poslanci budú rokovať o rozpočte, protestoch prokurátora aj predajoch budov a pozemkov

V utorok 10. decembra sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Tradične najdôležitejším bodom rokovania na decembrovej schôdzi bude schvaľovanie budúcoročného rozpočtu.

Poslanci budú prerokovávať aj protesty prokurátora voči trom Všeobecne záväzným nariadeniam mesta Trnava a Odmeňovaciemu poriadku funkcionárov mesta Trnava.

zastupitelstvo2

Ilustračné foto

V programe je tiež hlasovanie o vyhlásení verejných obchodných súťaží na predaj historického domu na Halenárskej ulici, budovy bývalej slobodárne na Kollárovej a pozemkov pri Kalvárii.

Poslanci budú rozhodovať aj o priamych predajoch pozemkov na Coburgovej ulici, Farskom mlyne a Chovateľskej ulici (viac tu).

Program rokovania MZ 10. decembra:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2014 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času zriadené mimo územia mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN č. 413
2.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016
3.1 Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
3.2 Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 289 o verejnej zeleni
3.3 Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení
3.4 Prerokovanie protestu prokurátora proti Odmeňovaciemu poriadku funkcionárov mesta Trnava
4. Majetkové záležitosti
5.1 Zníženie platby za užívanie verejného priestranstva stanovenej v zmysle ponukového a výberového konania na účinkovanie s atrakciami kolotočov počas konania Tradičného trnavského jarmoku 2013 na Ulici Dolnopotočná – parkovisko
6.1 Spolufinancovanie projektu INFOCITI – Trnava – Břeclav – Informácie pre občanov
7.1 Návrh na výnimku z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
7.2 Predaj bytov
8.1 Všeobecné podmienky a postup umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
9.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30.06.2014
10.1 Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2013
11.1 Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2013“
12.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 03.09.2013 do 18.11.2013
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 3. decembra 2013 9:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Poslanci budú rokovať o rozpočte, protestoch prokurátora aj predajoch budov a pozemkov”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.