reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Poslanci budú hlasovať o úpravách v mestskom rozpočte. Pozrite si návrh aktualizácie

Jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 23. júna bude aj návrh druhej aktualizácie rozpočtu na rok 2015.

Návrh na úpravy v tohtoročnom rozpočte počíta so zmenami v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Viac informácií prinášame v dôvodovej správe, ktorá návrh aktualizácie sprevádza.

Predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny vpríjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a tiež vo finančných operáciách. V aktualizácii je navrhované zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľností, kde bol od začiatku roka zaznamenaný lepší výber dane. V súvislosti s predajom pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici sú o splátku kúpnej ceny aktualizované príjmy z predaja majetku a ich použitie je navrhnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v programe Mládež a šport.

Navrhované je tiež zvýšenie rozpočtovaného príjmu z podielových daní, kde vývoj za január až máj 2015 dáva priestor na zvýšenie príjmu. Súvisí to s celkovým rastom ekonomiky SR a rastom zamestnanosti. Zároveň je v aktualizácii rozpočtu navrhované zníženie grantových príjmov hlavne v súvislosti s projektmi, kde mesto nebolo úspešné v žiadostiach o granty.

trnava-centrum-kat

Ilustračné foto

V programe Doprava sú navrhnuté opravy chodníkov, realizáciou ktorých sa zabezpečí cyklo a pešie prepojenie medzi centrom mesta, sídliskom Linčianska a priemyselnou zónou Trnava juhozápad. Doplnené sú tiež finančné prostriedky na rekonštrukciu mostu na Radlinského ulici vo výške opcie z verejnej súťaže, z ktorej budú výhradne financované prípadné naviac práce.

V programe Životné prostredie sú vyššie výdavky napr. na humanizáciu A. Kubinu – úprava betónovej plochy za Merkúrom z dôvodu požiadaviek správcov sietí na dodatočné úpravy. Z dôvodu nahradenia výsevu trávy za trávnatý koberec a budovania rozvodov na závlahový systém sú vyššie výdavky na revitalizáciu parku a verejného priestoru galérie.

V programe Odpadového hospodárstva je navrhnuté zaradiť do rozpočtu na rok 2015 projektovú dokumentáciu a začiatok realizácie V. kazety na skládke komunálneho odpadu na Zavarskej ceste s tým, že dobudovaná by mala byť v roku 2016. Z toho dôvodu je zároveň navrhnutá aktualizácia rozpočtu 2016.

V programe Verejné osvetlenie je okrem repasácie svietidiel v historickom centre zaradený aj projekt Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava z grantových zdrojov. Financovanie projektu bude formou refundácie, preto by v roku 2015 malo byť v rozpočte zabezpečené financovanie zo zdrojov mesta a v roku 2016 bude projekt vo výške 95 % výdavkov refundovaný.

V programe Školstvo a vzdelávanie sú navrhované exteriérové úpravy pre potreby materskej školy ZŠ s MŠ A. Kubinu a tiež rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity MŠ Vajanského.

V programe Mládež a šport je navrhovaná výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna a tiež revitalizácia športového areálu Slávia z finančných prostriedkov získaných z predaja pozemku v areáli Slávia.

V programe Informačný a komunikačný systém je návrh na aktualizáciu rozpočtu na správu informačných a komunikačných technológií v súvislosti so zabezpečením notebookov pre poslancov MZ.

Vprogramoch Sociálna starostlivosť, Ľudské zdroje aMestská polícia je navrhovaná aktualizácia rozpočtu miezd a poistného v súvislosti so zákonom zvýšenými stupnicami platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Aktualizácia rozpočtu v príjmovej časti predstavuje zvýšenie príjmov o 124 618 eur avovýdavkovej časti zvýšenie výdavkov o722863 eur.

S použitím prebytku rozpočtu po 1. aktualizácii vo výške 6 398 eur a zdrojov z prevodu z fondu združených prostriedkov vo výške 2 004 eur je na vyrovnanie rozpočtu navrhované použitie rezervného fondu vo výške 589 843 eur.

O návrhu aktualizácie a predložených úpravách budú hlasovať poslanci 23. júna.

aktual-jun

Ulož ako PDF
Napísal 11. júna 2015 10:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Poslanci budú hlasovať o úpravách v mestskom rozpočte. Pozrite si návrh aktualizácie”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.