reklama

Poslanci budú hlasovať o úpravách v mestskom rozpočte. Pozrite si návrh aktualizácie

Jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 23. júna bude aj návrh druhej aktualizácie rozpočtu na rok 2015.

Návrh na úpravy v tohtoročnom rozpočte počíta so zmenami v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Viac informácií prinášame v dôvodovej správe, ktorá návrh aktualizácie sprevádza.

Predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny vpríjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a tiež vo finančných operáciách. V aktualizácii je navrhované zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľností, kde bol od začiatku roka zaznamenaný lepší výber dane. V súvislosti s predajom pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici sú o splátku kúpnej ceny aktualizované príjmy z predaja majetku a ich použitie je navrhnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v programe Mládež a šport.

Navrhované je tiež zvýšenie rozpočtovaného príjmu z podielových daní, kde vývoj za január až máj 2015 dáva priestor na zvýšenie príjmu. Súvisí to s celkovým rastom ekonomiky SR a rastom zamestnanosti. Zároveň je v aktualizácii rozpočtu navrhované zníženie grantových príjmov hlavne v súvislosti s projektmi, kde mesto nebolo úspešné v žiadostiach o granty.

trnava-centrum-kat

Ilustračné foto

V programe Doprava sú navrhnuté opravy chodníkov, realizáciou ktorých sa zabezpečí cyklo a pešie prepojenie medzi centrom mesta, sídliskom Linčianska a priemyselnou zónou Trnava juhozápad. Doplnené sú tiež finančné prostriedky na rekonštrukciu mostu na Radlinského ulici vo výške opcie z verejnej súťaže, z ktorej budú výhradne financované prípadné naviac práce.

V programe Životné prostredie sú vyššie výdavky napr. na humanizáciu A. Kubinu – úprava betónovej plochy za Merkúrom z dôvodu požiadaviek správcov sietí na dodatočné úpravy. Z dôvodu nahradenia výsevu trávy za trávnatý koberec a budovania rozvodov na závlahový systém sú vyššie výdavky na revitalizáciu parku a verejného priestoru galérie.

V programe Odpadového hospodárstva je navrhnuté zaradiť do rozpočtu na rok 2015 projektovú dokumentáciu a začiatok realizácie V. kazety na skládke komunálneho odpadu na Zavarskej ceste s tým, že dobudovaná by mala byť v roku 2016. Z toho dôvodu je zároveň navrhnutá aktualizácia rozpočtu 2016.

V programe Verejné osvetlenie je okrem repasácie svietidiel v historickom centre zaradený aj projekt Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava z grantových zdrojov. Financovanie projektu bude formou refundácie, preto by v roku 2015 malo byť v rozpočte zabezpečené financovanie zo zdrojov mesta a v roku 2016 bude projekt vo výške 95 % výdavkov refundovaný.

V programe Školstvo a vzdelávanie sú navrhované exteriérové úpravy pre potreby materskej školy ZŠ s MŠ A. Kubinu a tiež rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity MŠ Vajanského.

V programe Mládež a šport je navrhovaná výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna a tiež revitalizácia športového areálu Slávia z finančných prostriedkov získaných z predaja pozemku v areáli Slávia.

V programe Informačný a komunikačný systém je návrh na aktualizáciu rozpočtu na správu informačných a komunikačných technológií v súvislosti so zabezpečením notebookov pre poslancov MZ.

Vprogramoch Sociálna starostlivosť, Ľudské zdroje aMestská polícia je navrhovaná aktualizácia rozpočtu miezd a poistného v súvislosti so zákonom zvýšenými stupnicami platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Aktualizácia rozpočtu v príjmovej časti predstavuje zvýšenie príjmov o 124 618 eur avovýdavkovej časti zvýšenie výdavkov o722863 eur.

S použitím prebytku rozpočtu po 1. aktualizácii vo výške 6 398 eur a zdrojov z prevodu z fondu združených prostriedkov vo výške 2 004 eur je na vyrovnanie rozpočtu navrhované použitie rezervného fondu vo výške 589 843 eur.

O návrhu aktualizácie a predložených úpravách budú hlasovať poslanci 23. júna.

aktual-jun

Ulož ako PDF
Napísal 11. júna 2015 10:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Poslanci budú hlasovať o úpravách v mestskom rozpočte. Pozrite si návrh aktualizácie”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.