reklama

V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva

Posledné rokovanie mestských poslancov pred letnou prestávkou sa uskutoční v utorok 27. júna 2017.

Okrúhle 20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Trnava začne o 13. hodine.

Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať priamo v konferenčnej sále radnice alebo prostredníctvom živého internetového prenosu tu.

Ilustračné foto

PROGRAM 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2016
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2017, Lokalita C, D, E, F a G
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva pred orgánom štátu vo volebnom období 2014 – 2018
4.2 Výmena zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových združení právnických osôb založených mestom
5.1 Návrh na vytvorenie energetického úsporného mechanizmu
6.1 Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2017-2019
7.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2017
8.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2016
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20.04.2017 do 13.06.2017
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2017
10.1 Zmena zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17
11.1 Návrh na spolufinancovanie projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja „Vybudovanie športového centra pre deti a mládež v areáli ZŠ a MŠ A. Kubinu v Trnave
11.2 Návrh na spolufinancovanie projektu – vytvorenie energetického akčného plánu
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 27.06.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 13.04.2017 do 07.06.2017
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 26. júna 2017 21:44. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.