reklama

V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva

Posledné rokovanie mestských poslancov pred letnou prestávkou sa uskutoční v utorok 27. júna 2017.

Okrúhle 20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Trnava začne o 13. hodine.

Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať priamo v konferenčnej sále radnice alebo prostredníctvom živého internetového prenosu tu.

Ilustračné foto

PROGRAM 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2016
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2017, Lokalita C, D, E, F a G
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva pred orgánom štátu vo volebnom období 2014 – 2018
4.2 Výmena zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových združení právnických osôb založených mestom
5.1 Návrh na vytvorenie energetického úsporného mechanizmu
6.1 Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2017-2019
7.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2017
8.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2016
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20.04.2017 do 13.06.2017
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2017
10.1 Zmena zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17
11.1 Návrh na spolufinancovanie projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja „Vybudovanie športového centra pre deti a mládež v areáli ZŠ a MŠ A. Kubinu v Trnave
11.2 Návrh na spolufinancovanie projektu – vytvorenie energetického akčného plánu
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 27.06.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 13.04.2017 do 07.06.2017
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 26. júna 2017 21:44. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.