reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva

Posledné rokovanie mestských poslancov pred letnou prestávkou sa uskutoční v utorok 27. júna 2017.

Okrúhle 20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Trnava začne o 13. hodine.

Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať priamo v konferenčnej sále radnice alebo prostredníctvom živého internetového prenosu tu.

Ilustračné foto

PROGRAM 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2016
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2017, Lokalita C, D, E, F a G
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva pred orgánom štátu vo volebnom období 2014 – 2018
4.2 Výmena zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových združení právnických osôb založených mestom
5.1 Návrh na vytvorenie energetického úsporného mechanizmu
6.1 Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2017-2019
7.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2017
8.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2016
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20.04.2017 do 13.06.2017
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2017
10.1 Zmena zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17
11.1 Návrh na spolufinancovanie projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja „Vybudovanie športového centra pre deti a mládež v areáli ZŠ a MŠ A. Kubinu v Trnave
11.2 Návrh na spolufinancovanie projektu – vytvorenie energetického akčného plánu
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 27.06.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 13.04.2017 do 07.06.2017
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 26. júna 2017 21:44. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok bude rokovanie mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.