reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V utorok čaká poslancov mestského zastupiteľstva druhé tohtoročné zasadnutie

V utorok 28. marca 2017 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice v poradí 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy vo volebnom období 2014 – 2018.

Rokovanie poslancov začne o 13. hodine.

Zastupiteľstvo prerokuje podľa predbežného programu, ktorý môže byť ešte pred začiatkom schôdze upravený na návrhy Mestskej rady a poslancov, trinásť bodov a sedem majetkových záležitostí.

Medzi najdôležitejšie materiály patria Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, hlasovania o povoleniach na spracovania zmien v územnom pláne či návrhy na úpravy VZN o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Priamy prenos môžete sledovať naživo cez internet prostredníctvom tohto linku.

PROGRAM 18. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnavy:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 472 a VZN o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2017 – lokalita B, C, D, E a F
3.1 Zriadenie výboru pre audit
4. Majetkové záležitosti
5.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Trojičné námestie 6; žiadateľ: PASTIS s.r.o. Trnava
6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií
7.1 Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska „Kúzelná škôlka“ na ulici Bratislavská ako súčasti Súkromnej materskej školy, Markovičova 2300/40, Trnava
7.2 Súhlas s vyradením Špeciálnej základnej školy internátnej, Spojná 6, Trnava a jej súčastí, Odborného učilišťa internátneho, Lomonosovova 8, Trnava a jeho súčastí zo siete škôl a školských zariadení a súhlas so zaradením Spojenej školy, Lomonosovova 8, Trnava do siete škôl a školských zariadení
8.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
9.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2017
10.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 15. 2. 2017 do 14. 3. 2017
11.1 Informatívna „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2016“
12.1 Návrh na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom Centrope
13.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 28. 3. 2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 9. 2. 2017 do 8. 3. 2017
14. R ô z n e
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 27. marca 2017 10:27. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.