reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestských poslancov čaká v utorok tretie riadne zasadnutie zastupiteľstva

V utorok 23. júna 2015 sa uskutoční v konferenčnej sále radnice 3. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Prinášame kompletný program schôdze poslaneckého zboru.

Rokovanie poslancov začne o 13. hodine.

Priamy prenos zo zasadnutia môžete sledovať v priamom prenose na tejto adrese.

zastupitelstvo-trnava-live

Ilustračné foto

PROGRAM MZ 23. 6. 2015

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406 a č. 428
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 110, ktorým sa schvaľuje „Opatrenie primátora mesta Trnava, ktorým sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 205, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Trnava
3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, č. 359, č. 380, č. 382, č. 384, č. 402, č. 404, č. 415. č. 422, č. 433, č. 434 a č. 441 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
4.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena B/2015
5.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
5.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
6. Majetkové záležitosti
7.1 Predaj bytov
8.1 Informácia o budovaní mestského baseballového areálu Angels Trnava
9.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
10.1 Informatívna správa o prerokovaní mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
10.2 Doplňujúca voľba člena Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018
10.3 Doplňujúca voľba predsedu, podpredsedu, člena – poslanca do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 -2018
11.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
12.1 Určenie platu primátora mesta Trnava
13.1 Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 14. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2015“
14.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2015
15.1 Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule spoluzakladateľovi a prevádzkovateľovi trnavského cukrovaru barónovi Augustovi Stummerovi
16.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2015
16.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 14.04.2015 do 09.06.2015
17.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
17.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
18.1 Informatívna správa č. 4 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 – 2020
19.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2014
20.1 Informatívna správa s návrhom možného riešenia zvýšenia kapacitných a priestorových možností v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
21.1 Informatívna správa o spoločnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Piešťany
22.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 10.04.2015 do 03.06.2015
23. R ô z n e
23.1 Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor
24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 23. júna 2015 9:06. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestských poslancov čaká v utorok tretie riadne zasadnutie zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.