reklama

Mestských poslancov čaká ďalšia schôdza. Pozrite si program zastupiteľstva

Štrnáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční v utorok 16. apríla 2013 v konferenčnej sále trnavskej radnice so začiatkom o 13. hodine.

V rámci schôdze budú poslanci okrem iných bodov prerokovávať návrhované úpravy v parkovaní vozidiel na území mesta, hlasovať sa bude o návrhu urbanistickej štúdie IBV Kamenný mlyn, v programe je aj schvaľovanie záverečného účtu mesta za rok 2012 či návrh na úpravu platu primátora.

Poslanci by mali hovoriť aj o prenájme pozemkov pod reklamnými lavičkami, vyhlásení verejnej súťaže na predaj pozemkov na Coburgovej ulici či novom priestorovom usporiadaní Tradičného trnavského jarmoku.

zastupitelstvo-trnava-live

Ilustračné foto

Zasadnutie trnavských poslancov môžete sledovať naživo od 13. hodiny na tejto stránke.

P r o g r a m :
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 414 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam so sídlom na územní mesta Trnava na rok 2013
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava
2.1 Urbanistická štúdia Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava – schválenie
2.2 Zadanie Urbanistickej štúdie IBV Za traťou IV/B, Trnava – schválenie
3.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)
4.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012
4.2 Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ č. 200/2007 a č. 201/2007
5. Majetkové záležitosti
6.1 Predaj bytov
6.2 Návrh na výnimku z Nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
7.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2013
8.1 Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2013
9.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 – za rok 2012
10.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 01.02.2013 do 26.03.2013
11.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
12. R ô z n e
12.1 Určenie platu primátora mesta Trnava
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 15. apríla 2013 15:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.