reklama

Program zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

V utorok 29. júna sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Prinášame kompletný program rokovania poslancov. V ďalších dňoch prinesieme podrobnejšie informácie o jednotlivých bodoch programu.

P r o g r a m :
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358 o Územnom pláne mesta Trnavy a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnavy
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 191 o podmienkach držania psov v meste Trnave v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnavy v znení VZN č. 125
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnavy
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 273 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici V. Clementisa v Trnave a VZN č. 274 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici františkánskej 24 v Trnave
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Štatút mesta Trnavy
2.1 Návrh na zmenu Organizačného a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy
2.2 Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnavy
2.3 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2010 – 2014
2.4 Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 – 2014
3.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010
4. Majetkové záležitosti
5.1 Predaj bytov
5.2 Návrh na výnimku z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnavy /z jednotlivých programov/
6.2 Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta
Trnava / z programu č. 18/
7.1 Vyjadrenie mesta Trnavy k žiadosti o zriadenie komplexu súkromných škôl
a školských zariadení, Ulica limbová 3, Trnava
8.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnavy do 1.12.2010
9.1 Návrh organizačného zabezpečenia rozpočtu 9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2010“
10.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2009
11.1 Doplnenie platného uznesenia MZ – Spolufinancovanie projektu „Komplexná
podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“
11.2 Spolufinancovanie odstránenia havarijnej situácie na objekte „Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava“
12.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktorých termín plnenia je v intervale od 8. 4. 2010 do 9. 6. 2010
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy
15. Rekapitulácia uznesení
16. Z á v e r

Ulož ako PDF
Napísal 28. júna 2010 8:43. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.