reklama

Program aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V poradí druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční v utorok 19. apríla 2011 o 13. hodine v konferenčnej sále trnavskej radnice na Hlavnej ulici.

PROGRAM POSLANECKEJ SCHÔDZE:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnavy na príslušný kalendárny rok

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 345 v znení VZN č. 358 a VZN č. 359 o Územnom pláne mesta Trnavy a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnavy

2.1 Povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnavy (Aktualizované znenie rok 2009)

3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010

4. Majetkové záležitosti

5.1 Informatívna správa o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok

6.1 Predaj bytov

Ilustračné foto

7.1 Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnavy

7.2 Určenie miesta vykonávania aktu uzavretia manželstva občianskou formou

7.3 Návrh na schválenie počtu členov Mestského hasičského zboru v Trnave

8.1 Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarný odbor v Trnave

9.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2010

10.1 Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2011

10.2 Informatívna správa o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2010

10.3 Profil zdravia mesta Trnavy 2010

11.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnavy za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

11.2 Stav verejného poriadku a trestnej činnosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

12.1 Informatívna správa o partnerských mestách mesta Trnavy a nových ponukách na medzinárodnú spoluprácu

13.1 Informatívna správa o príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

14.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktorých termín plnenia je v intervale od 27.01.2011 do 31.03.2011

15. Rôzne

15.1 Informatívna správa o implementácii projektu Mestský priemyselný a technologický park Trnava

15.2 Stacionár NÁŠ DOM, n. o. – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta v roku 2011

16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Ulož ako PDF
Napísal 8. apríla 2011 8:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.