reklama

Kompletný program piatej schôdze mestského zastupiteľstva

V utorok 25. októbra sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Prinášame kompletný program shcôdze.

P r o g r a m:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok v znení VZN č. 379

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

2.1 Rozpočet mesta Trnava na rok 2011

2. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

Ilustračné foto

3.1 Povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny

3.2 Zadanie Urbanistickej štúdie „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou III/B“ – schválenie

3.3 Urbanistická štúdia „IBV Pekné pole IV., Trnava“ – schválenie

3.4 Zadanie Urbanistickej štúdie „Pekné pole IV/B, Trnava“ – schválenie

4. Majetkové záležitosti

5.1 Informatívna správa o činnosti Automobilového klastra – západné Slovensko

5.2 Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne záujmového združenia právnických osôb Automobilový klaster – západné Slovensko

5.3 Založenie nadácie (Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza + Trnavský samosprávny kraj + Mesto Trnava)

6.1 Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava

7.1 Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2011

8.1 Informácia o vybavení petície proti výstavbe „Obchodného centra“ v areáli Mestskej polikliniky v Trnave, na Starohájskej ulici č. 2

9.1 Informatívna správa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Trnava

10.1 Informatívna správa o kontrolách uskutočnených v mesiaci september 2011

11.1 Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov“

12.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 18.08.2011 do 05.10.2011

13. Rôzne

13.1 Návrh výmeru cestovného pre mestskú autobusovú dopravu

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 21. októbra 2011 8:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Kompletný program piatej schôdze mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.