reklama

Kompletný program 3. riadnej schôdze mestského zastupiteľstva

V utorok 28. júna o 13. hodine sa začne v konferenčnej sále trnavskej radnice v poradí 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014.

Ilustračné foto

Program:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359 a VZN č. 380 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.3 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 364, ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a VZN č. 360

2.1 Povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava a Územného plánu centrálnej mestskej zóny

2.2 Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV“

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011

3.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy

4. Majetkové záležitosti

5.1 Predaj bytov

6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2011 z rozpočtu mesta Trnava

7.1 Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51, Trnava

7.2 Určenie platu primátora mesta Trnava v súlade s novelou zákona č. 154/2011 zo 17. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

8.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava

9.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2011

9.2 Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vrátane prijatých opatrení

10.1 Správa o realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava

11.1 Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 10. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2011“

12.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava za rok 2010

13.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 01.04.2011 do 08.06.2011

14. Rôzne

14.1 Zriadenie Súkromného školského klubu detí, Súkromného centra voľného času, Súkromnej základnej umeleckej školy Limbová 3, Trnava

15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 27. júna 2011 7:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.