reklama

2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok. Pozrite si program

Druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018 sa uskutoční v utorok 28. apríla so začiatkom o 15. hodine.

Poslancov čaká rokovanie o dvoch desiatkach bodoch programu, ďalších 21 je navrhnutých v bode majetkové záležitosti.

Okrem iného čaká zastupiteľov hlasovanie o návrhu aktualizácie rozpočtu na rok 2015, predložený bude aj záverečný účet mesta za minulý rok.

V majetkových záležitostiach majú poslanci hlasovať o schválení súťažných podmienok verejnej súťaže na predaj niektorých mestských parciel v lokalite Kočišské, schvaľovať budú prenájom poľnohospodárskej pôdy na Medziháji a súťažné podmienky verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy ornej pôdy.

zastupitelstvo-t

Zastupiteľstvo bude rozhodovať aj o zámene pozemkov na uliciach Hlboká, Starohájska a na Námestí J. Herdu so spoločnosťou Dupos Invest.

Mestskí poslanci sa budú vyjadrovať aj k informatívnej správe o prípravách podujatí v rámci osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta a odhlasujú návrh na organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015.

Priamy prenos z rokovania MZ mesta Trnava môžete sledovať na internetovej stránke spoločnosti TT-IT, link tu.

PROGRAM MZ 28. apríla 2015:
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Trnava za rok 2014
3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
3.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
4. Majetkové záležitosti
5.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Trojičné námestie 6; posunutie exteriérového sedenia, žiadateľ: PASTIS s.r.o., Trnava – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
7.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
8.1 Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel
9.1 Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava
11.1 Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta /informatívna správa/
12.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015
13.1 Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015
14.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 03.02.2015 do 13.04.2015
15.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur – určené uznesením MZ č. 158/2011
16.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 – 2020
17.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015
18. R ô z n e
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
20. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 27. apríla 2015 8:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.