reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok. Pozrite si program

Druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018 sa uskutoční v utorok 28. apríla so začiatkom o 15. hodine.

Poslancov čaká rokovanie o dvoch desiatkach bodoch programu, ďalších 21 je navrhnutých v bode majetkové záležitosti.

Okrem iného čaká zastupiteľov hlasovanie o návrhu aktualizácie rozpočtu na rok 2015, predložený bude aj záverečný účet mesta za minulý rok.

V majetkových záležitostiach majú poslanci hlasovať o schválení súťažných podmienok verejnej súťaže na predaj niektorých mestských parciel v lokalite Kočišské, schvaľovať budú prenájom poľnohospodárskej pôdy na Medziháji a súťažné podmienky verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy ornej pôdy.

zastupitelstvo-t

Zastupiteľstvo bude rozhodovať aj o zámene pozemkov na uliciach Hlboká, Starohájska a na Námestí J. Herdu so spoločnosťou Dupos Invest.

Mestskí poslanci sa budú vyjadrovať aj k informatívnej správe o prípravách podujatí v rámci osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta a odhlasujú návrh na organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015.

Priamy prenos z rokovania MZ mesta Trnava môžete sledovať na internetovej stránke spoločnosti TT-IT, link tu.

PROGRAM MZ 28. apríla 2015:
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Trnava za rok 2014
3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
3.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
4. Majetkové záležitosti
5.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Trojičné námestie 6; posunutie exteriérového sedenia, žiadateľ: PASTIS s.r.o., Trnava – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince – výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
7.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
8.1 Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel
9.1 Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava
11.1 Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta /informatívna správa/
12.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015
13.1 Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015
14.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 03.02.2015 do 13.04.2015
15.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur – určené uznesením MZ č. 158/2011
16.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 – 2020
17.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015
18. R ô z n e
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
20. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 27. apríla 2015 8:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.