reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok 17. februára

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční v utorok 17. februára 2015 v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice.

V zmysle uznesenia mestskej rady začne rokovanie o 13. hodine.

Na poslancov čaká hlasovanie o 20 bodoch, v rámci programu sa nachádza aj 35 majetkových záležitostí, z ktorých väčšinu presunuli z novembrového zasadnutia. Minulé zastupiteľstvo sa hlasovaním uznieslo, že o majetkových záležitostiach nebude hlasovať štyri dni pred komunálnymi voľbami.

poslanci-MZ

Ilustračné foto

Poslanci budú okrem iného hlasovať o Stratégii adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy, o Návrhu VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu či Návrhoch na povolenie spracovania zmemy územného plánu v Modranke a pri Bielom Kostole.

Na zastupiteľov čaká aj hlasovanie o návrhoch na voľbu neposlancov do komisií MZ, návrhoch na členov výborov mestských častí, poslanci budú schvaľovať aj nových zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom (MTT, TT-IT. .A.S.A., TT-Komfort, Trnavatel, TAVOS, City-Arena).

Program 1. riadneho zasadnutia MZ Trnava:
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2015 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
2.1 Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách používania mestských symbolov 4.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
5.1 Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava – Aktualizácia rok 2014
6.1 Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – 01/2015
6.2 Zadanie urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VI – schválenie
7. Majetkové záležitosti
8.1 Predaj bytov
9.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom za rok 2014 v zmysle VZN č. 315
10.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018
10.2 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2014 – 2018 z obyvateľov mesta Trnava
10.3 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie na volebné obdobie 2014 – 2018
10.4 Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
10.5 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
10.6 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia v školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
11.1 Zmena č. 9 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51 Trnava
12.1 Organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2015“
13.1 Koncepcia riešenia cintorína na Kamennej ceste v Trnave a súvisiace úpravy jeho prevádzkovania
14.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2014
14.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 22.08.2014 do 23.10.2014 a od 24.10.2014 do 02.02.2015
15.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 – 2020
16.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2014
17.1 Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2014“
18.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 21.10.2014 do 28.01.2015
19. R ô z n e
20. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 16. februára 2015 8:15. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok 17. februára”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.