reklama

Budúci týždeň sa uskutoční prvé riadne zasadnutie nového mestského zastupiteľstva

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014 sa uskutoční v utorok 15. februára 2011 o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice na Hlavnej ulici 1 v Trnave.

P r o g r a m :

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
2.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 4
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014
4.2 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2010 – 2014 z obyvateľov mesta Trnavy
4.3 Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
5.1 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta
5.2 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie na volebné obdobie 2010 – 2014
5.3 Návrh na odvolanie a vymenovanie veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave
5.4 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie zloženia rád škôl a rád školských zariadení
6.1 Povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnavy /Aktualizované znenie rok 2009/ – Zmena ÚPN a/2011
Aktualizácia urbanistických obvodov a doplnenie vybraných regulatívov
7.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN
č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
8.1 Predaj bytov
9.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku roka 2010 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura
10.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy za obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2010
11.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnavy za rok 2010
12.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2010
12.2 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2011
13.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktorých termín plnenia je v intervale od 11. 11. 2010 do 26. 01. 2011
14. Rôzne
14.1 Informatívna správa k projektu Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave – prezentácia
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

Ulož ako PDF
Napísal 10. februára 2011 5:02. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.