reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto získa do rozpočtu nové zdroje, zastupiteľstvo schválilo pre stavebníkov poplatok za miestny rozvoj

Mesto Trnava od 1. januára 2018 zavádza poplatok za miestny rozvoj. Stavebníci, investori či developeri tak za realizáciu svojich projektov zaplatia okrem doterajších nákladov aj nový poplatok do pokladnice mesta.

Po dvoch predchádzajúcich nezdaroch – raz bol návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj stiahnutý pred rokovaním, na druhý pokus ho poslanci neschválili, sa do tretice poslanci tesnou trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných zastupiteľov uzniesli na zavedení poplatku.

Peniaze do pokladnice mesta, získané z poplatku za miestny rozvoj od stavebníkov, môže mesto použiť na účelovo viazené investičné akcie ako sú napríklad výstavba ciest, križovatiek, parkovísk, zelene, parkov, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych alebo športových zariadení.

Poplatok za rozvoj sa bude týkať iba pozemných stavieb, na ktoré bude vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia.

Ilustračné foto

Miestny poplatok za rozvoj umožňuje mestám a obciam na základe zákona Národnej rady SR získavať nové príjmy od investorov a developerov.

Vyberanie poplatku je dobrovoľné, mestá a obce ho môžu, ale aj nemusia schváliť.

Zámerom zákona je dobrovoľné zavedenie nového finančného nástroja do samosprávnej pôsobnosti obce, ktorý má plniť rozvojovú, príjmovú, regulačnú či protikorupčnú funkciu.

Sadzba poplatku od 1. januára 2018

Zdroj: Mesto Trnava

Okrem všeobecných funkcí mesto Trnava chce zaviesť poplatok aj z dôvodu, aby sa záťaž novej výstavby neuskutočňovala len na úkor obyvateľstva, na úkor modernizácie existujúcich stavieb, areálov a podobne, a aby sa tým nezvyšovalo napätie medzi rozvojom mesta a jeho prevádzkou a správou.

Mestu Trnava môže nový poplatok priniesť od investorov ročne do rozpočtu aj niekoľko stotisíc eur.

Výšku sadzieb poplatkov môže mesto na základe rozhodnutia zastupiteľov každoročne meniť.

Platcom poplatku môžu byť fyzické aj právnické osoby, ktorým bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie.

„Mesto Trnava zaznamenáva veľký rozmach výstavby už niekoľko rokov. V rokoch 2011 až 2015 bolo v meste postavených približne 362 tisíc metrov štvorcových podlahovej plochy. Výstavba vyvoláva potreby budovania ďalšej technickej, ale aj sociálnej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v mestskom rozpočte,“ zdôvodňuje trnavská radnica rozvodnutie o zavedení poplatku za rozvoj.

Sadzba poplatku za rozvoj je zo zákona stanovená v rozpätí do 10 do 35 eur za každý začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, mesto navrhlo a schválilo jednotnú sadzbu pre celé mesto bez rozdielu lokality a mestskej časti na 10 eur/m2.

Sadzby poplatku za rozvoj sa stanovujú v eurách za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení nasledovne:

a) stavby na bývanie (ďalej len „Bývanie“)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu (ďalej len „Stavby na pôdohospodárske a lesné hospodárstvo“)
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu (ďalej len „Priemysel + sklady a administratíva“)
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (ďalej len „Komerčné + sklady a administratíva“)
e) ostatné stavby (ďalej len „Ostatné“)

Použitie výnosu poplatku za rozvoj
Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov1 súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

Ulož ako PDF
Napísal 14. novembra 2017 15:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto získa do rozpočtu nové zdroje, zastupiteľstvo schválilo pre stavebníkov poplatok za miestny rozvoj”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.