reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Cez výbory mestských častí sa uskutočnilo viacero akcií, projekty môžu Trnavčania realizovať aj v tomto roku

Už tretí rok sa môžu občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Ďalšou možnosťou ako skrášliť či ozdraviť životné prostredie, posilniť susedské vzťahy a rozvíjať kultúrnospoločenské dianie v jednotlivých lokalitách mesta sú komunitné projekty výborov mestských častí (VMČ). Na ne vyčlenila mestská samospráva v tohtoročnom rozpočte čiastku 60 000 eur.

„Suma je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o polovicu nižšia. Kým v rokoch 2016 a 2017 mali občania každej mestskej časti k dispozícii 20 000 eur, tento rok môžu počítať len so sumou 10 000 eur. Zníženie rozpočtu zodpovedá nízkemu záujmu väčšiny výborov mestských častí o využitie finančných prostriedkov na realizáciu komunitných projektov, ktoré by mali byť charakteristické priamym zapojením občanov aj do ich realizácie,“ konštatuje mesto Trnava v tlačovej správe.

Vzhľadom na to, že v pilotnom roku 2016 štartovali participatívne aktivity VMČ s oneskorením, finančné prostriedky na projekty boli presunuté do roku 2017. Aj keď niektoré výbory mestských častí nevyčerpali svoje podiely, zvyšné sumy sa už do ďalších rokov presúvať nebudú, upozornila trnavská samospráva.


Projekt VMČ 2 (Trnava – západ) spočíval v obstaraní, nákupe a osadení hracích prvkov na sídlisku A. Kubinu.

Najaktívnejšie mestské časti boli Trnava – juh (Linčianska) a Trnava – Modranka, ktoré dokázali v rokoch 2016 a 2017 zužitkovať na realizáciu komunitných projektov v prospech svojich obyvateľov celú sumu z rozpočtu mesta.

Ku komunitným projektom presunutým z roku 2016 do roku 2017 patrila napríklad spoločná akcia výborov mestských častí Linčianska a Trnava – stred (staré mesto, Špíglsál), spočívajúca vo vydezinfikovaní a vybielení železničného podchodu na Dohnányho ulici, na ktorej sa aktívne podieľali dobrovoľníci.

Na rok 2017 boli presunuté aj inštalácie domčeka na náradie na Coburgovej 60 – 70 a bezpečnostnej kamery napojenej na mestskú políciu v kostole, ktorá má zabrániť nárastu krádeží bicyklov.

K zrealizovaným minuloročným akciám VMČ Trnava – juh patrí napríklad odstránenie prašiakov a následná úprava terénu alebo typický komunitný projekt sídliskového festivalu na Linčianskej, ktorý sa uskutočnil 16. septembra 2017 pod názvom Spájame sily.

Záujem o participáciu na veciach verejných na „Linke“ prejavili nielen mladí, ale aj seniori, ktorí predložili projekty ozvučenia a inštalovania klimatizácie v klube dôchodcov s cieľom zvýšiť úroveň kultúrnych a spoločenských aktivít klubu.


Na sídliskový festival (projekt VMČ Trnava – juh), ktorý v polovici septembra 2017 pripravili na sídlisku Linčianska, prišlo viac ako päťsto ľudí. Dali priestor nielen domácim nadaným mladým spevákom, ale aj ich vzorom, ktorí majú niečo spoločné s Trnavou, alebo aj so sídliskom Linčianska. A tak prišli Bystrík, Ika Kraicová, Dominika Mirgová či Michal Štofej a Sebastián Vaškovič. A k tomu na festivale doplnili prezentácie rôznych sociálnych a komunitných organizácií z Trnavy.

Na rôzne vekové skupiny obyvateľov boli zamerané aj komunitné projekty v Modranke. Rozšírenie možností zimného športovania detí aj dospelých riešil projekt Poďme spolu von, ktorý spočíval v zabezpečení správcu klziska v areáli tamojšej základnej školy. Uskutočnili sa viaceré akcie pre deti, dospelých aj seniorov ako detský karneval, letná grilovačka či kultúrnospoločenská akcia spojená s varením guláša pod názvom Na veku nám nezáleží.

Bezpečnosť detských hier zvýšila oprava poškodeného povrchu ihriska a chodníka v areáli školy. Podmienky na šport a kultúru zlepšili projekty výmeny a opravy svietidiel v telocvični športového areálu a opravy pódiového osvetlenia v kultúrnom dome, kde sa následne uskutočnil vianočný koncert Art music orchestra.

Členovia VMČ Trnava – západ sa rozhodli venovať 15 000 eur zo svojho podielu na zakúpenie a osadenie hracích prvkov na detskom ihrisku na Ulici Andreja Kubinu.

VMČ Trnava – sever mal v úmysle revitalizovať trafostanicu na Poštovej ulici, ale vlastníčka objektu Západoslovenská distribučná a. s. so zásahmi do budovy nesúhlasila.

Ďalším projektom tejto mestskej časti bolo doplnenie osvetlenia Na hlinách 50 – 55, ktoré sa však napokon zrealizuje v tomto roku z inej rozpočtovej položky v rámci celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia.


Trnavčania, ktorí chodievajú pešo cez železničný podchod na Dohnányho, iste nepochybujú o tom, že spoločný projekt VMČ 1 (Trnava stred) a VMČ 5 (Linčianska), ktorý spočíval vo vyčistení, vydezinfikovaní a vybielení tohto nevábneho priestoru, mal zmysel.

VMČ Trnava – východ zorganizoval grilovačku s občanmi na sídlisku Družba. V pláne bolo aj obstaranie, nákup a osadenie lavičiek a smetných nádob vo vybraných dvoroch na Tehelnej a Clementisovej ulici. Do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač, ďalšia súťaž sa už z časových dôvodov neuskutočnila.

Najväčšiu čiastku venoval tento VMČ na nákup a osadenie protizápachových klapiek, výmenu uličných kanalizačných vpustov a vybudovanie obrubníkov na parkovisku na Starohájskej ulici.

Mnohé podnety mestských častí sa síce zameriavali na skrášlenie okolia alebo zlepšenie životných podmienok, ale svojím charakterom nenapĺňali podstatu komunitných projektov.

„Občania budú mať opäť v tomto roku možnosť využiť podiel svojej mestskej časti na realizáciu originálnych a kreatívnych nápadov ako zlepšiť životné prostredie, spájať komunitu a zintenzívniť kultúrnospoločenské dianie v konkrétnych lokalitách. Svoje podnety môžu predložiť poslancom aj na zasadnutiach VMČ,“ pripomína mesto Trnava.

Termíny stretnutí VMČ sú zverejňované na webstránke mesta v sekcii samospráva / výbory mestských častí.

Ako pripomína trnavská radnica, požiadavky ako vybudovanie chodníka, výsadba stromov a živých plotov, inštalovanie alebo oprava verejného osvetlenia či osadenie mobiliáru môžu byť zaradené a zrealizované aj z bežného rozpočtu mesta.

Výbory mestských častí zložené z volených zástupcov – poslancov aj občanov, môžu tieto požiadavky formulovať pri príprave mestského rozpočtu v zmysle svojho poslania, ktorým je okrem iného „…uplatňovanie potrieb, záujmov a podnetov občanov v orgánoch mesta“.

(TS), FOTO: trnava.sk

Ulož ako PDF
Napísal 22. februára 2018 8:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Cez výbory mestských častí sa uskutočnilo viacero akcií, projekty môžu Trnavčania realizovať aj v tomto roku”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.