reklama

Mesto aktualizovalo svoj rozpočet po druhý raz v tomto roku

Mesto Trnava hlasovaním poslancov aktualizovalo po druhý raz v tomto roku rozpočet na rok 2018. Predložený materiál schválilo 24 z celkového počtu 26 prítomných členov mestského zastupiteľstva.

V príjmovej časti aktualizovaného rozpočtu sa nachádza zníženie príjmu miestneho poplatku za rozvoj o 130-tisíc eur a zníženie príjmu z predaja majetku o 1,46 milióna eur.

Upravený rozpočet počíta so zvýšením rozpočtu o približne 720-tisíc eur. V príjmových finančných operáciách sa navrhované zmeny týkajú použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.

Na vyrovnanie schodku rozpočtu je navrhované v rámci 2. aktualizácie rozpočtu použitie rezervného fondu v sume viac ako 2,1 milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov.

Ilustračné foto

Prostredníctvom aktualizácie budú zvýšené výdavky okrem iného na opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch, na opravy chodníkov, na asanácie a havarijné stavy drevín, na projektové dokumentácie, čistenie miestnych komunikácií, na opravy spevnených plôch v základných a materských školách, viac peňazí cez dotáciu dostane MTT, zvýšené výdavky budú predstavovať aj platy zamestnancom, výdavky na poistné či sociálne fondy.

Naopak, niektoré akcie boli z rozpočtu vyradené (realizácia vyhliadkovej veže v Kamennom mlyne, obnova biokoridorov na území mesta, reštaurovanie pamätníka Víťazstvo – projektová dokumentácia).

Kompletný zoznam aktualizovaných oblastí rozpočtu na rok 2018 prinášame na konci článku.

Celkový rozpočet mesta Trnava v roku 2018 má dosiahnuť na strane príjmov aj výdavkov hodnotu 70,5 milióna eur.

Navrhovaná 2. aktualizácia rozpočtu sa týka zmien v programoch:

Doprava
zvýšenie výdavkov na dopravnú štúdiu „Dopravno-inžinierskej dokumentácie – štúdia skapacitnenia Dohnányho ulice“,
zvýšenie výdavkov na opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch,
zvýšenie výdavkov na opravy chodníkov,
zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov – realizácia,
zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu komunikácie Hollého ulice – PHSR – realizácia,
zníženie výdavkov rozpočtu cestičky pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká – projektová dokumentácia a realizácia,
zaradenie projektovej dokumentácie parkoviska pred ŽSR Trnava,
presunutie úverových zdrojov na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Mikovíniho ulici do programu 15
zaradenie realizácie vonkajšieho schodiska pre prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke.

Životné prostredie
zníženie rozpočtu základnej údržby zelene,
zvýšenie rozpočtu asanácie a havarijné stavy drevín,
zvýšenie rozpočtu na realizáciu obytného súboru Vodáreň – dvor č. 2 – PHSR,
zníženie rozpočtu projektovej dokumentácie park Pri kalvárii,
vyradenie položky reštaurovanie pamätníka Víťazstvo – projektová dokumentácia,
zaradenie príspevku pre Stredisko sociálnej starostlivosti na realizáciu brány na detskom ihrisku Žihadielko 1,
vyradenie realizácie vyhliadkovej veže v Kamennom mlyne,
zvýšenie rozpočtu na územný plán CMZ mesta Trnava,
zníženie rozpočtu koncepcie obnovy areálov základných škôl,
vyradenie položky obnova biokoridorov na území mesta
zaradenie investície na výstavbu ihriska na ZŠ s MŠ na Vančurovej ulici.

Verejné osvetlenie
zníženie rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Uličný mobiliár
zvýšenie rozpočtu na detské ihriská,
zvýšenie rozpočtu na lavičky a mestský mobiliár.

Služby
zvýšenie výdavkov na čistenie miestnych komunikácií pre STEFE Trnava, s.r.o.,
zníženie vlastných zdrojov vo Výdavkoch na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
zníženie vlastných zdrojov vo Výdavkoch na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“,
zaradenie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste.

Sociálna starostlivosť
vyradenie rekonštrukcie kúpeľní a toaliet v Zariadení pre seniorov v Trnave,
zaradenie nákupu úžitkového vozidla pre Zariadenie pre seniorov v Trnave,
zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu terasy pre Zariadenie pre seniorov v Trnave,
zaradenie rekonštrukcie bytu pre Zariadenie pre seniorov v Trnave.

Školstvo a vzdelávací systém
zvýšenie rozpočtu na opravy spevnených plôch v základných a materských školách,
zvýšenie výdavkov pre materské školy a školské jedálne pri materských školách,
zvýšenie ostatných výdavkov škôl a školských zariadení,
vyradenie projektovej dokumentácie športového areálu na ZŠ s MŠ Spartakovská 5,
zaradenie projektovej dokumentácie na MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu.

Kultúra
zaradenie rozpočtu na Medzinárodné sochárske sympózium „Trnavská socha“.

Vzťahy s verejnosťou
zvýšenie kapitálovej dotácie pre MTT, s. r. o.
Správa majetku a právny servis
zvýšenie výdavkov na bytové náhrady pre reštituentov – nájomné,
zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu nebytových priestorov pre STEFE Trnava, s.r.o.,
zvýšenie výdavkov na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov na Mikovíniho ulici presunutím úverových zdrojov z programu 1.

Ľudské zdroje
zvýšenie výdavkov na platy zamestnancov MsÚ,
zvýšenie výdavkov na poistnom,
zvýšenie výdavkov sociálneho fondu,
zvýšenie výdavkov na doplnkovom dôchodkovom sporení.
Správa úradu a prevádzka budov
zaradenie výdavkov na realizačnú projektovú dokumentáciu na riešenie prízemia MsÚ,
zaradenie výdavkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na nádvorí radnice.

Mestská polícia
zvýšenie výdavkov na stravné.

Ulož ako PDF
Napísal 26. júna 2018 16:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto aktualizovalo svoj rozpočet po druhý raz v tomto roku”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.