reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto zverejnilo bližšie informácie o projekte novej kuchyne s jedálňou na ZŠ na ulici Jána Bottu

Trnavská radnica prostredníctvom tlačovej správy zverejňuje nové informácie k situácii, ktorá nastala v súvislosti s oznámením Strednej športovej školy Jozefa Herdu, ktorá od 1. februára 2019 nebude ďalej poskytovať stravovanie všetkým žiakom a zamestnancom susednej ZŠ na ulici Jána Bottu. Informácie Mesta Trnava prinášame v kompletnom znení.

Pre žiakov prvých troch ročníkov sa spôsob stravovania nemení, štvrtáci majú obedy zabezpečené na Spojenej škole na Ulici L. van Beethovena vzdialenej zhruba 10 minút peši, žiakov 5. až 9. ročníka budú na stravu na ZŠ na Ulici Andreja Kubinu voziť autobusy – také je dočasné riešenie situácie na základnej škole na Ulici Jána Bottu.

Zároveň Mesto Trnava rozbieha nový projekt prestavby časti školy, ktorý na toto miesto vráti niekdajšiu kuchyňu s jedálňou.

Vlastné stravovacie priestory nie sú na škole už niekoľko desaťročí, odkedy boli prebudované na šesť nových tried. ZŠ na Ulici J. Bottu je totiž medzi rodičmi detí dlhodobo najžiadanejšou školou, tlak záujemcov postupne vyvolal potrebu ďalších kapacít.

Po prechode zriaďovateľských kompetencií v roku 2002 prevzalo Mesto Trnava túto základnú školu v režime stravovania na vedľajšej Strednej športovej škole Jozefa Herdu (bývalé športové gymnázium), 2. novembra 2018 však bol riaditeľke ZŠ doručený návrh dodatku k zmluve od riaditeľa strednej školy, v ktorom sa uvádzalo, že od 1. 2. 2019 budú základnej škole poskytovať už iba 150 obedov denne namiesto 590.

FOTO: Mesto Trnava / Rastislav Danák

Ak riaditelia základnej a strednej školy o tomto zámere spolu komunikovali v predstihu, tieto informácie z ich strany neboli posunuté smerom k zriaďovateľovi ZŠ, Mestu Trnava.

Prvé indície sa objavili až koncom októbra minulého roka. Zástupcovia mesta sa okamžite stretli s predstaviteľmi TTSK a jasne komunikovali, že by ukončenie poskytovania stravy pre žiakov ZŠ znamenalo problém.

Zo strany TTSK však boli ubezpečení o tom, že sa táto situácia vyrieši. Napriek tomu stredná škola vzápätí počas školských prázdnin v posledný októbrový deň poslala základnej škole návrh dodatku k zmluve a hoci boli rokovania na úrovni mesta stále otvorené, riaditeľka ZŠ dodatok medzičasom bez vedomia zriaďovateľa podpísala.

S cieľom vyjasniť šíriace sa nesprávne a skreslené informácie o príčinách a riešení situácie, ktoré sa medzi rodičmi žiakov a zamestnancami školy šírili, a poskytnúť odpovede z prvej ruky, iniciovalo mesto verejné stretnutie.

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa ho zúčastnilo zhruba päťsto ľudí, na ich otázky reagovali zástupcovia samosprávy a školy – viceprimátorka Eva Nemčovská, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Miroslava Komorníková, vedúci odboru investičnej výstavby Dušan Béreš a tiež riaditeľka ZŠ na Ulici Jána Bottu Danka Gašparíková. Prítomným predstavili dočasný režim stravovania uvedený v úvode článku.

„Samospráva od začiatku vyvíja maximálne úsilie v snahe nájsť riešenie, ktoré by bolo čo najlepšie pre školu, žiakov i mesto. V súčasnosti, po stretnutí s odborníčkou na gastrotechnológie, ako prechodné riešenie do úvahy pripadá i prebudovanie veľkej telocvične na výdajné miesto, tomu však musí predchádzať rokovanie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Samospráva zvolá stretnutie s RÚVZ bezodkladne a ďalšie kroky podnikne na základe jeho stanoviska,“ hovorí Miroslava Komorníková.

Škola však nepochybne potrebuje vlastnú kuchyňu s jedálňou. Na tomto zámere začalo Mesto Trnava pracovať už v priebehu vlaňajška, mesiace pred vypuknutím akútneho problému.

Z verejného obstarávania vzišiel projektant, ktorý by mal do 16. apríla tohto roka odovzdať projekt prestavby južného krídla. Zo šiestich tried nachádzajúcich sa v tejto časti by však bolo možné do iných priestorov školy presunúť maximálne tri, preto by sa v novom školskom roku muselo otvoriť menej prváckych tried. Proti tejto verzii sa v polovici januára tohto roka postavili zamestnanci školy. Svoj nesúhlas vyjadrili aj rodičia detí na verejnom stretnutí, ktorí majú doma budúcoročných prvákov.

Mesto pôvodný projekt prehodnotilo a ako najvhodnejšia alternatíva sa teraz javí zmena stavebného zámeru z jednopodlažného krídla na dvojpodlažné – s kuchyňou a jedálňou v prízemí a zachovanými šiestimi triedami na poschodí.

V prípade, že pôjde všetko podľa plánu, by nová časť budovy mohla stáť v septembri 2020.

V prechodnom období bude nevyhnutné na obdobie jedného roka premiestniť dve, maximálne tri prvácke triedy na inú základnú školu v Trnave, ich žiaci však budú zapísaní na ZŠ na Ulici J. Bottu a presťahovaní do jej priestorov po dokončení prestavby.

Za súčasných okolností je tento scenár tým najlepším, čo je možné podniknúť, hoci možno nebude vyhovovať úplne všetkým. Mesto Trnava však žiada všetkých zainteresovaných o pochopenie a trpezlivosť a verí, že trvalé koncepčné riešenie novej kuchyne s jedálňou vynahradí spôsobené nepohodlie.

V pôsobnosti samosprávy je aktuálne deväť základných škôl na území mesta. Vlastnú kuchyňu z nich nemá okrem ZŠ na Ulici J. Bottu iba ZŠ na Atómovej, ktorá stravníkom vydáva obedy navarené na ZŠ na Spartakovskej ulici.

Zámerom Mesta Trnava je spustiť proces monitoringu školských jedální z hľadiska ich kapacity, technologického a personálneho vybavenia i priestorov. Okrem toho zodpovedný odbor Mestského úradu v Trnave pripraví aj prehľad rozmiestnenia detí z priľahlých obcí na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Reakcie na podnety rodičov z verejného stretnutia 17. januára 2019

Príliš veľká pešia vzdialenosť medzi ZŠ na Ulici Jána Bottu a ZŠ na Ulici Andreja Kubinu

Rodičia na stretnutí vyslovili obavy, že pre žiakov 5. až 9. ročníka, t. j. deti vo veku 10 až 15 rokov, bude peší presun príliš náročný. Mesto Trnava preto pre tieto ročníky poskytne autobusy. Rodičia nebudú za ne platiť nič, náklady na túto prepravu bude znášať samospráva.

Problém s posunom začiatku vyučovania na 7.45 h pre niektoré deti

Dlhší čas potrebný na presun žiakov na obed si vyžiada úpravy školského rozvrhu. Na verejnom stretnutí zaznela aj možnosť posunu začiatku vyučovania z 8.00 h na 7.45 h, čo by niektorým deťom, resp. ich rodičom mohlo spôsobiť komplikácie. Vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Miroslava Komorníková preto prisľúbila túto skutočnosť ešte preveriť. Ako sa ukázalo, tento posun nie je potrebný, preto bolo škole zo strany zriaďovateľa odporučené zachovať začiatok vyučovania o 8.00 h.

Kontajnerový výdaj stravy ako dočasné riešenie

Rodičia na stretnutí vyslovili viacero návrhov, všetky z nich však už predtým boli zo strany kompetentných posúdené a žiaľ, neboli uskutočniteľné. Napriek tomu predstavitelia Mesta na podnet rodičov prisľúbili opäť preveriť možnosť tzv. kontajnerového výdaja stravy. Napriek zdaniu, že ide o jednoduchú a lacnú alternatívu výdajne stravy, je však opak pravdou. Priestorové kapacity školy to neumožňujú (jediné možné umiestnenie tejto dočasnej stavby by bolo v priamom konflikte s výstavbou nového objektu v areáli ZŠ), navyše prenájom zhruba 14 až 16 kontajnerov, ktoré by boli na tento účel potrebné, by bol finančne príliš náročný (približne 40 000 eur ročne), nehovoriac o nákladoch na vybudovanie podkladovej dosky, pripojenia inžinierskych sietí, vzduchotechniky a kúrenia.

Informovanie o ďalšom vývoji situácie

Mesto Trnava je otvorené komunikácii o stave riešenia tejto problematiky. Aktuálne informácie nájdu občania na webstránke trnava.sk, prípadne sa môžu obrátiť priamo na odbor vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave. Samospráva plánuje uskutočniť aj ďalšie verejné stretnutie s rodičmi žiakov, keď budú známe podrobnosti ďalšieho vývoja.

Ulož ako PDF
Napísal 24. januára 2019 9:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto zverejnilo bližšie informácie o projekte novej kuchyne s jedálňou na ZŠ na ulici Jána Bottu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.