reklama

Mesto zverejnilo bližšie informácie o projekte novej kuchyne s jedálňou na ZŠ na ulici Jána Bottu

Trnavská radnica prostredníctvom tlačovej správy zverejňuje nové informácie k situácii, ktorá nastala v súvislosti s oznámením Strednej športovej školy Jozefa Herdu, ktorá od 1. februára 2019 nebude ďalej poskytovať stravovanie všetkým žiakom a zamestnancom susednej ZŠ na ulici Jána Bottu. Informácie Mesta Trnava prinášame v kompletnom znení.

Pre žiakov prvých troch ročníkov sa spôsob stravovania nemení, štvrtáci majú obedy zabezpečené na Spojenej škole na Ulici L. van Beethovena vzdialenej zhruba 10 minút peši, žiakov 5. až 9. ročníka budú na stravu na ZŠ na Ulici Andreja Kubinu voziť autobusy – také je dočasné riešenie situácie na základnej škole na Ulici Jána Bottu.

Zároveň Mesto Trnava rozbieha nový projekt prestavby časti školy, ktorý na toto miesto vráti niekdajšiu kuchyňu s jedálňou.

Vlastné stravovacie priestory nie sú na škole už niekoľko desaťročí, odkedy boli prebudované na šesť nových tried. ZŠ na Ulici J. Bottu je totiž medzi rodičmi detí dlhodobo najžiadanejšou školou, tlak záujemcov postupne vyvolal potrebu ďalších kapacít.

Po prechode zriaďovateľských kompetencií v roku 2002 prevzalo Mesto Trnava túto základnú školu v režime stravovania na vedľajšej Strednej športovej škole Jozefa Herdu (bývalé športové gymnázium), 2. novembra 2018 však bol riaditeľke ZŠ doručený návrh dodatku k zmluve od riaditeľa strednej školy, v ktorom sa uvádzalo, že od 1. 2. 2019 budú základnej škole poskytovať už iba 150 obedov denne namiesto 590.

FOTO: Mesto Trnava / Rastislav Danák

Ak riaditelia základnej a strednej školy o tomto zámere spolu komunikovali v predstihu, tieto informácie z ich strany neboli posunuté smerom k zriaďovateľovi ZŠ, Mestu Trnava.

Prvé indície sa objavili až koncom októbra minulého roka. Zástupcovia mesta sa okamžite stretli s predstaviteľmi TTSK a jasne komunikovali, že by ukončenie poskytovania stravy pre žiakov ZŠ znamenalo problém.

Zo strany TTSK však boli ubezpečení o tom, že sa táto situácia vyrieši. Napriek tomu stredná škola vzápätí počas školských prázdnin v posledný októbrový deň poslala základnej škole návrh dodatku k zmluve a hoci boli rokovania na úrovni mesta stále otvorené, riaditeľka ZŠ dodatok medzičasom bez vedomia zriaďovateľa podpísala.

S cieľom vyjasniť šíriace sa nesprávne a skreslené informácie o príčinách a riešení situácie, ktoré sa medzi rodičmi žiakov a zamestnancami školy šírili, a poskytnúť odpovede z prvej ruky, iniciovalo mesto verejné stretnutie.

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa ho zúčastnilo zhruba päťsto ľudí, na ich otázky reagovali zástupcovia samosprávy a školy – viceprimátorka Eva Nemčovská, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Miroslava Komorníková, vedúci odboru investičnej výstavby Dušan Béreš a tiež riaditeľka ZŠ na Ulici Jána Bottu Danka Gašparíková. Prítomným predstavili dočasný režim stravovania uvedený v úvode článku.

„Samospráva od začiatku vyvíja maximálne úsilie v snahe nájsť riešenie, ktoré by bolo čo najlepšie pre školu, žiakov i mesto. V súčasnosti, po stretnutí s odborníčkou na gastrotechnológie, ako prechodné riešenie do úvahy pripadá i prebudovanie veľkej telocvične na výdajné miesto, tomu však musí predchádzať rokovanie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Samospráva zvolá stretnutie s RÚVZ bezodkladne a ďalšie kroky podnikne na základe jeho stanoviska,“ hovorí Miroslava Komorníková.

Škola však nepochybne potrebuje vlastnú kuchyňu s jedálňou. Na tomto zámere začalo Mesto Trnava pracovať už v priebehu vlaňajška, mesiace pred vypuknutím akútneho problému.

Z verejného obstarávania vzišiel projektant, ktorý by mal do 16. apríla tohto roka odovzdať projekt prestavby južného krídla. Zo šiestich tried nachádzajúcich sa v tejto časti by však bolo možné do iných priestorov školy presunúť maximálne tri, preto by sa v novom školskom roku muselo otvoriť menej prváckych tried. Proti tejto verzii sa v polovici januára tohto roka postavili zamestnanci školy. Svoj nesúhlas vyjadrili aj rodičia detí na verejnom stretnutí, ktorí majú doma budúcoročných prvákov.

Mesto pôvodný projekt prehodnotilo a ako najvhodnejšia alternatíva sa teraz javí zmena stavebného zámeru z jednopodlažného krídla na dvojpodlažné – s kuchyňou a jedálňou v prízemí a zachovanými šiestimi triedami na poschodí.

V prípade, že pôjde všetko podľa plánu, by nová časť budovy mohla stáť v septembri 2020.

V prechodnom období bude nevyhnutné na obdobie jedného roka premiestniť dve, maximálne tri prvácke triedy na inú základnú školu v Trnave, ich žiaci však budú zapísaní na ZŠ na Ulici J. Bottu a presťahovaní do jej priestorov po dokončení prestavby.

Za súčasných okolností je tento scenár tým najlepším, čo je možné podniknúť, hoci možno nebude vyhovovať úplne všetkým. Mesto Trnava však žiada všetkých zainteresovaných o pochopenie a trpezlivosť a verí, že trvalé koncepčné riešenie novej kuchyne s jedálňou vynahradí spôsobené nepohodlie.

V pôsobnosti samosprávy je aktuálne deväť základných škôl na území mesta. Vlastnú kuchyňu z nich nemá okrem ZŠ na Ulici J. Bottu iba ZŠ na Atómovej, ktorá stravníkom vydáva obedy navarené na ZŠ na Spartakovskej ulici.

Zámerom Mesta Trnava je spustiť proces monitoringu školských jedální z hľadiska ich kapacity, technologického a personálneho vybavenia i priestorov. Okrem toho zodpovedný odbor Mestského úradu v Trnave pripraví aj prehľad rozmiestnenia detí z priľahlých obcí na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Reakcie na podnety rodičov z verejného stretnutia 17. januára 2019

Príliš veľká pešia vzdialenosť medzi ZŠ na Ulici Jána Bottu a ZŠ na Ulici Andreja Kubinu

Rodičia na stretnutí vyslovili obavy, že pre žiakov 5. až 9. ročníka, t. j. deti vo veku 10 až 15 rokov, bude peší presun príliš náročný. Mesto Trnava preto pre tieto ročníky poskytne autobusy. Rodičia nebudú za ne platiť nič, náklady na túto prepravu bude znášať samospráva.

Problém s posunom začiatku vyučovania na 7.45 h pre niektoré deti

Dlhší čas potrebný na presun žiakov na obed si vyžiada úpravy školského rozvrhu. Na verejnom stretnutí zaznela aj možnosť posunu začiatku vyučovania z 8.00 h na 7.45 h, čo by niektorým deťom, resp. ich rodičom mohlo spôsobiť komplikácie. Vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Miroslava Komorníková preto prisľúbila túto skutočnosť ešte preveriť. Ako sa ukázalo, tento posun nie je potrebný, preto bolo škole zo strany zriaďovateľa odporučené zachovať začiatok vyučovania o 8.00 h.

Kontajnerový výdaj stravy ako dočasné riešenie

Rodičia na stretnutí vyslovili viacero návrhov, všetky z nich však už predtým boli zo strany kompetentných posúdené a žiaľ, neboli uskutočniteľné. Napriek tomu predstavitelia Mesta na podnet rodičov prisľúbili opäť preveriť možnosť tzv. kontajnerového výdaja stravy. Napriek zdaniu, že ide o jednoduchú a lacnú alternatívu výdajne stravy, je však opak pravdou. Priestorové kapacity školy to neumožňujú (jediné možné umiestnenie tejto dočasnej stavby by bolo v priamom konflikte s výstavbou nového objektu v areáli ZŠ), navyše prenájom zhruba 14 až 16 kontajnerov, ktoré by boli na tento účel potrebné, by bol finančne príliš náročný (približne 40 000 eur ročne), nehovoriac o nákladoch na vybudovanie podkladovej dosky, pripojenia inžinierskych sietí, vzduchotechniky a kúrenia.

Informovanie o ďalšom vývoji situácie

Mesto Trnava je otvorené komunikácii o stave riešenia tejto problematiky. Aktuálne informácie nájdu občania na webstránke trnava.sk, prípadne sa môžu obrátiť priamo na odbor vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave. Samospráva plánuje uskutočniť aj ďalšie verejné stretnutie s rodičmi žiakov, keď budú známe podrobnosti ďalšieho vývoja.

Ulož ako PDF
Napísal 24. januára 2019 9:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

36 komentárov pre “Mesto zverejnilo bližšie informácie o projekte novej kuchyne s jedálňou na ZŠ na ulici Jána Bottu”

 1. 1
  jozef says:

  Povedzme náklad na kontajnery spolu 100000 tisíc ročne, veď to nie je až také strašné, a nenarušil by sa program školy, nešetrite na čom nemáte, presťahovanie tried, vozenie autobusmi a iné komplikácie je oveľa horšia alternatíva ako kontajnery ,úradníci si ani nevedia predstaviť koľko rodinám to spôsobí problém.

  • 1.1
   sprava says:

   Čo tak použiť nevyužité kontajnery ktoré slúžili na Spartaku v čase rekonštrukcie futbalového štadióna. Dohoda istá pre nadštadartné vzťahy. Alebo zahodte spory v prospech detí, tie za to nemôžu.

 2. 2
  Dohoda says:

  To naozaj sa nemohol župan stretnúť s primátorom a na základe doterajších vzťahov dohodnúť sa aspoň do septembra. Veď problém obedov zadarmo je až od septembra.

 3. 3
  že dohoda says:

  Vlastné ego narcisov sa postaviť pred ľudí očividne nedovolí.
  vyzerá to, že oni tam nie sú pre Vás, ale vy pre nich a ich platy. Za taký plat, ako mu pridali by mal makať inak.

 4. 4
  Parva Roma says:

  Nemôžu žiaci 5.-9. ročníka chodiť na obedy na elektrobicykloch?

 5. 5
  Dohoda says:

  Krízové riešenie dvaja najvyšší štatutári dvoch zariadení ktoré sú dotknuté nech sa stretnú a dokončia školský rok tak ako ho začali. Mesto nech zatiaľ maká na riešení. My rodiča sa počas leta rozhodneme či možno presunúť deti ak nám nebude vyhovovať riešenie a zriadovatel nech dá možnosti

 6. 6
  sedliacky rozum says:

  iný pohľad na argumenty mesta:
  z textu: “Kontajnerový výdaj stravy ako dočasné riešenie- Priestorové kapacity školy to neumožňujú (jediné možné umiestnenie tejto dočasnej stavby by bolo v priamom konflikte s výstavbou nového objektu v areáli ZŠ), navyše prenájom zhruba 14 až 16 kontajnerov, ktoré by boli na tento účel potrebné, by bol finančne príliš náročný (približne 40 000 eur ročne), nehovoriac o nákladoch na vybudovanie podkladovej dosky, pripojenia inžinierskych sietí, vzduchotechniky a kúrenia.”

  – ad. Priestorová kapacita – trávnatá plocha vedľa objektu bývalej jedálne má plochu cca 40*40m. pri počte 14-16 kontajnerov potrebných pre objekt dočasnej jedálne je pri veľkosti kontajnera 6*2,5 m potrebná plocha cca 17,5*12m(210m2) pri 14 kontajneroch a 20*12m( 240m2) pri 16 kontajneroch. pri veľkosti kontajnera 9*2,5 je potrebná plocha 35*9m( 315m2) pri 14 kontajneroch alebo 40*9m( 360m2) pri 16 kontajneroch. plocha potrebná pre umiestnení kontajnerov je menšia ako polovica existujúcej trávnatej plochy, čo pri umiestnení jedálne kolmo na areálovú komunikáciu ponechá dostatok priestoru aj pre zariadenie staveniska až sa bude rekonštruovať/stavať nová jedáleň. záver: priestorové kapacity školy to umožňujú.

  – ad. ostatné požiadavky na dočasnú kontajnerovú jedáleň. 1) základová doska – nie je potrebná, pre dočasné stavby je možné využiť dočasné riešenie – zhutnené štrkové podložie, zakladove pasy alebo podkladové betónové panely. pripojenie na ižinierske siete – potrebná je elektrika, voda, kanalizácia. kúrenie a vzduchotechniku rieši elektrika.

  -ad cena za prenájom by bola finančne príliš náročná (približne 40 000 eur ročne) …to je relatívne, a možno je to skôr o uhle pohľadu alebo o prioritách.
  40000€/rok – to je cca 3 300€/ mesiac , čo je cca 4,5-6€/žiaka za mesiac. mesto si objednáva posledné roky napr. mobilný drevený záhon na hlavné námestie – v roku 2018 to stálo v máji 18500€ za montáž a v októbri 2000€ za demontáž celkom 20500€ / 5 mesiacov čo je 4100€/ mesiac + rastliny, starostlivosť …za efekt “atraktívnejšieho, príjemnejšieho, viac kvitnúceho námestia”. https://www.trnava-live.sk/2018/06/07/dreveny-kvetinovy-zahon-na-namesti-tento-rok-meska-prace-na-dokonceni-finisuju/
  V roku 2017 dalo mesto na nákup a vysadenie cibuľovín 26 000€, z tých sa bolo možné tešiť na jar 2018, aby boli po odkvitnutí vyhodené na kompost, a na jeseň sa kupovali ďalšie….čo je 26000€ / 1 mesiac efektu “kvitnúcej, atraktívnejšej trnavy” . Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc V. Clementisa a Starohájska v Trnave – 19500€ /za farebný efekt na križovatke. Navýšenie platu primátora o maximálnu možnú výšku 60 percent, schválené na podnet poslanca Fuzáka je cca 2000€/ mesiac …tj. cca 24000€ /rok. A môžme pokračovať cez rôzne ďalšie výdavky mesta. Tých 40000€ za prenájom kontajnerov nie je veľa v kontextu toho za čo všetko možné aj nemožné dáva mesto peniaze. okrem ceny treba vidieť aj dopad na žiakov, učiteľov, rodičov – tie presuny na kubinu bude čistý stres a chaos, rovnako pribudne stres aj na kubinu.

  – čo sa týka toho či iba prestavať existujúcu budovu späť na jedáleň, alebo zbúrať a postavať dvojpodlažnú budovu aj s triedami. Niekde odznelo, že škola má hotový projekt na učebne v podkroví hlavnej budovy – ten by sa potom zahodil? alebo by sa realizoval tiež? čo vyjde efektívnejšie prestavba podkrovia(možno sa dá začať pokiaľ je pripravený a poriešit otázku kam presunúť triedy) + prestavba jedálne , alebo variant zbúrať existujúce a stavať narýchlo novú dvojpodlažnú budovu, a časť tried dočasne presunúť na inú školu? treba aby si kompetentný sadli a pozreli si situáciu komplexne a koncepčne a neriešili to ad hoc podľa toho ako sa kto vyspí. …

  • 6.1
   Tono says:

   V teleráne Peťo povedal že vystupovať pred väčším množstvom ľudí nezvláda, energia davu ho dostáva do polohy bezbranného mláďaťa. Toľko k neúčasti na stretnutí s rodičmi detí v priestoroch školy. Rodičia a občania konečne pochopte že vy ste tu pre neho a nie on pre vás. Pokiaľ sa jedná o peniaze do jeho vrecka nikdy nie je dosť , pokiaľ má vyriešiť problém ktorý sa ho netýka aj 12€ je veľa !!!!

  • 6.2
   erik says:

   dalsie peniaze stoji platenie prenajmu plochy kde sa skladuju univerzalne vianocne stanky…

  • 6.3
   Obed says:

   Slovenské železnice by mohli poskytnúť vyradené reštauračné vozne. Tie by sa umiestnili v areáli základnej školy.
   Zároveň by cesta na obed slúžila deťom ako branné cvičenie ” Kto nájde jedáleň ” stane sa osobnosťou roka.

  • 6.4
   jozef says:

   Tento článok nech si prečítajú ľudia čo majú s týmto čo to dočinenia,šetríte kde nemáte, konečne si určite priority

 7. 7
 8. 8
  ovčan says:

  V článku je zavádzajúca informácia mesta :
  – Rodičia nebudú za ne platiť nič, náklady na túto prepravu bude znášať samospráva.
  Samozrejme že to budú platiť rodičia a ostatní občania Trnavy.
  Samospráva predsa žije z daní od občanov.
  To len vodca a spol nehorázne manipulujú s verejnosťou

 9. 9
  Občan says:

  Deti budú voziť autobusmi. Čiže 330 detí privezú aj odvezú aj sa naobedujú v čase obedňajšej prestávky od 12.30 do 12,50 ?????
  Cca 8 autobusov hore dole, kde bude 8 autobusov parkovať? Priestor pred základnou školou nie je na to dostatočný.
  Máme v rozpočte vyčlenenú sumu na túto dopravu a koľko za to mesto zaplatí ?
  A na každú triedu cca 25-30 žiakov musia byť 2 pedagógovia, čiže zabezpečiť aspoň 16 pedagógov.
  Tak dobrú chuť.

  • 9.1
   Ekologické riešenie says:

   Som zvedavý, či niektorého z vodcov nenapadne bombová myšlienka: v zrýchlenom konaní od Bottovej vybudovať jeden cyklochodník k škole na Beethovenovej a druhý cyklochodník k škole na A. Kubinu.
   Ekologické riešenie…

   • 9.1.1
    Doplnenie says:

    K tomu v dostatočnom počte pre stravníkov zabezpečiť zdieľané bicykle a elektrické kolobežky. Počas obeda by v rozvrhu hodín bola naplánovaná telesná výchova. Problém zabezpečenia obedov by bol múdro a ekologicky vyriešený.
    Nitra a Bratislava by sa mohli niečo podučiť.

   • 9.1.2
    Jery says:

    Tak toto chvála bohu nikoho nenapadlo ,ale bez povšimnutia prešlo zavedenie nového predmetu špecificky pre Trnavu, návyk cestovať hromadnou dopravou. ( vozenie detí autobusmi na obedy)

  • 9.2
   Doprava says:

   Možno by si mali urobiť malý test aby získali presný časový odhad pre verziu
   A) presun pešo- cca 1.3km a cca 15minut. Operativna doprava ktorá nie je závislá na ďalších vstupoch. Nevýhoda počasia
   B) autobusy – vzdialenosť cca 1.3 KM, čas 4min + 5 minút na pristavenie autobusu a nastupenie, +5min to same pri vystupu. Celkom cca 15minut. Za predpokladu dostatočného počtu pripravených autobusov čakajúcich presne na čas pred školou . Pohodlnejšie riešenie vzhľadom na počasie, no vo výsledku mozno časovo dlhšie a organizačne náročnejšie.

   • 9.2.1
    Ano says:

    Odkedy Feníčania vymysleli peniaze mnohé problémy sa dajú vyriešiť veľmi jednoducho. Tie peniaze ktoré chcete použiť na dopravu, keď len polovicu použijete na mzdy zamestnankýň stravovacieho zariadenia, nebude žiadny problém. Inými slovami dajte im minimálnu mzdu susedov v Rakúsku a nebude žiadny problém.

  • 9.3
   lepič says:

   Presne Občan 8 autobusov ako zaparkuje pred školou ?
   To bude posledný stáť na Študentskej.
   Keď sa budú posúvať a deti nastupovať aký je akčný čas medzi prvým žiakom nastupujucím do prvého autobusu a posledným do ôsmeho ?
   Tam vznikne ďalšia strata vo vyučovaní a prestávka na obed sa znova predĺži.
   Je to riešenie hej rup šup hodné LT= Lepiči Trnava.
   Problémy nejako zalepíme aj verejnosti oči.
   Inak na FB aktuálne hrdinský držia hubu.

   • 9.3.1
    Klop klop says:

    Tak to je už teda veľký prúser keď je ticho na fasabúku. Veď tam vždy bolo všetko raz-dva vyriešené šmahom jednej štúdie.
    Kam sa podel chrabrý Sancho Pancho so svojou drevenou šabličkou?

  • 9.4
   Sasky says:

   akých osem autobusov? vari jedným vrzom odchádza na obed celá škola?

   časť detí chodí pešo na Beethovenovu, čo je asi 10 min. nohy im zatiaľ neodpadli.
   časť sa stravuje na športovej škole.
   parkovanie pre autobus, ktorý vozí deti na Kubinu, je zabezpečené dočasným ohradením priestoru pred vstupom. len by bolo fajn, keby sa niektorí rodičia netlačili autami div nie na schody.

   ak je táto diskusia iba o hejtovaní, podarilo sa vám.

   Jančovič to povedal jasne.
   nemá kto variť.
   GJ Hollého bolo v kríze s kuchárkami v septembri. Tam sa stravovala OA. Jančovič uviedol, že OA sa bude stravovať u nich.

   • 9.4.1
    erik says:

    RE:Sasky says “nema kto varit” tak potom mozeme pokracovat “nema kto ucit” “nema kto liecit” to je riesenie? kompetentny maju k tomu ake stanovisko ? VUC mesto mlcia?

    • 9.4.1.1
     Sasky says:

     tlmočím vyjadrenie Jančoviča.
     ak pribudla OA, vybavenie a personálne obsadenie kuchyne nestačí.
     v hrncoch pre 300 stravníkov nenavaríš pre 500, ani neroztlačíš kapacitu jedálne.

     mesto to predsa rieši a hľadá východisko. zo dňa na deň nepostavíš ani súkromný dom.

     veď navrhni riešenie ty.

     • 9.4.1.1.1
      erik says:

      keby nepribudla OA bolo by vsetko v poriadku, ale teiz je pravda ,ze neviem preco pribudla a ake tam boli dohody, aj sa tu snazime poradit ale kedze su tu nasi voleny zastupcovia mali by riesit oni

 10. 10
  Nuž says:

  Nuž , ostáva iba povedať, čo ste si zvolili, to máte. Cisár ostáva postupne nahý. Užíva si svoj krásny plat a na Vás z vysoka môže. On s týmnemá nič posločné, to tí druhí. vždy je vynovatý za to niekto iný, nie Lenon. To si zapamatajte !

  • 10.1
   Sasky says:

   obsah príspevku zodpovedá pravopisu.
   zabudol si chodiť do školy?

   • 10.1.1
    Timur says:

    Sasky môžeš začať opravovať a aj známkovať, deti môžu chodiť sa stravovať do Sajgonu. Možno nebudú vedieť pravopis a správne štylisticky tvoriť vety, ale sa budú vedieť správne postaviť k problémom. Mne to celé pripadá tak, že dvaja zodpovedný, aby dokázali že Ficove obedy zadarmo sú predvolebný ťah, tak to jednoducho sabotujú. Podľa teba problém sú kuchárky, podľa mňa peniaze. Zoberte dve pomocné kuchárky na prípravné práce a zdvihnite platy a bude to fičať ako Tatranská strela. Veď len to preplatenie dovolenky nášmu cisárovi by daný problém vyriešilo na pol roka.

    • 10.1.1.1
     tragéd says:

     Timur ti dvaja nedokazujú nič, iba to že sú neschopní.
     Nehľadaj v tom nič iné.
     Tvoj návrh je úplne praktický a jednoduchý. Lenže LenON nikdy riadne nepracoval takže o tom nemá žiadnu predstavu.
     To je tá tragédia.

     • 10.1.1.1.1
      Jery says:

      Na stránke Trnavský hlas je zverejnená správa, že mesto si ide brať úver 2,5 melónika € na budovanie školských jedální. Najväčšia časť sa ujde škole na Bottovej na vývarovňu s jedálňou o kapacite 800 obedov. Škola na Bottovej je v lokalite, kde nie je veľký predpoklad že tam aj v budúcnosti bude veľa žiakov, pokiaľ sa tam nebudú brať deti z iných častí Trnavy. Vhodnou formou regulácie žiakov sa dá dosiahnuť aj takto šetrenie financií. Financie požiť na úhradu nákladov starostlivosti o dôchodcov. Zaviesť podobný model ako pre organizovaných športovcov, ktorý platia 10% nákladov za prenájom športových zariadení. Podobný model by si zaslúžili aj dôchodcovia. Súčasný model je pre mnohých likvidačný a niektorým zostáva po zaplatení menej ako 50 €!!!!!

    • 10.1.1.2
     tragédia says:

     Timur ti dvaja nedokazujú nič, iba to že sú neschopní.
     Nehľadaj v tom nič iné.
     Tvoj návrh je úplne praktický a jednoduchý. Lenže LenON nikdy riadne nepracoval takže o tom nemá žiadnu predstavu.
     To je tá tragédia.

   • 10.1.2
    Spravca says:

    Sasky tu je uplne zbytocne nieco pisat nevsimol si si? Vsak tu uz 90 percent ludi uplne prestalo prispievat a ani sa im nedivim.

 11. 11
  maskot says:

  Vy chcete od neho jedáleň alebo vyriešiť dopravu – to je váš omyl.
  Vo voľbách ste ako obvykle stupili do ……

  – za problémy nemôže = to tí druhí
  – pred ľudí nepredstupuje = lebo má fóbiu, čo zainteresovaní vedia dlho
  – kam zmizli peniaze na kapitálové výdavky nevie = rozpočet robia iní
  – problémy rodín z deťmi neovláda = je to starý mládenec
  – na úrad naťahal kamošov, Smerákov a východniarov = také bolo zadanie
  – obklopuje sa neschopnejšími ako On
  – nič ťažké nevie vybaviť = na meste nikdy nebol minister, štátny tajomník atd
  – tancuje ako mu pískajú iní

  Tak vam treba !

 12. 12
  Pat a Mat says:

  Keby neišlo o naše deti, tak by som sa smial tri dni ako sa Pat s motýlikom vykašľal – veľmi slušne povedané na bradatého Mata.
  Ten film sa volal tuším blbý a blbší.

  • 12.1
   ABC says:

   Na začiatku uchopenia moci spriadal niečo o knihe , Ako chutí moc , . Mnohé vyjadrenia a hlavne správanie dávajú za pravdu tým čo tvrdia že nevie čítať a je zakomplexovaný ignorant . V partii mal prezývku Coton, v Markíze sa priznal o neschopnosti vystúpiť pred väčšou skupinou ľudí, futbal ho nezaujíma a keď sa hral na telesnej a elegírovalo sa bol cecek a toto má viesť Trnavu.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.