reklama

Mestský úrad v Trnave sa od pondelka vracia do bežného režimu

Od pondelka 15. júna 2020 sú verejnosti sprístupnené všetky pracoviská mestského úradu na Trhovej 3 v bežných úradných hodinách. Klienti budú môcť vybaviť svoje požiadavky aj osobne na jednotlivých odboroch bez potreby ohlasovať sa vopred.

V súlade s aktuálnymi usmerneniami zodpovedných orgánov budú meranie telesnej teploty i dezinfekcia rúk pri vstupe dobrovoľné, vo vnútri úradu však bude naďalej potrebné mať nasadené ochranné rúško.

Ilustračné foto

„Po troch mesiacoch sa vraciame do normálneho režimu. Obdobie koronavírusu bolo náročné, ale okamžite sme zaviedli preventívne opatrenia na ochranu verejnosti i našich zamestnancov. Aj v neštandardných podmienkach sme sa snažili udržať mestský úrad v chode v maximálnej možnej miere a hľadali sme spôsoby, ako počas obmedzení vybavovať potrebnú agendu pre občanov. Ďakujeme obyvateľom nášho mesta za pochopenie a zhovievavosť,“ povedala prednostka MsÚ Katarína Koncošová.

Pre verejnosť je otvorená aj budova radnice na Hlavnej 1.

Ulož ako PDF
Napísal 12. júna 2020 8:19. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

13 komentárov pre “Mestský úrad v Trnave sa od pondelka vracia do bežného režimu”

 1. 1
  Výzva ! says:

  Tak toto som našól v schránke a súhlasím kukajte:

  VÝZVA NA ODSTÚPENIE PREDSEDU VMČ č.2 – Prednádražie

  MY občania a obyvatelia mestskej časti Trnava č.2 západ – Prednádražie, týmto vyzývame na okamžité odstúpenie predsedu VMČ p. Mgr. Martina Uhlíka z pozície predsedu VMČ 2.

  Svojím neetickým, nekultúrnym a neprofesionálnym chovaním a vystupovaním na schôdzi VMČ dňa 10.6.2020 neustále urážal, osočoval a dokonca sa vyhrážal slušne diskutujúcim občanom a absolútne nezvládal ani organizáciu a riadny priebeh schôdze resp. diskusie. Jeho správanie, najmä voči starším ženám na schôdzi, považujeme za neakceptovateľné.

  Dlhodobo aj sledujeme jeho vulgárne vystupovanie vo verejnom priestore, internete a sociálnych sieťach, kde opakovane hrubo uráža a osočuje svojich oponentov v diskusiách. Týmto diskredituje funkciu poslanca mestského zastupiteľstva a verejného činiteľa a reprezentanta nášho mesta Trnavy.
  Upozorňujeme, že tieto diskusie často sledujú aj mladí ľudia, študenti, deti a týmto ohrozuje aj mravný poriadok spoločnosti.

  Je veľmi smutné, že ostatní poslanci z tzv. Lepšej Trnavy ho v tom podporujú alebo zbabelo mlčia, vrátane žien poslankýň MZ a primátora, ktorý ho v tom naopak podporuje.

  Neprajeme si, aby takáto “persóna” zastupovala naše mesto a aby zvážil aj odchod z funkcie poslanca mestského zastupiteľstva mesta Trnavy navždy.

  Poslanec Mgr. Martin Uhlík a ďalší poslanci na uvedenej schôdzi a dlhodobo vo verejnom priestore a sociálnych sieťach porušili a porušujú :

  – Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava
  https://www.trnava.sk/userfiles/file/Etick%C3%BD%20k%C3%B3dex%20final.pdf

  – Ústavu Slovenskej republiky
  Druhý diel – Základné ľudské práva.

  Čl.19 odst. 1
  – Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

  Tretí oddiel – Politické práva
  Čl. 26 odst. 1 – Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
  odst. 3 – Cenzúra sa zakazuje.
  Čl. 27 odst. 1 – Petičné právo sa zaručuje.

  Občania Prednádražia
  Občania Trnavy
  Ľudia dobrej vôle

  • 1.1
   karol says:

   Už je načase, aby s týmto chrapúnstvom na verejnosti a hlavne na fejsbúku niekto urobil poriadok.

   • 1.1.1
    NERO says:

    Kárči kúp si aktuálne číslo časopisu Urob si sám nalistuj stranu 11 odsek Trnava a urob si ten poriadok sám podľa seba. Teda ak ti to žena niekedy dovolí? Takto mi píšu Tí čo sú pod papučou a slopú v Pyžame.

 2. 2
  halóóó says:

  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  § 26 Poslanec skladá sľub, ktorý znie:
  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”

  Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava :

  Čl. 2 Prvenstvo práva a verejného záujmu
  1. Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.
  2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
  3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta Trnava

  Čl. 3 Etické princípy
  9. Primátor a poslanci samosprávy mesta sa pri výkone svojich funkcií zdržiavajú osobných urážok, invektív, zosmiešňovania, ohovárania iných volených predstaviteľov príp. obyvateľov mesta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  10. Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným obyvateľom mesta a v širšom poňatí aj obyvateľom štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mesta a verejného blaha

  3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov, či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

  Čl. 15 Spoločné ustanovenia
  1. Primátor a poslanci zachovávajú, ctia a poznajú právne predpisy.
  2. Primátor a poslanci si vážia mandát zverený im na základe slobodných volieb obyvateľmi mesta. Dbajú na riadny chod celej samosprávy. Realisticky hodnotia možnosti výkonných orgánov samosprávy.
  3. Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení.

  Halóóó – Komisia na riešenie mandátov a sťažností máte robotu

  • 2.1
   hokejista says:

   V Trnave to Nero organizuje tak, že poslancom doručí materiáli k nejednoznačným materiálom 24 hodín pred zasadaním, čo je najkratšia dovolená doba a potom rozpravu diriguje ako problematiky znalý a kto už len chce zostať ovečka. Čl. 15 Spoločné ustanovenia bod 3.

  • 2.2
   etika says:

   Ide o hrubé porušenie Etického kódexu a Ústavy SR. To je jasné.
   Bolo tam 100 svedkov.
   Uvidíme čo s tým preceda a 24ka spravia.

   Zoznam poslancov LT za VMČ 2 : väčšina tam bola, Šujan utiekol :( ako vždy
   RNDr. Gabriela Cabanová,
   Ing. Andrej Farkaš,
   Mgr. Tibor Pekarčík,
   Ing. Peter Šujan,
   Mgr. Martin Uhlík,

   Neposlanci

   Ing. Branislav Augustín
   Štefan Berhedi
   Mgr. Miloš Brezina
   Peter Hanák
   Ing. Adam Mihočka
   Mgr. Juraj Svrček

  • 2.3
   Petržlen says:

   Znalosť vecí a problematiky je to, čo je na nich najviac pútavé.
   Vzťah kozy k petržlenu by im v tomto nemal byť merítkom.

 3. 3
  krivda says:

  Ten kto nezabráni krivde (porušeniu zákona) je tak isto zodpovedný ako ten čo ju spáchal v plnej miere.
  Sú moc zbabelí a totálne neschopní aby to riešili.

 4. 4
  Komunikacia says:

  Pán poslanec študuje na Fakulte masmediálnej komunikácie v doktorandskom stupni odbor KOMUNIKÁCIA a nevie komunikovať ani slušne ???
  Čo na to jeho pedagogička a kolegyňa z Lepšej Trnavy a poslankyňa MZ Katarína Ďurková z katedry marketingovej komunikácie na ktorej pán poslanec pôsobí ?
  Hm
  https://fmk.sk/katedra-marketingovej-komunikacie/

  • 4.1
   dochtor says:

   To nevymyslíš. Najväčší hulvát bude dochtor komunikácie :):):)
   Máme tam aj ďašie “pedagogičky” okrem Ďurkovej sú učiteľky aj Cabanova a Nemčovská, Hric je riaditeľ škôlky.
   Títo všetci môžu študentom a deťom aj svojím dávať za vzor tohoto dochtora.
   Keďže nikdy proti tomu verejne neprotestovali súhlasia s termínmi ako nasraté mamičky, došťaté ženy a všetkými vulgarizmami a urážkami atd
   To ste akože za dámy a inžinírov a magistrov ???
   Opýtame sa a budeme informovať rechtorov, že čo to vlastne produkujú.

   • 4.1.1
    Tlč says:

    Niektorí marketingoví komunikátori sa svojimi komunikačnými schopnosťami dopracujú až k najvyššej úrovni lokálnej komunikácie. Tieto schopnosti sú potvrdené titulum so skratkou “Tlč.”, ktorá sa píše za priezviskom. Po slovensky to znamená Tlčhuba. Vraj aj do občianskych preukazov si ju bude možné zapísať.

   • 4.1.2
    bíreš says:

    Tie srandovné vymyslené univerzity produkujú presne takéto kreatúry po celom Slovensku. Majú kopu titulov pred menom aj za menom, ale prázdne hlavy. Slovo kultúra, empatia a tolerancia im nič nehovorí.
    Človek by si myslel že sú možno zo slušných rodín, ale žiaľ úroveň bírešov nikdy neprekročili.
    Tak ako píše dochtor ich zbabelosť a lokajstvo sa prejavuje denne. Silní sú len v tlupe schovaní za falošnými profilmi. Toto sú ich vzory a hrdinovia.
    Stavme sa že z 24ky vrátane primáša to nikto verejne neodsúdi a nevyzve ho na odchod. Nejde totiž o ojedinelý prípad ale roky trvalý stav.
    Odkedy im vymysleli fejsbúk ich úplne debilizovali.
    Pre slušnú spoločnosť sú nepoužiteľní.

  • 4.2
   spávna rada says:

   Zaujíma ma ako na to bude reagovať Správna rada UCM.
   Sedí tam aj istý občan JUDr Bročka LLM, ktorý sa taktiež dlhodobo vyjadruje a komunikuje podobne ako Uhlík namiesto argumentácie iba zúfale nechutné osobné útoky na FB alebo MZ.
   Porušenia Etického kódexu poslanca a Ústavy SR platia aj na neho.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.