reklama

Ing. Martin Červenka – kandidát na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania Trnavského samosprávneho kraja,

župa za 20 rokov existencie nedokázala presvedčiť ľudí, že je na niečo potrebná a užitočná. Jej viditeľnosť je veľmi nízka a málokto vie, aké sú jej kompetencie. Do súťaže o posť Predsedu Trnavského samosprávneho kraja ma posiela VIAC ako 100 starostov a primátorov TTSK a to preto, že potrebujeme veľa vecí zmeniť.

Vieme ako na to, vieme, čo región potrebuje. Vieme to preto, lebo my – starostovia a primátori zastupujeme ľudí a sú to katastre našich obcí a miest, kde všetko prebieha – aj aktivity župy.

Potrebujeme zásadnú zmenu. Túto sľúbil aj aktuálny župan, avšak svoj sľub nezrealizoval. Nezrealizoval takmer nič zo zásadných predvolebných sľubov – ani nový most do Hlohovca, ani obchvat Senice či iné obchvaty, ani cyklotrasy, ani nový koncept žúp, vypredáva župný majetok hlboko pod cenu aj na úrovni 10%, či 20% hodnoty znaleckého posudku a mnohé iné veci, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom.

Som človek zdola, ktorý rozumie, čo je princíp úspešnej samosprávy. Chcem dokázať ľuďom, že dôverovať sa opäť oplatí.


Ing. Martin Červenka – kandidát na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavská župa pracuje s ročným bežným rozpočtom na úrovni viac ako 150 miliónov EUR. Iste to nie je dosť na všetko, čo je potrebné urobiť ale nie je to ani málo. Chceme sa pokúsiť o to, aby ľudia jasne videli a ich zástupcovia vedeli jasne deklarovať, že použitie týchto prostriedkov robíme prehľadne a efektívne a najmä na skutočne potrebné veci.

Ideme objektivizovať potreby a minimalizovať subjektívne záujmy pri nakladaní a rozhodovaní o týchto zdrojoch.

Nezapojím sa do volebnej hry, v ktorej by som sľuboval mosty, cesty, cyklotrasy, obchvaty ani iné projekty bez toho, aby som vedel, že tieto sú a môžu byť naozaj rozpočtovo kryté.

Nebudem sa zapájať do súťaže kreslením obrázkov a vizualizácií nových štadiónov, nových ihrísk, nových animačných aktivít a podobne, pokiaľ nemám presné informácie o hospodárení a stave župy.

Najprv treba naplniť sľuby predtým dané a až potom sľubovať nové. Inak je to len ďalšie klamstvo. Ja viem sľúbiť, že ciele a priority podľa možností rozpočtu predstavím krátko po tom, ak dostanem Vašu dôveru a budem zvolený za Predsedu TTSK.

Ako a čo chceme robiť a zásadne meniť je v mojom programe VIAC. Nejdeme do súťaže so žiadnymi „krvavými očami“ ako to bolo v posledných voľbách. Na všetky dobré projekty nadviažeme a budeme v nich pokračovať. Máme veľa svojich nových projektov, ktoré radšej zrealizujeme ako sľúbime.

Martin Červenka, kandidát č. 4 na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja
– princípy môjho volebného programu VIAC a najväčšie priority v štvoriciach odrážok

4 hodnotové piliere programu VIAC

1. Funkčná komunikácia (vo vzťahu k partnerom, župným organizáciám aj v rámci úradu TTSK)

2. Manažérsky model riadenia (zber dát, spracovanie, vyhodnocovanie, objektívny výber)

3. Partnerstvo a sieťovanie (spolu urobíme VIAC – miestna samospráva, verejná správa, podnikatelia aj III. sektor) – extra programy na podporu podnikateľských zámerov z účasťou župy a zapojenie do programov župy

4. Politika ako služba občanovi (nie panské maniere a marketing)

4 princípy orientácie programu VIAC

1. Poukázanie na to, čo je potrebné zmeniť a opraviť, prípadne zrušiť

2. Postoj k najvýznamnejším spoločenským témam a vzťah k VÚC

3. Hlavné témy volebného programu VIAC – „riešenia systémové“

4. Dôraz na konkrétne témy, ktoré považujeme za dôležité uviesť ako príklady – „riešenia konkrétne“

4 postoje zohľadňujúce nastavenie špecifík územia

1. K územiu musíme pristupovať špecificky – Záhorie – okresy Skalica a Senica, Centrálna časť – okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, JUH – okresy Galanta a Dunajská Streda

2. K mestám musíme pristupovať inak ako k vidieku (okresné mestá) a zároveň dbať na vyváženosť miest a vidieka

3. Vybrané témy sú prierezovo dôležité – cesty, mosty, cyklotrasy, záchytné parkoviská, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, atď.

4. Konkrétne špecifiká toho ktorého okresu zohľadníme po dohode s partnermi v území

4 Najväčšie priority – všeobecné:

1. Funkčný župný úrad schopný efektívne pracovať a komunikovať s partnermi

2. Rozviazať ruky organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti a posilniť partnerský princíp

3. Objektivizácia postupov v určovaní priorít, v rozdeľovaní zdrojov a v prideľovaní dotácií

4. Menej marketingu, viac poctivých riešení

4 Najväčšie priority – tematické:

1. Prioritne riešiť potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti – domovov sociálnych služieb, stredných škôl, kultúrnych zariadení, správy a údržby ciest a ďalších

2. Investície do zariadení na zníženie energetickej náročnosti a z toho plynúce úspory a pokračovanie v modernizácii župných zariadení

3. Župa sa musí stať tvorcom a koordinátorom regionálnych a nadregionálnych politík – rozvíjanie potrebných tém z vlastnej iniciatívy župy – voda, poľnohospodárstvo, ekológia a iné

4. Vyťažiť maximum z euro fondového a externého financovania a nepredávať majetok župy

4 Najväčšie priority – konkrétne:

1. Vytvoriť novú štruktúru riadenia kraja s posilnením princípu územnej participácie – 7 okresov a dostupnosť župy priamo v nich

2. Elektronizácia a digitalizácia ako nástroj zberu a dostupnosti dát

3. Kvalitní ľudia schopní pracovať rýchlo, efektívne a ľudsky v prospech rozvoja kraja a ako podpora partnerov

4. Inovácie a chytré riešenia – smart región (reálne nie teoreticky)

4x Výber z projektov, ktoré beriem ako osobnú výzvu:

1. Silná podpora vzdelávania, vrátane podpory nadštandardných aktivít ako napríklad: znovuzriadenie škôl v prírode, vytvorenie a podpora centier odborného vzdelávania, podpora celoživotného vzdelávania, motivačné systémy a ďalšie

2. Zatraktívnenie verejnej dopravy a nemotorovej dopravy, frekvencia a kvalita vrátane: budovania záchytných parkovísk, zvýšenie komfortu dopravy, zavedenie prvkov integrovanej dopravy a cyklotrás – najmä chrbticové systém a prepojenia mesto – vidiek

3. Zvýšenie úrovne sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti systémovými opatreniami – dobudovanie kapacít, podpora terénnej sociálnej služby a pokračovanie v podpore ambulantnej zdravotnej starostlivosti

4. Podpora reálneho turizmu a cestovného ruchu, vrátane moderných informačných systémov, sieťovania aktérov, podpora aktivít v oblasti kúpeľníctva a gastro služieb a podporu regionálnych producentov – regionálne výrobky do siete župných zariadení

4 Výzvy, ktoré mám pred sebou a sú závislé na kooperácii vlády a SK-8:

1. Zmena kompetenčného modelu žúp, vrátane finančného krytia

2. Kritické strategické investície – mosty, cesty, obchvaty

3. Zrýchlenie čerpania EÚ fondov – štrukturálnych, Plán obnovy …

4. Prenos požiadaviek územia zdola hore pomocou župy

Vážení občania Trnavského samosprávneho kraja!

Som človek praxe. Opravy ciest, mostov, zatepľovanie a rekonštrukcie považujem za bežnú prácu a nie za niečo výnimočné. Všetky tieto veci budeme poctivo robiť a nepotrebujem okolo toho robiť reklamu a marketing na vlastnú osobu.

Nikdy som nestrihal žiadnu pásku, hoci príležitostí bolo veľa a pásky nebudem strihať ani na funkcii župana. Táto milá povinnosť patrí tým, ktorí konkrétne dielo reálne budovali a nie politikom.

Chcem Vás uistiť, že nie je potrebné vytvárať a udržiavať atmosféru strachu a paniky – ani z vojny, ani z energetickej či inej krízy. Som pripravený čeliť problémom a prinášať riešenia a spolu s kolegami a odborníkmi vytvoríme priestor na to, aby všetci naši partneri mali v nás spoľahlivú oporu.

Som pripravený pomáhať, ak to bude treba. Som pripravený diskutovať a hľadať ale aj ponúkať riešenia. Množstvo systémových zmien a riešení je v mojom programe VIAC.

Teším sa tvrdú prácu, ktorej výsledky musia byť to, čo bude pre mňa odmenou a verím, že pre Vás riešeniami, ktoré zlepšia kvalitu Vášho života v našom peknom regióne.
Do tohto súboja ma posiela VIAC ako 100 starostov, ktorí sa neboja verejne prihlásiť k potrebnej zmene. Atmosféra strachu v spoločnosti je však veľká. Môžete pomôcť túto situáciu zmeniť.

Príďte voliť a rozhodnite správne.

(PR článok)

Objednávateľ: Martin Červenka, Ratkovce
Dodávateľ: Patrik Pokorný-Trnava Media

Ulož ako PDF
Napísal 20. októbra 2022 9:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.