reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Rozhovor so županom Jozefom Viskupičom: Ponúkame Trnavský kraj pre všetkých

Hovoríme s Jozefom Viskupičom, trnavským županom a kandidátom na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Na začiatok, ako vnímate napätie v spoločnosti?

– Veľmi citlivo. V neďalekej Veľkej Mači došlo k vražde novinára a jeho snúbenice. V Trnave sme sa postavili voči moderným formám fašizmu a antisemitizmu na predvolebnom mítingu Kotlebovcov, no pokračovanie v používaní nenávistného slovníka malo za následok aj tragédiu na Zámockej v Bratislave. Považujeme to za útok na podstatu našej slobodnej a demokratickej spoločnosti, ako aj za ohrozenie fungovania právneho štátu. Spolu so širokou koalíciou demokratických a antifašistických strán a hnutí ponúkame slušnú a protikorupčnú alternatívu. Dohodli sme sa, vieme spolupracovať, a sme pripravení ďalej tvoriť Trnavský kraj pre všetkých. Za dôležité považujeme pokračovať v podpore občianskeho vzdelávania, participácie verejnosti a rozvoji tretieho sektora.


Trnavský župan Jozef Viskupič (46)

Ako hodnotíte uplynulých päť rokov vo funkcii trnavského župana?

– Bolo to náročné, ale myslím si, že úspešné obdobie. Boli sme odhodlaní zmeniť náš kraj, čo sa nám viditeľne podarilo vo všetkých oblastiach a regiónoch. Preberali sme najzadlženejšiu župu. Dlh sme výrazne znížili, konkrétne zo 47 % na 33 %. A to napriek sledu pandemickej a energetickej krízy. Dokázali sme pritom zachovať vysoké tempo investícií.

Ktoré projekty považujete za úspešné?

– V Trnave máme prirodzene veľa projektov, lebo tu máme veľa organizácií. Mojou srdcovkou je Divadlo Jána Palárika, ktoré sme zmodernizovali zvonka aj zvnútra. Obnovili sme fasádu spredu aj zboku a historickej Zrkadlovej sále sme vrátili pôvodný výraz. Divadlo prešlo zmenami k lepšiemu aj po programovej stránke, ponúka nové inscenácie, a to aj pre deti a mládež.


Zrekonštruovaná Zrkadlová sála v Divadle Jána Palárika

Na konci pešej zóny, v Knižnici Juraja Fándlyho, sme postavili letnú čitáreň so zelenou strechou. V nej revitalizujeme aj záhradu, ktorá bude prepojená lávkou cez Trnávku s Ružovým parkom.

Minulosťou sa stala „panelka“ na Koniarekovej a spolupracujeme aj na novom, mimoúrovňovom riešení križovatky Zavarskej s obchvatom Trnavy. Ďalšie cesty sme opravili pri Suchej nad Parnou, Naháči, Dechticiach, Brestovanoch či Jaslovských Bohuniciach.


Krajská cesta na Koniarekovej ulici v Trnave po rekonštrukcii

Vyriešili sme tiež vyše tridsaťročný problém s cestou do miestnej časti Majdánske v Horných Orešanoch. Zaradili sme ju do cestnej siete, majetkovo-právne vysporiadavame pozemky pod ňou a pripravujeme sa na rekonštrukciu.

Investovali sme aj do modernizácie našich stredných škôl. Napríklad na Strednej zdravotníckej škole sme zmodernizovali internát aj parkovisko. Zmodernizovali sme aj dielne a odborné učebne na SOŠ elektrotechnickej, dopravnej či automobilovej.
Špeciálne som hrdý na to, že župa sa opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na Študentskej otvárame prvé vlastné zdravotnícke stredisko s ambulanciami lekárov v nedostatkových špecializáciách. Ponúkneme aj infúzny stacionár a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Spolupracujete na niektorých zámeroch aj s mestom?

– Prirodzene. Podobne ako mesto rekonštruuje športoviská pri základných školách, my to robíme pri stredných školách, napríklad na gymnáziu J. Herdu. Spoločný projekt máme s mestom pripravený na modernizáciu športoviska pri Gymnáziu J. Hollého a perspektívne aj pri SPŠ na Komenského.
Aktuálne spolupracujeme aj pri osadení cyklostojanov pri stredných školách. Napájame sa aj na mestské cyklotrasy a predlžujeme ich do okolitých obcí. Príkladom je pokračovanie úseku okolo južnej priemyselnej zóny do Hrnčiaroviec nad Parnou a Zelenča.
Z väčších projektov ide o rekonštrukciu Prachárne alebo vytvorenie parku pri synagóge na Halenárskej.
Veľmi ma teší, že sme sa dohodli a pamiatkovo chránený meštiansky dom na Hlavnej 17, ktorý je v majetku mesta, dostane novú tvár aj využitie. V rámci osemmiliónového eurofondového projektu ho župa zrekonštruuje a vytvorí v ňom kreatívne centrum.

Ako župa reaguje na demografický vývoj?

– V rozvoji dlhodobej a paliatívnej starostlivosti spolupracujeme s fakultnou nemocnicou. V ďalšej fáze pripravujeme rozšírenie zdravotníckeho centra na Študentskej o psychologickú a psychiatrickú ambulanciu.


Pohľad do zmodernizovaných priestorov nového zdravotníckeho strediska v bývalom internáte na Študentskej ulici v Trnave

Nové zariadenie sociálnych služieb vytvoríme na Dobrej Vode v našich priestoroch po bývalej škole v prírode. Bude slúžiť pre ľudí s poruchou autistického spektra. Máme ďalšie plány v tejto oblasti priamo v meste Trnava, v areáli po bývalom školskom hospodárstve na Zavarskej.
Na dlhodobý problém s nedostatkom kapacít sociálnych služieb sme zareagovali tak, že sme zaviedli bezplatnú službu domáceho tiesňového volania.

Témou sa v ostatných rokoch v Trnavskom kraji stala aj téma rozvoja cestovného ruchu.

– Založili sme krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá citeľne chýbala. Jej členom je aj oblastná organizácia Región Trnava. Spoločne rozvíjame potenciál mestského aj prírodného turizmu.
V tejto súvislosti máme veľký eurofondový zámer na zveľadenie jaskyne Driny, ktorého súčasťou je prerazenie nového vchodu, vytvorenie náučného chodníka, ako aj výstavba moderného návštevníckeho centra a zázemia pre sprievodcov. Medzičasom sme z vlastných zdrojov zafinancovali opravu prístupovej cesty.
Druhým takýmto projektom bude rekonštrukcia cesty ku kláštoru Katarínka, ktorý je tiež vyhľadávaným turistickým cieľom.

Čo sa vám, naopak, nepodarilo?

– Téma cyklodopravy rezonuje, je silná najmä v Trnave. Čakal som, že budeme postupovať vo výstavbe cyklotrás rýchlejšie. Projektovanie, územné plány a vysporiadanie pozemkov či hľadanie vhodného trasovania v spolupráci s obcami trvá veľmi dlho. Povzbudivé však je, že sa prvé kilometre rozbehli a celkovo môžeme hovoriť o 35 kilometroch nových cyklotrás po celom kraji.
Konkrétne postavíme napríklad úsek medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou. Projektujeme úsek medzi Klčovanmi, Bolerázom a Smolenicami. Dotáciou pre združenie obcí sme podporili výstavbu trasy medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami, ktorá sa tiež nachádza na spojení Trnavy a Malých Karpát.
Pripravujeme tiež spojenie Trnavy, Hrnčiaroviec nad Parnou a Zelenčom bezpečnou cyklotrasou.
O financovanie výstavby úseku medzi automobilkou a obcou Zavar vrátane lávky cez diaľnicu D1 sme požiadali v rámci prvej výzvy z Plánu obnovy.

Čo ponúkate obyvateľom Trnavy v ďalšom období?

– Máme pripravený projekt špičkovej športovej akadémie, v rámci ktorého postavíme hokejovú halu na Prednádraží.
Zveľadíme vonkajšie priestory Západoslovenského múzea, pričom v jeho záhradách vytvoríme moderné zázemie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Perspektívne môžu byť prepojené s mestským amfiteátrom.
Na modernizáciu cesty od hranice s Bratislavským krajom po Dolné Orešany nadviažeme rekonštrukciou mosta v Horných Orešanoch a rekonštrukciou cesty cez Smolenice, Trstín, Dechtice až po Vrbové. A to sú len niektoré z plánov.


Vizualizácia hokejovej akadémie v Trnave na Prednádraží

Jozef Viskupič kandiduje na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja za širokú koalíciu demokratických a antifašistických strán a hnutí.

Sú nimi OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska demokracia; ŠANCA; ODS –Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum. Navyše má podporu aj Progresívneho Slovenska.

Spolu s Jozefom Viskupičom kandiduje skúsený, regionálne aj profesijne vyvážený tím 40 kandidátok a kandidátov na poslankyne a poslancov Zastupiteľstva TTSK, ktorých zoznam je zverejnený na https://trnavskyzupan.sk/zupny-team.


J. Viskupič na spoločnej fotografii s podporovateľmi počas ohlásenia kandidatúry v záhradách Západoslovenského múzea


Trnavský župan na otvorení krajskej konferencie o rozvoji občianskej spoločnosti

(PR článok)

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Zámocká 6873/14
811 01 Bratislava
IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r.o.
Kladnianska 20
821 05 Bratislava IČO: 35709227

Dodávateľ: Patrik Pokorný-Trnava Media

Ulož ako PDF
Napísal 23. októbra 2022 8:09. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.