reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 400-tisíc eur. Financie pôjdu aj na novú vyhliadkovú vežu, obnovu mlynského dvora či historického rušňa

Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil výzvu a zverejnil zoznam projektov, ktoré získajú finančnú dotáciu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Medzi 31 projektov župa dokopy prerozdelí 400-tisíc eur. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k rozvoju kraja a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam.

Na území okresu Trnava podporí TTSK osem zaujímavých zámerov. „Aj v roku 2024 sme sa rozhodli podporiť atraktívne projekty, ktoré si vyžadujú vyššie finančné krytie a prispejú k rozvoju regiónu, zlepšeniu podnikateľských zručností, udržaniu zamestnanosti či rozvoju infraštruktúry. Do výzvy sa prihlásilo dokopy až 133 projektov, z ktorých komisia vybrala 31 najvýnimočnejších,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Podporu z fondu získajú v Trnave a blízkom okolí projekty Vyhliadková veža troch chotárov v Boleráze, Záhrada múdrosti – Revitalizácia exteriéru komunitného vzdelávacieho centra na Kalinčiakovej 47 v Trnave, Revitalizácia historického mlynského dvora a jeho okolia v Dolnej Krupej, Odstránenie havarijného stavu lavičiek v areáli Obecného športového klubu v Križovanoch nad Dudváhom, Komunitné organizovanie Trnavského rínku a festivalu nájomného bývania Depozit v Trnavskom kraji, Oprava expozície Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia – pamätníka železničnej dopravy v Trnave, Generálna rekonštrukcia kráľovského nástroja v Trnave na Tulipáne a Týždeň ENVIRO EDUKÁCIE v Mikroregióne 11 PLUS.

Podrobný popis projektov nájdete na konci článku.


Úrad TTSK

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Zoznam všetkých projektov župa zverejnila na svojej webovej stránke esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2024.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja.

Cieľom podpory z Fondu na rozvoj Trnavského kraja je prispieť k zvýšeniu kvality verejnoprospešných a inovatívnych iniciatív, ktoré sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry.

Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška grantu bola stanovená na 7-tisíc eur.

Podporené projekty na území okresu Trnava:

Vyhliadková veža troch chotárov (Obec Boleráz) – 15 000 eur

Rozhľadňa troch chotárov je projekt ktorý spája tri obce pri Malých Karpatoch pri Trnave a ponúkne zaujímavý turistický bod obyvateľom obcí Boleráz Horné Orešany a Dolné Orešany ale aj turistom a cykloturistom. Drevená turistická rozhľadňa sa bude nachádzať priamo na žltej cyklotrase spájajúcej Dolné Orešany a Boleráz s odbočkou rovnako žltou cyklotrasou smerom na Horné Orešany čím vznikne prepojenie priamo s Malými Karpatmi. Existujúcou asfaltkou bude spojená s plánovanou cyklotrasou Trnava – Smolenice.

Revitalizácia historického mlynského dvora a jeho okolia (Obec Dolná Krupá) – 15 000 eur

Projekt v Dolnej Krupej je zameraný na premenu historického okolia mlyna s prepojením na jedinečnú športovo oddychovú zónu s cieľom posilniť atraktivitu a turizmus v obci. Prioritou je vytvoriť relaxačný priestor s malým retenčným jazerom. Tento areál chceme prepojiť s už existujúcim Obecným múzeom a vytvoriť prechod do neďalekého parku pri kaštieli. Projekt kombinuje sociálne a estetické hľadiská prispieva k zvýšeniu životnej kvality obyvateľov a návštevníkov nielen z Trnavského kraja ale aj z širšieho okolia.

Oprava expozície Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia – pamätníka železničnej dopravy (Klub priateľov železníc Trnavy a okolia) – 15 000 eur

Ide sa o obnovu náteru historického rušňa Orenstein&Koppel 2911/1908. Je to parný rušeň vyrobený v roku 1908. Mnohí si ho pamätajú z prevádzky po dnes už neexistujúcej trati na Hospodárskej ulici pri obsluhe cukrovaru. Rušeň bol v prevádzke v Trnavskom cukrovare do roku 1972. V súčasnosti je vo vlastníctve občianskeho združenia „Klub priateľov železníc Trnavy a okolia“.
Samotná expozícia sa nachádza vedľa 4. nástupišťa v železničnej stanici Trnava a pozostáva okrem rušňa ešte z dvoch historických vozňov. V jednom z nich je umiestnená výstava historických artefaktov súvisiacich so železnicou ktorá je počas viacerých akcií v roku sprístupnená verejnosti. Súčasťou expozície je aj 6 informačných tabúľ na ktorých sa nachádzajú informácie o KPŽT prvej verejnej konskej železnici v Uhorsku a jednotlivých vystavených koľajových vozidlách.

Záhrada múdrosti – Revitalizácia exteriéru komunitného vzdelávacieho centra (OZ Lifestarter) – 7000 eur

Cieľom je zrevitalizovať zanedbaný dvor v blízkosti komunitného vzdelávacieho centra a vytvoriť tu Záhradu múdrosti – miesto ktoré bude chrániť biodiverzitu prostredníctvom udržania rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov v mestskom prostredí a zároveň poskytne zaujímavý priestor pre realizáciu rôznych environmentálnych edukačných podujatí. V rámci projektu upravíme terén vytvoríme trávnatú zelenú plochu zasadíme nové rastliny a vytvoríme prvky podporujúce život hmyzu a vtáctva v tejto lokalite.

Generálna rekonštrukcia kráľovského nástroja v Trnave na Tulipáne (Hudobný spolok Gejzu Kučerku) – 7000 eur

Generálna oprava hracieho stola píšťalového organa Rieger-Kloss v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho Trnava – Tulipánpri príležitosti 65. výročia posviacky organa (1.5.1959).

Odstránenie havarijného stavu lavičiek v areáli Obecného športového klubu v Križovanoch nad Dudváhom (Obec Križovany nad Dudváhom) – 7000 eur

Výmena lavičiek na ihrisku v areáli Obecného športového klubu Križovany nad Dudváhom. Prioritne je potrebné riešiť výmenu starých drevených lavičiek vrátane skorodovaných kotviacich konštrukcií na ktorých je súčasné sedenie pripevnené. Lavičky ktoré sa dnes na ihrisku nachádzajú potrebujú vymeniť najmä z dôvodu bezpečnosti. Ich údržba je nemožná z dôvodu technického stavu. Obnova zabráni úrazom detí a návštevníkov areálu.

Komunitné organizovanie Trnavského rínku a festivalu nájomného bývania Depozit v Trnavskom kraji (Bronco, n.o.) – 7000 eur

Dobrovoľníctvo je aktivita ktorá obohacuje jednotlivca ale aj komunitu a je základom občianskej spoločnosti. Kubik je komunitné centrum ktoré vytvára priestor na dobrovoľníctvo ale aj občiansky aktivizmus podporu lokálneho podnikania rozvíja umeleckú tvorbu a kultúru dáva priestor na realizáciu rôznym neziskovým organizáciám subkultúram a minoritám buduje environmentálne povedomie obyvateľov a zastrešuje princípy občianskej spoločnosti v našom kraji už 12 rokov.
Najdôležitejším prvkom tejto organizácie je komunita ľudí ktorí sa svojou prácou a dobrovoľníckymi aktivitami podieľajú na rozvoji Trnavského kraja práve v menovaných oblastiach či už formou vzdelávania organizovania podujatí a pod. Ide o aktivity na ktorých sa podieľajú rôzne vekové skupiny no predovšetkým mladí ľudia. Hlavným motívom ktorý prepája ľudí v Kubiku je aktivizmus a chuť meniť svoje okolie prostredníctvom organizovania rôznych podujatí v rámci kraja.
Hlavným cieľom nášho projektu je preto prepojiť tieto komunitné dobrovoľnícke aktivity so širokou verejnosťou a tak zvýšiť povedomie obyvateľov Trnavského kraja o témach 21. storočia lokálnych značkách a tvorcoch a súčasnej kultúre tohto regiónu. Okrem toho chceme podnietiť zmysel pre dobrovoľníctvo aj u ďalších ľudí. Tento zámer by sme radi naplnili organizovaním dvoch podujatí Trnavský rínek a Depozit – festival nájomného bývania.

Týždeň ENVIRO EDUKÁCIE v 11 PLUS (Mikroregión 11 PLUS) – 7000 eur

Mikroregión 11 PLUS realizuje verejnoprospešné aktivity na území TTSK s dôrazom na zapojenie širokej verejnosti. Spolupracuje najmä so zástupcami miestnej samosprávy miestnych organizácií ale aj podnikateľských subjektov a škôl. V roku 2023 úspešne implementoval projekt „Areál pre spracovanie BRKO“ zameraný na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v území pôsobnosti MR 11 PLUS pričom na tento účel využil okrem iného aj prostriedky EÚ fondov z OP KŽP vo výške cca 35 mil. EUR a vlastné zdroje. Vybudovaním nového areálu s modernou technológiou a technikou na spracovanie sa vytvorili podmienky a zhodnocovanie zeleného a kuchynského odpadu v území čím chceme výrazne prispieť k podpore rozvoja obehového hospodárstva zlepšeniu kvality životného prostredia a hlavne vytváraniu podmienok pre dlhodobú udržateľnosť aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality života úspore zdrojov znižovaniu produkcie nevyužiteľných odpadov a účelnému zhodnocovaniu dostupných surovín. Pre zvýšenie efektívnosti a dlhodobej funkčnosti projektu považujeme za dôležité pokračovať sprievodnými edukačnými aktivitami ktoré podporia zvyšovanie záujmu o účinné separovanie odpadu na úrovni domácností a organizácií v území. Projekt je preto zameraný práve na zvýšenie pozornosti a záujmu o triedenie špecifického typu odpadu – biologicky rozložiteľného formou – medzi širokou verejnosťou a zvlášť deťmi a mládežou – formou interaktívnych vzdelávacích aktivít pod značkou „Týždeň ENVIRO EDUKÁCIE v 11 PLUS“. Séria prednášok súťaží vedomostných kvízov a iných aktivít vrátane ukážok spracovania zeleného odpadu modernou formou je to pravé ako ukázať že cirkulárna ekonomika nie je teória ale praktická vec. Oslovíme občanov obcí MR 11 PLUS aj škôl v MR 11 PLUS ale aj v širšom regióne aby si prišli v rámci určeného týždňa overiť svoje vedomosti dozvedieť sa niečo nové o moderných technológiách naučili sa správne separovať a nakoniec na vlastné oči sa presvedčiť ako vzniká kompost.

Ulož ako PDF
Napísal 8. júla 2024 10:29. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.