reklama

Vianoce v Trnave 2010 – kompletný program

Prinášame kompletný program počas Vianočných trhov 2010 v centre Trnavy.

PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

2. – 19. decembra každý štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu od 14.00 do 18.00 h vo vykurovanom stane na nádvorí radnice. Deti budú môcť s pomocou animátorov tvoriť vianočné pohľadnice, ozdoby na stromček alebo do okna, upiecť medovníky, vyrobiť drobný darček a zabaviť sa na malom divadelnom predstavení.

3. 12. o 17.00 h KOLEDY – Kalokagatia CVČ

4. 12. o 17.00 h ČERVENÁ ČIAPOČKA

10. 12. o 17.00 h MEDOVNÍKOVÁ CHALÚPKA

11. 12. o 17.00 h KÚZELNÍK

12. 12. o 17.00 h SESTRIČKY KOZIČKY

17. 12. o 17.00 h BÁBKOVÉ DIVADLO – Kalokagatia CVČ

18. 12. o 17.00 h PREDVIANOČNÉ ČERTOVINY

19. 12. o 17.00 h ZÁZRAČNÁ EMA

2. decembra (štvrtok) o 17.00 h v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika

DEJINY TRNAVY I

Uvedenie prvej časti nového vydania Dejín Trnavy

Účinkujú členovia divadelného súboru DISK

moderátor: Pavol Tomašovič

2. decembra (štvrtok) o 17.00 h v západnom krídle radnice

ZIMNÉ CESTY K UMENIU

vernisáž výstavy žiakov Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici spojená s vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského na Štefánikovej ulici

Výstava bude otvorená od 2. 12. 2010 do 10. 1. 2011 v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a od 15.00 do 18.00 h, v piatok 3. 12. a 10. 12. od 15.00 do 18.00 h, v nedeľu 5.12., 12.12. a 19.12. od 15.00 do 18.00 h

3. decembra (piatok) o 17.30 h v Dome kultúry na Trojičnom námestí

Divadlo Úsmev: MIKULÁŠSKY DARČEK DEŤOM

Detský hudobno-zábavný program, účinkujú: M. Labuda ml., A. Michalidesová, S. Michalidesová, V. Hanák, L. Tischler, R. Gregorička

Vstupné. 3 €. Predpredaj v TINSe na Trojičnom námestí alebo pred programom v DK

4. decembra (sobota) o 16.,17. a 18.00 h v mestskom amfiteátri

BETLEHEMSKÉ HRY

5. decembra (nedeľa) o 15.00 h v Kostole sv. Jakuba

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT PRE HOSPIC SVETLO

hudobná skupina Vox Aurumque

5. decembra o 16.30 na Hlavnej ulici pred radnicou

MIKULÁŠ V TRNAVE

17.00 na Trojičnom námestí – MIKULÁŠ, Jašenie pre deti

Vianočné piesne a koledy

6. decembra (pondelok) v mestskom amfiteátri

MIKULÁŠ

7. decembra od 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice

PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

17. ročník odborného pamiatkového seminára

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava

8. decembra (streda) o 17.00 h v západnom krídle radnice

ADVENTNÝ VEČER

literárno-hudobné rozjímanie

Účinkujú: Bohumil Chmelík, Pavol Tomašovič, Harfa: Jakub Rizman
Do 10. decembra v pracovných dňoch od 9.00 do 17.30 h

v zasadacej miestnosti Spolku sv. Vojtecha PREDAJNÁ VÝSTAVA BETLEHEMOV

10. decembra (piatok) na Trojičnom námestí

15.00 MŠ na Narcisovej ulici

15.30 Helen Doron

16.00 DFS Drienka

16.30 spev. zbor Tulipánci

17.15 Jakub Petraník

11. decembra (sobota) na Trojičnom námestí

15.00 REPETE NÁVRATY – Martin Jakubec a Dušan Grúň

17.00 DFS Trnavček
11. decembra od 9.00 do 18.00 na Hlavnej ulici pred radnicou

DOMÁCA ZABÍJAČKA

11. decembra (sobota) o 16., 17. a 18. h v mestskom amfiteátri

BETLEHEMSKÉ HRY

11. decembra LUCIINA DESIATKA

Kalokagatia – CVČ organizuje tradičnú turistickú vychádzku, tento rok na Katarínku. Príchod individuálny, stretnutie pri zrúcanine kláštora o 10.00 h

12. decembra (nedeľa) na Trojičnom námestí

15. Mládežnícky spevácky zbor, Kopánka

15.30 Detský spevácky zbor, Kopánka

16.00 spev. zbor Hviezdička

12. decembra (nedeľa) o 16., 17. a 18. h v mestskom amfiteátri

BETLEHEMSKÉ HRY

13. decembra (pondelok) o 17.00 h na Trojičnom námestí

VEČER NA LUCIU – vymetanie Trojičného námestia

DFS Trnavček

13. december

PLIESKANIE BIČOM

Hlavná ulica – pred radnicou

(ďalej aj 15. 12., 17. 12., 20. 12., 21. 12., 22. 12.)

16. decembra o 20.00 h v divadelnom štúdiu DISK

NÁDYCH

Autori: B. Uhlár a kol. DISK, réžia: Blaho Uhlár

Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Miroslav Mihálek, Tatiana Miháliková, Ján Novák, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová

O inscenácii: Inscenácia nadväzuje na nonverbálnu líniu v tvorbe súboru. Je to sled snových predstáv, využíva sa tanec, pohyb, výtvarný znak, hudba, hovorené slovo, ale i nezrozumiteľné zvuky. Na scéne sa zjavia batoľatá i mŕtvoly. Predstavenie je možno i životným bilancovaním v očakávaní konca. Možno v ňom vystopovať príbeh vzťahu staršieho muža s mladým dievčaťom, ktorého záver nenapĺňa očakávania optimistu. Všetko je podané s humorom a nadhľadom.

Projekt podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj Trnava, Mesto Trnava.

Predaj vstupeniek: TINS v mestskej veži

Cena vstupenky: 3,50 EUR

16. decembra (štvrtok) na Trojičnom námestí

14.30 MŠ na Vajanského ulici

15.00 ZŠ na Ulici M. Gorkého

15.15 MŠ na Ulici L. Beethovena

15.30 MŠ na Ulici K. Mahra

15.45 MŠ na Jiráskovej ulici

16.00 MŠ na Spartakovskej ulici

16.15 detská spevácka skupina Trnka

16.45 Súkromná MŠ Smile

17.00 dievčenská skupina GIRLS

18.00 spev. zbor BRADLAN

16. decembra o 13.30 h v Kalokagatii – CVČ

MAĽOVANÝ SEN VIANOC –vernisáž a vyhodnotenie výtvarných prác detí ZŠ a MŠ

16. – 17.decembra od 15.00 do 18.00 h na Trojičnom námestí

18. decembra od 9.00 do 12.00 h

PREDAJ VARENÉHO VÍNA

Výťažok z predaja bude venovaný na dobročinné účely

17. decembra (piatok) na Trojičnom námestí

14.30 ZŠ na Vančurovej ulici

15.00 ZŠ na Spartakovskej ulici

15.30 MŠ na Ružindolskej ulici

15.45 MŠ na Okružnej ulici

16.00 ZVESTUJEME VÁM RADOSŤ

FS Modrančanka

17.00 VRBOVSKÉ VŔBY

18. decembra (sobota) od 9.00 do 18.00 h na Hlavnej ulici pred radnicou

PEČENIE BÝKA A DOMÁCA ZABÍJAČKA

18. decembra (sobota) na Trojičnom námestí

15.00 vokálna skupina SKLO

15.45 spev. zbor TIRNAVIA

18. decembra (sobota) o 19.30 h v Kostole sv. Jakuba

VIANOČNÝ KONCERT – Pocta primátorovi

Mikuláš Schneider Trnavský – MISSA PASTORALIS ALMA NOX

pre sóla, orchester a miešaný zbor

Účinkujú:

Spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy CANTICA NOVA

Miešaný spevácky zbor CANTICA /Z/NOVA

Komorný orchester Comorra a Brigetio

Dirigent: PaedDr. Gabriel Kalapoš

18. decembra (sobota) o 16., 17. a 18. h v mestskom amfiteátri

BETLEHEMSKÉ HRY

18. decembra o 20.00 h v mestskom amfiteátri

CAFE DE NUIT, hosť večera: „prekvapenie“

19. decembra (nedeľa) na Trojičnom námestí

15.00 CHUDOBOVCI

16.00 spev. zbor DIAMANT

19. decembra (nedeľa) o 19.00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT

Účinkujú: Bratislavský detský zbor, zbormajster Róber Tišťan

Miešaný spevácky zbor Tirnavia

Trnavský komorný orchester, umelecká vedúca A. Ševečková

Dirigent: Andrej Rapant

20. decembra (pondelok) o 10.00 h v Mestskej športovej hale

VIANOČNÁ ŠPORTOVO-ZÁBAVNÁ ŠOU pre deti ZŠ

20. decembra (pondelok) na Trojičnom námestí

14.00 ZŠ na Ulici K. Mahra

14.30 ZŠ na Námestí SUT

15.00 MŠ na Čajkovského ulici

15.15 MŠ na Hodžovej ulici

15.45 Súkromná základná škola bilingválna, Limbova 3

16.00 PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE – zlosovanie a odovzdanie cien

16.20 KOLEDY A VIANOČNÉ PIESNE

ZUŠ M. Sch. Trnavského

17.15 ODOVZDANIE FINANČNÉHO VÝŤAŽKU Z PREDAJA VARENÉHO VÍNA

PRIJATIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA

17.00 CANTICA NOVA

20. – 21. decembra od 16.00 do 17.00 h na Trojičnom námestí

RADNIČNÝ ČAJ – pozýva primátor mesta

21. decembra o 17.00 h v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika

ČAS RADOSTI, VESELOSTI – Vianočný koncert

Účinkujú žiaci, absolventi a pedagógovia hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského

Vstupné dobrovoľné

21. decembra (utorok) na Trojičnom námestí

14.30 Forel International School

14.50 ZŠ na Atómovej ulici

15.10 MŠ na Murgašovej ulici

15.30 MŠ na Spartakovskej ulici

16.00 MŠ na Limbovej ulici

16.30 MŠ Meduška

17.00 KOLEDNÍCI IDÚ

22. decembra (streda) od 9.00 do 21.00 h na Hlavnej ulici pred radnicou

DOMÁCA ZABÍJAČKA

22. decembra (streda) na Trojičnom námestí

14.30 ZŠ na Ulici A. Kubinu

15.30 KELTSKÁ HARFA – Jakub Rizman

16.00 vokálna skupina FRAGILE

17.00 ŽIARISLAV A BYTOSTI

22. decembra o 19.00 h v Kostole sv. Jakuba

ZO SRDCA ÚPRIMNÉHO – koledy

Obývačkový orchester z Terchovej

22. decembra o 14.00 h v Katolíckej jednote Slovenska

ŠTEDRÁ VEČERA PRE OPUSTENÝCH A BEZDOMOVCOV

26. decembra (nedeľa) o 20.00 h v mestskom amfiteátri

ŠTEFANSKÁ OLDIES

31. decembra (piatok) v mestskom amfiteátri

SILVESTROVSKÁ NOC

1. januára (sobota) o 00.15 h na Trojičnom námestí

NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

1. januára o 15.30 h v Kostole sv. Jakuba

NOVOROČNÝ KONCERT

Program:

Henryk Mikolaj Górecki: Tri kusy v starom štýle – 2. časť

Henryk Mikolaj Górecki: Symfónia piesní žalostných pre soprán sólo a orchester, op. 36 – 2. časť

Jevgenij Iršai: Concerto mosso pre čembalo a orchester – PREMIÉRA

Pietro Mascagni: Intermezzo z opery Sedliacka česť

Wolfgang Amadeus Mozart: Árie a duet z opier Čarovná flauta, Figarova svadba, Don Giovanni

Christoph Wilibald Gluck: Árie z opery Orfeus a Eurydika

Hrá: Trnavský komorný orchester

Sólisti: Terézia Kružliaková, Daniel Čapkovič

Dirigent: Štefan Sedlický

ŠPORT

4. decembra o 13.00 h v Mestskej športovej hale

VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE, 29. ročník

5. decembra o 14.00 h v Mestskej športovej hale

MEMORIÁL VLASTIMILA OPÁLKA V HALOVOM FUTBALE, 14. ročník

7. decembra o 9.00 h v Mestskej športovej hale

MK Halový futsal stredných škôl – chlapci

12. decembra o 9.00 h v Mestskej športovej hale

VIANOČNÝ HALOVÝ FUTSAL – chlapci zo základných škôl

26. decembra o 11.00 h v Športovom areáli AŠK Slávia

ZIMNÝ BEH ZDRAVIA, 31. ročník

30. decembra o 10.00 h v Tréningovom areáli vrhačov AŠK Slávia

SILVESTROVSKÁ CENA V HODE ATLETICKÝM BREMENOM, 27. ročník

1. 1. 2011 o 13.00 h v Športovom areáli AŠK Slávia

TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH O POHÁR PRIMÁTORA MESTA, 24. ročník

Ulož ako PDF
Napísal 30. novembra 2010 13:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.