reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Posledné tohtoročné rokovanie poslancov bude o rozpočte aj dôležitých návrhoch VZN

Hlavným bodom šiestej riadnej schôdze trnavského mestského zastupiteľstva bude hlasovanie o rozpočte na rok 2012.
V programe sú aj návrhy na úpravy dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady či návrh na predĺženie otváracej doby prevádzok na území mesta.

Poslanci budú rozhodovať aj o novom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní v centrálnej mestskej zóne, dvoch etapách IBV Pekné pole či návrhu na rozpočet hudobného festivalu Dobrofest.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína v utorok 13. decembra o 10. hodine v konferenčnej sále trnavskej radnice.

Ilustračné foto

KOMPLETNÝ PROGRAM:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 262, č. 309, č. 327, č. 343, č. 361 a č. 373
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
2.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014
2.2 Odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta Trnavy nad 200 eur
3.1 Urbanistická štúdia „IBV Pekné pole IV, Trnava“ – schválenie
3.2 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole IV/B“ – schválenie
3.3 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole V – Trnava“ – schválenie
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – FESTIVAL DOBREJ HUDBY 2012
7.1 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra – Trnavského
8.1 Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2011
9.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 6. 2012
9.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol uskutočnených v mesiacoch október, november 2011
10.1 Informatívna správa o zmene financovania Mestského priemyselného a technologického parku Trnava
11.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 6. 10. 2011 do 23. 11. 2011
12.1 Odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť MIMA EÚ s.r.o. Trnava v celkovej výške 1 512,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.2 Odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť DUGA s.r.o. Bratislava v celkovej výške 4 200,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.3 Odpustenie zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie : Štefan Gašparík, Špačince, v celkovej výške 1 656,90 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.4 Odpustenie zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie: Refet Sali, Trnava, v celkovej výške 2 647,35 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.5 Zníženie výšky nájomného za zriadené exteriérové sedenie na obdobie od 1. 12. 2011 do 8. 1. 2012 pre spoločnosť PASTIS s.r.o. – Trojičné námestie 6
13. Rôzne
13.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy s Dobrovoľným hasičským zborom Pole
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 1. decembra 2011 15:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Posledné tohtoročné rokovanie poslancov bude o rozpočte aj dôležitých návrhoch VZN”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.