reklama

Posledné tohtoročné rokovanie poslancov bude o rozpočte aj dôležitých návrhoch VZN

Hlavným bodom šiestej riadnej schôdze trnavského mestského zastupiteľstva bude hlasovanie o rozpočte na rok 2012.
V programe sú aj návrhy na úpravy dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady či návrh na predĺženie otváracej doby prevádzok na území mesta.

Poslanci budú rozhodovať aj o novom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní v centrálnej mestskej zóne, dvoch etapách IBV Pekné pole či návrhu na rozpočet hudobného festivalu Dobrofest.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína v utorok 13. decembra o 10. hodine v konferenčnej sále trnavskej radnice.

Ilustračné foto

KOMPLETNÝ PROGRAM:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 262, č. 309, č. 327, č. 343, č. 361 a č. 373
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
2.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014
2.2 Odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta Trnavy nad 200 eur
3.1 Urbanistická štúdia „IBV Pekné pole IV, Trnava“ – schválenie
3.2 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole IV/B“ – schválenie
3.3 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole V – Trnava“ – schválenie
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – FESTIVAL DOBREJ HUDBY 2012
7.1 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra – Trnavského
8.1 Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2011
9.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 6. 2012
9.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol uskutočnených v mesiacoch október, november 2011
10.1 Informatívna správa o zmene financovania Mestského priemyselného a technologického parku Trnava
11.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 6. 10. 2011 do 23. 11. 2011
12.1 Odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť MIMA EÚ s.r.o. Trnava v celkovej výške 1 512,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.2 Odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť DUGA s.r.o. Bratislava v celkovej výške 4 200,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.3 Odpustenie zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie : Štefan Gašparík, Špačince, v celkovej výške 1 656,90 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.4 Odpustenie zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie: Refet Sali, Trnava, v celkovej výške 2 647,35 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
12.5 Zníženie výšky nájomného za zriadené exteriérové sedenie na obdobie od 1. 12. 2011 do 8. 1. 2012 pre spoločnosť PASTIS s.r.o. – Trojičné námestie 6
13. Rôzne
13.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy s Dobrovoľným hasičským zborom Pole
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 1. decembra 2011 15:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Posledné tohtoročné rokovanie poslancov bude o rozpočte aj dôležitých návrhoch VZN”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.