reklama

Poslanci schválili zavedenie objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky aj vyššie pokuty

Vyššie pokuty za dopravné priestupky aj zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti pri dopravných priestupkoch schválili poslanci národnej rady. Novela zákona o cestnej premávke vstúpi do platnosti 1. júla 2012.

Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla – bez ohľadu na osobu vodiča vozidla. „Zavedením tohto pravidla očakávame pokles následkov dopravných nehôd na živote a zdraví rádovo o 30 až 40 percent.
Objektívna zodpovednosť je nástroj štátu, ktorý efektívne ‚núti‘ vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky – aby nemohli jazdiť rýchlo, na červenú, zaparkovať kdekoľvek a podobne
,“ vyhlásilo ministerstvo vnútra (MV).

Ilustračné foto

Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti vychádzalo MV zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje 5 rokov. „V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a prejazd na červenú,“ tvrdí ministerstvo vnútra.
Dokazovanie páchateľa dopravného priestupku je podľa tvorcov novelizácie zákona neraz zložité.

Objektívna zodpovednosť v praxi

Keď radar zachytí vozidlo, ktoré napr. prekročí rýchlosť, počítačový program v informačných systémoch podľa evidenčného čísla vylustruje držiteľa vozidla. Policajný orgán (k sa nepochybne zistí, že delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho držiteľa) mu za spôsobené porušenie zákona uloží rozkazom pokutu. Držiteľ môže prijať objektívnu zodpovednosť, uhradiť pokutu a využiť tak všetky už uvedené pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosťou. Druhá možnosť je podať proti rozkazu do 15 dní odpor – akúkoľvek námietku. Pokiaľ obsahuje skutočnosti označujúce v požadovanom rozsahu vodiča, ktorý viedol vozidlo držiteľa, vec podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu. Konanie sa tak už presúva na vodiča – v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti voči nemu mu môže byť uložená pokuta, prípadne aj zákaz činnosti.

Ak držiteľ vozidla svoje auto požičia a vodič nedodrží pravidlá cestnej premávky, držiteľ bude mať nárok na náhradu ním zaplatenej pokuty.

Za porušenie pravidiel cestnej premávky budú plne zodpovední aj poslanci či sudcovia. V prípade diplomatov bude skutok odložený, nakoľko sa na nich vzťahuje medzinárodné právo.

ČO V PRÍPADE, AK RADAR PRESNE NEZACHYTÍ ŠPZ VOZIDLA, RESP. VYHOTOVÍ NEKVALITNÝ ZÁZNAM CELEJ UDALOSTI
Policajný orgán udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom.

ČO V PRÍPADE, AK JE DRŽITEĽOM VOZIDLA PRÁVNICKÁ OSOBA
Objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti ako celku /ako držiteľovi vozidla/. Kto konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokuta nebude v tomto prípade ako odpočítateľná položka základu dane.

ČO V PRÍPADE, AK MÁ DRŽITEĽ VOZIDLO NA LEASING
Zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho držiteľ, čiže nie leasingová spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii vozidiel ako vlastník vozidla.

Vyššie pokuty

Výška pokút za jednotlivé správne delikty bude striktne určená, policajný orgán nebude oprávnený uložiť inú pokutu ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu páchateľa. Napr. za prekročenie rýchlosti v obci bude hroziť pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie udelí polícia 249 eur, za porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Za prejazd cez železničné priecestie bude hroziť 300 eur, rovnako aj za nedodržanie „stopky“ a prejazd križovatky na červenú. Pokutu až do výšky 798 eur bude možné uložiť za prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla.
Ako motivácia riešiť vec v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti bude držiteľovi vozidla umožnené zaplatiť len 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze – ak tak vykoná do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ ju však zaplatí po tejto lehote, musí už uhradiť jej plnú výšku. Zaplatením pokuty sa celá vec ukončuje, bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, iba na príslušný bankový účet.

POKUTY ZA PREKROČENIE RÝCHLOSTI:
[table id=8 /]

Ulož ako PDF
Napísal 2. februára 2012 15:45. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.