reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro

Pre plánovanú investíciu do modernizácie a rekonštrukcie Štadióna Antona Malatinského a výstavby komerčnej vybavenosti v jeho blízkosti plánuje trnavská radnica priamy predaj rozsiahlych pozemkov a viacerých nehnuteľností v dotyku centra mesta spoločnosti City-Arena za jedno euro.

Súčasťou balíka pozemkov určených na predaj investorovi majú byť okrem iných aj priestory parkoviska pri VÚB, parkovisko pri amfiteátri či niektoré nehnuteľnosti v bezprostrednom dotyku štadióna na Športovej ulici. Tie plánuje investor v rámci komplexnej rekonštrukcie futbalového stánku zbúrať.

Samotný štadión spolu s tribúnami chce mesto investorovi prenajať na 30 rokov za cenu 1 euro ročne.

Zámer dnes zverejnila samospráva v súlade so zákonom o majetku obcí na úradnej tabuli. O predaji a prenájme pozemkov majú rozhodovať mestskí poslanci 25. septembra.

Štúdia: City-Arena, a.s.

Spoločnosť City-Arena plánuje začať v polovici roka 2013 s výstavbou štadióna s kapacitou 17 500 sedadiel. V rámci polyfunkcie má v okolí štadióna vyrásť dvojpodlažné podzemné parkovisko, 120-lôžkový štvorhviezdičkový hotel, obchodné centrum s mulitikinom, ako aj a administratívne priestory.

Investícia v hodnote 76 miliónov eur má byť podľa slov predsedu predstavenstva City-Areny Pavla Adamca kompletne dokončená na konci roka 2014.

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali 17. júla 2012 Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PREDAJ CITY-ARENA, a.s., za 1 euro:
1. nehnuteľnosti resp. ich časti upresnené geometrickým plánom, vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/10 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 148 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/11 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 023 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/12 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 403 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 113 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/1 – ostatné plochy, s výmerou 5 805 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/2 – ostatné plochy, s výmerou 270 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– parc. registra „C“ č. 6353 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 15 m2,
– parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– parc. registra „E“ č. 1072/19 – ostatné plochy, s výmerou 9 108 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2;

B. stavby:
– so súpisným číslom 554 s popisom „dom“, na ulici Kollárova 19, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– so súpisným číslom 518 s popisom „budova espresa a vinárne – „Penalta“, na ulici Športová 1, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– so súpisným číslom 521 s popisom „budova“, na ulici Športová 4, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „výmenníková stanica“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „budova Zberne Sazky-Športky“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2;

2. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 4, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
– pozemok parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2,
– stavba so súpisným číslom 2551 – DOM, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2;

3. stavby vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidované v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označené ako:
– stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– búdka nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– sociálne zariadenie a verejné WC nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– turnikety nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– spevnená plocha pod západnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– spevnená plocha pod južnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2
– spevnená plocha nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– spevnené plochy – parkovisko a účelová komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– spevnená plocha – chodník nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,

– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– spevnené plochy – komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– spevnené plochy – účelová komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „E“ č. 1072/19 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 108 m2,
– spevnená plocha a budova nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– stožiar osvetlenia a spevnená plocha nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2 a na časti pozemku parc. registra „C“ č- 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PRENÁJOM CITY-ARENA, a.s., za 1 euro/ročne na dobu 30 rokov:
1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2;

B. stavby:
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Východná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JV tribúna“ a „Sociálne zariadenie, WC“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Južná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Severná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SV tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2;

2. stavbu vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidovanú v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označenú ako Južná Tribúna, nachádzajúcu sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2.

Ulož ako PDF
Napísal 12. septembra 2012 18:45. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.