reklama

Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro

Pre plánovanú investíciu do modernizácie a rekonštrukcie Štadióna Antona Malatinského a výstavby komerčnej vybavenosti v jeho blízkosti plánuje trnavská radnica priamy predaj rozsiahlych pozemkov a viacerých nehnuteľností v dotyku centra mesta spoločnosti City-Arena za jedno euro.

Súčasťou balíka pozemkov určených na predaj investorovi majú byť okrem iných aj priestory parkoviska pri VÚB, parkovisko pri amfiteátri či niektoré nehnuteľnosti v bezprostrednom dotyku štadióna na Športovej ulici. Tie plánuje investor v rámci komplexnej rekonštrukcie futbalového stánku zbúrať.

Samotný štadión spolu s tribúnami chce mesto investorovi prenajať na 30 rokov za cenu 1 euro ročne.

Zámer dnes zverejnila samospráva v súlade so zákonom o majetku obcí na úradnej tabuli. O predaji a prenájme pozemkov majú rozhodovať mestskí poslanci 25. septembra.

Štúdia: City-Arena, a.s.

Spoločnosť City-Arena plánuje začať v polovici roka 2013 s výstavbou štadióna s kapacitou 17 500 sedadiel. V rámci polyfunkcie má v okolí štadióna vyrásť dvojpodlažné podzemné parkovisko, 120-lôžkový štvorhviezdičkový hotel, obchodné centrum s mulitikinom, ako aj a administratívne priestory.

Investícia v hodnote 76 miliónov eur má byť podľa slov predsedu predstavenstva City-Areny Pavla Adamca kompletne dokončená na konci roka 2014.

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali 17. júla 2012 Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PREDAJ CITY-ARENA, a.s., za 1 euro:
1. nehnuteľnosti resp. ich časti upresnené geometrickým plánom, vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/10 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 148 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/11 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 023 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/12 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 403 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 113 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/1 – ostatné plochy, s výmerou 5 805 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/2 – ostatné plochy, s výmerou 270 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– parc. registra „C“ č. 6353 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 15 m2,
– parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– parc. registra „E“ č. 1072/19 – ostatné plochy, s výmerou 9 108 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2;

B. stavby:
– so súpisným číslom 554 s popisom „dom“, na ulici Kollárova 19, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– so súpisným číslom 518 s popisom „budova espresa a vinárne – „Penalta“, na ulici Športová 1, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– so súpisným číslom 521 s popisom „budova“, na ulici Športová 4, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „výmenníková stanica“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „budova Zberne Sazky-Športky“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2;

2. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 4, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
– pozemok parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2,
– stavba so súpisným číslom 2551 – DOM, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2;

3. stavby vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidované v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označené ako:
– stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– búdka nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– sociálne zariadenie a verejné WC nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– turnikety nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– spevnená plocha pod západnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– spevnená plocha pod južnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2
– spevnená plocha nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– spevnené plochy – parkovisko a účelová komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– spevnená plocha – chodník nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,

– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– spevnené plochy – komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– spevnené plochy – účelová komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „E“ č. 1072/19 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 108 m2,
– spevnená plocha a budova nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– stožiar osvetlenia a spevnená plocha nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2 a na časti pozemku parc. registra „C“ č- 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PRENÁJOM CITY-ARENA, a.s., za 1 euro/ročne na dobu 30 rokov:
1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2;

B. stavby:
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Východná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JV tribúna“ a „Sociálne zariadenie, WC“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Južná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Severná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SV tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2;

2. stavbu vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidovanú v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označenú ako Južná Tribúna, nachádzajúcu sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2.

Ulož ako PDF
Napísal 12. septembra 2012 18:45. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.