reklama

Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro

Pre plánovanú investíciu do modernizácie a rekonštrukcie Štadióna Antona Malatinského a výstavby komerčnej vybavenosti v jeho blízkosti plánuje trnavská radnica priamy predaj rozsiahlych pozemkov a viacerých nehnuteľností v dotyku centra mesta spoločnosti City-Arena za jedno euro.

Súčasťou balíka pozemkov určených na predaj investorovi majú byť okrem iných aj priestory parkoviska pri VÚB, parkovisko pri amfiteátri či niektoré nehnuteľnosti v bezprostrednom dotyku štadióna na Športovej ulici. Tie plánuje investor v rámci komplexnej rekonštrukcie futbalového stánku zbúrať.

Samotný štadión spolu s tribúnami chce mesto investorovi prenajať na 30 rokov za cenu 1 euro ročne.

Zámer dnes zverejnila samospráva v súlade so zákonom o majetku obcí na úradnej tabuli. O predaji a prenájme pozemkov majú rozhodovať mestskí poslanci 25. septembra.

Štúdia: City-Arena, a.s.

Spoločnosť City-Arena plánuje začať v polovici roka 2013 s výstavbou štadióna s kapacitou 17 500 sedadiel. V rámci polyfunkcie má v okolí štadióna vyrásť dvojpodlažné podzemné parkovisko, 120-lôžkový štvorhviezdičkový hotel, obchodné centrum s mulitikinom, ako aj a administratívne priestory.

Investícia v hodnote 76 miliónov eur má byť podľa slov predsedu predstavenstva City-Areny Pavla Adamca kompletne dokončená na konci roka 2014.

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali 17. júla 2012 Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PREDAJ CITY-ARENA, a.s., za 1 euro:
1. nehnuteľnosti resp. ich časti upresnené geometrickým plánom, vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/10 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 148 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/11 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 023 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/12 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 403 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 113 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/1 – ostatné plochy, s výmerou 5 805 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/2 – ostatné plochy, s výmerou 270 m2,
– parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2,
– parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– parc. registra „C“ č. 6353 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 15 m2,
– parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– parc. registra „E“ č. 1072/19 – ostatné plochy, s výmerou 9 108 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2;

B. stavby:
– so súpisným číslom 554 s popisom „dom“, na ulici Kollárova 19, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– so súpisným číslom 518 s popisom „budova espresa a vinárne – “Penalta“, na ulici Športová 1, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– so súpisným číslom 521 s popisom „budova“, na ulici Športová 4, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „výmenníková stanica“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „budova Zberne Sazky-Športky“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2;

2. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 4, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
– pozemok parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2,
– stavba so súpisným číslom 2551 – DOM, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2;

3. stavby vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidované v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označené ako:
– stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– búdka nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– sociálne zariadenie a verejné WC nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– turnikety nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– spevnená plocha pod západnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– spevnená plocha pod južnou tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2
– spevnená plocha nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 223 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8935 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 927 m2,
– spevnené plochy – parkovisko a účelová komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 660 m2,
– spevnená plocha – chodník nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5652 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 220 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5654 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 515 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5656 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 283 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5657 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 642 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5658 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 804 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „E“ č. 2242/2 – záhrady, s výmerou 486 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5661 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m2,

– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 124 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 5662/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 667 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 5671/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 103 885 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 9062/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 789 m2,
– spevnené plochy – komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8937 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 681 m2,
– spevnené plochy – účelová komunikácia, oplotenie a reklamné stĺpy s reklamnou plochou nachádzajúce sa na pozemku parc. registra „C“ č. 8938 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 186 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 8939/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 123 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „E“ č. 1072/19 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 9 108 m2,
– spevnená plocha a budova nachádzajúca sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– stožiar osvetlenia a spevnená plocha nachádzajúce sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2 a na časti pozemku parc. registra „C“ č- 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na časti pozemku parc. registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PRENÁJOM CITY-ARENA, a.s., za 1 euro/ročne na dobu 30 rokov:
1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2;

B. stavby:
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Východná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JV tribúna“ a „Sociálne zariadenie, WC“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Južná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Severná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SV tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2;

2. stavbu vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidovanú v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označenú ako Južná Tribúna, nachádzajúcu sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 545 m2.

Ulož ako PDF
Napísal 12. septembra 2012 18:45. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

91 komentárov pre “Mesto plánuje predať investorovi projektu City Arena rozsiahle pozemky za jedno euro”

 1. 1
  Fero Jahoda says:

  Si robite prdel???

  • 1.1
   Jozef says:

   Tak aby ste všetvci vedeli, nikto si nerobí “prdel”. čo je pre krisytove rany na tom nepochopiteľné, alebo škandalózne? presne tak sa to totiž patrik pokorný snaží prezentovať a osobne by som zvedavý, koľko krát sa stihol odbaviť na tom, že niekto kúpil pozemok za euro, pričom vráža do rozvoja mesta 2 mld. SKK. Patrik, prosím Vás, prečo zastupujete vedenie mesta v oznamoch? potom Vás portál vyzerá ako úradná tabuľa a snažíte sa navodiť dojem, že čo všetko investor kúpil za euro?! čo Vám preskočilo? veď investor dáva viac ako 70 mil. eur do rozvoja mesta! a poprosím o odpoveď, ako často sa ukájate na téme denne? Dakujem. je to fakt smiešne…

 2. 2
  fan says:

  Ja neverím vlastným očiam, priatelia!

  • 2.1
   Jozef says:

   čomu neveríš, priateľu? ja neverím tomu, že investigatívny žurnalista Patrik Pokorný štve obyvateľov tohto mesta proti sebe – tomuto ja fakt nerozumiem. stavba má priniseť úžitok celému mestu a osobne som zvedavý, či aj án Pokorný bude využívať priestory na vlastnú reklamu aelbo kultúrne vyžite :D

   • 2.1.1
    Šúrovčan says:

    Por nevykrikuj aj na teba príde

   • 2.1.2
    Pán Pavol says:

    Jozef, kde si prišiel na to, že Patrik Pokorný štve obyvateľov mesta proti sebe? Len zverejnil to, čo bolo povinné zverejniť mesto Trnava na úradnej tabuli, nič viac. Nikde nie je ani slovo o tom, či je za, či je proti.
    Vieš čo prekáža mne osobne na tom predaji? Že chýba o tom diskusia. Investícia tohto objemu by si zaslúžila diskusiu s občanmi mesta, napokon, debata na tejto súkromnej stránke je toho dobrým dôkazom. A tá diskusia by mala byť aj v prípade, že by mesto predávalo pozemky po 300 eur za meter, tu ide o princíp. Kus Trnavy sa po 70 miliónovej investícii zásadne zmení (povedzme, že k lepšiemu), niekto by o tom s obyvateľmi mohol aj podiskutovať. Pozri sa na stránku mesta: budeme si variť bylinky, budeme mať na Pekárskej predzáhradku, bude výstava… ale o investícii za 70 miliónov eur akosi nič.

 3. 3
  martin says:

  nech si to odpracu cely stadion niekam na okraj TT. ved toto je neskutocne co sa deje v tomto meste. SMERaci si opat robia z nas prdel

  • 3.1
   danTT says:

   Ja si zas myslím že je to jedna z mála skutočných vecí čo sa v tomto meste idú realizovať, za 20 rokov len samé plátanie a odsúvanie resp. klasické trnavské minimálne na 4 etapy, s nadsadenými rozpočtami….
   Už včera bolo neskoro, aby tu niečo také bolo….

  • 3.2
   ttss says:

   čo s tým má smer? musí to podpísať butko kdh!

  • 3.3
   Jozef says:

   buď prosím konkrétny, v čom si robí mesto prdel? v tom, že je súčinné pri významnej investícii, ktorá prinesie úžitok všetkým obyvateľom? veď TT sa pomaly vracia do stredoveku a ak niekto chce investovať do rozvoja za spoluúčasti mesta, je na tom niečo zlé?

 4. 4
  cmilo says:

  stadion je pre trnavu dolezity a pre investora stratovy.
  preto je velmi dolezite, aby investor, ktory zastupuje mesto a namiesto neho investuje do vystavby a rekonstrukcie, dostal na oplatku vyhodne podmienky vdaka ktorym investiciu zrealizuje.
  preto suhlasim s tymto predajom a prenajmom, je to velmi logicke.

  • 4.1
   majco says:

   jako pardon ale to tu uz raz bolo. neni som si isty, tusim sa staval kaufland, zvysok z toho na fakture nevyhodneho obchodu bol na sukromnych uctoch tamtich.. cirkevnikov. trnavu maju tusim este horsi ludia nez cirkevnici.
   A nakoniec, na ekonomike nas ucili mat podnikatelsky zamer spraveny na 100percent. nie realizovatelny s desatinou mesta za euro. je to jednoducho wtf.

   nehovorim o tom ze moji priatelia a rodina je absolutne nezaujata vo fotbale cize k nam je to krivda…
   Zobrat kino. atd

   • 4.1.1
    Jozef says:

    aká krivda majco? futbal v TT stojí investorov ročne asi 2 milióny eur, ktoré sú fakticky čistou stratou. Ale tu sa nejedná iba o futbal! nakupuje tvoja rodina? chodíte do kina? chcete sa sem tam zabaviť? žije tu tvoja rodina, ktorá môže profitovať z prílivu financií do mestekého rozpočtu? ale bo chodíte iba do kostola a žijete asketickým životom? veľmi pekne ťa prosím, začni uvažovať v širšom kontexte a vnímaj aj b,c,d, nie len a, ktoré ti tendenčne podsúva mr. pokorný

    • 4.1.1.1
     Jozef 2 says:

     Jozef, ty budes asi prestrojeny mlady POOR, lebo styl tvojho pisania to tak naznacuje…

    • 4.1.1.2
     majco says:

     Štve ma že bude mať spoločnosť EURO MAX v Trnave monopol na kino.
     V utorok je totižto v kine hviezda filmový klub kde sa dá ísť na film za 1.50€.
     Nové multifunkčné kino. HELL YEAH.
     Teraz mi bude asi niekto chcieť povedať aby som popri výške chodil robiť do McDonalda a mohol chodiť do kina za 10 eur mesačne ako NORMÁLNY TRNAVČAN… :/ dúfam že nie!
     To kino v utorok podotýkam nie je vôbec prázdne, a bude pred ním stáť veľa ľudí keď ho bude niekto chceť zavreť.
     Určite sa nájde niekto kto ho kúpi za viac než euro.

     • 4.1.1.2.1
      majco says:

      A neviem kto je mr.Pokorný, a nakupujem v Trnave (:D ???jasne že nakupujem veď sme neni na dedine)
      Asketicky budem musieť žiť až keď mi mesto nedá na výber a ponúkne kino len za 5eur.
      Takže čistá strata……. to nemám čas googliť, ani dôvod veriť.

    • 4.1.1.3
     Andy says:

     P. Jozef neovláda základné pojmy. Futbal, sa tu predsa už veľmi dlhé roky nehrá.
     Majitelia tohoto cirkusového mančaftu to predsa musia vedieť, no podľa všetkého sú po pravidelných elektro šokoch a stále im nezačali pracovať základné mozgové obvody.

  • 4.2
   Tomas says:

   Investicia je vysostne sukromna, pozemky mali byt predane za trhovu cenu!

   • 4.2.1
    Jovany says:

    Pozemok na Prednádraží pod kostolom Vám nevadí????

    • 4.2.1.1
     Andrej says:

     …pozemok na Prednadrazi je prenajaty

     • 4.2.1.1.1
      Jozef says:

      a keby bol aj predaný, to je jedno. pre kristove rany, na čo sa tam ale stavia pastoračné centrum? veď cirkev má v TT 11 kostolov a ďalšie 1000-ky m2 priestorov – presne tomuto sa hovorí zlá investícia, resp. neefektívne hospodárenie s mestkým majetkom. nový štadión spoločne s obchodnými priestormi, kinami, parkovacím domom, hotelom… je zámer, ktorý môže trnavu prebudiť zo spánku, ktorý trvá niekoľko desiatok rokov

      • 4.2.1.1.1.1
       majco says:

       Teda ja do kostola nepáchnem, ale povedzte, koľkože z tých 11 ich je na prengu??

      • 4.2.1.1.1.2
       pedro says:

       zla investicia je predat to tebe podobnym za 1 EUR. moja rodina by profitovala z toho keby som to za 1 EUR dostal ja. ale snad si nebudeme nalhavat ze mame rovnake sance ze :) ides stavat stadion a zoberies si k tomu polovicu mesta ako zalohu. ajtak neverim ze ten stadion postavis a ak ano tak nejak podobne ako sa staval zimny stadion v bratislave. teraz je to mestske a patriace vsetkym tym ze to mesto prevedie na sukromnu firmu straca kontrolu a majetok a neziska nic okrem nejakeho chabeho prislubu nejakej vystavby z ktorej profitovat bude hlavne majitel a neprofitovat z toho bude mesto a firmy ktorym nezaplati “investor” faktury za pracu ktoru tam vykonali. co si vcerajsi? alebo si myslis ze ludia su az tak sprosti?

     • 4.2.1.1.2
      Jovany says:

      Je prenajatý za tržnú cenu?Nezavádzaj prosím!

     • 4.2.1.1.3
      icer says:

      Som zvedavý, či po uplynutí doby prenájmu nájomca odstráni a odovzdá prenajímateľovi v pôvodnom stave.

   • 4.2.2
    J says:

    Priatelu, co je sukromne na podmienke zrekonstruovat verejny stadion a postavit pre jeho zazemie 1100 prakovacich miest? Co mame miesto mozgu, sracky?! Ked si od teba za euro poziciam zigulik a vratim ti ho s novym motorom, tiez som ti zaplatil, ze?! Ty trhovy genius a tebe podobni chodte si zopakovat ZS, zide sa vam to.

    • 4.2.2.1
     Palko says:

     A tych 1100 parkovacich miest bude pre obyvatelov zadarmo alebo spoplatnenych trhovou cenou? Fanusikovia su dost zaslepeni aby nevideli, ze stadion je az na poslednom mieste zaujmu v tomto projekte (cast zostane povodna). Sluzi len ako zasterka na ksefty a rozkradanie.

    • 4.2.2.2
     Tomas says:

     Situacia je trochu ina, ty si pozičias moj zigulik, zrekonštruuješ ho a budeš na nom ryžovať. Tz, že ja sa podielam čiastočne na vstupnych nakladoch, zisk si však ponechaš cely ty, splatiš mi iba dane.
     Ak by som ti ten žigulik predal za trhovu cenu a ty na nom budeš ryžovať, mam tvoje dane a k tomu zisk z predaja.

     To je trošku rozdiel…

   • 4.2.3
    Jozef says:

    ty zrejme nepoznáš obchodné procesy a s tým súvisiace rokovania. ak má mesto zle využitý nehnuteľný majetok a niketo ochotný preinvestovať 70 mil. eur za účelom skultúrnenia prostredia a tým pádom pokúsiť sa zabezpečiť pre obyvateľov mesta dôstojné podmienky na plnohodnotnejšie využite voľného času, má si kupovať mestské pozemky, ktoré neponúkajú nič? :D alebo si radšej malo mesto ponechať pozemky a vybaviť si úver vo výške polovice celkovej investície a spolupodieľať sa na budovaní štadiónu a priľahlých nehnuteĺností? nebuď smiešny. mesto urobilo to, čo by urobil každý rozumný majiteľ, ktorý nemá zo svojho majetku nič, ale po revitalizáii môže mať z toho úžitok nie len vo forme daní, ale aj vo zvýšenej úrovni životného štýlu pre obyvateľov, viac pracovných miest!

    • 4.2.3.1
     pedro says:

     ale ved postav stadion a sprav si zmluvu z mestom ze ti za to budu platit. preco to robis opacne a preco potrebujes vsetky pozemky okolo? sak ihrisko ma 100 metrov nie kilometer…

  • 4.3
   eddy2611 says:

   Važený pán investor, nezúčastňujte sa prosím komentárov.

 5. 5
  fero says:

  ja len dúfam, že keď sa to náhodou nezrealizujú, tak vrátia pozemky a budovi !!!

 6. 6
  palo lavy says:

  na jednej strane pre TT doobre ,ale na druhej je to blvanica čo sa tu deje na SVK …….toto je len pripad ako to chodi v parlamente SR ….

  zajtra štrajkuju v školach ,nemocniciach …….pytam sa kde ste boli ked sa v Blave riešila Gorilka ???

 7. 7
  tt says:

  aaaachjaj sa zobudte , nic sa vam nepaci, len kritizovat to je to co vam ide najlepsie. ani tak dobre ani tak. neviem ako silno su prospesne tie pozemky pre obcanov teda okrem parkovisk, ale myslim si ze radsej ozeliet pozemky ako nechat vsetko nech chatra, to sa potom bude zit…. a budete zas kritizovat preco ten stadion alebo budovy nezrekonstruju. dovy dopo.

  • 7.1
   5ulo says:

   neviem ako ty, ale ja som len rad, ked vidim v tomto meste aspon kusok prazdnej plochy, pretoze trend je tu taky, ze kazda jedina volna plocha sa zastava a mesto sa vobec nerozrasta do sirky.. teda ak neratam plany rastu mesta smer kamenac.. to je tiez svinstvo… Sa ani necudujem deckam, ked dnes hraju len pocitacove hry.. ved vonku by sa ani nemali kde hrat, ked kazdy kus travy sa meni na stavbu.

   • 7.1.1
    Jozef says:

    5ulo, napr. v okt=obri sa bude otvárať nový park v centre mesta, kde bolo pred tým hnusné zaprášené parkovisko, kde si si mohol akurát tak odtrhnúť nápravu. v tomto prípade sa prioritne jedná o parkoviská, na ktorých mieste vyrastie oveľa viac parkovacích miest. pre boha živého, to sa chceš vrátiť do stredoveku? vieš čo, poradím ti – choď bývať do lesa, oberaj maliny, postav si chatrč a lov zvieratká. my ostatní budeme radšej žiť v meste, ktoré sa snaží myslieť aj na revitalizáiu zelene, aj na rekonštrukcie miest, ktoré prinesú všetkým úžitok (aj keď mnohí na to teraz nadávajú…nezmyselne…)

    • 7.1.1.1
     5ulo says:

     tak potom je tu este jedno super riesenie.. zburajme stare stavby v meste, ved treba revitalizaiu a zacnime rovno stavat mrakodrapy.. ved nechceme predsa zit v nejakej dedine, kde nemoze byt budova vyssia ako mestska veza..
     To, ze sa otvara novy park, je pekne a schvalujem, aj ked ma mrzi, ze nevysiel povodny plan s podzemnym parkoviskom pod nim.
     Niekde som cital, ze mesto musi mat urcity pomer zelene k vystavbe. Trnava tento pomer drzi na maximalnom moznom minime. Cize aj to asi svedci o niecom…

  • 7.2
   Andrej says:

   …preco mesto nerozda ludom pozemky, aby si tam vybudovali domy? Alebo ty by si dal niekomu pozemok za euro, aby to tam bolo pekne, ked si tam on postavi komercnu prevadzku? Ved toto je kradez v priamom prenose a niektori tomu este tlieskate, len aby ste si tammohli ist nakupit tricko do butiku, ale natlacit do hlavy cinsky fastfood

   • 7.2.1
    Jozef says:

    andrej, ty tam chodiť nebudeš? nepôjdeš do kina? nepôjdeš na koncert? nebudeš tam parkovať? ty fakt nevnímaš pridanú hodnotu celého projektu? čo ak by sa ti naskytla pracovná príležitosť súvisiaca práve s predmetným projektom? alebo tvojej manželke, rodinnému príslušníkovi, ktorý bude chodiť na praáce a bude zarábať peniaze pre svoju rodinu? mám nápad, ja ti darujem pozemok o rozlohe 5 árov v centre mesta – čo s ním urobíš???

 8. 8
  ... says:

  Plebs si tu pise… Cele mesto patri Poorovi. Urobi si co chce. Neovplyvnite to.
  Karavana ide dalej, psy stekaju.

  Budte radi, ze sa tu nieco robi. Bude praca. Pre firmy atd.
  Ak to teda pojde. Ja som pocul, ze Poor nema peniaze. Ktovie, ako to je v skutku )))

 9. 9
  ... says:

  A este jedna. Vraj v tt zdochol pes. Tak, ak da niekto take financie do stadiona, asi ho vyuzije nielen na ten futbal, snad to zdvihne aj tu kulturu, nielen tu futbalovu, ktora sa nemoze zrovmavat napr. S anglickou.
  Mozno stadion, mozno celoslovenske koncerty a pod.
  Inak stadion v centre mesta je, ako koloseum, ci arena. Tiez boli a su v centre miest,ked maju sluzit a zarabat. Smola tohto naroda, ze je nekulturny, stadiony za to nemozu.
  Polepsite sa vy.

  • 9.1
   Palko says:

   Preco fanusikkovia nevidia, ze sa nedavaju financia do stadiona (cast bude povodna – to bude fakt uzasne vyzerat) ale do komercie, ktora bude okolo? Navyse z poctu obyvatelov TT je kolko fanusikov? Mozno 15% a ako k tomu pride 85% nefanusikov?
   Ked je kultura prechadzat sa po obchodnom centre, tak to sme dopadli.
   Stadion ako koloseum by bol, keby to nebolo obklopene komerciou a kopou betonu a skla.
   .
   Moze mi prosim nejaky fanusik vysvetlit preco je problem postavit stadion na okraji mesta? Ale prosim logicke vysvetlenie bez invektiv. D.

   • 9.1.1
    Tomorrow says:

    Ved to nestavaju fanusikovia. Co ti brani postavit stadion mimo mesto a zarabat na nom?

    • 9.1.1.1
     Palko says:

     ja som sa pytal na nazor fanusikov, ze ci by im vadilo keby sa staval stadion mimo centra. Fanusikov sa pytam preto, lebo horlivo projekt obhajujú. Vasa odpoved je uplne odveci. ;-) Co brani investorovi stavat ho mimo mesto a zarabat na nom tam?
     .
     opytam sa teda inak, snad to bude zrozumitelnejsie.
     Preco si myslite, ze je dolezite spravit tento projekt v centre mesta? Aky prinos bude mat pre obyvatelov TT projekt v centre namiesto mimo centra?

     • 9.1.1.1.1
      Tomorrow says:

      Odveci su tvoje otazky. A co by malo byt na miesto stadiona? Kostol a 3 miniparciky? Ved v centre nic nie a doprava mimo centra stoji za hovno, tak co chce stavat mimo centra? Aka tam bude dostupnost, kto tam bude chodit? Na futbal sa ide vacsinou raz za dva tyzdne a v zime je prestavka.

      • 9.1.1.1.1.1
       Palko says:

       Stadion nech je tam, ale vadia mi tie prilepky k tomu, rozdanie pozemkov takmer zadarmo… Pytal som sa v druhom prispevku na projekt a nie na samotny stadion (ihrisko+tribuny).
       Vy stale odpovedate otazkami. Tak skusim do tretice inak. :)
       .
       Je dolezite pre obyvatelov aby v centre mesta stali tie prilepky k stadionu na pozemkoch ziskanych takmer zadarmo?
       .
       Viete co sa stane s centrom mesta ked tam vzniknu tie prilepky, zostane to miesto duchov, prevadzky ukoncia cinnost a polozi to centrum ako take. Aj to minimum turistov sem potom nedostane uz nikto.

       • 9.1.1.1.1.1.1
        Jozef says:

        nemôžem vôbec súhlasiť. treba to celé vnímať komplexne. viete prečo je napr. v centre mesta slabá návštevnosť? pretože tam nie je kde parkovať, nakoľko za posledných x rokov platilo jednotné denné parkovné a paničky z úradov si parkovali za euro celý deň. preto sa nastavila zonácia a okrem iného, v “prílepku” bude aj 1100 nových parkovacích miest, ktorú su len 2 minuty chôdzou od centra. všetko so všetkým súvisí, priateľu. ďalej, ak sa tu bude konať koncert (aj to využite štadiónu), bude tu 10 000 ľudí z okolia tt, čo znamená podporu podnikateľského prostredia v celom meste. preto to vnímaj širokospektrálne, nie ako koník s klapkami na očiach :)

        • 9.1.1.1.1.1.1.1
         Palko says:

         Velmi by ma zaujimal finacny model na tych 1100 miest, ci budu zadarmo, resp. za symbolicky poplatok aky bol schvaleny zastupitelstvom od 1.10. alebo to bude komercna cena podzemneho parkovania? Ak to bude 0,50€ na hodinu, tak skolabuje parkovanie v okoli na sidlisku a to bude fakt prinos pre obyvatelov. Ano, treba sa na to pozerat v suvislostiach. :)

        • 9.1.1.1.1.1.1.2
         majco says:

         V centre mesta sú 2 PRÁZDNE garáže s parkovaním.
         Tam kde je ten parčík ktorý už je otvorený, nie až v októbri.
         Kto dopekla ste keď píšete takto populisticky? Toto je internet! Tuto viac či menej rozmýšlame.
         Paničky z úradov majú svoje malinké parkovisko pred úradom. Prečo by mali platiť daň za vjazd do hist. časti mesta keď nemajú na výber kvoli robote?

         Nie som útočník. Iba rád vidím zlé komentáre doplnené o druhú polovicu pravdy ;)

  • 9.2
   pedro says:

   asi a mozno a keby sa nerataju

 10. 10
  jojo says:

  preco musia predat aj pozemky a stadion len prenajat? o 30 rokov ked skonci prenajom stadiona, tak stadion bude mestky a bude stat na cudzich pozemkoch?
  vseobecne sa veri ze t zdvihne uroven futbalu kultury zivota vsetkeho. ale enzabudajte ze to stava meciarovec, co dosiel k majetku pofidernym sposobom.a nie cestnou pracou a zlo malokedy splodi dobro.

  • 10.1
   Tomorrow says:

   Zato kluby vo svete vlastnia len sami poctivci, co usilovnou pracou od rana do vecera zarobili miliardy :)

  • 10.2
   pedro says:

   za 30 rokov dostane mesto zdevastovany stadion do svojho vlastnictva aby ho mohlo za svoje opravit pripadne za 1 euro odpredat lebo sak je to cista strata a treba rozvoj…

 11. 11
  papula says:

  AKo pozeram na studiu, tak “zhltla” existujuce stavby, ktore su teraz nie vo vlastnictve mesta. Mozno aj s nimi sa dohodnu na odpredaji za 1 eur:-D

 12. 12
  Palko says:

  Spocital som tie m2 z clanku a vyslo mi toto:

  predaj pozemkov = 161 962 m2
  predaj nehnutelnosti = 54 928 m2

  vsetko spolu na predaj = 216 890 m2
  .
  Za jedno euro dobry nakup. Kolko by to bolo v peniazoch pri trhovej cene? Nakoniec malu cast nepriamo zaplati mesto cez tie zlavy a nic z toho mat nebude. Neprekvapilo by ma ak to bude este aj oslobodene od dane.
  Bordel v TT.

 13. 13
  Martin says:

  Ludom nikdy nevyhovies.

  Kazdy place ze v Trnave zdochol pes, ale ked su plany postavit nieco tak tito ludia na to nakydaju.
  Problem s prenajmom za 1 euro? Z clanku je zjavne ze stadion bude po 30 rokoch vlastnictvom mesta. Naco by teda niekto nieco staval, co nebude jeho a este by si mal k tomu kupit pozemky?

  Preco to stavat v centre? Je to jednoduche. Stadion v centre ma svoju tradiciu, vsetci su nan zvyknuti a ma dobru pesiu dostupnost z celeho mesta. A kam by ste ho chceli dat? K Mercury Marketu k dialnici? Nie kazdy ma moznost dopravit sa autom na futbal, pripadne by si tam rad dal nejake to pivko.

  Sa spamatajte co vlastne chcete. Ci chcete stadion na okraj mesta a postavit obchodne centrum na mieste povodneho? To by vam uz nevadilo?

  • 13.1
   Palko says:

   OK, tradiciu stadiona v centre beriem. Tak nech postavi len stadion tam kde je teraz a ten obchodny a hotelovy prilepok nech spravi niekde inde aby nebol nahodou pan investor v strate.
   .
   Po 30 rokoch bude stadion mestsky, ale len ten (ihrisko+tribuny) a nie tie komercne prilepky okolo neho. A to je dost zasadny rozdiel.
   .
   Nasiel som si ceny pozemkov v centre mesta. Trhova cena tych korunovych vychadza takto:
   161 962 m2 * 430 za meter = 69 643 660,00 € a to cislo sa dost podoba tomu co sa ma investovat.

   • 13.1.1
    Martin says:

    Je mi jasne ze komercne objekty neprejdu pod mesto. Lenze to je sucast biznisu. Ak niekto chce nieco postavit a ma to sluzit ludom, tak mesto musi spravit nejake ustupky pred tym, pretoze vedia ze sami by to nikdy nepostavili. Radsej spravia ustupok investorovi a pridu o niekolko milionov eur ako keby tam ta zelezna konstrukcia mala chatrat dalsie desatrocia, mozno aj dlhsie.
    Na tom stadione sa mozu organizovat rozne podujatia, ak sa tam nebude hrat futbal, mozu tam byt koncerty, predstavenia, hocico.

    Bohuzial nie sme v Bratislave, kde vsetko stavaju za statne peniaze (teda pardon, nase).

    Tie komercne objekty su aj podla mna zbytocne, lenze bez nich by stadion nebol ziskovy a zase sa dostavame do bodu ze by sa to neoplatilo investorovi postavit.

    Ja len dufam ze ked to uz postavia, tak opravia aj cestu az po stanicu aby sa po nej dalo normalne dochadzat a nebola stale zapchata.

    • 13.1.1.1
     Palko says:

     Vsetko co ste napisali chapem, len nechapem preco to zakryvaju nazvom stadion, ked ten je az na poslednom mieste. Navyse ked rozoberieme stadion na casti – ihrisko a 4 tribuny, tak dve casti zostavuju povodne (ihrisko+zapadna), juzna a severna sa budu robit a vychodna bude uz sucastou tych komercnych prilepkov.
     .
     Mna ako obcana nezaujima, ze ci sa to investrovi oplati, tak ako jeho nezaujima ci mam dostatocny plat. Snad si spravil dostatocnu analyzu a vie co este moze a co nie. Ale nie za peniaze (dane) obcanov.
     .
     Najidealnejsie by bolo spravit stadion (ihrisko+tribuny) tam kde je a aby sa mu to oplatilo, tak mesto by mu poskytlo ulavy/pozemky niekde inde ako v centre (cukrovar?). Takato moderna stavba nie je vhodna na okraj historickeho centra. Rovnaka chyba sa stala v minulosti s ROH na namesti a ako to tam teraz vyzera.

     • 13.1.1.1.1
      Martin says:

      Ja tomu dobre rozumiem. Investora neobhajujem, iba som napisal ze ako to je. Tiez ma nezaujima ci sa mu to oplati. Poorovi je uplne jedno ako sa zije obcanom, hlavne ze on si pomasti vacky. Lenze ked sa mu to neoplati, tak to nepostavi.
      Tiez sa mi nepaci ze pri vstupe do historickej casti mesta bude stat “moderne nakupne centrum” a hlavne sa mi nepaci ze zobrali aj parkovisko pri kalokagatii. Neviem si predstavit kam presunu obcerstvovaciu zonu na Jarmoku… To ma tiez svoju historiu.

      Na druhej strane vsetko ma svoje pre a proti.
      To je vsak na dlhsiu diskusiu.

    • 13.1.1.2
     pedro says:

     myslis ze investorovi co staval hociktory stadion v londyne sa to neoplatilo?

     • 13.1.1.2.1
      Martin says:

      Zas neporovnajme neporovnatelne. Londyn je trosku inde ako my.
      Spartak ten stadion potrebuje a ci uz k tomu postavia nakupny komplex za nakradnute, to sa malo riesit na mestskom zastupitelstve pocas rokovani.

 14. 14
  červenočírnadzedzinanaša says:

  Ja sa pýtam ako sa na takýto vstup do historickej časti mesta pozerajú pán a pani z pamiatkového úradu, bude aj tu platiť jednaký meter, ale Ponáhlik si vybaví čo len chce???

 15. 15
  Šúrovčan says:

  A je to ….Teraz môžu postaviť stodolu za nakradnuté na pozemkoch zadarmo …

 16. 16
  Ivan says:

  5671/6 10 hektárov s kúskom parkoviska, Hlbokou cestou ale hlavne pozemky okolo činžiakov na Družbe až k Daňovému úradu, časť Starohájskej a pozemky okolo Póorovho objektu TSK a priliehajúcich parkovísk ?

  Ešte raz pre tých čo sú nechápaví : 103 tisíc 885 štvorcových metrov ciest, sídliska a verejnej zelene s kúskom parkoviska pod budúcim areálom EURO-MAX CITY ARÉNA za JEDNO EURO ?! Ani slovko o tom, že odčleniť potrebnú časť tohto pozemku pre potreby výstavby obchodného centra ….

  Okrem toho mestu vlastne ostanú vo vlastníctve iba pozemky samotnej hracej plochy štadióna a pod západnou tribúnou , ktorej sa nedotkne priamo výstavba. Celý zvyšok štadióna, ktorý bude patriť mestu bude postavený na pozemkoch EUROMAXU ?! Ak náhodou o 50 rokov sa rozhodne niekto postaviť nový štadión inde, mesto Trnava a naše deti majú smolu – všetky pozemky okrem spomenutých budú súkromné a mesto z toho neuvidí ani cent …

  Čo si to vlastne budú tých 30 rokov prenajímať za jedno EURO ?

  Ach

  To dúfam nemôže prejsť, aj keď mestské zastupiteľstvo je ovládané Smer-om …To je skrytá – tretia vlna privatizácie – tentoraz organizovaná trnavským parlamentom – privatizácia mestských verejných priestorov a niektorých stavieb za korunu. Čo je moc, to je moc – v prípade schválenia to chce defenestráciu – vyhodiť radných z okien radnice . Prečo nepredali aj tie rozpadajúce sa domy v centre za 1 EURO, veď aj pán Trnka ich bude zveľaďovať a možno tam mnohí z nás/Vás budú chodiť, niektorí sa tam možno aj zamestnajú, …

  Nemal by som problém s tým prenajať pozemky na 50 rokov za 1 Euro, ako to mali dostať Švajčiari, ale nie predávať… Prípadne predať minimálnu časť nevyhnutnú na výstavbu určitých objektov, ale parkoviská, štadión, ulice, sídlisko – to všetko by malo zostať v majetku mesta, resp. na pozemkoch mesta. Neskrývať predaj pozemkov v okolí TTSK za výstavbu štadióna !!!

  To je logika … Do ri.. aj s takýmto mestom a štátom …

  • 16.1
   Jozef says:

   Tento príspevok mi hovorí z duše. To čo sa v tomto štáte a meste deje je nehorázne. Ak toto prejde, tak to chce naozaj defenestráciu! Každý poslanec, ktorý za toto zdvihne ruku, nesie spoluvinu za rozkrádanie. Mne sa snáď len sníva. Je mi z toho a z ľudí čo sa na tom podieľajú na grcanie!

  • 16.2
   Grco says:

   Ja chcem za 1 € Mestskú vežu, za 30 rokov ju vrátim a nestarajte sa čo s ňou bude, keď vás nezaujíma čo bude s uvedenými pozemkami. Dúfam že posr(l)anci to ihneď schvália na mimoriadnom zasadnutí a mestská rada tiež. Platí rovnosť pre všetkých. Bosnák mi tam môže nadstavovať hodiny – tie slnečné aby išli presne. Putko bude robiť bungee jumpig. Ponáhlik môže dole predávať lístky na Jarmek. A všetci budú hovoriť: “Čo vám straší vo veži?” Aspoň tam budú pokope. A budú sem chodiť turisti z celého sveta a kukať na nich.

  • 16.3
   papula says:

   A na kieho boha mu je cela Sportova a Kollarova ulica? Tie potrebuje tiez k stadionu? A pozemky na Paulinskej ulici, kde je teraz medzi Hviezdou a Balakovom pas zelene? To vsetko asi zrusi ako pred Olympiou a urobi tam parkovacie miesta, na ktorych bude kesovat a ludia mu budu este aj tlieskat.
   Prehlasujem trvaly pobyt k cudzej babke v hociktorej okolitej dedine, aby hajzlici, ktori toto schvalia, uz viacej nerozhodovali o peniazoch, ktore odvadzam tomuto statu a drvivu vacsinu z nich dostane mesto do svojho rozpoctu!

   • 16.3.1
    Palko says:

    A to ste nespomenuli ten najvacsi kus pozemku. To je cast Druzby az po socialnu poistovnu a polikliniku okolo tej zakladnej skoly na Druzbe.

    Proti tomuto by sa malo spravit protestne zhromazdenie obcanov!

    Mesto malo tie pozemky nechat rozdelit, zapisat do katastra a potom predavat len tie nevyhnutne casti.

 17. 17
  Pišta says:

  Otrok Bosniak už trepe po trnavsky aj v hlavných správach naučte ho niekto po slovensky nech nerobí hanbu

  • 17.1
   Lubo says:

   Pan poslanec Bosniak je vlastne len hovorca Poora a Nahlika. Mal by si ale uvedomit, ze STV neni MTT, tam by sa mal naucit po slovensky, lebo stredoslovaci a vychodniari mu v spravach urcite nerozumeli :DD

 18. 18
  Fero Jahoda says:

  Zaujima ma ci budu pre tohto investora milionove pokuty za nedodrzanie terminov, milionove vyinkulacie a ine ganacne podmienky, tak ako to bolo v pripade svajciarov.

 19. 19
  papula says:

  Vazeni pani mestski posranci, nezabudnite na to, ze ked budu pozemky sukromne, v pripade jarmoku si mozete v rozpocte v prijmoch sktnut vsetky ciastky za prenajom stankov v uliciach a miestach, ktore chcete predat “investorovi”. A rovno mozete buducorocny jarmok zrusit, lebo nebude ziskovy, ked vam vypadne viac ako polovica prijmu. Ci nevidite dalej ako po vase vrecko?

 20. 20
  ... says:

  Vážení, o predaji a prenájme pozemkov majú rozhodovať mestskí poslanci 25. septembra od 13:00 hod !!!

 21. 21
  Architekt says:

  Navrhujem zmenu názvu City Aréna na:
  “Spoortak ŽosCici Nahléna”

 22. 22
  Ostrostrelec says:

  Co uz … vymenime beton za beton, ibaze ten novy bude o trochu vyssi …

  Ozaj, mozno by sa mal pri tej prilezitosti vyrubat aj Amfik, dost tam bude opticky vadit …

 23. 23
  jojo says:

  nedal si niekto nahodou robotu, ze by presne spial o ake pozemky sa prepsne jedna z toho dlheho zoznamu parciel?

 24. 24
  TERMIN PROTESTU!! says:

  PRIATELIA, PRIDTE VYJADRIT VAS NAZOR PRED RADNICU. VEREJNY PROTEST obcanov sa kona 25.9 (utorok) o 12:30 hod. pred trnavskou radnicou.
  o 13:00 h. zacina rokovanie zastupitelstva, kde sa bude aj o tychto veciach hlasovat. Ak mozte, PRINESTE TRANSPARENTY, RAPKACE, PISTALKY, NECH JE NAS POCUT!

  • 24.1
   Jovany says:

   Aby si tam nestál sám. :-)

  • 24.2
   Palko says:

   Ja idem na to rokovanie.
   Dal som si namahu a pozrel do katastralnej mapy a som zhrozeny. Podla verejne dostupnych info tam patri cast Kollarovej ulice po Trnavku, o Druzbe som uz pisal, ze az po socialnu poistovňu.
   Zistil som, ze poslanci maju iny material ako je uverejneny na webe (niektore ine cisla parciel ale tie neviem najst v katastralnej mape, zatial teda neexistuju). Maju aj zmluvu, ktora sa bude podpisovat.
   Tu sa asi schyluje k niecomu podozrivemu.

  • 24.3
   Voloda says:

   Tento obrazok by si mali pozriet poslanci pred hlasovanim. Ciernou su oznacene pozemky na predaj za 1 euro. Nie su tam vyznacene tie na prenajom:
   http://postimage.org/image/7ctfmbpx7/

 25. 25
  Jovany says:

  Mám si zobrať dovolenku?

 26. 26
  Jozef says:

  No keby som ja bol zvolený zástupca obyvateľov tohto mesta, a nebol by som finančne alebo majetkovo napojený na žiadneho súkromného investora, vyhlásil by som miestne referendum alebo aspoň anketu, v ktorom by som sa obyvateľov tohto mesta spýtal:

  Súhlasíte s “darovaním” nášho spoločného majetku jednému investorovi, aby mohol zrealizovať “rekonštrukciu” futbalového štadióna tak, aby mal z toho doživotný prospech?

  Myslím si, že väčšina obyvateľov, vrátane mňa by bola proti. Keď už, majetok sa dá aj prenajať.

  A pokiaľ viem, v tomto meste je oveľa viac areálov vo vlastníctve mesta, ktoré sú v oveľa horšom stave ako štadión a využíva ich pritom oveľa viac obyvateľov.

  Ale keďže prioritou našich volených zástupcov je konanie len v prospech takých investorov, ktorí im osobne majú čo ponúknuť, tak o zveľaďovanie mestského majetku slúžiaceho pre väčšinu obyvateľov nemajú záujem.

  Stačí sa ísť pozrieť ako vyzerajú mestské areály pre verejnosť:

  Kamenný mlyn – rybník okolo ktorého sa dalo prejsť až ku splavu – oplotený, lebo je súkromný. Lesopark – staré nefunkčné zhrdzavené lampy, šachty bez poklopov, bordel.

  Kúpalisko v Kamennom mlyne – bez akejkoľvek väčšej investície už od socializmu.

  Kúpalisko Slávia – to isté čo kúpalisko v Kamennom mlyne, navyše vo vode plávajúce zvratky, pľuvance, sople a šťanky.

  Areál Slávia – oplotených X futbalových a tenisových ihrísk, oplotená atletická dráha, oplotený trávnik za “kúpaliskom”, oplotený areál pre psov a geto bezdomovcov so sedacími súpravami. Inak pekná prechádzka medzi plotmi.

  Areál Lokomotíva – ako Slávia, oplotené futbalové a tenisové ihriská, “detské ihrisko” ako súčasť šenku, kde chodia slopať a húliť rodičia detí, ktoré sa aspoň majú kde za ten čas hrať.

  Kúpalisko na Lokomotíve – síce “najnovšie” v Trnave, ale už dávno za zenitom. Sa pozrite inde na hocijakú dedinu – tam majú oveľa modernejšie kúpaliská a aspoň nejakú tú drobnú vodnú atrakciu pre deti.

  “Národné strelecké centrum” Štrky – v lesoparku bordel, skládky odpadu, použité prezervatívy. Dokonca sú tam aj nejaké chaty – pre koho?

  “Areál zdravia” Modranka – tiež viac menej udržovaný bez zmeny od vybudovania v socializme.

  A potom sú tu aj menšie časti – medializované otvorenie Clementisovej ulice po rekonštrukcii s oddychovou zónou pri stredisku sociálnej starostlivosti pre dôchodcov s lavičkami a fontánou. Lenže na lavičkách pri zdroji vody sa začali schádzať bezdomovci, robili bordel, tak naši najvyšší to vyriešili tak, že demontovali fontánu a je po probléme. Teraz je tam o niečo menej bezdomovcov, ale dôchodcovia tam už nechodia.

  Ale na vine nie sú bezdomovci, tí robia len to, čo im je dovolené. Kontrolu majú vykonávať mestskí policajti, ale tých treba najskôr 3 krát zavolať aby sa im uráčilo z teplých kancelárií. Ale ani oni za to nemôžu, veď akého majú náčelníka, tak pracujú. A náčelník zase robí len to, čo od neho vyžaduje jeho nadriadený, teda primátor, a tomu ako to tu tak vyzerá je to asi šééécko jedno.

 27. 27
  Voloda says:

  Pre tych, ktori nemaju cas pozriet, ktore pozemky to vlastne mesto ide predat, je tu obrazok z katastra. Ciernou su oznacene pozemky na predaj za 1 euro. Nie su tam vyznacene tie na prenajom:
  http://postimage.org/image/7ctfmbpx7/

  • 27.1
   Palko says:

   Ten obrazok je super, ja som sa s tym babral z kataster mapy v malovacom programe a vyplnal som po jednom farbou, ale toto je spravene uplne super a malo by sa to odoslat emailom poslancom nech vedia za aku plochu mali hlasovat.
   Ako ste prosim spravili ten obrazok?

 28. 28
  Ujo Palo says:

  Voloďa, tá mapa je zrelá na trestné oznámenie pre trestný čin podvodu, zatiaľ v štádiu pokusu…

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.