reklama

Mesto zverejnilo upravený zoznam pozemkov a nehnuteľností určených na predaj pre City-Arenu

Hlavným bodom rokovania poslancov mestského zastupiteľstva 6. novembra 2012 bude hlasovanie o predaji a prenájme pozemkov a nehnuteľností v priestoroch a blízkom okolí Štadióna Antona Malatinského spoločnosti City-Arena, a.s.

O predaji a dlhodobom prenájme mestského majetku investorovi, ktorý plánuje v Trnave postaviť a zásadne zmodernizovať futbalový stánok, realizovať výstavbu obchodného centra, administratívnych priestorov, podzemného parkoviska či hotela, mali rozhodovať trnavskí zastupitelia už v septembri.

Pre nepresné geometrické zameranie pozemkov bol tento bod z rokovania stiahnutý. Ako vysvitlo z oficiálne zverejnených údajov, do predaja za cenu 1 euro sa dostali aj rozsiahle pozemky siahajúce od Hlbokej ulice až po budovu Trnavského samosprávneho kraja a Sociálnej poisťovne o výmere viac ako 20 hektárov.

Poslanci tak na návrh mestskej rady odhlasovali stiahnutie materiálu a požiadali investora o predloženie nových podkladov.


Z tejto mapky vychádzali poslanci MZ na septembrovom zasadnutí

Súčasťou balíka pozemkov s rozlohou 35-tisíc metrov štvorcových určených na predaj investorovi majú byť okrem iných aj priestory parkoviska pri VÚB, parkovisko pri amfiteátri či niektoré nehnuteľnosti v bezprostrednom dotyku štadióna na Športovej ulici. Tie plánuje investor v rámci komplexnej rekonštrukcie futbalového stánku zbúrať.

Do prenájmu na obdobie 30 rokov a cenu 1 euro ročne budú určené najmä tribúny.

Predstavitelia futbalového klubu FC Spartak, ktorí zároveň stoja aj za investičným projektom spoločnosti City-Arena, nedávno potvrdili snahu začať so stavebnými prácami už na jar 2013.

Ak sa ich zámer vydarí, je možné, že fanúšikovia Spartaka budú sledovať na súčasnom štadióne už len posledné dva zápasy svojho klubu.

Spoločnosť City-Arena plánuje začať v prvej polovici roka 2013 s výstavbou štadióna s kapacitou 17 500 sedadiel. V rámci polyfunkcie má v okolí štadióna vyrásť dvojpodlažné podzemné parkovisko, 120-lôžkový štvorhviezdičkový hotel, obchodné centrum s mulitikinom, ako aj a administratívne priestory.

Investícia v hodnote 76 miliónov eur má byť podľa slov predsedu predstavenstva City-Areny Pavla Adamca kompletne dokončená na konci roka 2014.

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali 17. júla 2012 Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PREDAJ CITY-ARENA, a.s., za 1 euro:

1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parcela registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/10 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 148 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/11 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 023 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/12 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 403 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 113 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– parcela registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– parcela registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/1 – ostatné plochy, s výmerou 5 805 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/2 – ostatné plochy, s výmerou 270 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– parcela registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou: 224 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– parcela registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– parcela registra „C“ č. 6353 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 15 m2,
– parcela registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– parcela registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 154 m2,
– parcela registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 866 m2,
– parcela registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– parcela registra „C“ č. 8937/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 721 m2,
– parcela registra „C“ č. 8938/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 362 m2,
– parcela registra „C“ č. 8939/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 848 m2,
– parcela registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– parcela registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– parcela registra „C“ č. 5660 – záhrady, s výmerou 198 m2,
– parcela registra „C“ č. 5671/346 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 075 m2;

B. stavby:
– so súpisným číslom 554 s popisom „dom“, na ulici Kollárova 19, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– so súpisným číslom 518 s popisom „budova espresa a vinárne – Penalta“, na ulici Športová 1, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– so súpisným číslom 521 s popisom „budova“, na ulici Športová 4, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– stavba so súpisným číslom 525 s popisom „rodinný dom“ na ulici Športová 8, postavená na pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ č. 6352, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku: 367 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „výmenníková stanica“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „budova Zberne Sazky-Športky“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2;

2. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 4, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
– pozemok parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2,
– stavba so súpisným číslom 2551 – DOM, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2;

3. stavby vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidované v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označené ako:
– búdka nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– stožiar osvetlenia a spevnená plocha nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– spevnená plocha pod tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– spevnená plocha nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– spevnená plocha a budova nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– spevnená plocha pod tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2 a na pozemku parcela registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 154 m2,
– spevnené plochy – parkovisko a účelová komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 866 m2,
– spevnená plocha – chodník nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5671/346 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 075 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5660 – záhrady, s výmerou 198 m2,
– spevnené plochy – komunikácia a oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8937/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 721 m2,
– spevnené plochy –komunikácia a oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8938/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 362 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8939/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 848 m2,
– stavba sociálne zariadenie a verejné WC nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PRENÁJOM CITY-ARENA, a.s., za 1 euro/ročne na dobu 30 rokov:
1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:

A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2;

B. stavby:
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Východná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JV tribúna“ a „Sociálne zariadenie, WC“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Južná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Severná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SV tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2;

2. stavbu vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidovanú v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označenú ako Južná Tribúna, nachádzajúcu sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2.

Ulož ako PDF
Napísal 24. októbra 2012 8:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

29 komentárov pre “Mesto zverejnilo upravený zoznam pozemkov a nehnuteľností určených na predaj pre City-Arenu”

 1. 1
  imro says:

  stale nerozumiem preco musia tie pozemky predat a nestaci len prenajat na X rokov

  • 1.1
   VUB says:

   Lebo prenajate pozemky nemozu zalozit banke, “kes” pravdepodobne nemaju a logicky potrebuju uver.

   • 1.1.1
    Marcel says:

    Ak nato investor nemá keš… prečo mu to potom predávajú- dávajú?
    Celé je to jedna veľká fraška a nafúknutá bublina, ktorá je schovaná za krok pre ľudí (výstavba štadióna)

  • 1.2
   tojefakt says:

   lebo na svojich
   – vedla ZOSky
   – vedla kamenaca

   si take hebedo nikto nepostavi

 2. 2
  igor says:

  Je to neuveritelne čo sa tu deje.Nechápem prečo za euro.Trhové ceny neexistujú.Vedˇ ten samaritán Trnavy nejde robit niečo na čom by nezarábal alebo to niekomu nakoniec nepredal………..ako už niektoré záležitosti……ved tie ovce len treba dobre napásť a oni budú spokijné….ĆEST ZáHRANCOM TRNAVY A SLOVENSKA

 3. 3
  igor says:

  stále sa rozdá len tým istým,stále aj 23 rokov po revolúcii je čo……………..len ti istý

  • 3.1
   convey says:

   Len on a on to dokaze! a Vy onoho dobraka tak podcenujete. Este stale ale nevlastni Vas zivot. To je utecha.

   Kto je Len on a kto je on najdete vo wikipedii. greckych dlhopisov v Postovej banke sa tam nepise.

 4. 4
  KONECNE says:

  KONECNE SA NIECO V TOMTO MESTE ROBI A ICH TU SERIE ODKIAL MAJU PENIAZE..KAZDY ROZUMY INVESTOR TO PREUVERUJE,VIETE VOLA SA TO INFLACIA A 90% DEMENTOV CO SEM VYPISUJE NEROZUMIE NICOMU…IBA DOOKOLA NEGOVAT …

 5. 5
  Feri says:

  cele je to len jeden velky podvod! Predaju pozemky nas vsetkych porkovi za euro, on si bude ryzovat na nakupnom centre, ako aj z podujati na stadione, ktory si opravi, ved uz to bude najblizsich 30 rokov v podstate len ich stadion. Zisk zo vsetkeho pojde porovi a jeho bande, mesto z toho celeho bude mat az 1 euro. uzasne vyhodny obchod.

 6. 6
  Feri says:

  a este aby som nezabudol, vsetci trnavcania budu mat z toho uzasny pocit na dusi, ze budu mozno mat opravene tri tribuny stadionu, ktory im 30 najblizsich rokov ale patrit uz nebude.

  a urcite to bola len “nahoda” ze sa omylom do predaja za 1 euro dostali aj rozsiahle pozemky siahajuce od Hlbokej az po budovu VUC a Socialnej poistovne o vymere viac ako 20 hektarov.

 7. 7
  naex says:

  … keď som neska išiel z roboty tak pred trnavou stála kolóna záujemcov o kúpu tých pozemkov za trhovú cenu a viete čo? všetci tam chcú ešte investovať cca 30mega € do nového štadiónu – šak čo by pre nás neurobili …
  sa tu spamätajte, každý na trnavu sere zvysoka – keď z toho nemá nič kápnut tak nic nebude a netýka sa to len štadiónu panstvo
  … alebo možeme na takého blba čakať hoci aj 50 rokov …

  • 7.1
   igor says:

   ked ma na to p.POOR a vie to ,preco to nevie mesto…..alebo nechce a musi

   • 7.1.1
    naex says:

    … si to vím živo predstaviť – keby to malo stavat mesto tak by natáhli rozpočet z 30m na min 70m (presne ako vtedy ked robili rekonštrukciu štadiona alebo detského ihriska v kamči) :D a nakoniec by to aj tak niekomu prenajali lebo by neboli schopný prevádzkovať štadión bez straty

 8. 8
  Mihoč says:

  Super, tak nám tu vznikol precedens, že na športové účely je možné predať rozsiahle pozemky za euro! Čo na tom, že sa tam bude hrávať 2.liga. Zato trnavskí baseballisti – majstri Slovenska – by sa takej ústretovosti tiež potešili, aj keby dostali hoci hektár role za mestom. Bohužiaľ, nemajú v klube žiadneho “úspešného” “podnikateľa” s vplyvom na mestské “zastupiteľstvo”.

 9. 9
  rrr says:

  nektorych ludi fakt nedokazem pochopit…. sak ked ste taky mudry zozente 75 mil. euro chodte na mesto z dobrym projektom a som presvedceny, ze aj Vam sa uleze neaky pozemok za euro… zavidet to je take slovenske…. sak nech to ma za euro ved nainvsteuje kopec penazi do mestskeho stadionu…. alebo radsej sa budete pozerat dalsich 100 rokov na chatrajucu ruinu v centre mesta s pocitom, ze su to mestske pozemky a hovno z toho????

 10. 10
  imro says:

  ked sa riesil predaj starych historickych domov mesto vravelo ze ich nemoze predat za 1 euro, lebo musi predavat za znalecku cenu. Tam uz cesticky nenasli ako to urobi, ale pre mafianov vsetko :)

  kam teraz daju novy automat co kupili pre parkovisko pri amfiku ?:)

 11. 11
  ja says:

  Prezraď, koľko si si ich dal “naex”, keď tu takto exceluješ, hm?

  • 11.1
   naex says:

   … haha debilko, ja sa tu bavím na takých ako si ty aj bez chlastu :) pravda je však taká ako som napísal, že sem proste prachy nikto neprinesie bez toho aby z toho namal nejaký profit
   lenže názory niektorých ludí sú ako keď stará škaredá k.u.rva ktorú nikto nechce ani zadarmo začne vykrikovat že za 1€ nikomu nedá
   ale kludne ma pouč o tom aký investori a kolko v trnave investovali do nekomerčných projektov – dokonca sa nehrnú ani do tých komerčných

 12. 12
  Voloda says:

  Mam vyhliadnuty jeden pekny pozemok, vraj patri mestu. Dam za neho 1000 krat viac ako len 1 € a slubujem, ze do roka a do dna tam bude stat pekny domcek a pozemok bude upraveny. Ak mi mesto prenajme ten stlp verejneho osvetlenia pred pozemkom, dam tam nove LEDkove svetlo. A ak mi prenajme aj chodnik, tak ho opravim a budem ho v zime odrhnat od snehu. Kde sa mam hlasit? Len mi nepiste, ze na psychiatrii.

 13. 13
  igor says:

  Napriklad ja som mal v svojom pozemku zasraných 22 m2 mestskeho pozemku,tak som žiadal mesto o odkupenie,Samozrejme že som ho dostal za trhovu cenu 90 eur.m2
  a este raz pre všetkých čo tomu rozumejúúúúúúúúú ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,prečo mesto nevstupy zo svojimi pozemkami ohodnotenými trhovou cenou spoločne s investorom do tohto projektu!

 14. 14
  hugo says:

  Pozor v navrhovanej zmluve je – že môže začať stavať až v r. 2019 nie dokončiť! začať ! týka sa štadióna – takže niektorí sa toho ani nedožijú

 15. 15
  igor says:

  štadion je pre investora najmenej zaujímavý

  • 15.1
   klamm says:

   ..do rekonštrukcie štadióna je z tej sumy vyčlenených len 15mil.Ostatné je megabiznis pre zos mafiu,..
   a najviac mám obavu, že to celé bude nadväzovať na západnú tribúnu a aj tak to bude vyzerať,..takže na moderný európsky štadión sa môžme isť pozrieť na, za naše dane niekoľkokrát predražený Kmotríkov štadión z lásky od súdruha fica. :)

 16. 16
  Palko says:

  na tu lavku na druzbu potrebuju aj parcelu 5671/345 (70 m2) a ta v zozname nie je. Jedine, ze by si to rozmysleli a lavka nebude, len neviem naco potom ta parcela vznikla?

  Takze vyzera to tak, ze verejnost dostala nieco ine ako sa bude realne schvalovat.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.