reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto zverejnilo upravený zoznam pozemkov a nehnuteľností určených na predaj pre City-Arenu

Hlavným bodom rokovania poslancov mestského zastupiteľstva 6. novembra 2012 bude hlasovanie o predaji a prenájme pozemkov a nehnuteľností v priestoroch a blízkom okolí Štadióna Antona Malatinského spoločnosti City-Arena, a.s.

O predaji a dlhodobom prenájme mestského majetku investorovi, ktorý plánuje v Trnave postaviť a zásadne zmodernizovať futbalový stánok, realizovať výstavbu obchodného centra, administratívnych priestorov, podzemného parkoviska či hotela, mali rozhodovať trnavskí zastupitelia už v septembri.

Pre nepresné geometrické zameranie pozemkov bol tento bod z rokovania stiahnutý. Ako vysvitlo z oficiálne zverejnených údajov, do predaja za cenu 1 euro sa dostali aj rozsiahle pozemky siahajúce od Hlbokej ulice až po budovu Trnavského samosprávneho kraja a Sociálnej poisťovne o výmere viac ako 20 hektárov.

Poslanci tak na návrh mestskej rady odhlasovali stiahnutie materiálu a požiadali investora o predloženie nových podkladov.


Z tejto mapky vychádzali poslanci MZ na septembrovom zasadnutí

Súčasťou balíka pozemkov s rozlohou 35-tisíc metrov štvorcových určených na predaj investorovi majú byť okrem iných aj priestory parkoviska pri VÚB, parkovisko pri amfiteátri či niektoré nehnuteľnosti v bezprostrednom dotyku štadióna na Športovej ulici. Tie plánuje investor v rámci komplexnej rekonštrukcie futbalového stánku zbúrať.

Do prenájmu na obdobie 30 rokov a cenu 1 euro ročne budú určené najmä tribúny.

Predstavitelia futbalového klubu FC Spartak, ktorí zároveň stoja aj za investičným projektom spoločnosti City-Arena, nedávno potvrdili snahu začať so stavebnými prácami už na jar 2013.

Ak sa ich zámer vydarí, je možné, že fanúšikovia Spartaka budú sledovať na súčasnom štadióne už len posledné dva zápasy svojho klubu.

Spoločnosť City-Arena plánuje začať v prvej polovici roka 2013 s výstavbou štadióna s kapacitou 17 500 sedadiel. V rámci polyfunkcie má v okolí štadióna vyrásť dvojpodlažné podzemné parkovisko, 120-lôžkový štvorhviezdičkový hotel, obchodné centrum s mulitikinom, ako aj a administratívne priestory.

Investícia v hodnote 76 miliónov eur má byť podľa slov predsedu predstavenstva City-Areny Pavla Adamca kompletne dokončená na konci roka 2014.

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali 17. júla 2012 Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PREDAJ CITY-ARENA, a.s., za 1 euro:

1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
A. pozemky:
– parcela registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/10 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 148 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/11 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 023 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/12 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 403 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 113 m2,
– parcela registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– parcela registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– parcela registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/1 – ostatné plochy, s výmerou 5 805 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/2 – ostatné plochy, s výmerou 270 m2,
– parcela registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2,
– parcela registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– parcela registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou: 224 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– parcela registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– parcela registra „C“ č. 6352 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 367 m2,
– parcela registra „C“ č. 6353 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 15 m2,
– parcela registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– parcela registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 154 m2,
– parcela registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 866 m2,
– parcela registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– parcela registra „C“ č. 8937/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 721 m2,
– parcela registra „C“ č. 8938/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 362 m2,
– parcela registra „C“ č. 8939/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 848 m2,
– parcela registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– parcela registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– parcela registra „C“ č. 5660 – záhrady, s výmerou 198 m2,
– parcela registra „C“ č. 5671/346 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 075 m2;

B. stavby:
– so súpisným číslom 554 s popisom „dom“, na ulici Kollárova 19, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6334 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 139 m2,
– so súpisným číslom 518 s popisom „budova espresa a vinárne – Penalta“, na ulici Športová 1, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6345/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 224 m2,
– so súpisným číslom 521 s popisom „budova“, na ulici Športová 4, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6347/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 201 m2,
– stavba so súpisným číslom 525 s popisom „rodinný dom“ na ulici Športová 8, postavená na pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ č. 6352, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku: 367 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „výmenníková stanica“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/16 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 40 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „budova Zberne Sazky-Športky“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6342/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 55 m2;

2. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 4, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:
– pozemok parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2,
– stavba so súpisným číslom 2551 – DOM, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6339 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 374 m2;

3. stavby vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidované v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označené ako:
– búdka nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6341/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 46 m2,
– stožiar osvetlenia a spevnená plocha nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6342/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 853 m2,
– spevnená plocha pod tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6347/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 205 m2,
– spevnená plocha nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6347/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2,
– spevnená plocha a budova nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6354 – záhrady, s výmerou 215 m2,
– spevnená plocha pod tribúnou nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6356/2 – záhrady, s výmerou 142 m2 a na pozemku parcela registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6340 – ostatné plochy, s výmerou 1 971 m2,
– stožiar osvetlenia nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6342/1 – ostatné plochy, s výmerou 4 380 m2,
– spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6358/1 – záhrady, s výmerou 154 m2,
– spevnené plochy – parkovisko a účelová komunikácia nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8836/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 866 m2,
– spevnená plocha – chodník nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8836/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 322 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5671/346 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 075 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5653 – záhrady, s výmerou 436 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5655 – záhrady, s výmerou 323 m2,
– spevnené plochy – parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 5660 – záhrady, s výmerou 198 m2,
– spevnené plochy – komunikácia a oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8937/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 721 m2,
– spevnené plochy –komunikácia a oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8938/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 362 m2,
– spevnené plochy – komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 8939/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 848 m2,
– stavba sociálne zariadenie a verejné WC nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ č. 6344/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ URČENÝCH NA PRENÁJOM CITY-ARENA, a.s., za 1 euro/ročne na dobu 30 rokov:
1. nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, označené ako:

A. pozemky:
– parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2;

B. stavby:
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/1 – ostatné plochy, s výmerou 9 750 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Východná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/2 – ostatné plochy, s výmerou 942 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JV tribúna“ a „Sociálne zariadenie, WC“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 311 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Južná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 306 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „JZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/5 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 269 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „STADION – SPARTAK“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/6 – ostatné plochy, s výmerou 483 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SZ tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/7 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 263 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „Severná tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/8 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 573 m2,
– bez súpisného čísla s popisom „SV tribúna“, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/9 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 395 m2;

2. stavbu vo vlastníctve Mesta Trnava, neevidovanú v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva, označenú ako Južná Tribúna, nachádzajúcu sa na pozemku parc. registra „C“ č. 6344/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 478 m2.

Ulož ako PDF
Napísal 24. októbra 2012 8:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto zverejnilo upravený zoznam pozemkov a nehnuteľností určených na predaj pre City-Arenu”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.