reklama

V utorok bude zasadať mestské zastupiteľstvo. Prinášame program schôdze

V poradí 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční v utorok 29. apríla v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice.

Poslanci budú počas schôdze prerokovávať okrem iných návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov vo vybraných lokalitách mesta, hlasovať budú o záverečnom účte mesta za rok 2013, prvej aktualizácii rozpočtu, rozhodnovať budú aj o návrhoch na povolenia spracovania zmien v územnom pláne na pozemkoch Fakultnej nemocnice, Trnavských sladovní a v Modranke.

Program aprílovej poslaneckej schôdze počíta aj s voľbou hlavného kontrolóra mesta Trnava či určením platu primátora, ktorý je každoročným bodom podľa zákona.

Zastupitelia mesta sa zoznámia so správou o činnosti mestskej polície za minulý rok a štatistickým prehľadom kriminality na území mesta.

zastupitelstvo2

Ilustračné foto

Rokovanie mestského zastupiteľstva prinesie aj hlasovanie o návrhu organizačného zabezpečenia Tradičného trnavského jarmoku, žiadosti o zriadenie novej súkromnej materskej školy, petícii na riešenie dopravnej situácie na Františkánskej ulici či návrhu na poskytnutie finančných dotácii z metského rozpočtu na rok 2014.

O dôležitých bodoch rokovania a výsledkoch hlasovania poslaneckého zboru budeme informovať.

Priamy prenos zo zasadnutia môžete sledovať v utorok 29. apríla od 13. hodiny na internete po kliknutí na tento odkaz.

Program :

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406
2.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava v znení VZN č. 62 a VZN č. 321
3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013
3.2 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
4.1 Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmeny A/2014, B/2014 a C/2014
5. Majetkové záležitosti
6.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 8
6.2 Zásady povoľovania stavebných úprav miestnych komunikácií – chodníkov v meste Trnava
7.1 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
8.1 Určenie platu primátora mesta Trnava
8.2 Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8.3 Prerokovanie podnetu na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
9.1 Návrh na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2014 z rozpočtu Mesta Trnava
11.1 Zriadenie Súkromnej materskej školy „Kúzelná škôlka“, Markovičova č. 40, Trnava
12.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
12.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
13.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 – za rok 2013
14.1 Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2014
15.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2014
16.1 Petícia na riešenie dopravnej situácie na Ulici Františkánska v Trnave
17.1 Informatívna správa o stave projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
18.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 28.01.2014 do 07.04.2014
19. R ô z n e
20. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
21. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 28. apríla 2014 14:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok bude zasadať mestské zastupiteľstvo. Prinášame program schôdze”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.