reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V utorok bude zasadať mestské zastupiteľstvo. Prinášame program schôdze

V poradí 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční v utorok 29. apríla v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice.

Poslanci budú počas schôdze prerokovávať okrem iných návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov vo vybraných lokalitách mesta, hlasovať budú o záverečnom účte mesta za rok 2013, prvej aktualizácii rozpočtu, rozhodnovať budú aj o návrhoch na povolenia spracovania zmien v územnom pláne na pozemkoch Fakultnej nemocnice, Trnavských sladovní a v Modranke.

Program aprílovej poslaneckej schôdze počíta aj s voľbou hlavného kontrolóra mesta Trnava či určením platu primátora, ktorý je každoročným bodom podľa zákona.

Zastupitelia mesta sa zoznámia so správou o činnosti mestskej polície za minulý rok a štatistickým prehľadom kriminality na území mesta.

zastupitelstvo2

Ilustračné foto

Rokovanie mestského zastupiteľstva prinesie aj hlasovanie o návrhu organizačného zabezpečenia Tradičného trnavského jarmoku, žiadosti o zriadenie novej súkromnej materskej školy, petícii na riešenie dopravnej situácie na Františkánskej ulici či návrhu na poskytnutie finančných dotácii z metského rozpočtu na rok 2014.

O dôležitých bodoch rokovania a výsledkoch hlasovania poslaneckého zboru budeme informovať.

Priamy prenos zo zasadnutia môžete sledovať v utorok 29. apríla od 13. hodiny na internete po kliknutí na tento odkaz.

Program :

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406
2.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava v znení VZN č. 62 a VZN č. 321
3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013
3.2 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
4.1 Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmeny A/2014, B/2014 a C/2014
5. Majetkové záležitosti
6.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 8
6.2 Zásady povoľovania stavebných úprav miestnych komunikácií – chodníkov v meste Trnava
7.1 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
8.1 Určenie platu primátora mesta Trnava
8.2 Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8.3 Prerokovanie podnetu na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
9.1 Návrh na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2014 z rozpočtu Mesta Trnava
11.1 Zriadenie Súkromnej materskej školy „Kúzelná škôlka“, Markovičova č. 40, Trnava
12.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
12.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
13.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 – za rok 2013
14.1 Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2014
15.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2014
16.1 Petícia na riešenie dopravnej situácie na Ulici Františkánska v Trnave
17.1 Informatívna správa o stave projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
18.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 28.01.2014 do 07.04.2014
19. R ô z n e
20. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
21. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 28. apríla 2014 14:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok bude zasadať mestské zastupiteľstvo. Prinášame program schôdze”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.