reklama

Z rozpočtu mesta zaplatia deväť projektov predložených verejnosťou

Projekty v hodnote 17 500 eur bude realizovať mesto formou Participatívneho rozpočtu. O projektoch, na ktoré mesto vyčlení peniaze z rozpočtu sa rozhodovalo rôznymi formami hlasovania – fyzickým hlasovaním, internetovým a verejným zvažovaním.

Výsledkom hlasovania je poradie deviatich projektov v celkovej hodnote 17 500 eur. Mesto v tomto roku vyčlenilo na financovanie projektov navrhnutých verejnosťou 20-tisíc eur. Sumu chce každým rokom navyšovať.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt Mobiliár mestskej promenády. Zámer počíta s osadením lavičiek so stolíkmi, ktoré budú slúžili verejnosti. Piknikový mobiliár bude umiestnený v blízkosti detského ihriska pri Bernolákovej bráne. Hodnota projektu je 1880 eur.

Čo je Participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Na počiatku procesu sú návrhy a podnety zo strany občanov. Prostredníctvom rôznych mechanizmov PR sa postupne spracujú na projekty, z ktorých vzíde niekoľko víťazných a tie budú následne zrealizované.

Výška Participatívneho rozpočtu pre Trnavu na rok 2016 je 20 000 €. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste zatiaľ chýba, alebo skvalitnenie toho, čo nefunguje tak, ako by malo.

Druhé miesto získal v hlasovaní projekt Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii v hodnote 600 eur na vybavenie poradne v Centre pomoci pre rodinu, tlač propagačných materiálov, diagnostické listy, odbornú literatúru a supervíziu poradcov.

Projekt Vedomá Trnava na treťom mieste s predpokladanými výdavkami vo výške 4200 eur je zameraný na životné prostredie. Cieľom zámeru je motivovať Trnavčanov k separovaniu, prípadne nevytváraniu odpadu. Vytvorené a nainštalované budú informačno-edukačné grafiky na zberné nádoby. V meste budú taktiež vytvorené náučné chodníky, ktoré budú inšpirovať a motivovať smerom k rozumnému nakladaniu s odpadovými materiálmi, prípadne predchádzať ich tvorbe.

Zámerom projektu je vybudovať návyky u najmenších, zaujať mladých a podporiť v činnosti dospelých, budú vytvorené inšpiratívne produkty, ktoré budú vo finálnej fáze projektu prostredníctvom súťaží a podujatí šírené medzi obyvateľov.

particip-tt
Z verejnej prezentácie projektov na trnavskej radnici

Foto: pr.trnava.sk

Takmer 2300 eur získa z mestského rozpočtu projekt Tančiareň pre seniorov, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste.

Tančiareň pre seniorov chce vyplniť prázdny priestor v trávení voľného času seniorov v meste. Trnavčania v pokročilejšom veku pociťujú deficit príležitostí na kultúrne a spoločenské vyžitie, ktoré by boli smerované iba do ich vekovej kategórie a zohľadňovali by ich špecifické záujmy, predstavy či požiadavky.

Tančiareň pre seniorov sa má konať pravidelne vždy v nedeľu od 16. do 19., resp. 20. hodiny v mesiacoch september až máj.

Prostriedky vo výške 1600 eur cez participatívny rozpočet získa aj projekt Tajuplná Trnava. Ide o stolovú spoločenskú hru o meste Trnava, o jej histórii, tradíciách a zaujímavostiach.

Základom hry je 200 otázok o histórii, tradíciách, či zvláštnostiach Trnavy. Každá otázka sa nachádza na samostatnej kartičke, zobrazená z jednej strany, na druhej strane je zobrazená ponuka troch odpovedí, pričom iba jedna z nich je správna a označená zakrúžkovaním. Každý hráč hrá jednou figúrkou – historickou postavou, ktorá za svojho života pôsobila alebo pochádza z Trnavy a jej okolia.

Tím predkladateľov predpokaldá, že zábavnou formou podľa vzoru princípu „škola hrou“ Jána Amosa Komenského, napomôže účastníkom projektu a hráčom k získavaniu zaujímavých poznatkov o meste. Prispeje zdravou mierou k zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti všetkých cieľových skupín a budovaniu lokálpatriotizmu založeného na vedomostiach.

Environmentálny projekt Sídliskového kontajneru na separáciu bioodpadu na šiestom mieste má byť pilotnou fázou zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu na trnavských sídliskách.

“V súčasnosti nemajú obyvatelia bytových domov na trnavských sídliskách možnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad. Tento tzv. bioodpad končí zväčša v kontajneroch zmiešaného odpadu a následne na skládke, pričom medzitým stihne poslúžiť ako krmivo pre sídliskové potkany, ktoré obývajú najmä miesta pri kontajneroch,” konštatuje autor projektu Ondrej Gerula.

V pilotnom projekte za 1400 eur bude kontajner umiestnený na ulici Vl. Clementisa na Družbe. Cieľom projektu je oddeliť biologický odpad od zmiešaného odpadu, znížiť množstvo zmiešaného odpadu a hlavne premeniť biologický odpad na hodnotný, kvalitný produkt, Zároveň informovaním o projekte a súbežnou osvetou zapojiť do daného projektu maximáĺny možný počet obyvateľov Trnavy.

Na projekt Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch, ktorý skončil v hlasovaní na siedmej priečke, vyčlení samospráva 4600 eur.

Zámer uvažuje s vydláždením plochy v záhradke átria (5x9m) a vytvorením oddychovej zóny pre obyvateľov areálu a členov centra seniorov, ktoré je súčasťou objektu malometrážnych bytov na Clementisovej ulici.

Súčasťou oddychovej zóny budú lavičky, stolíky, slnečníky a čiastočné zastrešenie tejto plochy. Táto oddychová zóna má pre seniorov vytvoriť priestor pre trávenie voľného času na čerstvom vzduchu, v átriu majú seniori väčšie súkromie a pohodlie ako na lavičkách pred budovou. Okolie vydláždenej plochy bude vysadené kvetinami, o ktoré sa budú členovia klubu starať a to im tiež vyplní program v dennom centre.

Finančné prostriedky vo výške 850 eur získa aj projekt Petangového ihrisko pre seniorov, ktoré umiestnia pri domove sociálnych služieb na ulici V. Clementisa.

Ihrisko bude mať rozmery 15 x 4 m, primárne bude určené pre seniorov, ale zahrať si túto vo svete obľúbenú hru môže ktokoľvek.

Na deviatej priečke, ktorá znamená posledný podporený projekt, sa umiestnil návrh Vodorovného vyznačenia cyklochodníka popri Trstínskej ceste v hodnote 145 eur.

Popri Trstínskej ceste od okružnej križovatky až po čerpaciu stanicu OMV na Zelenom kríčku je vedený cyklochodník spolu s chodníkom pre chodcov.

“Je tu umiestnené zvislé dopravné značenie, avšak na chodníku nie je vodorovným značením vyznačené, ktorá časť je určená chodcom a ktorá cyklistom. V súčasnej dobe chodník väčšinou využívajú chodci v celej šírke, nakoľko sú častejším užívateľom chodníka, prípadne cyklisti jazdia po časti určenej pre chodcov. Takýmto používaním môžu vznikať kolízne situácie,” vysvetľuje predkladateľ projektu Bohuslav Lenghardt.

Pod čiarou skončilo šesť projektov, na ktoré v tohtoročnom rozpočte peniaze nezvýšili. Ich predpokladaná hodnota je 19-tisíc eur.

Primátor Trnavy Peter Bročka avizoval svoj zámer apelovať na mestské zastupiteľstvo, aby rozpočet navýšilo a zrealizovalo sa všetkých 15 projektov.

Ďalším krokom bude fáza komunikácie koordinátorov projektov s Mestským úradom, respektíve s konkrétnymi zamestnancami odborov, ktorých spolupráca je potrebná pri realizáciách návrhov.

Participácia a osobný vklad občanov ostáva prioritou, preto bude vypočutý hlas každého z nich, aby výsledná realizácia ich nápadov zodpovedala ich pôvodnej predstave, konštatuje mesto.

Aktuálne informácie o realizácii projektov nájdete na oficiálnej stránke pr.trnava.sk.

partic-poradie

Ulož ako PDF
Napísal 20. júna 2016 11:15. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Spoločnosť, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.