reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Iniciatíva Trnava pre všetkých v otvorenom liste vyčíta primátorovi postoj k diskusii o genocíde Slovákov

Septembrová verejná diskusia o „Genocíde slovenského slovenského národa a obetiach vlastizrady po roku 1989“ s trojicou kontroverzných protagonistov v mestských priestoroch na Trhovej ulici v Trnave vyvolala rozporuplné polemiky. Pred niekoľkými desiatkami prítomných hovorili občiansky aktivista Rudolf Vaský, investigatívec Martin Daňo a nacionalista Marián Mišún.

Krátko po zverejnení udalosti a potvrdení súhlasu s konaním akcie na mestskej pôde, sa voči tomuto rozhodnutiu vyhradili najmä na sociálnych sieťach desiatky ľudí.

Stanovisko zverejnil na svojom verejnom facebookovom účte aj primátor Peter Bročka. Ako uvádza, „demokracia a sloboda prejavu je okrem iného aj o tom, umožniť človeku hovoriť, až kým na danom fóre svojim názorom neprekročí zákon. Toto je pre mňa základ. Je mi úplne jedno, či to bude najposlednejší z posledných, prezident krajiny alebo ktokoľvek medzi tým. V slobodnom kráľovskom meste mu nebudem upierať právo hovoriť. S týmto privilégiom je ale neoddeliteľne spojená jasná zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že to, čo bude hovoriť, nebude v rozpore s ústavou a zákonmi tejto krajiny. A na to má a bude dohliadať polícia“.

Trnavský primátor ďalej pripomína, že „to, čo si občan Bročka myslí o náckoch, fašistoch, rasistoch, xenofóbnych agresoroch, popletených pseudorevolucionároch, imperiálnych mocnároch všetkých svetových strán, konšpiračných teoretikoch či neliečených schizofrenikoch je z môjho života snáď každému jasné“.

Podľa jeho slov vo výkone svojej funkcie nemá nárok na privilégium rozhodovať v takýchto prípadoch na základe svojich osobných postojov a predstáv o tom, čo kto „asi“ povie.

„Všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru, každý dostane šancu sa prejaviť. Niekoho čaká potlesk, niekoho piskot a niekoho asistovaný odchod na stanicu,“ poznamenal v reakcii na negatívne ohlasy voči rozhodnutiu mesta umožniť trojici diskutovať na mestskej pôde Peter Bročka.

brocka-v
Primátor Trnavy Peter Bročka

Ilustračné foto

Na podujatie reaguje aj iniciatíva Trnava pre všetkých podpísaná dvanástimi iniciátormi a podpísaná ďalšími 41 obyvateľmi mesta Trnava.

Primátorovi mesta doručili v utorok 13. septembra 2016 otvorený list, pretože nesúhlasia s tým, „aby mesto dobrovoľne poskytovalo svoje priestory ľuďom, ktorí cielene šíria extrémistické a nenávistné postoje.“

Otvorený list iniciatívy Trnava pre všetkých zverejňujeme v plnom znení.

„Vážený pán primátor Peter Bročka,

vzhľadom na Váš súhlas s poskytnutím priestorov Mesta Trnava na konanie podujatia Prednáška o genocíde slovenského národa a obetiach vlastizrady po roku 1989, ktorý ste udelili jej organizátorovi Mariánovi Mišúnovi, Vám adresujeme tento list, ktorým by sme chceli reagovať a vysvetliť naše nesúhlasné stanovisko.

Jednoznačne uznávame slobodu prejavu a to, že jej súčasťou je aj právo diskutovať o kontroverzných témach. Sme však presvedčení, že Mesto Trnava nemalo dobrovoľne poskytnúť vlastné priestory pre konanie spomínaného podujatia a malo tak vyjadriť jednoznačný a morálny postoj k ľuďom, ktorí cielene šíria extrémistické a násilné myšlienky a nenávistné postoje. Postup, ktorý Mesto zvolilo, vysiela odkaz, akoby išlo o bežnú diskusiu, a to i napriek tomu, že existujú viaceré vážne argumenty, ktoré dokazujú opak. Samotnú osobu organizátora tohto podujatia, Mariána Mišúna, možno považovať za extrémistu a reprezentanta krajnej pravice. Jeho vyjadrenia, verejne deklarované postoje a jeho politické ambície by mali postačovať na to, aby Mesto odmietlo dobrovoľne poskytnúť mestské priestory na ním organizované podujatia.

Odmietnutie poskytnúť mestské priestory na konanie tohto podujatia by v žiadnom prípade nebolo „zákazom” podujatia a ani by nijakým spôsobom nenarušilo demokratické práva organizátorov podujatia na zhromažďovanie a vyjadrovanie svojho názoru. Inak povedané, Mesto by iba podujatie nepodporilo dobrovoľným poskytnutím vlastných priestorov teda by nešlo o „zákaz” podujatia. Organizátori by si mohli prenajať na konanie svojho podujatia akýkoľvek súkromný priestor alebo by mohli uskutočniť verejné zhromaždenie na verejných priestranstvách mesta.

Nie je pravda, že Mesto Trnava je povinné poskytnúť mestské priestory pre akékoľvek podujatie, ktoré neporušuje zákon. Mesto je podľa zákona povinné strpieť na svojom území zhromaždenia na verejných priestranstvách mesta (na námestiach a uliciach) alebo podujatia v súkromných priestoroch, ak tieto podujatia neporušujú zákony. Mesto však v žiadnom prípade nie je povinné poskytnúť vlastné mestské priestory pre akékoľvek podujatia a tým tieto podujatia podporovať.

Dobrovoľné poskytnutie mestských priestorov na podujatie organizované extrémistom Mariánom Mišúnom bohužiaľ môže vyvolávať dojem “nadpráce”
a podpory zo strany Mesta Trnava. Primátor mesta by mal podľa nášho názoru odmietnuť dobrovoľné poskytnutie mestských priestorov pre podujatia, ktoré sú organizované extrémistami, a odkázať ich na to, aby si na svoje podujatie prenajali súkromné priestory.

Aj samotný priebeh podujatia v piatok 2. septembra 2016 potvrdil, že takéto podujatia by Mesto Trnava nemalo podporovať dobrovoľným poskytovaním mestských priestorov. Uznávame, že mnohí občania sú oprávnenene rozhorčení súčasnou politickou, sociálnou situáciou a korupciou na Slovensku a je legitímne o týchto témach diskutovať.

Avšak nie je správne, aby mesto dobrovoľne poskytovalo mestské priestory na podujatia, na ktorých hlavný rečník prezentuje násilné riešenia popierajúce ľudské a etické hodnoty, a ktoré využívajú extrémisti s politickými ambíciami, ako Marián Mišún, na svoje zviditeľnovanie, propagáciu a získavanie nových podporovateľov.

Napríklad hlavný rečník podujatia Rudolf Vaský okrem rozoberania sociálnych a politických problémov, ktoré podľa neho na Slovensku existujú, pred plnou zasadacou miestnosťou oznámil, že tých, čo na Slovensku doteraz vládli a dobrovoľne neodídu, bude biť roxorovými tyčami po celom tele, doláme im celé telo, a potom im vystrelí mozog tak, že pritlačí pištoľ úplne k ich hlave a výstrel pištole vyprskne ich mozog na ich rodiny, ktoré tam predtým zoradí.

Následne Rudolf Vaský prezentoval veľké fotografie roztrhaných mŕtvych tiel ľudí, ktorí spáchali samovraždu hodením sa pod vlak a ktoré majú dokazovať genocídu, ktorá podľa neho na Slovensku prebieha, pričom ale priznal, že netvrdí, že na fotografiách sú Slováci, ale že je to ilustrácia ako ľudia končia. Rudolf Vaský tiež konštatoval, že súčasný režim vytvára väčšie utrpenie, aké spôsobili fašisti a aké podstúpili Židia počas druhej svetovej vojny.

Organizátor podujatia Marián Mišún, ktorý sa na podujatí prezentoval ako bojovník proti skorumpovanému systému, okrem iného opakoval, že na Slovensku je páchaná genocída, že treba odstrániť zhnitý režim, ktorý na Slovensku existuje a vyzýval prítomných, aby využili proti existujúcemu systému jeho vlastné zbrane („zbrane nepriateľov”) a aby kandidovali v komunálnych voľbách alebo podporili niekoho schopného spomedzi seba, a tak získali verejné financie a vplyv.

Ako príklad uviedol, že aj Hitler sa v Nemecku dostal k moci legitímnym demokratickým spôsobom. Marián Mišún má politické ambície a podujatie
zjavne využil na svoje zviditeľnenie, prezentáciu svojich myšlienok a získavanie nových podporovateľov.

Neposkytnutie priestorov Mesta na toto podujatie by teda bolo vyjadrením hodnotového postoja Mesta k ľuďom, ktorí presadzujú násilné a extrémistické riešenia a vyzývajú k potláčaniu ľudských práv a slobôd. Pojem demokracie nemožno vyprázdňovať tým, že budeme slobodu prejavu zamieňať s právom povedať čokoľvek a kdekoľvek. Demokracia predpokladá aj úctu k mravným hodnotám a rešpektovanie autority rozumu.

Funkcia primátora nie je v žiadnom prípade funkciou výlučne administratívnej povahy. Naopak, podpora primátora Petra Bročku vo voľbách zo strany občanov Trnavy bola v značnej miere motivovaná Vašou deklarovanou snahou o novú politickú kultúru a morálku, transparentnosť a zákonnosť. Aj z tohto dôvodu možno dôvodne očakávať, že v podobnej situácii nezaznie z Vašich úst iba súkromný názor, hoci sympatický, ale zaznie aj Váš postoj ako verejného funkcionára – primátora mesta Trnava.

Sú situácie, keď tieto dve sféry nemožno oddeliť, tak ako je tomu aj teraz. Primátor do veľkej miery ovplyvňuje verejnú mienku v meste a výrazne vplýva na občanov a občianky. Preto by mal zaujímať jasné postoje voči extrémistom a ľuďom, ktorí šíria nenávistné myšlienky.

Oceňujeme, že ste verejne vysvetlili svoj postoj k poskytnutiu mestských priestorov na toto podujatie.

Z vyššie uvedených dôvodov sa však s Vašim postupom nestotožňujeme. Sme zároveň presvedčení, že na pôde mesta Trnava treba otvoriť verejnú diskusiu o slobode prejavu, demokracii a o poskytovaní mestských priestorov na takéto podujatia v budúcnosti.“

S pozdravom

Ivana Hanzlíková, Miroslava Hlinčíková, Alena Chudžíková, Lenka Juríková, Michal Klembara, Peter Lančarič, Richard Lutzbauer, Matej Mešťánek, Peter Molari, Michal Štrbík, Palo Vančo, Peter Wilfling

Ulož ako PDF
Napísal 14. septembra 2016 7:39. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Spoločnosť, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Iniciatíva Trnava pre všetkých v otvorenom liste vyčíta primátorovi postoj k diskusii o genocíde Slovákov”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.