reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Z októbrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva

V poradí 14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnavy vo volebnom období 2014-2018 v utorok 11. októbra 2016 bolo prvým, ktorému nepredsedal primátor mesta Peter Bročka. Kvôli osobným dôvodom ho pri vedení rokovania zastúpil viceprimátor Tibor Pekarčík.

Úvodným bodom programu bolo schválenie názvu ulice v novovznikajúcej obytnej zóne Kamenný mlyn, ktorá ponesie meno významného hudobníka a pedagóga Richarda Vandru.

Mestskí poslanci sa následne venovali zmene výšky dotácie, ktorú samospráva poskytuje základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy. Za návrh hlasovali všetci prítomní členovia mestského zastupiteľstva.

Početné zastúpenie tém mal už tradične odbor územného rozvoja a koncepcií. Týkali sa zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava (ÚP CMZ) v lokalite Štefánikovej ulice, urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VII. – Trnava a počas poobedia sa viackrát otvorila aj problematika južného obchvatu.

Jeho vybudovanie je jednou z priorít mesta, pretože by mal výrazne zredukovať počty áut na komunikáciách v mestskej časti Trnava – Juh (predovšetkým na Golianovej a Mikovíniho, ale aj v priľahlom okolí). Zmenu územného plánu, ktorá umožní na budúci južný obchvat pripojiť Bratislavskú ulicu, poslanci jednomyseľne odhlasovali.

radnica
Ilustračné foto

Obchvatu sa týkal i bod ohľadne komerčno-podnikateľskej zóny na Zelenečskej a Mikovíniho ulici, pri ktorom vznikla búrlivá debata. Časť poslancov sa domnieva, že takáto výstavba tu nie je vhodná, keďže by prispela k zhoršeniu už aj tak zlého stavu statickej i dynamickej dopravy v tejto lokalite.

Navrhovali počkať, kým sa postaví južný obchvat, na ktorý by sa zóna napojila. Ich oponenti však zastávajú názor, že práve rozvoj v tejto časti mesta podnieti realizáciu obchvatu, ktorá závisí na rozhodnutí Slovenskej správy ciest a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Zastupiteľstvo navrhlo viacero možností, ako na SSC a MDPT SR presadiť výstavbu obchvatu, na jeho realizáciu si však zrejme budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Rozsiahla diskusia sa viedla aj pri schvaľovaní povolenia na spracovanie zmeny ÚP CMZ z dôvodu stavby polyfunkčného domu na Rázusovej ulici. Má ísť o budovu medzi knižnicou a právnickou fakultou, ktorá by poskytla priestor pre cca 20 bytov i podzemné parkovisko a na opačnej strane od ulice by prepojila Ružový park novovybudovanou lávkou.

Na obavy poslancov zo zahusťovania centra mesta odpovedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Tomáš Guniš argumentom, že práve centrum je tou časťou, ktoré sa zahusťovať má. Ak v ňom totiž nežijú ľudia, je pusté a bez života. Najnovšie urbanistické trendy hovoria o tom, aby sa ľudia sústreďovali v centrách, nie na okrajoch miest.

Dôležitým bodom programu bola aj 4. aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok a monitorovacia správa za prvých šesť mesiacov tohto roka. Po zapracovaní nových údajov sa štvrtou aktualizáciou zvyšujú príjmy samosprávy o 704 000 eur a výdavky narastajú o ďalších 585 000 eur. Výsledkom je prebytok mestského rozpočtu vo výške 216 000 eur.

Počas zasadnutia bolo na návrh mestskej rady do rozpočtu doplnených 70 000 eur na rekonštrukciu strechy materskej školy na Okružnej ulici a 17 974 eur na navýšenie miezd pre nepedagogických pracovníkov škôl, pričom mestské zastupiteľstvo oba návrhy schválilo, ako aj celú 4. aktualizáciu rozpočtu.

V rámci majetkových záležitostí sa postupne prešlo desať bodov týkajúcich sa predaja, kúpy či prenájmu pozemkov, za ktoré zodpovedá odbor právny a majetkový MsÚ; všetky z nich boli schválené.

Na októbrovom zasadnutí poslanci taktiež schválili niekoľkokrát odložený návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Trnavy.

Pokiaľ predošlé body ubiehali svižne, Informácia o správe zelene na území mesta Trnavy vyvolala medzi poslancami dlhú debatu. Podľa vedenia mesta je samospráva schopná zabezpečovať jednoduché kosenie v Trnave vo vlastnej réžii a tento model je finančne výhodnejší aj napriek amortizácii strojového parku oproti plateniu za tieto služby dodávateľom.

V časti Rôzne sa opäť sa riešila dopravná situácia v južnej časti mesta (konkrétne petícia obyvateľov Gorkého ulice, ktorá sa stala hlavným ťahom z Bratislavskej ulice do centra Trnavy, čo je pre domácich neúnosné), komunitné projekty pre VMČ, v rámci ktorých dostala tento rok každá mestská časť 20 000 eur na investičné aj neinvestičné akcie, a problém s pozemkami na Koniarekovej, ktoré nepatria mestu a preto na nich mesto nemôže vykonávať kosbu, deratizáciu, opravy mobiliáru a ďalšie činnosti.

Riešila sa aj možnosť rozdelenia Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy na dve sekcie (kultúrne centrum a technické služby mesta).

V závere nasledovali interpelácie poslancov, teda požiadavky na jednotlivé odbory mestského úradu. Zasadnutie ukončila rekapitulácia uznesení, ktoré v ten deň odzneli.

Ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa uskutoční 15. novembra 2016 o 13.00 hod.

(TS mesta Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 12. októbra 2016 19:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Z októbrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.