reklama

Z novembrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva

Pätnáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice v utorok 15. novembra 2016.

Poslanci v hlasovaní schválili Zadanie Urbanistickej štúdie s názvom Komerčno-podnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave. Ďalším bodom programu bolo Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava. Zmena 02/2016 sa týka Lokality L (Podnikateľská zóna Trstínska cesta), ktorá bola pôvodne určená na zástavbu až v roku 2025, jej majitelia však žiadajú o schválenie presunu z prognóznej do návrhovej etapy, aby mohli začať s realizáciou výstavby.

Zmena v Lokalite M sa venuje Úprave regulatívov pre veľké obchodné centrá, čo v praxi znamená, že by sa v budúcnosti nákupné centrá nemali stavať na území mesta, ale na jeho okrajových častiach, konkrétne v lokalite Od Zavarského a pri diaľničnom privádzači v Modranke. Na ostatných plochách bude výstavba regulovaná, pričom sa obmedzí možnosť zástavby veľkopriestorovými hangárovými halami s pridruženými veľkými monofunkčnými plochami parkovísk v teréne. Tento bod odsúhlasilo všetkých 31 poslancov mestského zastupiteľstva.

Na októbrovom rokovaní MZ predložil odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ návrh zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava týkajúci sa polyfunkčného objektu North Tower na Rybníkovej ulici. Ide konkrétne o posunutie uličnej čiary o 12 m, ktoré umožní, aby severná veža mestského opevnenia v priestore viac vynikla. Aj tento bod programu členovia MZ schválili.

radnica

Ilustračné foto

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo i rekonštrukciu bytového domu vo vlastníctve mesta na ulici Generála Goliana 3 vrátanie riešenia bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových domov, majetkovoprávne usporiadanie parkovísk v IBV Trnava –Za traťou III i majetkovo-právne usporiadanie stavieb a pozemkov verejnej infraštruktúry pre stavbu IBV Pekné pole VI. Trnava. Zelenú dostalo aj umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Veternej ulici, prístupovej rampy na Michalskej na pozemku mesta (s následným zriadením bezodplatného vecného bremena a rovnako aj umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku mesta, na ktoré bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno.

Body týkajúce sa umiestnenia pätiek lodžií na bytových domoch na Hospodárskej a Tehelnej ulici vyvolali medzi poslancami diskusiu. Pätky dodatočne vybudovaných lodžií budú totiž na pozemkoch mesta, polemizovalo sa preto o tom, či má byť na pätky zriadené bezodplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno, alebo budú vlastníkom bytov ponúknuté na odpredaj. Z rozpravy vznikla úloha pre Mestský úrad v Trnave, aby našiel najvhodnejší spôsob riešenia tejto situácie.

Poslanci ďalej schválili ukončenie nájmu pozemkov (ornej pôdy) v lokalite Farský mlyn i ukončenie nájmu časti pozemku pod prístreškom mestskej autobusovej dopravy na Trstínskej ceste, ktorý má byť demontovaný a na základe odsúhlasenia na mestskom zastupiteľstve premiestnený na Hlbokú ulicu.

K dôležitým krokom pre zrealizovanie pilotného projektu polozapustených nádob patrí schválenie bodu Výpožička pozemkov v Trnave pre polopodzemné kontajnery. Vďaka tomu sa bude môcť odskúšať nový systém odpadových nádob, ktoré eliminujú prístup potkanov k smetiam rozhádzaným popri kontajneroch.

Poslanci na 15. zasadnutí zastupiteľstva vymenovali nového riaditeľa príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým sa k 1. 1. 2017 stane Martin Turčan. Primátor Peter Bročka poďakoval Miroslavovi Hrubému, ktorý túto funkciu dlhoročne zastával, za jeho doterajšiu činnosť.

V bode Rôzne vystúpil poslanec Jozef Čavojský. Venoval sa téme ľudí bez domova i problematike Coburgovej ulice. Vyzdvihol prácu terénnej pracovníčky mestského úradu a vyjadril svoju vieru v to, že poslanci trnavského zastupiteľstva budú podporovať aktivity na Linčianskej a Coburgovej ulici.

Poslanec Juraj Novota sa venoval potrebe revitalizácie vnútrobloku a detského ihriska na Vajanského a riešenie problému s odvozom odpadov v tejto lokalite.

V rámci interpelácií sa poslanec Adam Peciar zaujímal o aktuálny vývoj v komisii dopravy a verejnoprospešných služieb. Jej predseda Peter Halada uviedol, že túto záležitosť bude riešiť na rokovaní komisie.

Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa bude konať v utorok 13. decembra 2016 o 13.00 hod. na radnici.

(TS mesta Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 17. novembra 2016 14:50. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Z novembrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.