reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Z novembrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva

Pätnáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice v utorok 15. novembra 2016.

Poslanci v hlasovaní schválili Zadanie Urbanistickej štúdie s názvom Komerčno-podnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave. Ďalším bodom programu bolo Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava. Zmena 02/2016 sa týka Lokality L (Podnikateľská zóna Trstínska cesta), ktorá bola pôvodne určená na zástavbu až v roku 2025, jej majitelia však žiadajú o schválenie presunu z prognóznej do návrhovej etapy, aby mohli začať s realizáciou výstavby.

Zmena v Lokalite M sa venuje Úprave regulatívov pre veľké obchodné centrá, čo v praxi znamená, že by sa v budúcnosti nákupné centrá nemali stavať na území mesta, ale na jeho okrajových častiach, konkrétne v lokalite Od Zavarského a pri diaľničnom privádzači v Modranke. Na ostatných plochách bude výstavba regulovaná, pričom sa obmedzí možnosť zástavby veľkopriestorovými hangárovými halami s pridruženými veľkými monofunkčnými plochami parkovísk v teréne. Tento bod odsúhlasilo všetkých 31 poslancov mestského zastupiteľstva.

Na októbrovom rokovaní MZ predložil odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ návrh zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava týkajúci sa polyfunkčného objektu North Tower na Rybníkovej ulici. Ide konkrétne o posunutie uličnej čiary o 12 m, ktoré umožní, aby severná veža mestského opevnenia v priestore viac vynikla. Aj tento bod programu členovia MZ schválili.

radnica

Ilustračné foto

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo i rekonštrukciu bytového domu vo vlastníctve mesta na ulici Generála Goliana 3 vrátanie riešenia bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových domov, majetkovoprávne usporiadanie parkovísk v IBV Trnava –Za traťou III i majetkovo-právne usporiadanie stavieb a pozemkov verejnej infraštruktúry pre stavbu IBV Pekné pole VI. Trnava. Zelenú dostalo aj umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Veternej ulici, prístupovej rampy na Michalskej na pozemku mesta (s následným zriadením bezodplatného vecného bremena a rovnako aj umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku mesta, na ktoré bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno.

Body týkajúce sa umiestnenia pätiek lodžií na bytových domoch na Hospodárskej a Tehelnej ulici vyvolali medzi poslancami diskusiu. Pätky dodatočne vybudovaných lodžií budú totiž na pozemkoch mesta, polemizovalo sa preto o tom, či má byť na pätky zriadené bezodplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno, alebo budú vlastníkom bytov ponúknuté na odpredaj. Z rozpravy vznikla úloha pre Mestský úrad v Trnave, aby našiel najvhodnejší spôsob riešenia tejto situácie.

Poslanci ďalej schválili ukončenie nájmu pozemkov (ornej pôdy) v lokalite Farský mlyn i ukončenie nájmu časti pozemku pod prístreškom mestskej autobusovej dopravy na Trstínskej ceste, ktorý má byť demontovaný a na základe odsúhlasenia na mestskom zastupiteľstve premiestnený na Hlbokú ulicu.

K dôležitým krokom pre zrealizovanie pilotného projektu polozapustených nádob patrí schválenie bodu Výpožička pozemkov v Trnave pre polopodzemné kontajnery. Vďaka tomu sa bude môcť odskúšať nový systém odpadových nádob, ktoré eliminujú prístup potkanov k smetiam rozhádzaným popri kontajneroch.

Poslanci na 15. zasadnutí zastupiteľstva vymenovali nového riaditeľa príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým sa k 1. 1. 2017 stane Martin Turčan. Primátor Peter Bročka poďakoval Miroslavovi Hrubému, ktorý túto funkciu dlhoročne zastával, za jeho doterajšiu činnosť.

V bode Rôzne vystúpil poslanec Jozef Čavojský. Venoval sa téme ľudí bez domova i problematike Coburgovej ulice. Vyzdvihol prácu terénnej pracovníčky mestského úradu a vyjadril svoju vieru v to, že poslanci trnavského zastupiteľstva budú podporovať aktivity na Linčianskej a Coburgovej ulici.

Poslanec Juraj Novota sa venoval potrebe revitalizácie vnútrobloku a detského ihriska na Vajanského a riešenie problému s odvozom odpadov v tejto lokalite.

V rámci interpelácií sa poslanec Adam Peciar zaujímal o aktuálny vývoj v komisii dopravy a verejnoprospešných služieb. Jej predseda Peter Halada uviedol, že túto záležitosť bude riešiť na rokovaní komisie.

Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa bude konať v utorok 13. decembra 2016 o 13.00 hod. na radnici.

(TS mesta Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 17. novembra 2016 14:50. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Z novembrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.