reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Radnica zapísala v roku 2016 prebytok rozpočtu vyše 6 miliónov eur. Najmä vďaka nerealizovaným investičným akciám

Podobne ako pred dvoma rokmi, ani v roku 2016 sa radnici nepodarilo dostatočne naplniť svoje predsavzatia v oblasti kapitálových výdavkov do investičných akcií navrhnutých a schválených v rozpočte. Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta Trnava za rok 2016, mesto oproti plánom použilo na investičné akcie len necelých 3,5 milióna eur oproti naplánovaným 8,4 miliónom. Výsledkom vlaňajšieho hospodárenia je najmä z tohto dôvodu rozpočtový prebytok vo výške takmer 6,2 milióna eur.

Z údajov Záverečného účtu mesta Trnava za rok 2016 vyplýva, že mesto Trnava hospodárilo vlani s celkovými finančnými zdrojmi vo výške takmer 54,4 milióna eur (prvý schválený rozpočet počítal so sumou 49,2 milióna), celkové výdavky – teda bežné, kapitálové a finančné výdavkové operácie – dosiahli vlani sumu 48 miliónov eur (pôvodný rozpočet počítal s použitím zdrojov vo výške 49,2 milióna).

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Trnava za rok 2016 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia finančných operácií je zostatok finančných zdrojov vo výške 6 313 400 eur.

Po odpočítaní účelovo určených príjmov z roku 2016 bude takmer celý prebytok rozpočtu v hodnote 6,17 milióna eur presunutý do rezervného fondu.

Pre porovnanie v roku 2015 dosiahol výsledok rozpočtového hospodárenia trnavskej radnice prebytok vo výške 4,5 milióna eur.

Ilustračné foto

Počas roka bol mestský rozpočet aktualizovaný celkovo štyrikrát – v marci, máji, júni a októbri.

Bežné príjmy rozpočtu mesta Trnava dosiahli vlani 49,2 milióna eur, bežné výdavky boli 42,7 milióna eur.

„Vyšší príjem ako rozpočtovaný bol dosiahnutý z výberu dane z nehnuteľností, z výberu poplatku za uloženie odpadu, z úhrad za dočasné parkovanie, za pokuty, z nájomného, z odvodu z hazardných hier a aj z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb,“ konštatuje mesto v hodnotiacej správe.

V dosiahnutých bežných príjmoch sú zahrnuté aj nerozpočtované príjmy vo výške 1 mil. eur, ktoré zahŕňajú príspevky na režijné náklady a za stravné v školských jedálňach pri materských a základných školách, rovnako v skutočných výdavkoch sú zahrnuté nerozpočtované výdavky vo výške 1 mil. eur, ktoré zahŕňajú výdavky hradené z príspevkov na režijné náklady a za stravné v školských jedálňach.

Zdroj: Mesto Trnava

Kapitálové príjmy mesta dosiahli vlani čiastku 1,7 milióna eur, výdavky kapitálového rozpočtu boli 3,5 milióna eur. Výdavky na investičné akcie mesta Trnava dosiahli v roku 2016 len 41 percent plánovaného objemu.

Takmer 1,5 milióna eur z kapitálových príjmov pochádza z predaja majetku.

Pôvodne schválený rozpočet počítal na kapitálové výdavky so sumou 6,4 milióna eur, počas roka sa táto čiastka vyšplhala až na 8,4 milióna.

Reálne však mesto na investičné akcie použilo napokon len 3,46 milióna eur, čo je o bezmála päť miliónov eur menej. „Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok a zdĺhavého verejného obstarávania neboli niektoré investičné akcie realizované, prípadne dokončené,“ vysvetľuje mesto dôvody neuskutočnenia viacerých naplánovaných investičných akcií v minulom roku.

Nevhodné klimatické podmienky a ťažkosti pri verejnom obstarávaní boli podľa mesta najčastejším dôvodom neuskutočnenia alebo nedokončenia viacerých naplánovaných projektov aj v roku 2015.

Zdroj: Mesto Trnava

Časť nevyčerpaných finančných prostriedkov z vlaňajška vo výške 3,3 milióna eur navrhuje mesto presunúť aj s neuskutočnenými investičnými akciami do rozpočtu na rok 2017.

Z väčších akcií, ktoré sa mali realizovať v roku 2016, ide napríklad o rekonštrukciu Šrobárovej ulice (600 000 eur), nové parkoviská (338 000), rekonštrukciu Olympijskej ulice (250 000), pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu (122 000), cestičku pre chodcov a cyklistov na Trstínskej ceste (56 000), detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici (300 000), sídliskové dvory na Vodárni (253 000) a Zátvore (227 000), revitalizáciu areálu Kamenný mlyn – 3. etapa (128 000), rekonštrukciu strechy na MŠ Okružná 19 (65 000), rekonštrukciu ZŠ s MŠ Spartakovská (100 000), ilumináciu východnej vetvy hradieb od Bučianskej ulic (67 000) či kamerový systém za 90 000 eur.

Aktuálne má mesto úvery vo výške 13,8 milióna eur. Sumu 8,7 milióna eur predstavujú úvery na investičné akcie a 5,1 milióna eur je výška zostatku úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V roku 2016 neprijalo mesto Trnava žiadny nový úver na financovanie kapitálových výdavkov. Oproti predchádzajúcemu roku mesto znížilo úverovú zaťaženosť z 25 % na necelých 20 percent.

V účtovnej evidencii Mesta Trnavy sú k 31. decembru 2016 evidované pohľadávky vo výške 6,4 milióna eur, z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 2,9 milióna a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3,5 milióna eur.

Z vykazovaných pohľadávok sú pohľadávky vo výške 723-tisíc eur dlhodobého charakteru, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako rok.

V medziročnom porovnaní vzrástli pohľadávky mesta o 303-tisíc eur, nárast je vykazovaný u pohľadávok do lehoty splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti medziročne klesli o 85-tisíc eur.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 20. apríla 2017 11:16. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Radnica zapísala v roku 2016 prebytok rozpočtu vyše 6 miliónov eur. Najmä vďaka nerealizovaným investičným akciám”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.