reklama

Trnavská radnica hospodárila aj v roku 2017 s prebytkom, vyše päť miliónov eur presúva do rezervného fondu

Trnavská radnica hospodárila podobne ako v minulých rokoch s prebytkom. Zásluhu na tom majú vyššie príjmy mesta z daní či poplatkov, ale aj nízka úspešnosť rozpočtových predsavzatí radnice v oblasti investičných akcií. Plánované investície mesta na rok 2017 vo výške cez 19 miliónov sa radnici podarilo naplniť v hodnote 9 miliónov eur, teda na necelých 47 percent.

Mesto Trnava hospodárilo v roku 2017 s celkovými finančnými zdrojmi vo výške takmer 61,3 milióna eur, celkové výdavky – teda bežné, kapitálové a finančné výdavkové operácie – dosiahli vlani sumu 55,7 milióna eur.

Pre porovnanie, v roku 2016 dosiahli celkové finančné zdroje mesta Trnava 54,4 milióna eur, celkové výdavky mesta boli predvlani na úrovni 48 miliónov eur.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia trnavskej radnice za rok 2017 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 5,6 milióna eur. V roku 2016 dosiahlo rozpočtové hospodárenie mesta rovnako prebytok, konkrétne 6,3 milióna eur.

Finančné prostriedky vo výške 5,2 milióna eur majú byť presunuté do rezervného fondu a zostatok účelovo určených príjmov z roku 2017 vo výške 373 – tisíc eur je určený na použitie v roku 2018.

Ilustračné foto

Mesto Trnava hospodárilo v roku 2017 na základe rozpočtu schváleného uznesením mestského zastupiteľstva z 13. decembra 2016. Rozpočet bol v priebehu roka tromi aktualizáciami vo februári, máji a októbri.

Bežný rozpočet

Zdroj: Mesto Trnava

Bežné príjmy rozpočtu mesta Trnava dosiahli vlani 52,2 milióna eur (49,2 mil. v roku 2016), bežné výdavky boli 44,5 milióna eur (42,7 mil. v roku 2016).

“Rozpočtované bežné príjmy vo výške 49,1 milióna eur boli v skutočnosti prekročené o viac ako 3 milióny eur z výberu dane z nehnuteľností, z výberu poplatku za uloženie odpadu a poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, z úhrad za dočasné parkovanie, z nájomného, z odvodu z hazardných hier a najmä z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Bežné výdavky rozpočtované vo výške 46 miliónov eur boli v skutočnosti nižšie o 1,4 milióna. K úspore bežných výdavkov došlo vo všetkých programoch rozpočtu s výnimkou programu Bytová výstavba, kde boli rozpočtované len výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania a s výnimkou programu Mestský grantový program,” konštatuje mesto v hodnotiacej správe.

Kapitálový rozpočet

Zdroj: Mesto Trnava

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 2 milióny eur boli v skutočnosti nižšie o 1,7 milióna eur, a to z dôvodu nižšieho príjmu z grantových zdrojov a najmä z nedosiahnutého príjmu z predaja majetku mesta.

V roku 2017 predstavovali kapitálové príjmy 334 – tisíc eur (1,7 mil. v roku 2016) a realizované výdavky 9 miliónov eur (3,5 mil. v roku 2016).

Kapitálové výdavky, teda prostriedky určené na financovanie investičných akcií mesta, rozpočtované vo výške 19,3 milióna eur, boli v skutočnosti nižšie o 10,2 milióna eur.

“Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, procesu verejného obstarávania a iných objektívnych dôvodov neboli niektoré investičné akcie realizované, prípadne dokončené. Prostredníctvom záverečného účtu je navrhované posunutie investičných akcií vo výške 3,6 milióna eur do rozpočtu na rok 2018,” približuje mesto dôvody nerealizovania mnohých naplánovaných investičných akcií v minulom roku.

Rezervný fond

K 1. januáru 2017 bol stav rezervného fondu 6,6 milióna eur. Počas roka bol do fondu presunutý prebytok z hospodárenia roku 2016 vo výške takmer 6,2 milióna.

Z rezervného fondu použilo mesto na financovanie investičných akcií v roku 2017 spolu 5,1 milióna eur, na úhradu splátok istín úverov putovalo viac ako 1,8 milióna eur.

K 31. decembru 2017 bol zostatok rezervného fondu mesta Trnava na úrovni 5,8 milióna eur.

Úverové zaťaženie mesta

Aktuálne má mesto úvery vo výške 13,4 milióna eur. Sumu 8,6 milióna eur predstavujú bankové úvery na investičné akcie a 4,9 milióna eur je výška zostatku úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Oproti predchádzajúcemu roku mesto Trnava znížilo posudzovanú úverovú zaťaženosť v zmysle pravidiel používania návratných zdrojov financovania v celkovej sume dlhu z 19,81 % na 17,44 % a zvýšilo sumu splátok návratných zdrojov zo 4,79 % na 5,20 %.

V roku 2017 prijalo mesto Trnava tri nové úvery na financovanie kapitálových výdavkov: na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici, na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most (zatiaľ nebol čerpaný) a na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl. Všetky úvery sú v rovnakej výške po 1,5 milióna eur.

Pohľadávky

V účtovnej evidencii Mesta Trnavy boli k 31. decembru 2017 evidované pohľadávky vo výške takmer 5,7 milióna eur.

Z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške bezmála 2,4 milióna eure a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3,3 mil. eur.

Z vykazovaných pohľadávok sú pohľadávky vo výške 626 – tisíc eur dlhodobého charakteru, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako rok.

V medziročnom porovnaní klesli pohľadávky mesta o 718-tisíc eur, väčší pokles je vykazovaný u pohľadávok do lehoty splatnosti, o 525-tisíc eur.

Pohľadávky po lehote splatnosti medziročne klesli o 192-tisíc eur.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 10. apríla 2018 10:41. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Trnavská radnica hospodárila aj v roku 2017 s prebytkom, vyše päť miliónov eur presúva do rezervného fondu”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.