reklama

Zakladateľka trnavskej HARMONY ACADEMY J. Chynoradská: Kvalitné vzdelanie je cestou k úspechu

Ovláda váš život rozum, alebo cit? Srdce ukazuje smer a rozum, čo treba reálne podniknúť pre dosiahnutie cieľa. Ak pociťujete, že sa medzi
sebou navzájom bijú, pracujte sami so sebou dovtedy, kým nedosiahnete harmóniu vo svojom vnútri.

Čo stojí za tajomstvom úspechu mnohých úspešných ľudí v rôznych oblastiach života? Je za tým vzdelanie? Ako prezrádza v rozhovore Trnavčanka Jana Chynoradská, zakladateľka, lektorka a riaditeľka vzdelávacej inštitúcie HARMONY ACADEMY, dôležité je pozerať sa na svet okolo nás očami lídra, ísť za hlasom svojho srdca, dôverovať svojej intuícii a tvoriť pre radosť z práce.

Už od roku 2009 rozvíjate vo vašej spoločnosti koncept Learn & Lead! (Uč sa a veď!), ktorý ste predstavili aj na nedávnom ELT fóre. Aké závery si z neho odnášate a čím bol tento ročník pre vás výnimočný?

– Tento ročník bol pre mňa výnimočný tým, že sme na ňom vystúpili s naším softvérovým riešením Learn & Lead pre jazykové školy. Uvedená manažérska nadstavba ponúka tímom na školách možnosť vzájomného prepojenia odborného profilu učiteľa/lektora spolu so službou, ktorú realizuje v ich priamom napojení na financovanie služieb a odmien lektorov. Učitelia majú možnosť okrem svojej odbornej kariérnej cesty i zapojiť sa do vedenia školy, a to konkrétne cez riadiace pozície pri manažmente kurzov – líder alebo developer.
V oboch prípadoch ide o pracovné pozície kreatívnych manažérov, ktorí majú jasne prerozdelené svoje funkcie, zodpovednosti a právomoci. Čerešničkou na torte funkčného systému riadenia je tvorba férových individuálnych účtov učiteľov/lektorov na financovanie ich ďalšieho vzdelávania. Školy do neho zapojené poskytujú podporné prostredie na zabezpečenie systému celoživotného vzdelávania svojich učiteľov/lektorov, ako aj manažérov a administratívnych pracovníkov.


Jana Chynoradská na ELT Fórum 2019


Účastníci konferencie Learn & Lead!

Inšpiratívne myšlienky konceptu Uč sa a veď!

Urob to, čo cítiš a vnímaš, že je správne.
BUĎ ODVÁŽNY/-A.

Čím skôr sa do toho pustíš, tým máš
väčšiu šancu uspieť. BUĎ AKČNÝ/-Á.

Sám dokážeš veľa, s druhými však oveľa
viac. BUĎ TÍMOVÝ/-Á.

A pamätaj, dôveruj svojej intuícii.
BUĎ INTUITÍVNY/-A.

Ak narazíš na prekážky, spomaľ a počúvaj.
BUĎ OTVORENÝ/-Á.

Vytrvaj vo chvíľach, kedy by to iní už
vzdali. BUĎ VYTRVALÝ/-Á.

Ešte sa možno máš čo učiť a potrebuješ
čas. BUĎ TRPEZLIVÝ/-Á.

Ďakuj za každé nové ráno, ktoré máš
šancu byť a tvoriť. BUĎ VĎAČNÝ/-Á.

! … A pamätaj, že je to TVOJ ŽIVOT.
VER SI a KONAJ!

Aké sú hlavné benefity vášho systému riadenia pre zladenie potrieb štúdia a praxe?

– Podstatná je samotná filozofia vzdelávania, ktorá je ukotvená v pedagogickom prístupe zameranom na potreby jednotlivca. Znamená to, že čokoľvek sa v triede odohráva, je podmienené tými, ktorí sú prijímateľmi vzdelávania, čiže aktuálnymi študentmi či žiakmi. Učiteľ/lektor je v našom koncepte facilitátor procesov, ktoré sa realizujú na vyučovaní, a cez jednotlivé fázy hodiny vedie svojich žiakov/študentov k cieľu, ktorý je vytýčený v úvode hodiny. Na to, aby dokázal flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré na hodinách prirodzene vznikajú, potrebuje mať rozvinuté kompetencie, ktoré presahujú profily našich súčasných absolventov vysokých škôl a často i tých učiteľov, ktorí pôsobia v školstve už nejaký ten piatok. Preto je veľmi dôležité doškoľovanie a rozvoj učiteľov/lektorov pre ich pôsobenie v systéme Learn & Lead.
Zaviedli sme certifikáciu lektorov v základnom vzdelávacom programe zameranom na potreby žiaka/študenta a zároveň i dva základné modulové vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj komunikačných zručností a leadershipu. Okrem doškoľovania učiteľov/lektorov cudzích jazykov ponúkame tiež zaujímavý systém riadenia kvality, v rámci ktorého s lektorom „v teréne“ priamo pracuje jeho líder. Každý jeden kurz je jedinečný a má vlastný učebný plán, detailný rozbor každej odučenej hodiny a záznam vedený očami tých, pre ktorých je dané vzdelávanie určené. To môže byť rodič, manažér spoločnosti či študent/ klient. Celá činnosť školy je zaznamenávaná vo webovej aplikácii Amber a je ľahko dostupná každému, kto si v ňom vytvorí svoje osobné konto.

Tip Jany Chynoradskej:
Ako sa stať žiadanou firmou a objaviť cestu vlastného rozvoja?

„Ja osobne každý jeden deň žijem naplno. Prebúdzam sa do nového dňa a prijímam čokoľvek, čo mi príde do cesty. Aktualizujem svoje činnosti podľa toho, čo sa aktuálne deje a kto obohatí môj deň svojou prítomnosťou. Cielene si riadim tú časť dňa, keď potrebujem vypnúť a byť len tak sama so sebou, rodinou či blízkymi. Čítam a tvorím, spolupracujem a podporujem seba a ľudí v okolí na ceste za ich snami a potrebami.
Rešpektujem ich uhol pohľadu a učím sa s nimi a od nich. Učím sa vlastne od každého, s kým sa stretám. Mám presvedčenie, že keď sa cítim pri niekom dobre, tak mi tento človek zrkadlí moje kladné stránky a tie si pri ňom posilňujem. Ak sa pri niekom, naopak, necítim dobre, tak hľadám v sebe tie pocity, ktoré mi prítomnosť daného človeka prebúdza. Zrkadlí mi niečo, na čom mám ďalej pracovať a v čom sa mám vylepšiť, rozvinúť. V komunikácii s druhými mi tiež pomáha, keď si dokážem priamo v interakcii s nimi priznať svoje pocity a pomenovať ich pritom nahlas. Na tomto základe máme nastavenú aj našu firmu/školu.
Mám čistý záujem byť oporou pre ľudí, či už sú to moje deti, manžel, kolegovia, alebo zákazníci. Tomu podmieňujem svoje správanie a rozhodovanie. Cez seba a svoje konanie dokážeme premieňať svet vôkol nás.“

Podporujete rozvoj talentov a osobnú integritu jednotlivcov i firiem. Pred akými výzvami súčasnosti spravidla títo stoja a v čom sa im snažíte poradiť?

– Z pozorovaní správania sa jednotlivcov a firiem u nás doma, ako aj v zahraničí mi vyplýva, že dospievajú, alebo niektorí už i prechádzajú fázou ladenia sa a ujasňovania si svojich životných hodnôt a smerovaní. Mám na mysli tak jednotlivcov, ako aj firmy. Kľúčovou schopnosťou v tejto fáze hľadania či nastavovania sa
je komunikácia a kultúra, ktorú firma či jednotlivec vyznáva. Etické a morálne pravidlá sú nevyhnutnou súčasťou mnohých mítingov a projektov, ktoré firmy v dnešnej dobe realizujú s cieľom posilnenia identity svojej vlastnej spoločnosti, a tým i uľahčenia voľby jednotlivcov – zotrvať a pomáhať svojou činnosťou k rastu a rozvoju aktuálnej firmy alebo, naopak, poďakovať sa a odísť s tým, že človeka to „ťahá“ inam.
Je férové a zodpovedné ujasniť si tieto kľúčové súvislosti pracovno-právneho či obchodno-právneho vzťahu a slobodne sa rozhodnúť.


Tím HARMONY ACADEMY s Jurajom Málikom na ELT Fórum 2019


Jana Chynoradská s víťazkami 2-týždňového metodického pobytu v Cantebury (vpravo) a akreditovaného kurzu v hodnote 580 eur (vľavo)

Máte nejakú radu, ako sa možno naladiť na hlas svojho života?

– Moja rada pre každého, kto je vo fáze hľadania či ladenia sa, znie: ak sa bije rozum (ratio, logické zdôvodnenie) a cit (srdce, intuícia), tak pracujte sami so sebou dovtedy, kým u seba nedosiahnete zhodu (nepocítite harmóniu vo svojom vnútri) medzi týmito svojimi dvoma časťami. Keď sa človeku podarí zladiť rozum a srdce, tak je akcia predurčená na úspech. Niekedy k tomu potrebujeme druhého človeka, za pomoci ktorého v sebe túto cestu nájdeme. Možno nie hneď, ale isto. Srdce ukazuje smer a rozum príde na to, ako a čo má človek podniknúť, aby sa k cieľu dopracoval čo najefektívnejšie a najľahšie. Ak však človek nevie dosiahnuť zhodu medzi tým, čo mu vraví rozum, a tým, čo mu „vraví“ srdce, tak vtedy odporúčam ísť za „hlasom svojho srdca“ a dôverovať svojej intuícii, ktorá dovedie rozum až tam, kde sa „chytí“.
Krok do neznáma nevieme často zadefinovať a logicky zdôvodniť, avšak pocitovo sme naladení na zmenu. Migrácia sa uskutočňuje v tejto dobe nielen medzi národmi, ale i priamo na pracovnom trhu.

Na konferencii vystúpil aj počas vašej prednášky majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa Juraj Málik, ktorá vydáva aj časopis Zisk manažment. V čom vás jeho vystúpenie osobne zaujalo a inšpirovalo – možno aj k ďalšej spolupráci?

– Juraj Málik je okrem iného i autorom niekoľkých publikácií, z ktorých prvá, ktorej sa aktuálne venujem i s tímom odborníkov zo zahraničia, je kniha „Ťahák na úspech“. Juraj v nej pútavo ponúka koncept ruky ako návod na dosiahnutie úspechu v živote človeka. Svojou formou a obsahom ma upútal až do tej miery, že sme sa rozhodli spracovať ho na účely výučby anglického jazyka v špeciálnej metodike CLIL, čo je obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie. Týmto spôsobom sa účastníci vzdelávania učia daný obsah, v našom prípade popis cesty za úspechom v živote, prostredníctvom komunikácie v angličtine. Učiteľ či lektor programov v metodike CLIL sleduje súbežne dva dôležité vzdelávacie ciele – jeden po stránke obsahovej a druhý po stránke jazykovej. S Jurajom nás oboch spojila túžba po dosiahnutí šťastia s ľuďmi, ktorí nám pomáhajú tvoriť hodnoty – či už doma, alebo na pracovisku.
V týchto dňoch sme založili spoločnosť s výstižným názvom HAPPi (HA – Harmony Academy, PP – Poradca podnikateľa a i – inovácie). Jej hlavným poslaním je tvorba a zdieľanie inovácií v oblasti rozvoja a vedenia ľudí pre zabezpečenie ich šťastného a plnohodnotného života.

ZDROJ: Zisk manažment

Ako možno podporovať inovácie vo firemnom sektore podľa Jany Chynoradskej:

• Inovácie hýbu svetom všade vôkol nás. Prinášajú nové myšlienky a nápady. Inovačný potenciál človeka spočíva v jeho vytrvalosti nájsť uplatnenie pre tie najlepšie z nich a umení nadchnúť druhých, aby život tejto inovácie podporili.

• Podpora inovácií vo firemnom sektore by sa mala týkať toho, ako v práci pristupujeme k človeku a jeho potrebám, aký (a či vôbec!) ponúkame ľuďom priestor na ich ďalší rast a rozvoj osobnosti. Také systémy, ktoré napomôžu majiteľom zabezpečiť trvalý rast a rozvoj ich firmy v napojení na rast a rozvoj ich ľudí, majú podľa mňa zelenú. Sú vzácne a pomáhajú tak ukazovať cesty ostatným, ktorí sa k takémuto nastaveniu chcú prepracovať.

• Spolupodnikanie a zaangažovanosť na výsledkoch firmy, kde ľudia pracujú, sú dnes samozrejmosťou tam, kde chápu celospoločenský význam svojho pôsobenia. Často sa v myšlienkach vraciam k piesni Johna Lennona „Imagine“ a vždy si uvedomím, čo všetko sa v živote dá zrealizovať.

• Ak som v pozícii majiteľa, konateľa či v akejkoľvek rozhodujúcej funkcii, mám právo, a tým i povinnosť ovplyvňovať to, ako sa ľudia v mojej firme cítia. Keďže som však zároveň i ja človekom, tak je nevyhnutné zdieľať pocity i zhora nadol a otvárať ľuďom oči z pohľadu majiteľa či konateľa spoločnosti. Inovácie prepájajúce ľudí vo firme s cieľom rozvoja spolupráce a zabezpečenia trvalého rastu firmy pre spoločné ciele sú dnes „in“.

• Osobne vidím veľký priestor i pre inovovanie prostredia škôl, ich procesov, ktoré sa odohrávajú v triede alebo i mimo nej. Prostredie a nastavenie ľudí v školách do veľkej miery ovplyvňuje stav spoločnosti, jej mentálny, emocionálny, ako aj fyzický potenciál tvoriť a žiť plnohodnotný život v spoločenstve s ostatnými.

• Je načase prebudiť sa a konať. Bez otáľania, výhovoriek či nevôle zo strany kohokoľvek, kto sa na týchto procesoch podieľa. Vítam preto iniciatívy ľudí zakladať si školy, ktoré prinášajú presne to, čo je dôležité pre zdravý a fungujúci vzdelávací systém – jasnosť vízie, skutočný záujem o človeka a neochvejnú vôľu konať nevyhnutné kroky k vylepšovaniu prostredia na škole.
Zdroj: HARMONY ACADEMY

Ulož ako PDF
Napísal 4. júla 2019 7:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.