reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Zmeny na mestskom úrade od 1. januára 2020: vzniknú nové odbory aj referáty, niektoré pozície zaniknú alebo presunú

AKTUALIZOVANÉ

Mesto Trnava zverejnilo 8. októbra 2019 oznámenia o výberových konaniach na celkom päť pozícií vedúcich odborov na mestskom úrade. Výberové konania majú súvis s novou organizačnou štruktúrou mestského úradu, o ktorej informoval zamestnancov primátor Peter Bročka v druhej polovici septembra.

Nová organizačná štruktúra Mestského úradu v Trnave (MsÚ) nadobudne podľa dokumentu, ktorý má portál trnava-live.sk k dispozícii, účinnosť od 1. januára 2020.

Zmeny na mestskom úrade budú znamenať vytvorenie nových odborov a referátov, zmeny názvov na odboroch a niektorých referátoch MsÚ, ale aj presuny na niektorých úsekoch, referátoch a odboroch.

Počnúc 1. januárom 2020 dôjde na základe rozhodnutia primátora k zrušeniu niekoľkých obsadených aj neobsadených pracovných pozícií.

Ilustračné foto

Ako vyplýva z rozhodnutia Petra Bročku o organizačnej zmene MsÚ, cieľom organizačných zmien je „racionalizovať existujúcu štruktúru organizačných útvarov a zefektívniť prácu zamestnancov Mestského úradu v Trnave“. Navrhované zmeny mesto prerokovalo s odborovou organizáciou ZO Sloves – Mestský úrad v Trnave.

„Zmeny sa pripravovali od januára 2019, prednostka Mestského úradu v Trnave pri návrhu novej organizačnej štruktúry vychádzala z podkladov vedúcich zamestnancov, výsledný návrh schválil primátor mesta,“ priblížila hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a marketingu Veronika Majtánová.

V rámci zmien príde podľa V. Majtánovej k redukcii deviatich pracovných miest.

„Zároveň boli vytvorené nové organizačné útvary, pri ktorých obsadzovaní postupujeme podľa zákona – aktuálne máme už zverejnené výberové konania na vedúcich novovzniknutých odborov MsÚ. Pri ukončovaní pracovných pomerov sa riadime kolektívnou zmluvou,“ doplnila.

Nové organizačné útvary

Na úrade od 1. januára 2020 vznikne nový Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu s referátmi projektového manažmentu, zdravé mesto, participácie a referátom strategických dokumentov.

Súčasný Odbor právny a majetkový sa od nového roka rozdelí. Vznikne Odbor právny s referátom zmluvných vzťahov a legislatívy.

Odbor majetkový má mať referáty evidencie majetku mesta, správy majetku mesta a referát nakladania s majetkom mesta.

Novinkou je aj vytvorenie dvoch referátov – strategického verejného obstarávania a bežného verejného obstarávania na Odbore verejného obstarávania.

V kancelárii prednostky MsÚ bude vytvorený sekretariát.

Zrušenia a presuny

Na mestskom úrade aj radnici dôjde k zrušeniu viacerých organizačných útvarov.

Od 1. januára 2020 bude zrušený Útvar projektového manažmentu, zaniknú pozície poradcu primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie aj poradcu pre kultúru a hovorcu mesta.

V kancelárii primátora dôjde k zrušeniu úseku sekretariátu a protokolu a referátu zahraničných vzťahov.

Na Odbore územného rozvoja a koncepcií skončia referáty energetického manažmentu, urbanisticko-architektonických podkladov a referát ekonomického rozvoja.

Zrušenie čaká aj úseky prípravy stavieb, realizácie stavieb a referáty verejného obstarávania a zmluvných vzťahov a referát zákazkovej prípravy na Odbore investičnej výstavby.

Na Odbore dopravy a komunálnych služieb dôjde k zrušeniu referátu poľnohospodárstva a menších obecných služieb.

Odbor vzdelávania, športu a kultúry príde o referát kultúry, na Útvare hlavného kontrolóra zrušia referát pre sťažnosti.

Do kancelárie prednostky MsÚ sa z kancelárie primátora presunie úsek komunikácie a marketingu, spoločne s referátom marketingu a propagácie a referátom komunikácie.

Pod kanceláriu prednostky bude presunutý aj referát BOZP, civilnej a požiarnej ochrany.

Referát správy zelene bude po novom fungovať namiesto Odboru dopravy a komunálnych služieb na Odbor územného rozvoja a koncepcií.

Kancelária Zdravé mesto bude pôsobiť namiesto Odboru sociálneho na Odbore strategického plánovania a projektového manažmentu.

Rušenie pracovných pozícií

V dôsledku pripravovaných zmien zrejme príde od 1. januára k ukončeniu pracovného pomeru niekoľkých zamestnancov úradu.

Zrušené budú obsadené pozície poradcu primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie, vedúcej kancelárie primátora, na Odbore priemyselného parku a inovačných procesov bude zrušená jedna obsadená pozícia, dve pozície (z toho jednu obsadenú) zruší radnica na menších obecných službách, ďalšie dve obsadené miesta skončia na referáte dopravy a cestného hospodárstva.

Dve obsadené pozície budú zrušené na Odbore územného rozvoja a koncepcií (na referáte správy zelene a referáte energetického manažmentu).

Od nového roka sa ruší aj obsadená pozícia vedúcej úseku majetkového aj obsadená pracovná pozícia na referáte škôl a školských zariadení.

Zrušené bude aj neobsadené miesto poradcu primátora pre kultúru a hovorcu mesta.

Podľa štatistického údaju k 30. septembru 2019 pracovalo na mestskom úrade a radnici spolu 226 ľudí.

Ulož ako PDF
Napísal 9. októbra 2019 11:22. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Zmeny na mestskom úrade od 1. januára 2020: vzniknú nové odbory aj referáty, niektoré pozície zaniknú alebo presunú”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.