reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Do projektu hromadného očkovania zdravotníkov proti chrípke sa zapájajú aj lekári a sestry z trnavskej nemocnice

Fakultná nemocnica  Trnava sa počas chrípkovej sezóny 2019/2020 zapája do osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke a organizuje hromadné očkovanie zdravotníkov na svojom pracovisku. Cieľom Dňa očkovania proti chrípke vo Fakultnej nemocnici Trnava je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici.

Projekt Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, ktorý pokračuje už svojim piatym ročníkom, vznikol s primárnym cieľom informovať o potrebe očkovania zdravotníkov proti chrípke, a tým chrániť hospitalizovaných pacientov pred ochorením.

Očkovaní lekári a sestry totiž chránia nielen svoje zdravie, ale vytvárajú bariéru pred šírením ochorenia na svojich pacientov, ktorí sú chronicky chorí, oslabení alebo dlhodobo pripútaní na lôžko.

Očkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najefektívnejšou ochranou proti chrípke. Očkovaná osoba vírus neprenáša.


Očkovanie zdravotníkov v trnavskej nemocnici

Zdravotníci ako špecifická riziková skupina

Prevencia ochorenia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronickými ochoreniami (dýchacieho, srdcovocievneho, endokrinného systému, ochorením pečene, obličiek alebo neurologickým ochorením), ale aj v domovoch dôchodcov, v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdravotnícky personál predstavuje špecifickú rizikovú skupinu. Ide o ľudí pracujúcich vo vysoko rizikovom prostredí a často s rizikovými pacientmi.

Z prieskumov vyplýva, že neočkovaní zdravotníci majú 3,4-krát vyššie riziko dostať chrípku ako neočkovaný zdravý dospelý človek. Napriek tomu sa Slovensko radí medzi krajiny s najnižšou zaočkovanosťou zdravotníkov proti chrípke.

V niektorých štátoch je zavedená povinnosť takéhoto očkovania. Tento prístup dáva pacientov a profesionálnu etiku nad osobné preferencie.

Podľa dostupných údajov z roku 2013 dosiahlo napríklad Francúzsko 76,9 %, Holandsko 63 % a v USA dosiahli úroveň 96 % na takých pracoviskách, kde bolo očkovanie požadované zamestnávateľom.

Lekári idú príkladom

Vo Fakultnej nemocnici Trnava v týchto dňoch prebieha očkovanie zdravotníckeho personálu proti chrípke.

Očkovacie dni majú byť prostriedkom ako zvýšiť dostupnosť očkovania pre zdravotníkov priamo na pracovisku.

„Je dôležité, aby naši pacienti vedeli, že sa u nás počas chrípkovej sezóny môžu cítiť bezpečnejšie. Aby im bola poskytnutá 100 % starostlivosť, je potrebné vynaložiť nemalé úsilie aj v oblasti manažmentu zdravia personálu. Organizované očkovanie zamestnancov preto považujeme za efektívny spôsob, ako dosiahnuť plynulý chod nemocnice počas chrípkovej sezóny a v čase vypuknutia chrípkovej epidémie, zamedziť absenciám lekárov i sestier a sprostredkovane chrániť našich pacientov,“ uviedol za nemocnicu jej generálny riaditeľ MUDr. Daniel Žitňan, MPH.

Zapojením sa do projektu Chránime našich pacientov chce nemocnica inšpirovať k zodpovednému prístupu aj ďalšie zdravotnícke zariadenia a motivovať nielen svojich kolegov, ale aj rodinných príslušníkov a ostatné blízke kontakty chronicky chorých pacientov, aby sa proti chrípke aktívne chránili.

Lekár má pacienta nielen chrániť, ale aj byť jeho vzorom v starostlivosti o zdravie. Preto má organizované očkovanie veľký význam v boji s vírusom chrípky.

Ak sa očkuje zdravotník, pomáha vyvracať mýty o očkovaní a zvyšuje záujem o očkovanie u pacientov a ich dôveru voči nemocnici.

„V trnavskej nemocnici sa každým rokom snažíme o zvýšenie miery zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. Tradične sú príkladom v očkovaní zamestnanci detskej kliniky, gynekologicko-pôrodníckej, rádiologickej kliniky, ale aj hematologického a pľúcneho oddelenia. Vzorom je tiež vedenie nemocnice, lekári infekčnej kliniky, pracovníci kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. Osobitne oceňujem prístup pomocného zdravotníckeho personálu k očkovaniu. Tento proces pomáha zabrániť cirkulácii vírusu v nemocnici,“ vysvetlila doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., prednostka Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava.

„Vďaka aktívnemu prístupu zamestnancov oddelenia nemocničnej hygieny a  epidemiológie, ktorí v spolupráci s ambulanciou všeobecného lekára pracovnej zdravotnej služby FN Trnava organizujú vakcinačnú kampaň v našom zdravotníckom zariadení, pozorujeme postupne sa zvyšujúci počet vakcinovaných zdravotníkov. V budúcnosti by sme radi do projektu zapojili aj študentov Trnavskej univerzity, ktorí vykonávajú prax vo FN Trnava,“ dodala Adriana Kršáková.

Chrípka na Slovensku

Projekt Chránime našich pacientov nadväzuje na ambíciu Svetovej zdravotníckej organizácie dosiahnuť 100 % mieru ochrany zdravotníckych pracovníkov očkovaním, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom.

„Počas chrípkovej sezóny v populácii evidujeme u pacientov hospitalizovaných v nemocničných zdravotníckych zariadeniach zvýšený výskyt nešpecifických respiračných nozokomiálnych nákaz vrátane chrípky, zvýšená chorobnosť je zaznamenávaná nielen u pacientov ale aj personálu na oddeleniach s nízkou zaočkovanosťou. Akútne respiračné ochorenia postihujú všetky pracovné kategórie zamestnancov, a to lekárov aj zdravotné sestry vrátane pomocného personálu. Z tohto dôvodu ako epidemiológ podporujem aktivity nemocnice na zvýšenie zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke. Očkovaním zdravotníkov sa znižuje nielen ich práceneschopnosť, ale redukuje sa aj chorobnosť pacientov,“ skonštatovala MUDr. Dagmar Kollárová, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

„Očkovanie je účinný prostriedok na kontrolu prenosu vírusu chrípky medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Každoročné očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke je dôležité, aby chránili nielen seba, ale aj svojich kolegov a najmä pacientov, ktorí majú riziko zdravotných komplikácií spôsobených chrípkou. Komplikácie môžu vzniknúť u každého chorého na chrípku, častejšie sa však vyskytujú u pacientov rizikových skupín populácie,“ pripomenul hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

Zapojte sa do projektu

Do projektu Chránime našich pacientov je v tejto chvíli zapojených viac ako 180 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku.

Zapojiť sa môže každé štátne i súkromné zdravotnícke zariadenie, ktorého personál sa chráni proti chrípke očkovaním. Prihlásenie je možné na stránke: www.chranimenasichpacientov.sk.

Ulož ako PDF
Napísal 15. novembra 2019 8:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.