reklama

Trnavské občianske združenie uskutočnilo projekt na zlepšenie informovanosti občanov o verejných obstarávaniach a zmluvách miest a obcí

Občianske združenie Generácia 21 z Trnavy realizuje Projekt „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“. Projekt vznikol v snahe o zvýšenie povedomia občanov o zverejňovaných informáciách samosprávy o verejných obstarávaniach v trnavskom regióne. Občianske združenie Generácia 21 sídliace v Trnave v snahe o skvalitňovanie života obyvateľov trnavského regiónu má záujem, aby samosprávy zverejňovali informácie a nielen tie, ktoré sú zo zákona povinné zverejňovať, stále lepšie a transparentnejšie.

O.z. Generácia 21 sa zapojilo do Operačného programu Efektívna verejná správa vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložilo občianske združenie ešte v roku 2018 návrh Projektu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadosť a tým aj návrh Projektu schválilo a s podporou z Európskeho sociálneho fondu dalo zelenú snahe o väčšiu transparentnosť a informovanie občanov.

Projekt bol realizovaný od marca 2019 až do februára 2020 vzájomnou spoluprácou občianskeho združenia Generácia 21 a viacerých samospráv, konkrétne Mesta Hlohovec, Mesta Leopoldov a Obce Horná Krupá, ako aj ďalších spolupracujúcich subjektov – Syope Trnava, o.z., Urban Action, o.z., Slovenská obchodná a priemyselná komora a internetový portál www.trnava-live.sk.

Podstatou Projektu je predovšetkým to, aby samosprávy dokázali zvýšiť informovanosť občanov najmä o verejných obstarávaniach verejných služieb; výsledných zmluvách obecnej alebo mestskej samosprávy; celej realizácii uzatvorených zmlúv dodávkami tovaru, služieb či prác konkrétnymi a dostupnými možnosťami samospráv na mimovládnej úrovni.

Po využití Projektu obecnou či mestskou samosprávou by tak občania mali mať k dispozícii informácie o verejných službách už od prvej zmienky o nich až po ich úplnú realizáciu.

Občan sa má dozvedieť najmä o to, kto rozhodol o verejnej službe a prečo takto rozhodol; ako bola verejná služba naplánovaná a ako bola obstaraná; ktorý dodávateľ vyhral, ako a prečo vyhral; aká zmluva bola uzatvorená, ako a či bola menená alebo dopĺňaná a ako bola zmluva naplnená v praxi, v akom čase, za akých podmienok a v akej kvalite.

Projekt sa realizoval postupnou prípravou týchto jednotlivých výstupov:

1) najprv bol analyzovaný aktuálny právny stav samosprávnych kompetencií v oblasti verejných služieb, právny stav procesov a postupov verejného obstarávania a tiež právny stav zverejňovania informácií o zmluvách a ich plnení obecnou či mestskou samosprávou;
2) následne analýza, ako v skutočnosti spolupracujúce samosprávy zverejňujú sledované informácie o verejných službách, a to samostatne pre Mesto Hlohovec, samostatne pre Mesto Leopoldov a samostatne pre Obec Horná Krupá, a následne sme zistené výsledky všetkých 3 samospráv porovnali v ďalšej samostatnej komparatívnej analýze;
3) prieskum o tom, ako verejnosť vo všeobecnosti vníma reálne zverejňovanie sledovaných informácií samosprávou obcí a miest;
4) na základe analýzy právneho stavu a zistenia skutočného stavu bol pre každú spolupracujúcu samosprávu navrhnutý systém odporúčaní na zlepšenie zverejňovania sledovaných informácií;
5) propagácia Projektu formou informačných brožúr;
6) za spolupráce s príslušnými obcami sa uskutočnili 3 samostatné semináre pre pracovníkov Mesta Hlohovec, Mesta Leopoldov a Obce Horná Krupá, na ktorých dostali účastníci nielen informácie o Projekte a o analyzovaných skutočnostiach, ale pracovníci týchto samospráv viedli diskusiu na tému aktuálneho stavu a navrhovaných riešení;
7) realizoval sa, v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trnave workshop pre verejnosť;
8) na záver Projektu bola skompletizovaná webová a facebooková stránka Projektu a pritom sme vytvorili aj spoločnú informačnú platformu so všetkými spolupracujúcimi subjektami, ktorou oboznamujeme verejnosť so zverejňovanými informáciami o verejných službách;
9) významným výsledkom Projektu je aj IT nástroj, ktorý môže pomôcť samosprávam transparentnejšie publikovať potrebné informácie.

So všetkými analýzami a odporúčaniami pripravenými v rámci Projektu sa môžete oboznámiť na webovej stránke Projektu www.gen21.sk.


Základné zistenia projektu: žiadny zákon nereguluje jednotne celý priebeh obstarania verejných služieb samosprávou.

Právne predpisy ukladajú samosprávam len izolované a čiastkové povinnosti, mnoho potrebných informácií samosprávy zverejňujú alebo môžu zverejňovať len dobrovoľne.

Žiadna samospráva však prehľadne a úplne neinformuje svojich občanov o celom životnom cykle verejnej služby, hoci jej to žiadny predpis nezakazuje.

Projekt umožňuje samosprávam porozumieť, ako majú transparentne občanov informovať úplne a prehľadne o celom osude jednotlivej zákazky; o všetkých zákonom vyžadovaných aj ostatných potrebných údajoch o verejných službách; o participácii, plánovaní, obstarávaní, zmluvných vzťahoch a realizácii zákaziek a o širších možnostiach interakcie s občanmi pri celom životnom cykle verejnej služby.

Projekt však úplne nekončí uplynutím posledného dňa februára 2020.

Jeho závery a poznatky sú aktuálne aj naďalej, a to dokonca aj potom, čo sa niektoré právne predpisy zmenia. Nosná myšlienka pre územné samosprávy určite zostane: snažiť sa informovať svojich občanov v maximálnej možnej miere o svojej činnosti a komunikovať s nimi, potom je aj pre samotné samosprávy táto činnosť jednoduchšia a efektívnejšia.

V rámci Projektu boli pripravené vyššie spomenuté výstupy. Pre návštevníkov webovej stránky Projektu je väčšina z ostatných výstupov pripravená na stiahnutie, pre bližšie oboznámenie sa s nimi a s Projektom, v špeciálnej podstránke tohto webu. Záujemci o ďalšie informácie o Projekte a jeho výsledkoch nájdu kontakty na predstaviteľov o.z. Generácia 21 na webstránke www.gen21.sk.

(TS O.z. Generácia 21)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Tento projekt je financovaný z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ulož ako PDF
Napísal 3. marca 2020 7:27. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.