reklama

Nová webová aplikácia o kvalite ovzdušia

V meste Trnava je zhoršená kvalita ovzdušia rovnako ako v ostatných mestách a obciach Slovenska, predovšetkým v zimných mesiacoch.

K zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok (ZL) prispieva každý z nás. Hlavne lokálnym vykurovaním (napr. vykurovaním v starých vysokoemisných kotloch, nesprávnou vykurovacou technikou, spaľovaním odpadov alebo používaním nekvalitných palív) a taktiež vysokou intenzitou automobilovej dopravy, studenými štartmi, ktoré spôsobujú výrazne vyššie emisie u dieselových motorových vozidiel, či údržbou komunikácií zimným posypom. Tieto nevyhnutné denné činnosti môžu spôsobiť lokálne smogové situácie.

Práve zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, dlhodobé vystavenie vedie k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasné úmrtie. Niektoré ZL vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky a aj tieto majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Znečistenie ovzdušia nevplýva na všetkých ľudí rovnako – medzi citlivé skupiny obyvateľstva patria starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poskytuje dôkazy o spojení medzi expozíciou znečistenia ovzdušia a vznikom civilizačných ochorení.


Titulná stránka portálu dnesdycham.sk

Automatická monitorovacia stanica (AMS) monitoruje koncentrácie niektorých znečisťujúcich látok a následne ich Slovenský hydrometeorologický ústav vyhodnocuje.

Na Slovensku máme rozmiestnených 40 AMS, pričom ich počet sa v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia rozšíri na 52.

Na území Trnavského samosprávneho kraja sa nachádzajú štyri AMS, a to v  mestách Trnava – Kollárova ulica, Senica – Hviezdoslavova, Sereď – Vinárska a v obci Topoľníky – Aszód, EMEP.

V Trnave na Kollárovej ulici je umiestnená AMS na parkovisku pri železničnej stanici, v bezprostrednej blízkosti svetelnej križovatky ako typ mestskej dopravnej stanice. Táto AMS zabezpečuje kontinuálny monitoring kvality ovzdušia a umožňuje sledovať namerané koncentrácie ZL PM2,5, PM10 (prachové častice atmosférického aerosólu), NOշ (oxid dusičitý), NOX (oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý), benzén a benzo(a)pyrén.

V tejto súvislosti predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom testovaciu verziu novej webovej aplikácie dnesdycham.sk.

Webová aplikácia poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa obsahuje farebné body, ktoré predstavujú jednotlivé AMS.

Dáta sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia. Index kvality ovzdušia má súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o kvalite ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály.

Užívateľ webovej aplikácie sa ďalej dozvie o odporúčaniach v súvislosti s úrovňou znečistenia, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, o smogovej situácii, o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a o možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností tuhým palivom a z cestnej dopravy.

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia dve manažérky kvality ovzdušia, Marta Bejdáková (TTSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR).

Viac informácií o projekte ako aj kontaktné údaje nájdete na www.populair.sk.

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2021 8:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.